25 februari 2011

Tillsyn borde skärpas även för kommunala skolor

Krav på bättre tillsyn och övervakning av friskolor är det många som har fört fram i debatten. Det är ett både rimligt och konstigt krav. Det är rimligt att skolor övervakas och har en tillsyn så att de lever upp till de krav som ställs. Men det är konstigt att detta kravet just ställs på fristående skolor. Fristående skolor har i grunden kunnat utvecklas på grund av att de kommunala skolorna på alltför många ställen inte har kunnat leva upp till elevers och föräldrars krav, och fristående skolor väljer man aktivt för att man anser att de är bra.


Det innebär inte att de alltid är bra eller lever upp till de krav som riksdagen har bestämt. Men detta gäller ju också kommunala skolor. Skolor som släpper igenom stora årskullar utan att de har tillräckliga kunskaper. Vi bör ha en tillsyn av alla skolor och en beredskap att stänga eller avveckla dem som inte lever upp till kraven. Den svenska skolan blir bättre för varje otillräcklig skola vi stänger. Vinnarna är eleverna, oavsett vilken skolform de går i.

23 februari 2011

Varning för Iran

Två iranska krigsfartyg har nu fått passera genom Suezkanalen in i Medelhavet. Det är ett uttryck för hur förändringarna i Nordafrika också påverkar Europas säkerhetspolitiska miljö. Det är den nya övergångsregeringen i Egypten som ger tillstånd för krigsfartygens inpassering i Medelhavet. Därmed har Iran en militär närvaro inte bara där man direkt kan hota Israel utan också direkt söder om EU:s gränser. Det är ett nytt säkerhetspolitiskt mönster som växer fram. Iran är inte bara ett hot mot Israel utan mot hela regionen som sådan, med sin vilja att stödja totalitära rörelser och terrorism, både i Nordafrika, Libanon och södra Kaukasus. En av världens mer aggressiva regimer har nu i ett litet steg flyttat fram sina positioner. Det är inte utan avsikt.

21 februari 2011

S "förnyelse" leder oss 30 år tillbaka i tiden

Kommentarerna kring den socialdemokratiska kriskommissionens förslag är många men likartade. Vänstern tycks anse att man återgår till klassisk socialdemokrati medan högern noterar att man går tillbaka 30 år i tiden. Det är väl i stort sett samma bild. Vi ser framför oss en socialdemokrati som tror sig kunna möta dagens problem med samma politik som för 30 år sedan. Högre skatter, mer statlig kontroll över välfärd och företag och svårare för privata alternativ. Så ser den klassiska socialdemokratin ut!
De länder i Europa som styrts så är de som har allra största problemen idag med stora budgetunderskott och hög arbetslöshet.

Osanningar kan leda till huvudvärk

Publicerat i Enköpingsposten och
Karloska Tidning 2011-02-21

20 februari 2011

Det fattas soldater - översyn och uppföljning krävs

I en liten notis i Svenska Dagbladet står det att försvarets officerare kan tvingas få vakt- och beredskapstjänst eftersom det inte finns tillräckligt många soldater rekryterade efter värnpliktens avskaffande. Det bekräftar den oro som många hade redan när frågan om att avveckla värnplikten började diskuteras, nämligen att det skulle vara svårare att rekrytera soldater än vad man tänkte sig. Det innebär också en risk för att försvaret i verkligheten saknar de förband som är beslutade. Det behövs en översyn och en uppföljning av det nya försvaret. Det som inte fungerar nu riskerar leda till en oförmåga som inte är förenlig med vår säkerhet och trygghet.

16 februari 2011

Tillväxt - en förutsättning för miljö och utveckling

I dag ett seminarium kring välfärdens och miljöns förutsättningar. De gröna av olika slag tycks anse att världen blir bättre utan tillväx. Det är samma sak som att säga att världen ska stanna upp. Det är ingen dröm utan en uppgivenhet.

