30 augusti 2010

S rödare och rödare...

Socialdemokraterna har försvagats i takt med att vänstern och miljöpartiet har klämt ihop dem. Och ju mer försvagade socialdemokraterna har blivit desto mer klämda blir de. Både helgens opinionssiffror och de senaste dagarnas rödgröna utspel visar att det är vänsterpartiet och miljöpartiet som har tagit kommandot. De rödgröna blir rödare när de blir trängda. Desto viktigare blir varje kampanjdag för alliansen. Skulle de vinna blir det med en vänsterpolitik som ingen kunde tro skulle vara på allvar för ett år sedan.

29 augusti 2010

Kunskap i skolan = mått på kvalitet

En sak som glömdes bort i veckan är Mona Sahlins diskussion om skolans kvalitet och lagstiftning om lärartäthet. Vore det så enkelt att det bara handlade om det skulle vi inte ha så många problemskolor. Frågan om kvalitet handlar inte, som hon sa i radions utfrågning, om gymnastiksalar, skolmatsalar och böcker. Det handlar om vilka kunskaper eleverna får, och den frågan glömde hon bort.

Det stora problemet är inte friskolorna som hon lät påskina, utan att alldeles för många kommunala skolor inte ger elever den start de behöver. Både böcker och lärare är avgörande för kunskaperna men den bästa skolan får vi när olika skolor kan pröva olika vägar som passar olika elever bäst. En bättre tanke vore att skolor som inte håller måttet när det gäller elevers kunskaper får stänga, kommunala eller fristående.

27 augusti 2010

Ohly vann - afghanerna förlorar

Lars Ohly fick som han ville. Nu får talibanerna signalen att ännu ett land ska lämna fältet fritt för dem om det blir en rödgrön regering. Deras tal om att den militära strategin inte har fungerat vore rätt om man med det menar att talibanerna ska krossas. Men fel eftersom det handlar om att skapa förutsättningar för fredlig utveckling och civila insatser. Varje dag det kan ske är en seger för vanliga afghaner. Nu vill de rödgröna istället att det ska bli fritt fram för dem som vill stena och stänga skolor för flickor. Samtidigt ska vi inte utesluta att det under de kommande veckorna kan bli ett ökat tryck på den svenska truppen, just för att påverka Sverige.

Varning för vänsterpartiet

Det är en sak vi efter alla opinionsmätningar vet med säkerhet och det är att valet avgörs under de kommande veckornas diskussioner och debatter. Det innebär också att det är en öppen fråga om Sverige ska ha en regering med vänsterpartister som utöver inflytande över försvars- och säkerhetspolitik, över utrikespolitiken och Europapolitiken. Inom alla dessa områden som rör viktiga nationella intressen står vänsterpartiet på en värdegrund som gjort att tidigare socialdemokratiska ledare har sagt nej till att samarbeta med dem, på samma sätt och av samma skäl som ingen vill samarbeta med Sverigedemokraterna.

Varje kompromiss med vänsterpartiet kommer bli en kompromiss med de värderingar som är särskilda för vänsterpartiet i svensk politik. Oförmågan att se skillnaden mellan diktatur och demokrati, den skeva världssynen där demokratier blir till ett hot mot demokratin samtidigt som vänsterpartiet tiger inför mycket av det förtryck som präglar dagens värld. I vänsterpartiets värld är det inte diktaturerna som är problemet utan några demokratier på grund av deras öppenhet och marknadsekonomi.

Och på samma sätt kommer socialdemokrater och miljöpartister tvingas kompromissa med politiska krav som föds ur ren ansvarslöshet när det gäller skattehöjningar, förstatliganden, krav på planekonomi och kampanj mot vinstdrivande företag. Socialdemokraterna har satt sig i en situation att de ska kompromissa med en politik som fortfarande har samma drag som vänsterpartiet hade på den tid man gratulerade diktaturerna. Socialdemokratiska kampanjarbetare arbetar nu för att Lars Ohly ska bli statsråd Jag hoppas att många fler än vi moderater kommer att kampanja för en regering som aldrig behöver kompromissa kring demokratins och det öppna samhällets värden.

