30 september 2010

Tomma ord från S och Mp

Det borde vara dags nu för socialdemokraterna och miljöpartiet att visa om de är beredda att samarbeta för att Sverigedemokraterna inte ska få vågmästarinflytande. Om de driver dessa frågor som krav på ett inflytande som inte valresultatet gav ställer de i verkligheten villkor som just ger Sverigedemokraterna ett inflytande. Bättre vore om de gick igenom sin politik var för sig och konstaterade att de på olika områden tycker olika med varandra men lika med regeringen. Då är det lätt att bedriva ett samarbete som ger genomslag både för vad de själva tycker samtidigt som de håller Sverigedemokraterna utanför. Än så länge verkar löftena före valet bara vara tomma ord.

28 september 2010

En dag i Europaparlamentet

En dag i Europaparlamentet i en konferens med företrädare för de nationella parlamenten och Europaparlamentet kring hur vi parlamentariskt förankrar och följer upp Europeiska unionens utrikespolitik och internationella insatser. Det handlar ytterst om att EU har en möjlighet att bidra till fred och säkerhet genom samordnade civila och militära insatser. Deras legitimitet kräver parlamentarisk kontroll utan att det för den skull får leda till osäkerhet om var ansvaret för besluten ligger. Det är en debatt som berör det jag i Svenska Dagbladet i går skrev om när det gäller den nya säkerhetspolitikens utmaningar, jag pekade på fyra viktiga uppgifter:

” det första är solidaritetsklausulen – att vi ska kunna bistå andra EU-medlemmar - ett uttryck för att hot som riktar sig mot till exempel våra grannländer också är ett hot mot vår egen säkerhet. Detta faktum, liksom de krav som det ställer på vår förmåga, har underskattats i den försvarspolitiska debatten.


För det andra underskattar vi kraven som en mångfald olika hotbilder mot Sverige och det svenska samhället ställer på Försvarsmaktens förmågor. Ökad tillgänglighet ställer inte bara kvalitativa krav som det ibland framställs som utan också krav på kvantitet.

Terrorattacker eller hot mot våra storstäder kräver till exempel snabba elitförband och förmåga att hantera minor kring våra hamninfarter eller terrorgrupper. 

Det ökade intresset för Östersjön kräver en större närvaro där. De militära angrepp som vi i planeringen av försvaret måste räkna med oavsett hur de närmaste 10 åren bedöms kommer inte vara av det kalla krigets omfattning men kräver en kvantitet av reguljära förband som gör det möjligt att försvara alla delar av landet.

För det tredje kräver ett insatsförsvar som används i återkommande skarpa miltära operationer en uthållighet som är större än den numerär som vi sänder ut. Det ställer också krav på materiel och utrustning som är den bästa möjliga när det gäller våra förbands skydd och förmåga att genomföra uppgifter
.

För det fjärde behöver vi en internationell förmåga. Den handlar om att bidra till och upprätthålla en gemensam förmåga att ingripa mot det som hotar vår säkerhet utanför Sveriges gränser, bland annat mot det som kan hända i Europas gränsregioner. Den bör till skillnad från tidigare utgå från och stärka de förmågor som försvaret av Sverige och det svenska samhället kräver. Den nordiska stridsgruppen är ett exempel på detta


Är vi då där i dag? Nej, men vi närmar oss med den nya inriktning vi nu har. Det som nu krävs är att vi vågar värdera de hot och de krav som den nya verkligheten ställer. Vi får vare sig underskatta de hot som finns eller förtränga de hot som kan uppstå mot oss. Och vi måste se till att de förband och den tillgänglighet som nu beslutats blir verklighet.
”

26 september 2010

Stärkt krona efter alliansseger

Efter valet så stärktes kronan. Det var effekten av att de rödgröna förlorade. Inte ens den osäkerhet som frågan om Sverigedemokraterna ger förändrade detta faktum, att förtroendet för Sverige växer med en minskad risk för rödgrön politik.

Det kan vara värt att ha i minnet inför den kommande mandatperioden. De beslut som riksdagen fattar påverkar inte bara omvärldens förtroende för svensk ekonomi utan också den svenska ekonomin som sådan. I en tid då många är rädda för att uppgången ska komma av sig spelar det extra stor roll vilken politik som förs. När vi har uppnått Europas starkaste ekonomi är et viktigt att vi inte förlorar den positionen. Den ger både jobb och välfärd.

24 september 2010

Sätt inte SD i centrum

Det gamla vanliga uttrycket att varje röst betyder något har i år visat sig vara sannare än någonsin. Samtidigt gör valsystemet att Alliansens röster inte räcker för att nå en egen majoritet.

