31 januari 2011

Försvarets oförmåga igen

Svenska Dagbladet skrev igår ,än en gång, om försvarets helikopterproblem.

Försvarsmaktens långa hantering för att få nya helikoptrar, dels för sjukvårdsinsatser i Afghanistan, dels för utvecklingen av nya förband, är ett lidandes historia. Efter två års förseningar, som är svårt att förklara med tanke på att vi har trupp i strid sedan lång tid i Afghanistan, visar det sig nu att utbildningen av piloter är otillräcklig för de krav uppdraget där.

Det skapar många frågetecken. Dels om försvarsmakten har kompetens för att inhandla och skaffa den materiel som behövs, dels om man har förmågan att agera så snabbt och med den beslutsamhet som uppgifterna kräver. Men ytterst finns självfallet frågan om systemet för rekrytering är tillräckligt för att klara de behov av utbildad militär personal som det svenska försvaret kräver. Det behövs en utvärdering både av rekryteringssystemet och materielhanteringen.

29 januari 2011

Hur får vi fler företag att växa?

De senaste dagarna har det rått en debatt om IKEA och varifrån ägandet kommer. Det har säkert sitt intresse men utan att gå in i den frågan finns det en både intressantare och viktigare fråga. Hur ser vi till att fler svenska företag kan växa i Sverige och stanna i Sverige? Det är en fråga som bör ställas både mot bakgrund av hur få nya stora företag vi har fått de senaste decennierna och hur många av dem som har lyckats som har flyttat ut.

Nu har vi förutsättningarna att föra en diskussion om hur vi gör Sverige till ett företagandets land. Det är en ännu viktigare fråga än den var ägandet till ett av våra största företag finns. I svaret på varför så många flyttar ut kan vi också finna en ny och bättre politik.

28 januari 2011

Unik tillväxt för Sverige

En ekonomisk tillväxt på 8 % är en unikt hög siffra för en utvecklad ekonomi som den svenska. Likväl är det så hög som den svenska tillväxten av allt att döma var den sista månaden 2010. Och ekonomerna på SEB anser att det finns goda möjligheter att denna tillväxt håller i sig ytterligare en tid. Det innebär att Sverige nu har tagit igen fallet i ekonomin som drabbade oss under krisen och nu går ur krisen med en tillväxt som bara kan jämföras med de snabbast växande ekonomierna i Asien. Vad det beror på? Ja, moderat politik i form av en budgetlagstiftning som leder till kontroll över utgiftsutvecklingen, en oberoende riksbank och ett förändrat pensionssystem. Lägg till det att vi nu har reformerat sjukförsäkringen och fått bort galloperande utgiftsökningar.

Två saker tycker jag man kan säga om detta. För det första att de som tror att reformer för ökad tillväxt hotar tryggheten har fel. Tillväxten ger både tryggare jobb, tryggare offentlig välfärd och tryggare inkomster. För det andra att de som har agiterat mot budgetreglerna, den oberoende riksbanken och pensionsreformen liksom den nya sjukförsäkringen ska vara glada att de förlorade.

27 januari 2011

Nordiska rådet borde hitta annan roll

Två dagar i Nordiska rådet med möte i Esbo i Finland. Det är en organisation och ett samarbete som har svårt att finna sin roll. En gång i tiden var det ett sätt för nordiska politiker att träffas och också ett som man då tyckte nordiskt samarbete. I dag har det samarbetet inom EU kört förbi allt detta med en ekonomisk integration i norden som nordiska politiker själva aldrig kunde uppnå. Men det som också har uppnåtts under årens lopp handlar om passfrihet och en öppenhet mellan de nordiska länderna. Även detta har vi ännu tydligare inom ramen för vårt gemensamma samarbete inom EU, där även Norge och Island är delaktiga.

Så vad finns nu att göra? Inte så mycket känns det som när man lite ansträngt försöker finna en nordisk agenda i allt och göra Norden till något särpräglat kulturfenomen. Bättre vore om vi la kraften på att se till att vi utvecklar våra länders säkerhetspolitik och att påverka EU när det gäller fortsatta reformer. Då kommer vi automatiskt lära oss mer av varandras språk, mer än när vi nu gör samarbetet till en ständig fråga om kulturstipendier och kultursamarbete utan någon spontan efterfrågan.