26 augusti 2010

Infart Stockholm

Tre av fyra Stockholmare stöder enligt en opinionsmätning i DN Förbifart Stockholm. Bara 10 % är emot. Även Miljöpartiets anhängare är till största delen för. Men likväl går de rödgröna till val på att skjuta upp byggandet för att istället på Miljöpartiets krav ha en folkomröstning som kommer att försena ett redan försenat projekt.

Det är obegripligt att de kampanjar emot en förbifart. Det finns ingen som helst miljönytta med att man ska tvinga trafiken att köa och ringla sig igenom Stockholm, stå stilla i köer och vid trafikljus och släppa ut avgaser mitt inne i stan. Där vi andra vill ha förbifart vill de ha infart av all trafik till Sveriges största bostadsområde. Det handlar inte om miljöhänsyn utan om fobi.

25 augusti 2010

Världen är större än Sverige och välfärd mer än bidrag!

Gårdagens debatt i SvT om ekonomin visade än en gång att skattehöjningar står emot fortsatta skattesänkningar. Det hade inte skadat om debatten hade berört vad som händer i världen, när det gäller en ökad konkurrens och nya utmaningar för den svenska ekonomin. Som det nu var verkar det som om Sverige är ensamt i världen och kan göra som vi själva vill. Om debatten tittade ut i världen skulle det bli tydligare hur farligt det är med en politik som likställer ökade bidrag med ökad välfärd.

Ökade bidrag och höjda skatter ger färre jobb och sämre konkurrenskraft. Och det underminerar den välfärd, som trots att SVT inte tror det, är mer än bidrag och offentliga verksamheter. Den trygghet som vi själva bestämmer över och de skattesänkningar som ger oss ökade marginaler är välfärd och trygghet lika väl som offentliga verksamhet. Även detta skulle det vara en poäng om SVT kunde inse.

Världen är större än Sverige och välfärden mer än bidrag. Det är därför de rödgröna är ett hot mot välfärden.

24 augusti 2010

För Ohly är välfärd endast högre skatter

Så har då Lars Ohly klargjort att välfärd handlar om ökade offentliga utgifter och högre skatter, utöver det de rödgröna redan lovat.
Enligt hans uppfattning är utrymmet åtminstone de 100 miljarder som han menar skatten har sänkts för. Samma uppfattnng står en stor del av socialdemokraterna för också. Vi ska påminna om oss att Ohlys krav blir utgångspunkten för de rödgröna.
De utgör en skattehöjarkoalition som slår mot allas välfärd!

22 augusti 2010

Besked från de rödgröna imponerar inte på väljarna!

Valdebatten spelar roll. Det tror jag man kan säga med anledning av dagens Sifo-siffror. Med debatten om skatterna, skattehöjningarna och de rödgrönas syn på trafik, Förbifart Stockholm och betjänter i tunnelbanan har väljarna fått alternativen väl demonstrerade för sig. Och de rödgröna har inte vunnit på det. Men valrörelsen har precis börjat, och det som gör att siffrorna i dag ser bra ut är väljarnas rörlighet. Den rörligheten kommer att betyda mycket under de kommande fyra veckorna.

Desto viktigare att kräva de rödgröna på besked om skatterna, fastighetsskatten, jobben och varför de vill stänga ner valfriheten inom vård och skola och återställa apoteksmonopolet. Dagens siffror visar att väljarna inte är imponerade av de rödgrönas svar. Och mycket kan hända. Nu måste vi se till att valrörelsen handlar om de viktiga vägvalen. Det verkar som om vi moderater och alliansen vinner på det.

21 augusti 2010

V ger klart besked - höjda skatter för alla löntagare!

Nu ger Ohly i Svenska Dagbladet besked om hur han vill minska skillnaden mellan löntagare och pensionärer, nämligen genom att också höja skatterna för löntagare. De andra rödgröna säger att så tycker inte de, samtidigt som de har ställt upp bakom andra skattehöjningar. Det enda vi vet nu är att Ohly kommer att driva sin linje och att det blir en kompromiss mellan honom och de andra som löntagarna får betala genom höjd skatt.

Och samma sak gäller förmögenhetskatten som också ska gälla villor, liksom fastighetsskatten och bensinskatten, och kilometerskatten och alla andra skatter. Alla tre tycker om höga skatter och vänsterpartiet allra mest. Och resultatet blir en kompromiss mellan skattehöjning och ännu mer skattehöjning.