I det läget vi nu har med en tydlig förlust för de rödgröna och en allians som har stärkts, borde det vara en självklarhet at de rödgrönas företrädare erkände sin förkust och klargjorde att de inte tänkte låta Sverigedemokraterna utöva inflytande.

Istället diskuteras nu de politiska villkoren för att göra detta. Därmed sätter de Svergedemokraterna i centrum istället för att sätta dem åt sidan.

Den enklaste exemplet på det handlar om Afghanistanstyrkan. Sverigedemokraterna vill liksom Ohly ta hem den omedelbart.
Socialdemokraterna har då tre alternativ: Antingen röstar man som man gjort tidigare innan man kom överens med Ohly. Eller så avstår man för att inte ge SD inflytande över Sveriges internationella engagemang med hänvisning att Alliansen vann valet och är större än de rödgröna.
Eller så röstar man tillsammans med Sverigedemokraterna och låter dem vara den avgörande rösten för att Sverige ska lämna det Afghanska folket åt odemokratiska krafter och styre genom terror.

21 september 2010

Go Ingvar Go!!!

Stor glädje över ett fantastiskt och historiskt framgångsrikt val för moderaterna dämpas av den vågmästarroll Sverigedemokraterna har fått. Om oppositionen menade allvar med att Sd inte skulle få ngt inflytande borde de i avgörande frågor avstå i omröstningar i kammaren så att alliansens förslag går igenom.
Spekulationer om de sista antalet röster som ska räknas ger mig ett litet hopp om fler röster för en stark alliansmajoritet. Så Ingvar i NY och alla andra utlandssvenskar nu hänger det på er!!!

19 september 2010

Idag gäller det

I dag gäller det. Och skillnaderna är stora.

En röst på miljöpartiet blir en röst mot den tillväxt och fria handel som miljö och global utveckling behöver. En röst på socialdemokraterna blir en röst mot den sociala trygghet som så många kunnat få genom stabila statsfinanser och lägre skatter. En röst på vänstern blir en röst mot den offentliga sektor som kräver att fler har jobb och kan betala skatt.

En röst på Sverigedemokraterna blir en röst mot ett starkt och ledande Sverige.

Varje röst på moderaterna blir en röst som bidrar till en stark majoritetsregering, som kan stärka företagande och låta nya jobb växa fram. En energipolitik som minskar utsläpp och gör att Sverige kan klara klimatpolitiken. En röst för valfrihet och mångfald, tvärtemot den socialdemokratiska synen. En röst för tillväxt och en bättre miljö.

Sverige har blivit Europas starkaste ekonomi genom en politik som de rödgröna har förkastat. De har sagt att den hotar välfärden i ett land där välfärden i dag står starkare än i något annat land.

De vill montera ner försvaret och ta hem svensk trupp från Afghanistan. Det val som hölls där i går hade inte kunnat hållas med deras politik och det hade lämnat fältet fritt för terrorismen med bas i Afghanistan. De vill kvotera och tvinga, beskatta och reglera.

Gamla kommunister som vill styra, miljöpartister som vill motverka tillväxt och socialdemokrater som vill styra människors liv. Eller en allians som vill föra Sverige vidare med mer frihet. Det är viktigt att vi vinner.

18 september 2010

3 skäl för att rösta på Alliansen

En dag kvar till valet. Det finns tre skäl till att inte rösta på de rödgröna, ytterligare tre skäl för att rösta på alliansens politik och så vill jag lägga till två skäl till varför just moderaterna.

En regering med Lars Ohly som statsråd kommer att tvingas kompromissa med vänsterpartiets värderingar om demokrati. Det har vi redan sett i den gemensamma utrikespolitiken.

En regering med Miljöpartiet kommer motarbeta den tillväxt vi behöver för en bättre miljö och välstånd. Förbifarten Stockholm, snabbavveckling kärnkraften och höjda skatter på transporter försvårar inte bara för företagande utan för oss alla.

Med en socialdemokratisk statsminister kommer åter enskilda människors trygghet ställas mot kraven på att staten ska styra över välfärden. Attackerna mot skattesänkningar som har gett människor större trygghet talar sitt tydliga språk.

Med alliansen får vi fortsatta skattesänkningar som ger fler jobb och tryggare familjer. Vi får fortsatt satsning på valfrihet och en välfärd som anpassas efter människor och inte politiker. Och vi får en stabil ekonomisk politik som gör att Sverige kan gå i täten.

Varje röst på moderaterna blir en röst på ökade kunskaper i skola och satsning på forskning, trygghet på gator och torg och ökat företagande.

