30 november 2010

S kritik ter sig löjlig

Den svenska ekonomin har nu återhämtat sig till före fallet i samband med krisen. Vi har en tillväxttakt som närmar sig den asiatiska. Det kan nog inte vara länge men bryter totalt med mönstret i Europa i övrigt. Därför blir det nästan lite löjligt när jag ser att ledande socialdemokrater fortfarande menar att regeringen har misskött ekonomin.
Bäst i Europa, ett undantag i världen. Socialdemokraterna hade velat höja skatter och öka utgifter, som man gjorde i andra länder. Tror de på sig själva när de som Leif Pagrotsky hävdar att alliansen har misslyckats med ekonomin?

Sveriges utmaning är nu en annan, att se till att vi i tillväxten får fart inte bara på de gamla företagen utan också får fram de nya. I den debatten står S helt vid sidan om.

29 november 2010

Välkommet förslag om gårdsförsäljning

Publicerat i Norrtelje Tidning
2010-11-29

Gripen - en bra affär!

I diskussionen om ett eventuellt nytt svenskt stridsflygplan finns det många som har synpunkter på om Gripen varit ett lyckat projekt eller ej. Som alla projekt av den storleksordningen har det så klart sina brister. Och exporten har självfallet inte blivit vad man hoppats på, av det skälet att det blir det heller aldrig. Ambitionerna måste vara större än vad som till slut är möjligt på grund av politiseringen av stora projekt av detta slag, både hos köpare och hos säljare. Det tråkigaste bakslaget i den delen är våra nordiska grannländers alternativa köp. Det hade varit en nordisk styrka om vi hade haft samma lösningar i luftförsvaret.

Men likväl är Gripen ett av de mycket få stridsflygplan som har blivit exporterat till andra länder. Och de som kritiserar Gripenprojektet kommer aldrig med besked om vilket alternativ de ansett vara bättre? Skulle Sverige köpt F16 eller F18? De som är som mest kritiska mot Gripen brukar också vara mest kritiska till samarbete med USA. Men Kostnadssidan hade inte varit mindre. Tvärtom visar sig driftskostnaderna vara betydligt högre. Eller Eurofightern som har galloperande utvecklingskostnader? Eller franska Mirage? Om alternativen inte bedöms vara bättre är Gripen kanske inte så dåligt, ens sett ur de mest kritiska ögonens perspektiv.

27 november 2010

Fördel M

En fantastisk framgång för moderaterna i opinionsmätningen. Jag tror att det mer än något annat har visat att Sverige kan ta sig igenom en svår internationell kris med stabila statsfinanser och ändå sänka skatterna och klara jobb och tillväxt. För socialdemokratin gäller det omvända, de attackerade alliansens politik med att den förstörde statsfinanserna och ville istället öka underskottet, hur konstigt det än är att de kunde säga både och. Och nu efter valet har de sagt att de inte trodde på den politik de gick till val på.

Moderaternas framgång är en påminnelse om att det är resultatet som räknas. Nu har resultatet varit stabila och trygga statsfinanser, utan nedskärningar men med sänkta skatter. De kommande åren måste det handla om nytt företagande som klarar Sveriges konkurrenskraft och de nya jobben.

25 november 2010

Vad S borde diskutera

I den socialdemokratiska eftervalsdiskussionen saknar jag en debatt om vad som hade hänt om man hade vunnit valet och kunnat genomföra sina förslag. Som det nu är talar man mer om politiken utifrån att man förlorade valet på den och mindre om hur den hade fungerat.

Allra mest tydligt ser vi det i de länder som nu genomför stora besparingspaket som drabbar dem som är mest beroende av det offentliga. Det är en självkritisk diskussion som socialdemokratin borde föra snarare än att tro att sänkta skatter för låg- och normalinkomsttagare hotar trygghet och rättfärdigheten. Det är de ökade utgifterna och det stigande underskottet som har visat sig vara hotet mot tryggheten. Den sanningen borde s diskutera inför framtiden.

24 november 2010

Bildt vilsen i NATO frågan

Natofrågan är kontroversiell i det svenska samhället, som EU frågan en gång var. Dels finns det de som inte vill att att vi ska vara med och som betraktar Nato som något farligt och fientligt. Det är ofta de som tänker sig att Sverige kan förhålla sig neutralt till hot mot andra länder eller helt enkelt hade hjärtat på andra sidan järnridån en gång.