20 augusti 2010

Vikten av luftvärn och Halmstad som regemente

Dagen ägnades åt att besöka Lv6 i Halmstad, numera det enda luftvärnsregementet,( och några av försvarets skolor). Det som är slående vid ett besök är hur målmedvetet omställningen från värnpliktsförsvar till rekryterat insatsförsvar görs. Redan nu med försvarets nya inriktning finns färdiga förband som kan bidra till insatser i Sverige och internationellt. För bara några dagar sedan ryckte de första luftvärnssoldaterna till Nordic Battle Group in för utbildning och övning.

En rödgrön regering skulle säga nej till Sveriges ansvar för en Battle Group. Det skulle påverka svensk försvarsförmåga, för det är vad det handlar om, men också innebära att vi säger nej till insatser för att kunna rädda människors liv när både fred och människors säkerhet står på spel. Poängen med luftvärnsförmågan är till exempel att kunna skydda utsatta områden från tex flygplansbomningar. I Afghanistan utsätts de internaionella camperna för granat och raketattacker - den svenska Camp Northern Light har varit förskonad från detta men just förstärkning av luftvärnsförmågan skulle ge våra soldater ett ökat skydd. Det är i de skarpa förhållanden bra med ett förband som kan säkra att vi kan vara med och genomföra en operation utan att svenska soldaters liv riskeras bara för att man inte kan skydda sig mot attacker från luften.

Sverige behöver den utbildning och den förmåga som finns i Halmstad. Den kommer med all säkerhet att avvecklas om vi får en rödgrön regering. Då läggs Battle Group ner men också med all sannolikhet den förmågan som vi numera bara har i Halmstad, nämligen luftvärnsförmågan. Det kommer också påverka våra möjligheter att skydda oss mot terror och hot från luften kring våra storstäder. Med de rödgröna ger vi våldet och terrorn en chans som de inte bör ha.

19 augusti 2010

Viktigt här - Viktigt där

Under gårdagen var det strider i det svenska området i Afghanistan, bara någon dag sedan talibanerna genom stening avrättade en ung man och kvinna. En bild av vardagen i ett land som slits mellan brutalt våld och hoppet om ett samhälle som erbjuder värdiga villkor för kvinnor och män.
För svenska soldater är det inte riskfritt. Därför är det ett grundläggande krav att politiker i Sverige är tydliga med vad man vill med det svenska engagemanget. De partier som vill lämna fältet fritt för dem som stenar människor till döds bör ge besked hur de faktiskt ska göra. Det tilltagande våldet nu beror på att man även där kommer närmare ett val som också där är den 19 september. Men det ska inte uteslutas att en svensk osäkerhet riskerar att leda till ett ökat tryck på svensk trupp för att på det viset trycka på för ett hemtagande.

I går kväll var jag ute på dörrknackning. En återkommande fråga är den om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Socialdemokraterna vet inte hur och vad de vill, lika lite de rödgröna. Det är inte en fråga bara för dem som direkt skulle drabbas av förmögenhetsskatten. Alla förlorar på en politik som driver kapital ut ur landet.

När vi moderater knackar dörr kan vi ge besked om vår politik - hos de rödgröna finns inga klara besked i frågor som rör skattehöjningarna, jobben och säkerheten.

18 augusti 2010

Bara alliansen säger NEJ till fastighetsskatt!

Nu vet inte ens de rödgröna själva vad de vill göra med fastighetskatten. De vill höja den men inte så mycket att de förlorar valet. Därför ändrar de nu sina besked före valet till att höja den lite mindre än vad de har sagt tidigare, utan de riktigt kan tala om hur mycket de höjer den. Men vi som bor i stockholmsområdet - vi kan vara säkra på att få hög fastighetsskatt med vänstern.Det innebär att efter valet kommer de i kommande budgetar, om de vinner, höja den ännu mer. De vill höja skatter men vill inte riktigt säga hur. Det innebär att det blir mer och mer. Vill man slippa fastighetsskatt är det lätt att veta hur man ska rösta.