Det är istället genom att vi kan göra saker bättre som vi kan utveckla vårt samhälle. Ju bättre och klokare vi gör saker, desto bättre kan vår vardag bli. Men det handlar också om att bekämpa fattigdom och en politik för en bättre miljö. Det kan vi inte göra utan tillväxt och vi har ingen tillväxt utan en konsumtion. Det finns nämligen ingen produktion, inga jobb och inga löner, utan att varor och tjänster konsumeras.

Bättre sjukvård, medicin, teknologi, bilar, kläder eller till och med mode. Det är det som ger nytänkande och som ger produktion och sätter oss alla i arbete. De som tror att världen blir rikare utan konsumtion tror att rikedom bygger på att vi inte använder våra tillgångar. Det är fel, rikedom är att vi använder våra tillgångar på bästa sätt.

Om inte vi i Sverige importerar varor från fattiga delar av världen kan de inte exportera. Och kan de inte exportera blir de kvar i sin fattigdom och kan inget göra åt sin miljö.

15 februari 2011

S krisgrupp verkar inte ha tänkt alls

Nu har socialdemokratins krisgrupp tänkt efter i ett drygt halvår och det blev som de inte tänkt alls. Svårare för välfärdsföretag, (varför vill de inte göra det lättare för välfärdsföretag? ) och beredskap för höjda skatter ( när var socialdemokratin inte beredda att höja skatterna?) samt en översyn av pensionssystemet ( det pensionssystem som bidragit till att Sverige har mer stabila statsfinanser än de flesta andra) . Det är tur att de bara tänkte efter i ett halvår, annars hade de kanske också kommit på det gamla s-kravet att socialisera bankerna.

Danderyd i framkant med innovativt anhörigstöd!

Publicerat i Mitti Danderys 2011-02-15

13 februari 2011

Kvinnliga företagare ökar

Andelen företag med kvinnlig ledning ökar. Samtidigt som företagandet ökar, ökar också andelen företag med kvinnor i täten. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning kring företagande.
Det är framförallt de ökade möjligheterna att starta företag inom vård- och omsorgssektorn som har gjort att fler företag kan startas inom den samhällssektor där flest kvinnor har sin arbetsmarknad. Och det är en politik som ger ökat kvinnligt företagande. Det visar också en annan sak.

Det är viktigare med en politik som ger ökat företagande än kvoteringspolitik. Det första ger fler företag, jobb och kvinnor i ledande positioner, det andra ger bara statistik.

11 februari 2011

Ny säkerhetspolitisk verklighet

Inom loppet av några månader har vi sett en ny osäkerhet om framtiden runt omkring oss. De nedslagna demonstrationerna i Vitryssland före jul visar på en regim som i grund har gjort sig omöjlig, och i Tunisien och Egypten ser vi hur omöjliga regimer till slut faller. Det intressanta är att det som nu händer, trots de stora konsekvenser det kan få för balansen och säkerheten i Mellersta Östern, kom som en överraskning för underrättelsetjänster och säkerhetspolitiska bedömare. Hur det än går kommer vi få sen en helt ny säkerhetspolitisk verklighet växa fram kring Medelhavet, med uppenbara konsekvenser även för oss, kanske i värsta fall med iranska intressen ännu närmare Europa. Och det våld som användes i Vitryssland liksom för bara några år sedan i Georgien visar att det finns regimer som inte tvekar inför våldet även i vår närhet.

Den viktiga erfarenheten av detta är hur lite vi vet om vad som plötsligt kan förändra det säkerhetspolitiska läget, trots de bästa av bedömningar av framtiden.

10 februari 2011

Varning för utfiske

Alarmrapporterna kring världens fiskebestånd är många, nu senast i Sveriges Radios program Matens Pris. Det svåra är att hantera det som är en allmän tillgång så att enskilda fiskare agerar ansvarsfullt och inte medverkar till att utfiska haven. I Östersjön är det tydligt hur viktigt det är. Det viktigaste är kanske att se till att fisk som landas bara får vara över en viss storlek, på det viset tvingar man fram ett större bestånd, samtidigt som man förbjuder att mindre fisk slängs överbord. Då tvingar vi yrkesfiskarna att ta hänsyn och se längre än en fångst för dagen.
Dagens kvotsystem måste skärpas och efterlevnaden av dessa kontrolleras bättre.