Det är vad Sverige behöver!

16 september 2010

Avgång S

Socialdemokraterna höll i går spurtmöte i avgångshallen i Stockholms Centralstation.

Det var också det avgångna som dominerade mötet. Avgångna partiledare som Göran Persson och Ingvar Carlsson talade som om tiden stått stilla i Sverige. Jobbskatteavdragen som har gett enskilda löntagare större trygghet och mer att styra över när det gäller den egna välfärden attackerades som om de hade glömt att de i alla fall säger att de inte ska röra dem om de vinner valet. Valfrihetsreformer som gett människor rätt att bestämma över sig egen välfärd och tillvaro attackerades.

När jag läser om deras möte slår det mig att det finns inte en valfrihetsreform som de inte har motarbetat, inte någon skattesänkning som de förtalat som ett hot mot välfärden. Och sedan accepterar de motvilligt att människor fått mer att säga till om. Det är en avgången politik de avgångna talade om i avgångshallen.

När Sahlin tar hjälp av Persson och Carlsson gör hon klart att det är en gången tids socialdemokrati som fortfarande styr socialdemokratisk politik. En ständig motståndsrörelse mot valfrihet och individers rätt till förmån för att politiker ska få bestämma. Det var nog inte så fel att de höll till i avgångshallen. Det är där de hör hemma.

 
 

15 september 2010

Valet på söndag får konsekvenser

På söndag kan vi rösta för att Förbifart Stockholm ska byggas, för att det fria vårdvalet ska fortsätta, för att fristående skolor ska bidra till att höja standarden på Stockholm skolor och för att vi ska hantera budgetfrågor så det blir utrymme för det viktigaste i välfärden. Vi kan också rösta för att fortsatta skattesänkningar ska ses som ett sätt att stärka välfärd och tillväxt, inte som ett hot mot välfärden. Och vi kan rösta så vi inte får en regering som ser tillväxt som något negativt, företagande som orättfärdiga vinster och människors vardag som ett politiskt uppdrag.

Valet på söndag får konsekvenser. Fortsatta skattesänkningar och prioriteringar av den gemensamma välfärdens viktigaste områden eller bidragstänkande och en stor offentlig sektor för sakens egen skull. Den gångna mandatperioden har visat att det går att sänka skatter, utveckla sjukvård och skola och samtidigt göra Sverige till Europas starkaste ekonomi. Vill man att den politiken ska fortsätta är det lätt att rösta. Och vill man inte att Sverigedemokraterna ska kunna sabotera och utöva utpressning är det självklart att man ska rösta på alliansen.

14 september 2010

Med fokus på företagare

När vi väl tagit oss igenom krisen har vi nästa utmaning. Då måste vi få fram de jobb som gått förlorade och som inte kommer tillbaka när företagen har rationaliserat och trimmat sig. Då krävs det nytt företagande, fler företag och växande företag. De rödgröna vill möjligtvis ha företag men inte företagare. Jag vill sätta företagandet i centrum för att vi ska få fler jobb. Desto fler arbetsgivare vi har, desto fler kan arbetstagarna bli. Därför är det roligt att jag kommit i topp bland länets moderata riksdagsledamöter när Företagarna har ställt oss mot väggen. Den topplaceringen tror jag håller även när andra partier räknas. Det är jag stolt över och hoppas att jag ska få ett starkt mandat från företagandets Sverige.

13 september 2010

Rösta fram en stark allians majoritet!

I gårdagens TV-debatt underströk Mona Sahlin hur viktigt det är med en majoritetsregering för att hålla Sverigedemokraterna kort och för att det ska kunna föras en fast ekonomisk politik. Hon har helt rätt och Alliansen har den möjligheten. Så sista veckan handlar om att se till att vinna valet men också att vi ska vinna så att det kan bildas en majoritetsregering utan sabotage från Sverigedemokraterna. Det behövs en majoritetsregering som tar ansvar för Sveriges ekonomi så låt oss rösta fram en sådan!

11 september 2010

Lundby-Wedin tvingar medlemmarna stödja S

LO-chefen Wanja Lundby-Wedin menar att det beror på okunskap att en majoritet av LO´s medlemmar inte röstar socialdemokratiskt som ledningen vill. Det är motivet till att hon anser det helt rätt att organisationen tar av medlemmarnas pengar för att stödja socialdemokraternas kampanj. Det är en intressant logik för en organisations ledare: eftersom medlemmarna inte förstår bättre tar vi deras pengar för att motarbeta deras politiska uppfattningar.