17 augusti 2010

S en underjordisk rörelse

Kampanjstart igår - funderar på vad socialdemokraterna egentligen tycker om det som är viktigt för Sveriges framtid och vår egen vardag? Vi har fått höra att Förbifarten ska bordläggas, att Jämtin inte tycker att man ska ha diskriminerande toaletter och att betjänter i tunnelbanan är bra men vad tycker hon vi ska göra för att de sjuka ska få sjukvård när de behöver den? Vad ska vi göra för att jobben ska bli fler? Hur mycket ska de höja skatterna och hur mycket ska Ohly få driva dem framför sig? Varför talar de inte om det som är viktigt och avgörande för vår vardag och Sveriges framtid?

De börjar bli en underjordisk rörelse, inte för att de inte får säga vad de vill utan för att de inte vet eller inte vågar säga vad de vill. Det är inte underligt att de väljer att krypa ner i tunnelbanan och tala om betjänter under jorden medan de vill förbjuda rut och höja skatter ovanför.

16 augusti 2010

Obegripligt - S nej till Rut men ja till betjänter i T-banan

Med de rödgröna ska det tydligen bli fullt liv i tunnelbanan. På nätterna ska transporterna till stadens affärer föras in under jorden eftersom trafiksystemet ovan jord inte kommer att fungera för det, enligt Yvonne Ruwaida, och på dagarna ska det finnas betjäntservice för alla som vill lämna tvätt och handla.

Enligt socialdemokraternas Carin Jämtin ska tunnelbanan användas för betjäntservice så att människor kan lämna in sin tvätt och hämta sina matinköp. Det som är svårt att förstå är varför just landstinget ska ägna sig åt detta, det är tjänster som vi kan behöva överallt i vardagen, och inte bara just i tunnelbanan, om det är dit vi ska släpa tvätten när vi hastar till jobbet. Men faktum är att det redan i dag finns en mängd verksamheter som erbjuder tvätt och matinköp. Kemtvättar finns det både här och där oavsett om vi är på väg till jobbet eller någon annanstans. Matinköp finns det företag som levererar hem om man vill, eller affärer som gärna gör. Om de inte ligger på vägen när vi kommer hem, vilket de ofta gör.

Men det underliga är att de rödgröna vill försvåra vardagen genom trafikhinder och genom att avskaffa RUT samtidigt som de upptäckt att det kan vara bra att få hjälp med vardagen. Så vi får gärna få hjälp med vardagen om det sker i tunnelbanan under jorden och i landstingets lokaler, men inte på alla andra sätt vi själva vill.

Det är lite löjligt med ett politiskt parti som har så lite att komma med att man börjar fundera på att göra landstinget till en betjäntservice.

Endast alliansen trovärdig när det gäller att sänka skatter

Plötsligt har vi fått en valrörelse som handlar om vem som sänker skatter bäst. Det är bra, för vi behöver sänkta skatter för pensionärer, arbetstagare och företagare. Det är bra att det nu blivit en utgångspunkt. Och det är bra för att vi moderater har all anledning att välkomna en sådan valrörelse. Vi har sänkt skatterna mot de rödgrönas vilja i flera olika omgångar, som de nu säger sig acceptera, och vi vill fortsätta sänka skatten så att mer än 6 miljoner svenskar får sänkt skatt under nästa mandatperiod.

Det är lätt för oss att vinna en tävling om att sänka skatterna eftersom de rödgröna vill höja de flesta skatterna och nu höja skatten för mer än 3 miljoner löntagare. I en valrörelse som handlar om sänkta skatter ska man helst vara skattesänkare, inte skattehöjare som Sahlin.

15 augusti 2010

Tydliga besked från M

I går stod jag på Södermalmstorg och lyssnade på Fredrik Reinfeldts sommartal som i år också är upptakten på valrörelsen. Moderaterna är tydliga med en beskrivning av ett Sverige och Stockholm som ska fortsätta växa och utvecklas i motsats till de rödgröna som vill hindra och motarbeta.

I går presenterade också socialdemokraterna sitt valmanifest. Det är som om de hade presenterat det för fyra år sedan. Längre har de inte kommit. Den stora nyheten är att det ska finnas hemsjukvårdsbilar. Det kan väl vara bra, ännu bättre är om man tillåter många olika sjukvårdsgivare att ge patienter bästa möjliga vård, men det vill s motarbeta.