Sedan finns det politiker som i Nato ser en tillgång för Europas säkerhet och för våra egna internationella insatser men som menar att inte medlemskapet är viktigt. Det kan man tycka i det korta perspektivet. Men resultatet blir likväl att Sverige i förhållande till Nato blir som Norge i förhållande till EU. Utan inflytande och makt över gemensamma utmaningar och hot.
Sverige riskerade en gång att ställa sig utanför EU och det viktiga samarbetet. Så som Norge ha gjort. Så bör inte Sverige ha det när det gäller NATO. - Är förvånad att den annars så kloke Carl Bildt inte tycker det också.

23 november 2010

FP i Danderyd den nya röda alternativet!

Folkpartiet i Danderyd deklarerade i gårdagen debatt i fullmäktige att deras enda mål i valrörelsen var att se till att moderaterna inte fick förnyat förtroende. Maktmonopolet skulle bort enligt dem. Det är väl ändå att undervärdera väljarna när man så hårt kritiserar ett parti för att ha styrt kommunen under lång tid. Kan det måhända vara så att bilden av Danderyd är en annan för invånarna än det är för folkpartiet. Allt det som folkpartiets representanter kritiserar : Sveriges bästa skolor, välskött ekonomi, hög kvalitet inom äldreomsorgen, fina grönområden och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter är en verklighet vi faktiskt kan skryta med.
Efter valet talar FP och S samma språk och är förvånansvärt överrens om hur de skulle vilja se en utveckling av Danderyd. Jag är, och förmodligen de som la sin röst på FP också, tacksamma att ett sådant samarbete inte blev av. För vem hade innan valet kunna tro att en röst på FP var en röst på de röda i Danderyd. Nu får väljarna ett stabilt fortsatt BORGERLIGT samarbete i kommunen med M,C och KD som tillsammans kommer fortsätta utveckla Danderyd till Sveriges bästa kommun att leva i.

22 november 2010

Krisen inte över

Krisen i Irland visar att krisen för Europa långt ifrån är över. Men det visar också värdet av stabila offentliga finanser för Sveriges del. Den socialdemokrati som nu håller på och vrider sig kring vad man ska tycka gick till val på att öka utgifterna och öka underskottet. Samtidigt ville man höja skatterna och återinföra förmögenhetsskatten. I dag saknar de politik, då visade de att de saknade ansvar.

21 november 2010

Med Palm blir S=V

Veronika Palm är tydligen en av socialdemokraternas möjliga partiledare. Det är i sig intressant att ett budskap som lyder tillbaka till 1980-talet har så stark ställning inom partiet. I en intervju med Svenska Dagbladet säger hon att hon vill återinföra det mesta av skatter, från förmögenhetsskatt, till skatt på hushållsnära tjänster och på inkomster.

Så talar en socialdemokrati som i samhället bara ser offentlig sektor och glömmer att det offentliga bara är en del av vårt liv och vår ekonomi. Med höjda skatter kan man tro att den offentliga sektorn får mer pengar, om man glömmer bort att det finns en annan del av vårt samhälle som heter näringsliv, företag och den privata sektorn. Då innebör höjda skatter mindre investeringar och mindre jobb och mindre tillväxt.

Med Veronika Palm i ledningen blir socialdemokraterna ett offentlig sektor parti på bekostnad av det som skapar välfärd och tillväxt liksom personlig frihet. Då kan man på fullt allvar börja konkurrera med Vänsterpartiet om dess väljare. Men kanske inte om så många andra.

19 november 2010

Nato helt rätt för Sverige

Nato-toppmötet i Lissabon är en påminnelse om att Europas säkerhetspolitiska samarbete sker i en organisation som Sverige står utanför. Den svenska regeringen med Fredrik Reinfeldt deltar som besökare men inte som beslutsfattare. På mötet kommer en lång rad frågor som har direkt betydelse för Sverige att diskuteras. Det gäller den långsiktiga inriktningen och strategin i Afghanistan som är central för Sverige. Det gäller också samarbetet med Ryssland liksom framförallt de baltiska ländernas krav på en försvarsplanering gentemot Ryssland. I båda frågorna har detta sin betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska miljö. Och det ställer också krav på att vi vågar ha en diskussion om vart Ryssland är på väg som inte bara handlar om förhoppningar.

I Svenska Dagbladet i dag skriver Mikael Holmström om att svenskt Natomedlemskap är en icke-fråga samtidigt som Claes Arvidsson skriver om att vi kommer allt närmare. Båda har rätt. Därför borde det bli till en fråga för oss alla. Svensk säkerhet vinner på att vi kan påverka förutsättningarna för den.