8 februari 2011

Den arabiska verkligheten

Tillbaka efter några dagar i Jerusalem för en konferens om EU – Israel relationer. Det är en region som inte är – enkelt uttryckt – lika lugn och harmonisk som Norden och någon motsvarighet till Nordiska rådet och dess samarbete finns inte.

Tvärtom visar utvecklingen kring Israel och dess omvärld två viktiga saker. Den ena hur viktig demokrati är, eftersom den långsiktigt tvingar fram en politik som uppfyller människors krav och behov. Demonstrationerna i Kairo och Tunis har inte handlat om vare sig Israel, västvärlden eller de konflikter som svenska media följer utan om en mycket mer påträngande frågan, nämligen den arabiska verkligheten. Växande befolkning har inte lett till motsvarande tillväxt, en höjning av utbildningsnivå samt nya och innovativa företag utan har i dessa länder lett både till växande klyfter och en djupare fattigdom som avslöjas när fler och har tillgång till media som visar hur bra andra kan ha det.

3 februari 2011

Bruket av Paracetamol har INTE ökat!

Tvärtemot mediauppslaget i julas redovisar nu Läkemdelsverket att bruket av Paracetamol inte har ökat. Tittar man på totalanvändningen av Alvedon mfl mellan 2008-2010 finns ingen tendens till ökning. I Stockholms län har vårdtillfällena för självmordförsök orsakat av Paracetamol minskat under samma period i åldersgruppen 11-18 år. Den ökning av försäljning som skett i dagligvaruhandlen motsvarar dessutom en minskad försäljning på Apoteken.

2 februari 2011

Vad mer vill S förbjuda?

Nu vill en av de socialdemokratiska partiledarkandidaterna Lena Sommestad förbjuda vinst i friskolor. Det är i praktiken som att förbjuda friskolor. Vem ska kunna investera och utveckla nya alternativ om det inte går att få tillbaka på investeringen? Vem ska kunna låna för att investera om det inte går med vinst?

Men framförallt vad är det för fel på skolor som visar att man kan göra bättre, både när det gäller undervisning och drift av skolan? Och varför inte förbjuda andra viktiga verksamheter som går med vinst? Det sker ju enligt Lena Sommestad på bekostnad av samhälle och konsumenter. Det visar att socialdemokratin just nu är hela havet stormar när det gäller politik men också att det saknas en förståelse för vad som gör ett samhälle rikt och med mer mångfald. Det är inte politiker som Sommestad som gör det.

S politk har lett till högre elpriser.

Debatten om elpriser fortsätter. Socialdemokraterna hävdar att det är konkurrensens fel att vi har fått högre elpriser och vill på något sätt tvinga fram en politiskt prissättning. Möjligtvis skulle de kunna förklara för sig själva att de avskaffade konkurrensen när det gäller kärnkraftsproducerad el när de la ner Barsebäcksverket samtidigt som de minskade elproduktionen.
Jag har tidigare påpekat att samma ägare till den svenska kärnkraften riskerar leda till ett alltför lågt utnyttjande. Det är vad vi har sett, men vi ser också att vi har högre elpriser på grund av socialdemokratisk avvecklingspolitik och höjda energiskatter. Socialdemokraterna bär mer än några andra ansvaret för dagens elpriser - inte konkurrensen.

1 februari 2011

Risk för ett annat säkerhetspolitiskt läge

De snabba förändringarna i Egypten och Tunisien påminner om en enkel sak som måste vara grunden för all säkerhetspolitik. Förändringar kan komma snabbt och oväntat. Det gäller nu i Mellersta Östern, där hela det säkerhetspolitiska läget kan komma att förändras om vi får en iransk utveckling i Egypten. Det kommer helt riva upp det säkerhetspolitiska mönster som har präglat Mellersta Östern och som fram till nu framstått som stabilt. Det är inte första gången något sådant händer och säkerligen inte den sista. Det är detta som försvars- och säkerhetspolitik måste bygga på, nämligen risken för att stabilitet ersätts av det oförutsebara.