När det gäller jobben säger s samma sak som 2006 - många bidragsjobb men lite riktiga jobb.

Men det finns en sak som inte finns med i socialdemokraternas manifest. De vill höja skatterna för mer än 3 miljoner svenskar medan vi moderater vill sänka dem för 6,1 miljoner arbetstagare och pensionärer. Så alternativen i dag ser tydliga ut även om s inte talar om det: höjda bidrag och skatter eller sänkta skatter och ökad valfrihet.

13 augusti 2010

Framåt eller bakåt

Framåt med alliansen eller bakåt med vänsterpartierna!

I går presenterade alliansen sina valaffischer. De visar på att tydligt sätt att det är framåt eller bakåt valet handlar om. Bakåt när det gäller förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och inkomstskatten eller framåt för att sänka skatterna mer och göra jobben fler.

Bakåt när det gäller att motarbeta fristående skolor och valfrihet inom sjukvården eller framåt för att bestämma över den egna utbildningen och var man ska få vård. Bakåt när det gäller bilprovning och statliga företag eller framåt när det gäller konkurrens och privat ägande.

Det konstiga är att socialdemokraterna vare sig när det gäller skolan eller jobben har kommit längre än att de vill återställa allt till hur det var när de förlorade makten. Och då hade arbetslösheten ökat och skolan tappat i kvalitet. Det är inte mycket till rörelse i socialdemokraterna. De vill bara tillbaka på vänsterns villkor.

12 augusti 2010

S har ingen jobbpolitik !

I går presenterade socialdemokraterna sin jobbpolitik. Det var inte mycket om jobb utan mer om istället-för-jobb, det vill säga fler komvuxplatser, gröna jobb till långtidsarbetslösa (vad nu det är?) och bidrag. Men inget om hur fler ska söka fler jobb, inget om att det ska löna sig att arbeta, inget om att fler företag ska kunna växa och investera. Tvärtom vill de höja skatterna på inkomster, återinföra förmögenhetsskatten så pengar lämnar landet istället för att investeras i företagen.

De vill föra Sverige tillbaka till det som gällde 2006 under Göran Perssons tid. Då hade Sverige under högkonjunktur fått en växande arbetslöshet. Nu sjunker istället arbetslösheten trots att vi fortfarande lever i problemen av krisen. Socialdemokraterna har inte mer att komma med än att de vill pröva ett misslyckat recept. Men det är värre än så. När de ska förhandla med Vänsterpartiet och Miljöpartiet blir det ännu svårare för företag att växa. Och färre jobb. Socialdemokraterna saknar jobbpolitik. De har bara en arbetslöshetspolitik.

11 augusti 2010

Metall kampanjar med fel lag

Dagens Eko redovisade i går hur en allt större del av svenska företag har sin produktion utomlands. IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven menar att det är de svenska börsföretagen som tänker fel när en växande andel av deras produktion har hamnat i utlandet.

Han kunde istället fundera på om det är något som saknas i Sverige och som behöver förändras. I stället har han och andra socialdemokrater attackerat alliansens politik för sänkta skatter, fortsatt energipolitik och bättre förutsättningar för företagande.

Metalls ordförande kampanjar just nu för att de rödgröna ska bilda regering. Då blir Lars Ohly som vill bekämpa vinst, avveckla kärnkraften, beskatta transporter och bekämpa privat företagande statsråd.

Det vore bättre om Löfven satte fokus på att förbättra företagandets villkor i Sverige istället för att säga att svenska företag har fel fokus. Kampanjar man för Lars Ohly har man fel fokus om man vill ha fler jobb i Sverige.

10 augusti 2010

Ska vi skratta eller gråta åt Mps förslag

Vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag hör miljöpartiets Yvonne Ruwaida förklara hur stockholmarna visst kan klara sig utan ett ordentligt vägnät och Förbifart Stockholm. Jo alla handlare, företagare och distributörer ska för att genomföra sina transporter av varor till stockholms alla butiker och arbetsplatser använda tunnelbanan nattetid!?!

9 augusti 2010

Hur ska vänstern kompromissa bort friskolorna

Lars Ohly vill förbjuda privata skolor att gå med vinst så länge de har offentlig finansiering. Det är ett typiskt socialistiskt krav. Det handlar ju inte bara om skolor så som vänsterpartiet definierar problemet. De anser ju att fristående skolor inte ska få gå med vinst eftersom de har en offentlig finansiering, men de är ju inte den enda verksamheten i vårt samhälle som har skattefinansierade intäkter.

