31 mars 2011

S borde attackera de skolor som inte håller måttet iställer för att angripa de som är bra!

Det är viktigt att notera att socialdemokraterna nu efter att under några år ha accepterat fristående välfärdsalternativ har återgått till att attackera dem. Juholt och andra angriper dem nu för att vara för bra. Det är ju skälet till att många av dem går med vinst med samma resurser som motsvarande offentliga verksamheter. Man skulle kunna tänka sig att de istället attackerade de skolor, äldrevård och den barnomsorg som inte håller måttet, som är ineffektiv och som inte anpassar sig till människors krav och behov. Men för dagens socialdemokrater är de privata verksamheter som fungerar bra ett större problem än dåliga verksamheter som människor tvingas till i brist på alternativ. Det är inte välfärden de bryr sig om utan den egna makten över välfärden.

30 mars 2011

Bra att visa att vi är en aktiv partner som ställer upp

Det är bra att Sverige nu i bred enighet kan besluta om att delta med åtta Gripen och närmare 150 man för att upprätthålla flygförbudet över Libyen. Det är bra eftersom vi bidrar till att bredda den internationella koalition som hindrar Kadaffi att mörda sitt eget lands medborgare och det är bra eftersom det visar att Sverige kan och är berett att ställa upp. Det innebär att operationen blir mer uthållig, mindre beroende av USA samt också att vi kan påverka det fortsatta arbetet för att även vinna freden. Det kommer nämligen ställa krav på helt andra insatser än flygplan. Det kommer att kräva humanitär hjälp, stöd till demokratiska krafter och krav på demokratiska institutioner. Sverige kan nu vara en aktiv partner i stegen mot ett förhoppningsvis fungerande libyskt samhälle. Vi kan aldrig begära av andra att ställa upp om vi inte själva i praktisk handling visar att vi själva gör det. Det ställer ibland som i det här fallet krav på ett modernt svenskt flygvapen. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik kräver ett starkt och allsidigt svenskt försvar.

29 mars 2011

Rut-avdrag, jobbpolitik och sänkta skatter gynnar många

Svenska Dagbladet har de senaste dagarna haft ett antal artiklar om RUT-avdraget och barnvakter. Å ena sidan har man följt dem som inte har ett RUT-avdrag och å andra sidan dem som har det. Det har man gjort för att söka skapa bilden av en skillnad mellan fattiga och rika. Men sanningen är ju att RUT har gjort det möjligt för många fler att betala för tjänster i hemmet. RUT-avdraget hjälper självfallet inte dem som saknar jobb eller som har för låga inkomster för att klara vardagen. För dem är det viktigt med en politik som ger fler jobb och sänker skatterna för låga inkomster. Men det gör inte RUT-avdraget bättre eller sämre, förutom att det bidrar till fler jobb och att fler kan söka sig ut på heltid på arbetsmarknaden. Reportagens upplägg är bara en annan variant av ett gammalt faktum. Sänkta skatter hjälper bara dem som betalar skatt. Avdrag för räntekostnader är bara ett stöd för dem som äger sin bostad. Subventioneringen av Operan och Dramaten gynnar bara dem som går där, och mindre de låginkomsttagare som aldrig kommer till Stockholm. Presstödet gynnar bara de läsare som har råd att ha Svenska Dagbladet. Men RUT-avdrag, jobbpolitik och sänkta skatter gynnar väldigt många och ger många fler jobb. Och för väldigt många har RUT-blivit en avlastning som man betalar för utan att det blir så mycket att man hellre gör det svart. Den svarta ekonomin gynnar nämligen ingen. Ger inga jobb. Ger inga skatter. Och inget stöd till dem som är hederliga.