Nu kan det ju vara så att LO-medlemmarna liksom alla andra arbetstagare har märkt att de fått en månadslön extra tack vare de skattesänkningar alliansen genomfört undet mandatperioden - samma skattesänkningar som socialdemokrater med Wanja Lundby-Wedin i spetsen anser för ansvarslösa och ett hot mot välfärden. Men för dem som har 1500 kronor mer kvar när månaden är slut är det inte ett hot mot välfärden.

10 september 2010

Bara plus med Rut!

Staten går plus, de som får ett jobb går plus, de som kan starta företag går plus, de som får hjälp går plus. Det är svårt att hitta någon reform som gör så många till vinnare som RUT. Konjunkturinstitutet visade när reformen infördes att om det blev 10 000 jobb genom RUT så skulle reformen betala sig själv. Nu ökar antalet jobb genom RUT mycket snabbt, och bedömningen är att vi redan har fler jobb än 10 000. Bara sedan förra året har användningen av RUT fördubblats och ökningen fortsätter. Fler människor som får jobb, fler som får stöd i hemmet, fler skatteintäkter.

De som nu får vita jobb får dessutom sjukförsäkring och pensionspoäng. Och de som får hjälp i hemmet kan hinna med mycket mer tid med familj och det arbete man vill utveckla sig i. RUT är ekonomiskt lönsam för stat och för medborgare, men ger livskvalitet och ökad jämställdhet på människors egna villkor.

8 september 2010

Bäst i världen!!!

I dag presenterade SCB nya siffror för tillväxten 2010. Prognosen innebär en ännu högre tillväxt än tidigare prognoser, närmare bestämt på 4,6 %. Det betyder att Sverige slår alla andra länder i Europa. Inte bara med högre tillväxt utan också med stabila offentliga finanser, samtidigt som skatterna har sänkts för vanliga inkomster med nära 20 000 kronor om året. Samtidigt minskar arbetslösheten.

Det är denna ekonomi som socialdemokraterna menar är misskött och det är skattesänkningarna som de menar har drabbat välfärden. Bäst i Europa, kanske bäst i världen. Två saker visar detta: skattesänkningar hotar inte välfärden och socialdemokrater vet inte vad en välskött ekonomi är. För ett år sedan ville de att Sverige skulle göra som Spanien. Det gjorde vi inte utan blev istället den mest snabbväxande och stabila ekonomin i Europa.

7 september 2010

Att lägga sig i människors val eller skapa förutsättningar

Lars Ohlys synpunkter på hur familjer ska göra för att de ska leva som han vill tillhör den här valrörelsens minnen. Betjänten i tunnelbanan, clownerna på ålderdomshem och socialismens bröstpump. Större visioner för att läsa vår tids problem har de inte.

Alla utspelen bygger på en politik som vill lägga sig i människors egna liv istället för att skapa förutsättningar för egna val. Istället för att man ska kunna fixa hjälp i hemmet ska man gå till tunnelbanan där socialdemokraterna vill vi ska lämna tvätten, istället för att äldre ska kunna välja var man ska vara på äldre dar ska de piggas upp med en clown då och då och istället för att föräldrar själva bestämmer över hur man tar hand om barnen anser Lars Ohly att amning inte får stå i vägen för hans politik, eftersom han tycker det är lika bra med bröstpump. För alla andra.

När Ohly nu backar från svaret om bröstpump backar han inte från uppfattningen att folk ska tvingas till att leva som han vill. Han vill fortfarande vinna valet för att kunna styra över andra. Sen får de göra med amning och annat som de vill, bara de gör som han vill, oavsett vad de själva tycker.

6 september 2010

En gång kommunist alltid kommunist!

I går var det Lars Ohly i Sveriges Televisions partiledarutfrågning. Förutom att han vill ha höjda skatter och vill låta talibanerna vinna i Afghanistan var han tydlig med att politiker ska bestämma över föräldrarnas barnledighet. Det ska inte föräldrarna själva göra eftersom han tycker att det går för långsamt för dem att rätta sig efter hans uppfattning. Därför vill han lagstifta för att tvinga föräldrar att dela på föräldraledigheten så att han får som han vill i Sveriges alla familjer. Det är ett totalitärt tänkande som bygger på att man ser människor som undersåtar även i det som är det mest personliga. Lars Ohly vill använda politiken för att tvinga andra att leva som Ohly vill de ska leva. Det är ett mönster som en gång ledde dem till att stödja diktaturerna i Central- och Östeuropa. Där ansåg makthavarna att de hade rätten att tvinga människor att leva som den politiska makten ville. Det är totalitärt, inte medmänskligt. Och inte frihet.

5 september 2010

Låt vänstern vänta!!!