18 november 2010

s partiledarval ett lotteri

Socialdemokraternas sökande efter en ny partiledare är som ett lotteri. Antingen ska det vara Thomas Östros nyfunna skattesänkarlinje, som attackeras av Morgan Johansson, eller så ska det vara Veronika Palms bidragslinje. Det är som att det inte spelar någon roll vilken politiken ska vara, det får bli upp till den som man väljer, eller som vill bli partiledare. Det säger något om socialdemokratin att man som parti inte vet vad man ska tycka om den regerings politik som man ville fälla, eller vilken politik man egentligen själv vill föra. Det är underordnat makten, för den vill man ha. Det är ett politiskt förfall vi ser.

17 november 2010

Alliansen hade rätt och S fel skattepolitik

När svenska riksgälden nu konstaterar att budgeten är i det närmaste i balans och att staten går med plus nästa år är det att kvitto på det goda arbetet Anders Borg och den borgerliga alliansen gjort.
Socialdemokraternas Thomas Östros skrev häromdan på DN Debatt om vikten av att Sverige ska ha konkurrenskraftiga skatter. Det är mot bakgrund av det han skriver fullkomligt obegripligt att han gick till val på att återinföra förmögenhetsskatten och höja skatterna på inkomster och företag. Det innebär att han fullt medvetet ville att Sverige skulle ha en politik som går tvärtemot det han nu i eftervalsdebatten för fram. Man kan säga att det var bra att socialdemokraterna förlorade och att uppenbarligen även Östros måste tycka det. Men det finns en moralisk fråga: hur kunde han och andra socialdemokrater på fullt allvar gå till val på en politik som de nu underkänner därför att den var fel?

14 november 2010

Nato bra for Sverige

På NATO:s parlamentariska församling i Warszawa. Debatten mellan parlamentariker från båda sidor Atlanten handlar om Natos nya roll, eller rättare sagt vilken den ska vara när världen inte längre är delad mellan öst och väst utan präglas av konflikter som till sin natur inte definieras av gränser. Så är det i Afghanistan men också överallt hoten mot demokrati skapar ofred, konflikter och krig, det kan vara som på Balkan på 90-talet eller idag i Sudan eller Kongo, och som sagt Afghanistan.

Nato är en militär samverkan och allians som behövs för att stå emot hot av olika slag mot medlemsländernas säkerhet men också för att säkerställa att det internationella samfundet har möjlighet att värna frihet och rättsstat i en värld där det inte ligger i allas intresse. Ska vi kunna påverka den frihetsalliansen och samtidigt påverka förutsättningarna för vår egen trygghet bör vi vara med.

11 november 2010

S utvecklas som V

Krisen inom socialdemokratin är betydande. Den ekonomiska politik de ville föra inför valet hade betydande likheter med den som ledde fram till de stora underskotten i länder som Storbritannien, Portugal och Spanien. Nu verkar krisen, när jag läser Svenska Dagbladets brännpunkt, vara om man ska fullfölja denna linje, eller istället en som ännu mer är beredd att höja skatter och utgifter, utan hänsyn till utgiftstak. Det är intressant att notera att det inom s verkligen finns dem som vill föra Sveriges budget till Atens höjder. Men ett sådant parti finns ju redan. Det heter Vänsterpartiet och jag trodde att socialdemokraterna gjorde slut med dem för bara någon veckan sedan.

Stärk styrkan i Afghanistan!

Publicerat i bla Enköpingsposten 2010-11-11

10 november 2010

Krav på avgångar inom S

Allt fler inom socialdemokratin tycker nu att partiledningen bör avgå. Det får vara en sak för socialdemokraterna. De är i vilket fall som helst bäst i opposition. Men jag kan inte låta bli att undra varför de till för bara några månader sedan ville ha Mona Sahlin som statsminister och Thomas Östros som finansminister och nu inte ens vill ha dem i partiledningen.

Politiken var och är ju densamma, och redan då visste vi att den politik som s ville föra skulle leda Sverige in i just de problem som vi till skillnad från andra har lyckats undvika. När jag just nu skriver ett ordförandebrev till moderaterna i Danderyd kan jag inte låta bli att peka på att den socialdemokratiska politiken ledde länder som Portugal, Spanien och Storbritannien rakt in i de djupaste problem av växande skulder, högre skuldräntor och bristande förtroende. Allt detta drabbar tillväxt och nya jobb. Det var uppenbart före valet, även för socialdemokratins medlemmar.