27 mars 2011

Juholt talar varken om jobbpolitik eller företag

När Juholt talade om socialdemokratins framtid talade han inte om vare sig jobbpolitik eller företag. Han talade om jobb som man går till och företag som man luras att starta. Han talade om vinst som något negativt och nämnde inte företagare alls. I den nya värld som han ansåg socialdemokraterna ska lära sig förstå ser han inte att det behövs en politik som ger fler företagare, företag och nya jobb. Jobb finns bara, och företag är till för att sätta på plats. Om han ska lära socialdemokraterna att förstå den nya världen blir det en värld utan företagare och jobb som skapas. Det blir ingen nyare värld av det. På sin höjd en gammal.

Juholt tror människor vill ha honom som förmyndare!

Håkan Juholts första tal som partiledare blev en bekräftelse på den bild som han och andra skapat honom. En politiker från det gamla industrisamhället som det formades på 1950-talet, och som socialdemokratin formades då.
Det är ett samhälle då politiken styr det mesta samtidigt som socialdemokratin vänstervridining inte tagit fart. Så Juholt tycker den transatlantiska länken är bra, för det gjorde den tidens socialdemokrater som såg verkligheten och Sovjet som det var.
Men de såg också makten över välfärden som sin och sin egen roll som förmyndare för andra som självklar.

Den transatlantiska länken behövs mer än någonsin men förmynderiet har människor vuxit ur.
Det är bara socialdemokrater som tror att människor vill ha dem som förmyndare.
Inget fel på 1950-talets värderingar - men de passade bättre förr!

24 mars 2011

Ingen vet var S och Juholt är på väg

Nyfikenheten inför Håkan Juholts första tala som partiledare är talande för den osäkerhet som präglar socialdemokratin som rörelse. Ingen vet vad han kommer att säga och i vilken riktning han vill gå. Så kan det bara vara i en rörelse som inte vet vad man ska tycka och inte har någon aning om vart man ska gå.

Det verkar inte vara en särskilt demokratisk rörelse, ej heller särskilt medveten om de utmaningar som politiken ställer. På lördag får vi veta om socialdemokraterna numera är för höjda skatter ännu mer eller bara lite som tidigare, om man ska införa förmögenhetsskatten eller om den ska förbli avvecklad, om Sverige ska driva på för att det inte ska finnas några amerikanska baser utomlands, och så vidare.
Socialdemokratin har blivit som ett vitt papper. Det är bara att börja rita. För Juholt rätt bekvämt men rätt underligt för alla andra. Inte minst för socialdemokratins väljare. De köpte verkligen partiet i säcken.

23 mars 2011

Högre beskattning = sossarnas förnyelse!

De som var emot att återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt får lämna och de som kommer in vill gärna hålla fast vid att beskatta vanligt folk för att man bor och sparande så att det försvinner ut ur landet. Om det blir socialdemokratisk politik, det som nu Veronica Palm svarar när hon får frågor om framtida socialdemokratisk politik, vet vi inte men det avslöjar hur den blivande socialdemokratiska partiledningen tänker.

Det är genom högre skatter och gamla klasskillnader som socialdemokraterna vill möta framtiden i en globaliserad värld. Det känns som om de börjar om sin förnyelse från 1990-talet. Det är lite sent 2011.

21 mars 2011

Med nya S - minskat utrymme på vänsterkanten!

Veronica Palm och Leif Pagrotsky blir tillsammans med Mikael Damberg de nya i socialdemokraternas ledning. Därmed verkar det som om Socialdemokraternas strategi verkar vara inriktad på att minska utrymmet för vänsterpartiet att växa. Med undantag för Damberg är de nya namnen en del av den gamla vänstern inom socialdemokratin. Det blir inte lätt för Ohly men kanske heller inte lätt för Socialdemokraterna att komma tillbaka.

20 mars 2011

Även Sverige borde bidra för att hinda mord på civila

Trycket mot Gadaffi växer. Hans egna inser nu att hans tid och möjligheter att övervintra vid makten är över.