24 januari 2011

Uppföljning av försvarsbeslut nödvändigt

När beslutet om en övergång till helt yrkesrekryterat försvar gjordes underströk jag hur viktigt det var med en uppföljning av hur övergången från värnpliktsförsvar fungerar. Nu finns det alltför många tecken som tyder på att övergången inte fungerar som det var tänkt. Antalet anställda i försvaret ligger långt under vad som var tänkt, samtidigt som det verkar vara uppenbart att det antal anställda som behövs kommer kräva högre ersättningsnivåer och bättre förutsättningar. Risken är stor att bristen på rekryterade påverkar våra förutsättningar för att delta i internationella operationer. Uppenbart är dessutom att vi idag inte har den organisation för insatsförsvaret som var tänkt. Omedelbarheten och tillgängligheten är liksom förmågan att mobilisera förband väsentligt lägre än de förhoppningar som ledde till beslutet. Regeringen bör genomföra en utvärdering och uppföljning av beslutet.

23 januari 2011

Privatisering bättre än statligt ägande

Skulle Volvo, SAAB, Alfa Laval, SEB eller Scania vara bättre företag om de var statligt ägda? Det tycks Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, liksom socialdemokraterna tro eftersom de nu vill stoppa privatiseringen av statliga företag. Men på vilket sätt blir det bättre med mindre tillgång till riskkapital, risk för att skattebetalarna får täcka förluster och ojuste konkurrens med alla andra? När Sverigedemokraterna stoppar privatisering drabbar det anställda och företag som skulle utvecklas bättre på annat sätt. De drabbar det Sverige de tror sig värna.

20 januari 2011

S "verklighet" stämmer inte

En ekonomi stark som Pippi Långstrump det är OECD bedömningen av svensk ekonomi. Det skiljer sig från Socialdemokraternas påståenden om att den är körd i botten . Det är inte lätt för ett parti att vara utan en verklighet som stämmer med den egna kartan.

Viktigare för Alliansen är att ta fasta på OECD varning om risken för att en högre arbetslöshet biter sig fast. Det kräver en politik för företagande och nya jobb, med till exempel avvecklad värnskatt!

19 januari 2011

Sänkt skatt = välfärd

I en artikel på Brännpunkt i SvD visar två Timbro-debattörer på att sänka skatter är en avgörande välfärdsreform för alla de hushåll som lever på marginalen. För var och en som har lite pengar kvar i slutet av månaden är lägre skatt en ökad trygghet. Det gör också att vi minskar beroendet av bidrag, vilket påverkar förmågan för männsikor att forma den egna vardagen utan att vara beroende av vad som ger bidrag eller inte. Sänkta skatter är välfärd.

Sanningen om apoteksreformen

Publicerat i VLT 2011-01-19

18 januari 2011

Rysk upprustning borde oroa

Dagens Nyheter redovisade häromdagen en lång rad uppgifter kring den ryska upprustningen. Den visade på två saker. Den ena är att den ryska försvarsmakten är långt mindre än vad den sovjetiska en gång var. Det som Kreml idag disponerar är långt mycket mindre än det som en gång var. Det andra är att man i sin del av världen likväl håller på att bygga upp en krigsmakt som ger ökade möjligheter till operationer mot andra eller helt enkelt påtryckningar. De ryska förbanden ska nämligen inte jämföras mot de sovjetiska utan mot omvärldens. Och där är den ryska utvecklingen ett uttryck för både växande förmåga och en växande vilja, som kan ta sig många olika uttryck men likväl behöver balanseras. Även i Norden och även av Sverige.

17 januari 2011

Vem tar ansvar för försvaret?

Bilden av de tre aporna: en som inte ser , en som inte hör och den tredje som inte säger ngt symboliserar bra Försvarsmakten, Departementet och Riksdagens utskott.
Själv är jag inte ett dugg förvånad att det fattas soldater , att inget beslut om helikoptrar är på plats, att en uppgradering av luftförsvaret känns minst sagt avlägset. Lägg där till vår solidarietetsklausul som är en pappersprodukt samt att ingen kan ge ett klart besked om hur vårt land ska kunna försvaras och med vilka förmågor.

- Därför att ingen har på allvar tagit tag i dessa frågor eller synliggjort utmaningar,problem och hotbilder.
- Den svenska försvarsindustrin ska "klara" sig själv - som enda försvarsindustri i världen - men prestera lägsta pris och högsta kvalitet.
- Vi ska klara oss utan militära allianser - men med försäkringar som inte finns.
- Soldater får inte kosta.
Listan kan göras lång - dax att börja ta ansvar!