Men det är kanske för mycket begärt att även medlemmarna ska avgå. Det vore däremot bra om socialdemokraterna lär sig av att man var beredd att föra Sverige in i den budgetkris alliansen har lyckats undvika.

S politik för utanförskap ger ökade kyftor

Socialdemokraterna frågar sig i sin krisdebatt varför klyftorna ökade när socialdemokraterna hade makten. Det är en berättigad fråga. Svaret är enkelt. Arbetslösheten är den mest avgörande frågan för social utveckling. Inte bara när det gäller att kunna försörja sig utan också när det gäller en trygg identitet och fungerande familjegemenskap. Utan jobb försvinner både inkomst och självmedvetande. Det är en klyfta som är svår att överbrygga. Socialdemokraternas politik för utanförskap, regleringar som gör det svårare att anställa och högre skatter ger inte välfärd utan motverkar den.

9 november 2010

Fotografering av "vanliga" moderater

Idag stor fotografering av alla moderata riksdagsledamöter. Jag blev ombedd att ta av mig mitt guldhjärta som satt runt halsen samt mina guldörhängen för att som det sas bilderna skulle vara "rena"! Idag ska en ny moderat stajlas! till vanlig - vad det nu är.
Min fråga var snabbt om Anders Borg nu också tog av sig guldringen från örat när journalister och fotografer var i antågande - inget svar än på den frågan.

Tog jag av mig mina smycken ? Nej så klart inte, Jag är jag och ganska vanlig skulle jag tro!

7 november 2010

Tänk bortom gränserna

Svenska Dagbladets Maria Eriksson skriver i dag om behovet för alliansen att tänka bortom de gränser som decennier av socialdemokratisk dominans har gett. Jag håller med. Valfrihet ska inte bara vara att få välja mellan några alternativ som den politiska makten erbjuder inom ramen för ett system som styr människors vardag. Vi ska kunna utforma våra egna alternativ och därmed göra de val som ett samhälle med många människor kan ha.

Det var i kampen för nya alternativ utanför socialdemokratins monopol som 1990-talets valfrihetsrevolution föddes. Den gav Sverige en ny vitalitet som vi har glädje av idag. Det går nämligen att tänka utanför den politiska majoritetens banor och det har människor rätt till. Det måste vara vår drivkraft nu. Det gäller familjen men det gäller också förutsättningarna för företagande och synen på arbetsmarknaden. Det är de nya jobben och de nya idéerna som kommer avgöra hur vi klarar oss när krisen har klingat av.

6 november 2010

LO stödjer heller S än sina medlemmar

Det är bara en tredjedel av LO:s medlemmar som är för mångmiljonstödet till socialdemokratin. Nästan hälften är emot. Det visar att LO-ledningen hellre är socialdemokrater i LO än företrädare för sina medlemmar. De utnyttjar sin makt i organisationen till att tvinga medlemmarna att betala till en politik som motverkar jobb och sysselsättning. Det ogillar numera medlemmarna. Ledningen borde lyssna till detta. Det finns inget skäl till varför de som är med i LO ska tvingas stödja ett parti som många inte röstar på.

3 november 2010

Nej till förtäckt kvotering!

När vi borde diskutera villkor för företagande och värna ett positivt klimat som leder till nya och växande företag lyfts istället förslag som för tanken till kvotering. Där företag skulle premieras med sänkt arbetsgivaravgift endast om det uppnått en godkänd könsfördelning.

Att moroten för kvinnligt företagande skulle vara att släppa in några extra män i ledningen ter sig löjeväckande. Liksom att arbetsgivaravgifter som är till för att betala sociala åtagande skulle användas för att godtyckligt styra företag.

2 november 2010

En vecka i Reykavik

Ha, 4 dagar som ägnas åt nordiskt samarbete. Norden är tillsammans en av världens 10 största ekonomier med en lång rad gemensamma och grundläggande värderingar. Oavsett hur samarbetet utvecklas så är det självfallet så att öppnare gränser, lättare för samarbete, gemensamma strukturer för forskning och högre utbildning och en gemensam konsument och miljöpolitik, för att ta bara några exempel, kan ge alla de nordiska länderna en ökad tyngd som vi aldrig var för sig kan uppnå. Samtidigt måste vi se till att inte dumma förslag som minskad valfrihet och inskränkningar på individen inte vinner gehör. Det finns sossar i alla länder som liksom de svenska gärna är politiskt klåfingriga och snara att hitta lösningar som just de tycker är bäst för alla. Mer försvars och säkerhetspolitik borde stå på agendan då det är ett område vi skulle tjäna på ett bredare samarbete.