FN-resolutionen innebär att medlemsstaterna bör ingripa för att hindra mord på civila. Det är ett krav som gäller även Sverige. Vill vi i framtiden stå i täten för att hävda mänskliga fri- och rättigheter och skyddet av människors liv bör vi visa att vi kan bidra med mer än ord.

Vi har förband som är förberedda för den typ av insats det här gäller. Då bör vi liksom Norge och Danmark bidra med det som vi kan bidra med. Det finns ett värde i att visa att världssamfundet står så enat som möjligt, att det inte bara när några länder som nu värnar libyska civila i konflikt med en galen ledare. Det bör vi alla göra efter förmåga.

19 mars 2011

Statlig inkomstskatt motverkar sparande och risktagande

Det är bra att regeringen nu utsett en utredning för att diskutera den framtida företagsbeskattningen. Allra viktigast är att man nu agerar för att sänka skatter så att fler nya företag kan växa och bli större. Det kräver att man inser att skatt på företag alltid ytterst måste handla om skatt på företagare. Det finns nämligen inga företag utan företagare och förmågan att investera nytt och hänger alltid samman med skattevillkoren för företagande, inte bara med företagandets villkor.

En del i företagandebeskattningen är därför den statliga inkomstskatten, som ligger som en skatt ovanför alla andra skatter och som motverkar sparande och risktagande hos alla dem som ska starta företag och som har tagit de första stegen. Den statliga inkomstskatten ger lite men kostar mycket.

17 mars 2011

S ger triumf till SD - dåligt stoppa privatiseringar

I valrörelsen svor socialdemokraterna att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu har de drivit igenom sin syn på statligt företagande med Sverigedemokraterna. De som de anklagade andra för gör de sig nu glatt skyldiga till. Det är ingen vacker triumf.

Genom att tillsammans med Sverigedemokraterna driva igenom ett stopp för privatisering av ett antal statliga företag skadar de företagen som sådana. Deras investeringar blir nu beroende av politiska beslut. I några fall blir det en oklarhet om framtida ägarförhållanden som påverkar aktiekurser och företagens förmåga att finansiera sig på internationella marknader. En triumf med Sverigedemokraterna är en triumf för Sverigedemokraterna. Om nu Socialdemokraterna kommer att agera för att skapa osäkerhet om svensk ekonomisk politik, och underminera stabiliteten, tar de ett stort ansvar när vi i en tid av kriser behöver stabilitet och ansvar.

16 mars 2011

Naturkatastrof triggar kärnkraftsmotståndare i Sverige

Det är många som nu vill göra katastroferna i Japan till svensk inrikespolitik. Det är att lite väl snabbt glömma att det handlar om en unik naturkatastrof som i sig har drabbat hela det japanska samhället. Den verklighet som präglar Japan har vi inte i Sverige. Men vi kan likväl studera och analysera om det som hänt kan användas till att ytterligare höja den svenska kärnkraftens säkerhet. Men det verkar inte vara det som de svenska kärnkraftsmotståndarna vill göra. De vill använda en katastrof som till sin natur är mycket speciell för Japan till att göra svensk energipolitik av. Så bör man inte hantera svåra frågor.

14 mars 2011

Vivianne Redding vill att kvinnor väljs för kön istället för kompetens

Så har ännu en gång frågan om kvotering i bolagsstyrelser kommit upp. Nu är det EU-kommissionären Vivianne Redding som Svenska Dagbladet tror hon vet bättre än Europas bolag hur deras styrelser ska se ut och dessutom vill klassifiera kvinnor i kvoter. Det är en gammaldags kontinental kvinnosyn som bygger på att människor ska indelas efter kön och representera andra människor av detta kön. Ett levande och modernt samhälle fungerar inte så, det är lika öppet för alla människor oavsett kön, ursprung eller religion. Så väl fungerar det inte i någonstans men det kan bara åtgärdas genom att människor utvecklas och vinner framsteg på sina egna meriter, inte att man konserverar en gammal tids föreställningar om människor i grupp.