14 januari 2011

Värnskatt driver kunskap utomlands

Publicerat i Svenska Dagbladet 2011-01-14

Vad är socialdemokratin nu?

Hör i Ekots rapportering från socialdemokraternas framtidsseminarium att det var lika många journalister där som partifolk. Det kan inte ha varit mycket partifolk på socialdemokraternas seminarium om vart socialdemokratin är på väg. Och det verkar inte finnas mycket socialdemokrati vare sig i samhällsdebatt eller i opposition just nu. Frågan är kanske inte vart socialdemokratin är på väg utan var socialdemokratin är?

12 januari 2011

Sänkt skatt borde vara LO,s linje

Ser att Wanja Lunby Wedin säger att hon ska avgå som LO ordförande och att valberedningen nu diskuterar profiler på en ny ordförande. Ett förslag skulle kunna vara att man klargör att det inte behöver vara en socialdemokrat utan en person som rent av tycker det är bra att medlemmarna får sänkt skatt?

11 januari 2011

Ny version JAS

Diskussionen om en ny version av Jas Gripen går vidare. Det är bra. Det är i dag Sveriges mest slagkraftiga vapensystem, har en hög tillgänglighet och kan sättas in över hela landet med mycket korta tider. Antalet plan bör också bygga på detta. Det är genom att satsa fullt ut som vi kan dra nytta av en ny version när det gäller Försvarsmaktens samlade förmåga. Då kan Gripen spela en roll inte bara för det traditionella luftförsvaret utan också för behovet av insatser på mark och till hav. Det antal som flygvapnet i dag har bör därför vara utgångspunkten inför framtiden.

10 januari 2011

Företagarlinje minst lika viktig som jobblinje!

Det är en viktig kommentar Svenska Dagbladets chefredaktör PJ Anders Linder gör när han på ledarsidan i helgen konstaterar att företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Enskilda företag kan ha särintressen men företagande är liksom arbete ett allmänintresse. Det bör också påverka politiken. Lika mycket som vi behöver en jobblinje behöver vi en företagarlinje.

9 januari 2011

Svårt för S acceptera människors egna val

Socialdemokraterna sitter fast i 1990-talets problem, menade Marika Lindgren Åsbrink i Ekots lördagsintervju. Ja, det var väl det som också valdebatten handlade om, att S ville riva upp eller dämpa alla de reformer som blev verklighet under 1990-talet. Frågan är nog inte var i tiden S sitter fast utan om man är beredd att acceptera att människor får välja mellan olika alternativ. Och än så länge har socialdemokraterna haft det svårt att släppa politisk makt för att låta medborgarna själva bestämma. Och om man vill låta dem göra det, och inte att stat och kommun ska bestämma, vad vill då socialdemokraterna? Det tråkiga för socialdemokraterna är att det finns inte mycket socialdemokratiskt kvar om man anpassar sig till 2010-talet.

8 januari 2011

Militär förmåga avgörande för att möta brutal krigsföring

Massvåldtäkterna i Kongo fortsätter, utan att det internationella samfundets reaktioner och fördömanden räcker. Det är en sällsynt brutal krigföring som slår rakt in i samhällen och förstör människors liv. Det är en avskyvärd företeelse både eftersom den är planerad och syftar till att förstöra och för att den är ett uttryck för en brutalitet och grymhet som sargar människors liv och kroppar. De som tror att denna utveckling kan brytas utan att det finns en militär förmåga som är så pass kraftfull att den värnar det civila samhället är tyvärr naiv. De som nu fördömer vad som sker bör också ta konsekvenserna av det när det gäller diskussionen om svensk och europeisk militär förmåga.

6 januari 2011

Bra att S inte vann - besked saknas igen

Häromdan skrev jag om den lyckade apoteksbolagsreformen. Större tillgänglighet och bättre service. De enda som inte varit nöjda är socialisterna av olika slag som förlorat den politiska makten över hur vi köper läkemedel. Socialdemokraternas Ylva Johansson sa i valrörelsen att hon ville återställa monopolet och låta alla nya apotek sväva i ovetskap om sin framtid. Nu finns det skäl för henne, som ju också vill vara en del av socialdemokratins ledning, att ge besked om de fortfarande vill återupprätta monopolet, stänga de apotek som har öppnats och låta öppettiderna utformas på monopolvis?