Ännu en dag med kampanjaktiviteter. Idag tjejmilen. En bra stämning, vilket hjälps upp ytterligare av bra opinionssiffror. Men andra mätningar än dagens visar att det blir jämnt.

Socialdemokraternas tema "Vi kan inte vänta" borde avskräcka de flesta väljare. Socialdemokraterna kan inte vänta på att höja skatten för arbetstagare, de kan inte vänta på att öka utgifterna och budgetunderskottet, de kan heller inte vänta på att höja arbetsgivaravgifterna för unga, de kan heller inte vänta på att höja fastighetsskatten och driva kapital ut ur landet genom förmögenhetsskatten liksom de inte kan vänta på att minska valfriheten inom sjukvården och barnomsorgen.

Jag tror de flesta gärna väntar när det gäller den politiken, och låter socialdemokraterna vänta. Det mår Sverige bäst av.

3 september 2010

Stor skillnad mellan europeiska valrörelser!

Den svenska valrörelsen visar på en stor skillnad mot andra länder. I Frankrike kämpar regeringen för att få igenom några besparingar och för att höja pensionsåldern samtidigt som budgetunderskottet ökar. I Tyskland har man drivit igenom ett stort krispaket på 80 miljarder euro som inte räcker eftersom underskottet ändå ökar. I Storbritannien tvingas man dra ner på utgifter inom den sociala trygghetens alla områden och höja skatter på grund av ett rekordstort underskott. I Spanien kämpar man med nya krispaket och skattehöjningar. Grekland lever i en ständig kris. I Portugal lanseras återkommande nya krisåtgärder. I Danmark kommer man tvingas agera för att hålla ner ett växande budgetunderskott. Höjda skatter och minskade välfärdskostnader är mönstret.

I Sverige bedriver vi valrörelse med löften om skattesänkningar och mer pengar till skola och nya jobb. Till och med socialdemokraterna som anser att skattesänkningar hotar välfärden tar i med skattesänkningar. De frågor vi debatterar och slipper debattera i Sverige visar varför alliansen bör få fortsatt stöd. De andra ländernas krispaket visar vart den rödgröna utgiftspolitiken slutar.

2 september 2010

S största hotet mot välfärden

Sänkta skatter hotar välfärden säger socialdemokraterna.
Om det är allvar med att välfärden är hotad borde väl de rödgröna vilja rädda välfärden och säga att de höjer skatterna lika mycket som de har sänkts?

Och om välfärden hotas av skattesänkningar varför vill de då sänka skatterna för pensionärer bara för att arbetstagare har en lägre skatt men också högre kostnader för resor och för a-kassa, förutom att de belastas med sociala avgifter? Jag tycker vi ska sänka skatterna för både löntagare och pensionärer och att vi ska göra det så att arbete alltid lönar sig. Det skapar välfärd.

Sverige har kanske världens mest stabila offentliga finanser utan krispaket som skär ner. -Det är svårt att se att välfärden har förstörts av det. Och vi är på väg in i en tillväxt på drygt 3%. Hotar det välfärden? Och på vilket sätt gynnar det välfärden att socialdemokraterna höjer skatterna för unga och för alla arbetstagare så att låginkomsttagare får höjd skatt?

Sänkta skatter gynnar välfärden, både för enskilda människor och framväxten av jobb.

1 september 2010

Samma dag som de rödgrönas bidragsmanifest presenterades kom också Ekonomistyrningsverkets, ESV, siffror över hur den svenska ekonomin utvecklas utan rödgrön politik: Statsskulden sjunker ner till nästan 20% (22,7%) för 2014, och staten får ett överskott redan nästa år i statsbudgeten.
Det är unikt i Europa och en utveckling som är utan motstycke om vi ser oss runt om i världen. De flesta länder, även de med kontroll över sina offentliga finanser, har ökande underskott och växande statsskulder. Lägger man till detta en tillväxt som de kommande åren kommer ligga på över 3% handlar det om en mirakelekonomi mitt i efterdyningarna av den värsta ekonomiska krisen världen har sett i modern fredstid.

Hade de rödgröna fått bestämma hade vi haft växande underskott och stigande statsskuld. Då hade inte ens de kunnat lova alla de bidrag som de nu lovar. De hade fått göra som alla andra regeringar i Europa, strama åt och skära ner. Nu vill de istället öka på så vi förlorar en särställning som gör livet tryggare för både arbetstagare och pensionärer.
ESV i dag visar att de rödgröna hade fel och har fel. Och hur viktigt det är att alliansen kan fortsättta. Annars blir det andra siffror 2014. Jag ser gärna att Sverige är bäst i världen.