Debatten om kvotering riskerar att föra debatten om jämställdhet och lika villkor bakåt till en tid då var och en kategoriseras efter kön och vi har skilda rum, skolor och kvoter för att uppnå lika möjligheter. Det är just en sådan politik som motverkar lika möjligheter. Det är bättre att Redding kvoterar sin egen omgivning om hon tror det är det bästa, annars kanske hon kan se till att anställa kvinnor baserad på deras kompetens istället för kön?

Trygg energiförsörjning har byggt upp Japan

Jordskalvet i Japan var långt kraftigare än några andra som har drabbat ett land i modern tid. Det är en katastrof som har drabbat landet. Men alla de som nu försöker använda katastrofen till att hävda sin syn på kärnkraften bör tänka på det faktum att det är Japans välstånd som gör att man nu kan möta skadorna från ett jordskalv och från tsunamin långt bättre än vad fattiga länder som Haiti har kunnat göra. Det är naturkatastrofen som drabbar Japan med full kraft, inte kärnkraftsproblemen. Men det är däremot en tryggad energiförsörjning som gjort att Japan står starkare än de flesta andra länder när naturens krafter slår till.

Det finns nog mycket att lära om kärnkraften med anledning av misstankarna om härdsmälta i en av reaktorerna, och kylproblem i andra, men det finns också anledning att lära av alla andra problem som katastrofen har satt fingret på. Och där en trygg energiförsörjning är en del som hjälpt till att bygga upp den ekonomi som Japan har som nu kan användas för att möta jordskalvets och tsunamins konsekvenser.

13 mars 2011

Högre skatter, utgifter och politisk makt över välfärden med Juholt

Det finns inte mycket vi vet om hur socialdemokratins nya ledning kommer att agera. Men det är uppenbart att Håkan Juholt kommer att värna om en socialdemokrati som bestäms av sin kärna, nämligen fackföreningsrörelsen och gammalt motstånd mot förnyelse av Sverige. Mona Sahlin underkände i sitt avskedstal till socialdemokraternas partiråd den politik man gick till val på.

Den tveksamheten har vare sig Juholt eller Jämtin. De säger istället att man skulle varit tydligare i kraven på skattehöjningar och inte gått med på att diskutera skattesänkningar på alliansens villkor. Och redan har Juholt tagit avstånd från nya skattesänkningar för löntagare. Det blir fackets politik snarare än löntagarnas intressen som kommer att styra socialdemokratin.

Det handlar om högre skatter och utgifter, mer politisk makt över välfärden. Det som vi hört de senaste 30 åren, alltmedan socialdemokratin blivit mindre. Och jag har inget emot att de fortsätter att bli mindre men kan ett helt parti verkligen vilja agera motståndsrörelse mot förändring efter förändring som ger människor bättre villkor i vardagen?

11 mars 2011

Ingen förnyelse inom S med Juholt

Det blev betongvänstern inom socialdemokratin som vann loppet. Det är svårt att se att socialdemokraterna under Håkan Juholt kommer att vilja förnya vare sig själva eller det svenska samhället. Det är en socialdemokrati som vill ha det som det var som nu vunnit kampen inom s. Det är självfallet bra för alliansen men långsiktigt är det dåligt för den svenska samhällsdebatten när ett av de stora partierna väljer att binda sig till den tid då politiker skulle bestämma över det mesta och skatter höjas för varje problem man möter. Det innebär därmed att mycket av politisk debatt i Sverige kommer att handla om att återställa snarare än att utveckla.

Det är inte en röst för företagande, mångfald och medborgarnas rätt att själva välja som socialdemokraternas valberedning nu föreslår. Det kommer glädja många aktiva socialdemokrater men inte alla de väljare som vill kunna forma sin egen vardag.

10 mars 2011

Dåligt förslag till filmkvotering!

Lena Adelsohn och Nyamko Sabuni skriver idag i DN att de vill satsa 17,5 miljoner extra på film producerat av kvinnor. Stödet till svensk filmindustri ska fördelas jämnt mellan män och kvinnor. Och motivet är att det finns många berätteser att ta del av.