Med vänsterpartiets sätt att tänka kan inte städföretag eller byggnadsföretag få gå med vinst när de utför ett arbete åt kommuner, landsting eller stat. Inget företag som har offentliga kunder, som till exempel försvarsindustri, skulle få gå med vinst.

Det hela handlar om att vänsterpartiet gillar vinst lika lite som alla andra kommunister. De är emot att enskilda personer kan tjäna pengar på att göra något bättre, än kommunen eller än andra. Men de glömmer att de företag som tjänar pengar gör det därför att de gör det som människor vill ha så pass bra att människor väljer deras tjänster.

Problemet är inte att några företag är bättre än andra utan att så många offentliga verksamheter inte sköts bättre än att privata företag kan tjäna pengar på att göra deras verksamheter bättre. Det borde vi alla vara glada för. Utom de som alltid anser att stat och kommun är bättre. Men vinsten visar att de har fel. Därför ogillar socialister privata företag som gör skolan bättre genom att fler kan välja och fler kan utvecklas. De ogillar att människor genom fria val kan göra andra val än de som vänsterpolitiker anser vara bäst.

Nu har Sahlin sagt att hon inte håller med Ohly, men hur ser deras kompromiss ut? Hur mycket svårare kommer det bli att välja skola om de bildar regering, lika svårt som Ohly vill eller bara lite svårare? För på något sätt måste ju Sahlin möta Ohly. Bättre då att i höstens val se till att de inte får tillfälle att komprimissa om skolan !

6 augusti 2010

Låt inte sossarnas drömmar bli verklighet!

I Svenska Dagbladet tar socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan strid mot privatiseringen av statliga företag. Men han förklarar inte varför staten ska äga spritföretag, energiföretag, telekomföretag eller bostadsfinanseringsföretag. En gammal erfarenhet vi har är att statliga företag när det väl går dåligt har svårt att förändras och utvecklas eftersom de kan lita på att staten skjuter till pengar. Det innebär också att det blir ojusta konkurrensvillkor liksom att skattebetalarna får betala politikers vilja att driva företag.

I artikeln är han emot att man privatiserar statliga företag men hans argumentation bygger på att det är bättre med statliga företag så varför stanna vid det. Det fanns en tid då socialdemokrater tyckte att staten skulle äga banker, försäkringsbolag, stålindustrier och skogsindustrier förutom att ensamt ansvara för all sjukvård, skola och barnomsorg.

Men mångfald och konkurrens har inom dessa områden gett förbättringar och valfrihet liksom öppnat för nytänkande. Innerst inne vill socialdemokraterna gärna tillbaka till den tid då politiken styrde det mesta. Vi ser också hur de i dag kritiserar privata alternativ för att de är billigare. Det vore bättre om de kritiserade offentliga verksamheter för att de är dyrare.

Med socialdemokraterna och vänsterpartiet skulle vi få en regering som drömmer om att äga och styra näringsliv och människors välfärd. Det är ett av många skäl till varför vi inte ska låta dem göra sina drömmar till vår verklighet.

Rödgrön försvarspolitik hinder för fred och säkerhet

De rödgrönas försvarspolitik präglas av tre väsentliga punkter som alla har det gemensamt att de hindrar Sverige att bidra till fred och säkerhet.

För det första vill de dra ner på försvarsanslagen med minst 2 miljarder per år. Det innebär på en femårsperiod minskat utrymme för materielförnyelse med 10 miljarder, eller långt mer än kostnaderna för Sveriges internationella insatser.

För det andra har de inget besked om hur Sverige ska göra med sin viktigaste internationella insats, nämligen deltagandet i Afghanistan för att hindra talibanerna att åter införa medeltida förtryck. Där har de ännu inte efter ett års diskussioner kunnat komma överens. Om två månader hoppas de få ta över regeringsansvaret utan att veta vad de ska göra med Sveriges insats för att bidra till möjligheterna till demokratisk utveckling i Afghanistan. Den diskussion de för tyder på att de anser att uppgiften är för svår eftersom talibanerna är så brutala och extrema att de inte ger sig i sitt hat mot demokratin. För de flesta andra är talibanernas brutalitet och hat ett skäl för att vi ska hjälpa de vanliga afghanerna till ett drägligt liv.