Även om S verkar ha långt till den politiska makten vore det ändå rimligt att få veta om socialdemokraterna tycker som före valet eller om man nu säger, som i andra frågor, att det man sa före valet var fel och att man inte egentligen tyckte så. Vad tycker Ylva Johansson? Och socialdemokraterna? Tycker de något alls eller är de bara emot att det blivit lättare för konsumenterna?

3 januari 2011

Positiv avreglering

En högre tillgänglighet och avsevärt fler apotek. Det konstaterar Konkurrensverket i sin rapport över den svenska apoteksmarknaden. Sedan konkurrensen öppnades upp har 200 nya apotek öppnats. Det är inte bara en ökad service till kunderna utan innebär också ett tryck på en ständigt utvecklad verksamhet, både vad gäller ekonomi och service. Det ska också ses mot att förändringen är större än så, eftersom vanliga affärer nu kan sälja receptfria läkemedel, under samma regler som på apoteken.

Det är bra att Konkurrensverket föreslår en tydlig ägarpolitik för staten när det gäller den dominerande aktören Apoteket AB samtidigt som man föreslår framtagandet av en handledning för små enskilda aktörer som vill starta apotek. Den svenska apoteksmarknaden ska vara till kunderna, konsumenterna och bidra till utvecklingen av sjukvården. Efter decennier av få och alltför ofta stängda monopolapotek har vi nu fått fler och öppnare apotek med större tillgänglighet. Konkurrensverkets rapport visar hur framgångsrik reformen har varit. Jag kommer att i Socialutskottet följa upp både förutsättningarna för de små och kraven på Apoteket AB att inte missbruka sin dominerande ställning.

Abortpolitiken kan bli bättre

Publicerat i Karlskoga Tidning
2011-01-03

S utan politisk ledarskap och inriktning

Det är konstigt tyst om socialdemokratin. Även ett parti med avgående ordförande borde ha någon politik. Men som det nu är verkar socialdemokratins ledarlöshet avslöja en politiklöshet. Den politik som borde vara grunden för svensk socialdemokrati ska ju inte avgå. Tystheten avslöjar en djupare kris för socialdemokratin än ledarbristen. Under så lång tid har man ägnat sig åt att vara mot reformer så man har glömt vad man är för.

Nu yttrar sig Jan Eliasson och angriper avgiftsreformen som innebär att utländska studenter ska betala kursavgifter. Men han svarar inte på frågan varför utländska studenter ska kunna läsa helt gratis i Sverige, oavsett varifrån de kommer. De svenska studenterna har nämligen betalat för kurserna genom föräldrars och egna skatteinbetalningar. Med avgifter kan vi ha en större öppenhet för utländska studenter samtidigt som vi kan ge stipendier till dem som kommer från miljöer där det inte finns någon utbildning att få och inga pengar att betala med. Men detta är bara ett exempel på att man är emot utan att veta vad man ska vara för. Och har man inte mer att kritisera regeringen för än att kinesiska studenter ska betala avgifter på samma sätt som kinesiska studenter gör i USA och i Storbritannien, för att ta några exempel, verkar det inte som man har mycket att sätta emot överhuvudtaget.

1 januari 2011

Nya möjligheter - men som måste tas ansvar för.

Nytt år med många möjligheter men också svåra utmaningar. Sverige har med sin ekonomi klarat den ekonomiska krisen bättre än många andra men även vi kommer att möta en ökad konkurrens från de stora framväxande ekonomierna. Terrorförsöken i Stockholm och Köpenhamn talar sitt eget språk om hur vi är en del av världen och måste leva utifrån det. Rysslands utveckling har inte nått sin slutpunkt utan fortsätter att göra Ryssland till ett land som är farligare för sina grannar än vad en demokratisk utveckling skulle leda till. Många av de jobb som försvann i krisen måste ersättas med andra nya jobb och med hjälp av nytt företagande. Klarar vi inte att göra svenska skolor ännu bättre, att göra det möjligt för fler att stå på egna ben och svensk forskning ledande kommer vi förlora mot andra ekonomier som inte har våra problem.

Det finns en enkel nyckel till framgång för ett land som Sverige. Det är att göra medborgarna till de mest myndiga och ansvarsfulla genom att man har frihet att bestämma och utvecklas. Då kan man både ta ansvar och utveckla, både nytt företagande och nya sätt att tänka. Därför räcker det inte med att fullfölja det som har varit nödvändigt för att rätta till fel och brister, vi måste också öppna upp nya möjligheter i Sverige. Det är bara en alliansregering som kan göra det men alliansregeringen måste göra det.