Hur vore det om de personer som har de bästa idéerna och bästa manusen får stödet!

9 mars 2011

Nej Tack - till skatt på finansiella transaktioner

Ser att Europaparlamentet har sagt att man vill införa en skatt på finansiella transaktioner. Och att de svenska socialdemokraterna har piggnat till och gjort denna fråga till en huvudfråga i tron att man nu ska kunna klämma åt banker och kapitalister. Det är bara det att de som självfallet får betala ökade kostnader i banksektorn är alla dem som i normala fall också betalar kostnaderna i banksektorn, bilindustrin, elbolagen, försäkringsbolagen eller livsmedelsindustrin, nämligen alla vi som betalar skatter och kostnader för lån, bilar, el, försäkringar eller mat. Socialdemokrater verkar tro att man på en gång ska kräva att lån ska kosta mer, att banker ska låna ut mer och att banker ska ha mer eget kapital. Men det dummaste är att de på fullt allvar tror att detta ger fler jobb och ett mer konkurrenskraftigt Europa. Det är inte konstigt att nu har ännu en person tackat nej till att bli partiledare.

7 mars 2011

Rysk gasledning - säkerhetspolitisk risk

Frågan om den ryska gasledningen aktualiseras i dag i både DN och SvD. En återkommande fråga handlar om hur nära Gazprom står den ryska regimen och i vilken mån projektet är säkerhetspolitiskt eller ekonomiskt motiverat. Med tanke på att ägandet av gas kontrolleras mycket nära Kreml, att energipolitiken är en del av säkerhetspolitiken och att det vore mycket billigare att bygga ledningen till lands är det uppenbart. Gasledningen är en del av en rysk ambition att söka ökat inflytande i Europa, att använda gasleveranser för att splittra upp EU och för att utöka sin intressesfär. Det bör självfallet påverka både svensk energi- och säkerhetspolitik.

6 mars 2011

Oljepriset stiger - Ryssland kan rusta

En konsekvens av upproret i Libyen och Kadaffis vansinne är att oljepriset stiger och att Ryssland, liksom andra oljeregimer blir allt rikare. Men det innebär också att de intressen i Ryssland som är närmast förknippade med olja och politik får en starkare ställning, på bekostnad av demokratins möjligheter. Det blir inte ett stabilare Ryssland på det viset men det blir ett Ryssland som kan spela en större roll i sitt grannskap. Det blir också ett Ryssland som kan rusta mer. Inför en tid då vi kan se fram emot en lång tids oro i arabvärlden och höga oljepriser innebär det att Ryssland kan spela en större roll i sin omvärld. Det kommer man inte göra för att stärka demokratin där den är hotad eller för säkerheten i vår del av världen. Det är en ny dimension av säkerhetspolitiken.

1 mars 2011

Hög tillväxt 2010 resultat av ansvarsfull politik

För sista kvartalet 2010 var den svenska tillväxten enligt SCB 7,3 % och för hela 2010 var den 5,5%. Det är en siffra som skiljer sig väldigt mycket från länder i Europa.
Det är tillväxtsiffror som ligger i nivå med de snabbväxande ekonomierna i Asien.
Även om vi i framtiden inte kommer ligga på en lika hög nivå innebär det att Sverige har en utveckling som ligger högt.
Det är en stram budgetlagstiftning, reformer under 1990-talet och 2006 och framåt samt en ansvarsfull budgetpolitik under krisen som lett till detta.
Det är det som socialdemokraterna i andra sammanhang kallar åtstramningsextremism. Men den extremismen kommer inte av hög tillväxt och stabila finanser. - Den kommer som ett brev på posten när man ökar utgifter, höjer skatter och skapar underskott.
Nu gäller det att fortsätta på den reformvägen som gett stabila finanser och den goda tillväxten.