För det tredje vill de stoppa svensk vapenexport. Det innebär att de på en gång vill gynna svensk försvarsindustri – säger socialdemokraterna – samtidigt som de inte vill ge den rimliga villkor att överleva. De hävdar till och med att inköp av svenska vapensystem som nya ubåtar bara är till för att gynna svensk försvarsindustri på ett sätt som urholkar försvarets förmåga, som om bättre materiel ger sämre försvar.

Stryper man svensk vapenexport samtidigt som man säger nej till viktiga nya materielprojekt på grund av att de tillverkas i Sverige stryper man den svenska försvarsindustrin och gör Sverige helt beroende av andra länders vapenexport.

Då blir konsekvensen att de rödgröna är för vapenexport under förutsättning att den inte är svensk. Att andra länder exporterar till Sverige blir i själva verket en förutsättning för att de rödgröna överhuvudtaget ska kunna ha ett svenskt försvar.

Så de vill missgynna svensk vapenindustri, gynna andra länders vapenexport och nedrusta försvaret samtidigt som de av allt att döma vill dra hem den svenska insatsen i Afghanistan på grund av att talibanernas hot är så allvarligt och brutalt att de vill att vi ska ge upp. Det är en virrig försvarspolitik som avslöjar en utrikespolitik utan grundläggande värderingar.

Med de rödgröna vid makten kommer Sverige inte kunna bidra till det internationella samfundets insatser för att stärka demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Men vi kommer däremot att gynna de länder som vill exportera till det försvar vi ändå ska ha. Det är en usel utrikespolitik som blir resultatet av en virrig försvarspolitik.

3 augusti 2010

Försvarspolitisk inriktning och nya hot

I går presenterades alliansens försvarspolitiska inriktning. Den präglas till stora delar av de krav på fortsatt omvandling mot ett insatsförsvar som den moderata försvarskommittén förde fram för en dryg månad sedan. Sverige ska ha ett försvar som kan ge trygghet åt svenskt territorium och trygga svenska gränser inför de många olika hotbilder som en ny värld ger. Det försvar som en gång hade en uppgift som dominerade över allt annat, invasionsförsvaret, måste i dag kunna möta kränkningar, bidra till våra grannländers stabilitet, motverka att någon dominerar i Östersjön, kunna möta små militära eller väpnade hot och kunna agera i internationella insatser. Allt detta i en ständigt pågående verklighet, det är inte inför ett eventuellt storkrig vi utformar försvaret.

Frågan om hur försvarsanslagen ska utformas håller alliansens arbetsgrupp öppet. Lika lite som den svenska försvarspolitiken räknade med Georgienkriget finns det mycket annat, både på gott och ont, som kan överaska och förändra de krav som måste ställas på försvaret. Ser man till den ryska upprustningen liksom den inre maktkamp som pågår i det ryska samhället så finns det anledning att noga följa vad som sker i Ryssland men också de krav som de kommande åren kommer att ställas på Sveriges förmåga att delta i internationella operationer. Det är också därför jag menar att vi inte kan utesluta att anslagen kan behövas att öka.

2 augusti 2010

Svensk ekonomi starkare än alla andra

Den svenska ekonomin är starkare än vad man tidigare förutspådde. En tillväxt på 3,7% innebär inte att det inte kan komma nya problem för en internationellt beroende ekonomi men är likväl oändligt mycket bättre än alla andra jämförbara ekonomier i Europa eller USA. Det talar för en sak, nämligen att socialdemokraterna inte bara har fel när de hävdar att den svenska ekonomin är misskött. Deras politik hade varit fel.

För övrigt kan noteras att Mona Sahlin fortfarande inte gett besked om de rödgröna tänker stå fast vid att hjälpa Afghanistan mot talibansk diktatur. Det säger mycket om rödgrön utrikespolitik men också om bristen på ledarskap i den regering som Sahlin vill leda.

Försvarsindustrin inte ett självändamål

Publicerat i Svenska Dagbladet
Slutreplik 2010-08-02