29 april 2011

1:a maj fana symboliserar förtryck och terrorist inbjuden att tala på Sergels Torg!!!

Till helgen blir det demonstrationer under samma röda fanor som en gång symboliserade det socialistiska förtryck som präglade halva Europa. För miljoner och åter miljoner människor är den röda fanan en påminnelse om diktatur, förtryck, fängelse och förnedring. Det är svårt att förstå hur socialdemokratin kan vilja använda en symbol som är så belastad av historien och verkligheten.

Syndikalisterna gör det ännu värre. De har inbjudit flygplanskaparen Leila Khaled som är företrädare för den palestinska kommunistiska rörelsen, för att tala på Sergels torg. Henne vill de göra till en ikon och idol i kampen mot allt de hatar. Och därmed markerar de att de i kampen gärna legitimerar terror och flygplanskapningar för att uppnå det totalitära samhället.

Det är en statlig myndighet som enligt uppgift är med och finansierar hennes insatser, nämligen Konstnärsnämnden och dess organ för internationellt utbyte, eftersom hon ska tala i en konsthall på Valborg. Det kan vara bra att komma ihåg nästa gång vänstern säger att kultur får man aldrig spara på. I hennes fall består den konstnärliga insatsen sprängda flygplan. Det är svårt att förstå varför den svenska staten ska se det som en viktig insats för konstnärlig frihet.

28 april 2011

Sossarnas Eu - skatt skulle drabba kunderna!

Den dag som bland annat handlat om frågan om skatter på EU-nivå. Socialdemokrater är, inte så förvånande, för höjda skatter även när det gäller EU. Nu vill de införa en EU-skatt i form av skatt på finansiella transaktioner. Det kommer att göra handel och lån dyrare och det kommer att drabba inga andra än europeiska skattebetalare. Lika lite som bilindustrin betalar bilskatter, elindustrin elskatter så skulle finansindustrin betala en transaktionsskatt. Skatten betalar bilindustrins, elindustrins och bankernas kunder. Inga andra. Den lilla skatt som de vill börja med skulle ge 200 miljarder euro säger de.

Mer än vad hela EU-budgeten är , det är vad de kallar för en pytteliten skatt. Men vare sig Europas eller EU:s problem löser vi genom att dubbla EU:s utgifter eller låta bli att prioritera vika utgifter som är viktigast. Socialdemokrater tror att höjda skatter löser alla problem. Det gör det inte, vare sig i Sverige, Grekland, Portugal eller i EU i sin helhet. Men de leder till ökade utgifter och färre jobb.

27 april 2011

Putin företräder en stormakt utan demokrati

Rysslands premiärminister Putin är på besök i Stockholm. Det är en ledare för en stormakt där demokratin i praktiken har avvecklats och yttrandefriheten är beroende av regimens välvilja. En stor del av näringslivets aktörer lever i ett beroende till Kreml och några av de stora företagen är i praktiken en del av den politiska maktens bas.

Samma förhållningssätt som den ryska regimen har till sina medborgare har man till sina grannar. Det fick Georgien uppleva 2008. De baltiska staterna och Polen är ständigt utsatta för politiska påtryckningar genom ekonomi och näringsliv. Gazproms gasledning i Östersjön är ett uttryck för en politisk vilja att splittra Europa och skapa ett beroende till ett ryskt gasmonopol. I Ukraina ser vi tydligt hur den ryska ledningen försöker vinna inflytande på bekostnad av landets oberoende. Det är inte en vän av sina grannländers frihet som besöker Stockholm, inte heller en vän av demokrati och marknadsekonomi. Istället är det en företrädare för en regim som anser att våld och påtryckningar mot andra länder är en del av den egna säkerhetspolitiken. Det kan vara värt att tänka på medan Stockholms trafik spärras av.

24 april 2011

Löjeväckande att svenska plan endast får spana.

Oklarheterna om de svenska Gripenplanen får, eller skall, spana efter förband som strider på marken eller om man bara får spana efter luftvärn är löjeväckande men en konsekvens av att de rödgröna bara ville att Sverige skulle vara med men helst inte öppna eld mot dem som med berått mod skjuter för att mörda civila.Självfallet bör Sverige deltaga fullt ut i insatsen. När nu även socialdemokrater verkar inse att konsekvenserna blir absurda, när spaning som avslöjar markmål som bombar civila inte får genomföras,vore det bra om de accepterade en ändring i mandatet istället för att utnyttja Sverigedemokraterna motstånd att hjälpa civilbefolkningen.

22 april 2011

Säger S nej till fastighetsskatt ?

Vårsol med möjligheter att sköta trädgården. För alla husägare som funderar på ekonomin och stigande räntor kan det vara bra att tänka på vad socialdemokraterna nu säger om fastighetsskatten. Socialdemokraternas verkställande utskott hade dagarna före påsk ett sammanträde där de efter två dagar kom fram till att de inte ska återinföra fastighetsskatten utan en blocköverskridande överenskommelse. Det var ett beslut som var i enlighet med valutvärderingen, sa man. Det vill säga, man vill införa den men vågar inte, i alla fall inte förrän man fått makten. Kan vara bra att komma ihåg.

20 april 2011

Hur tolkar S och V solidaritet?

Kadaffiregimens krig mot sina egna medborgare har nu lett till åtminstone 10.000 döda, 50.000 skadade utan tillgång till sjukvård och 10.000-tals flyktingar. Det är en mänsklig katastrof och tragedi, orsakad av en vettvillig regims hänsynslöshet. Och kriget mot männiksorna fortsätter, nu med bombningar mot civila i staden Misrata.

Utan flygförbudszonen skulle läget vara ännu värre. Då hade det varit fritt fram för Kadaffiregimens trogna att mörda och våldta.

Det intressanta är hur socialdemokraterna tolkat solidaritet i denna fråga. Socialdemokraterna drog gränsen för en svensk insats vid patrullering mot luftmål, utan ingripande mot dödande på marken. Vänsterpartiet har sagt nej till att militära resurser ska användas vid en FN-ledd humanitär aktion för att hjälpa människorna i Misrat.

Det är som om USA under andra världskriget bara skulle ha skickat flygplan för att bevaka Nazitysklands bombningar!
Eller som blev fallet, att världen bara såg på vid folkmordet i Rwanda. Eller att det var fel att ingripa i Bosnien för att hindra mördandet. Och att det var rätt att släppa in serbiska trupper för att mörda i Srebenica.

På hemmaplan kan det jämföras med om en familj misshandlas i sitt hem då ska man bara bevaka från utsidan och genom fönstret. Men inte ingripa och stoppa misshandeln. Vänsterpartiet vill överhuvudtaget inte attpolisen ska ingripa. Det är inte solidaritet och ansvar. I alla fall inte med dem som misshandlas eller som nu mördas i Misrata.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bör stryka orden internationell solidaritet ur sina ordböcker.

19 april 2011

Sossarna ger legitimitet åt Sverigedemokraterna!!!

I Finland har Sannfinnarna gjort en stor framgång och med det ett parti som vinner på att göra motsättningar med andra grupper till politikens huvudfråga. Muslimer gillas inte men som ett tydligt uttryck för hur det går när man delar in människor i grupper och ogillar dem för att de är en annan grupp gillar man inte heller svenska språket. Inskränkheten leder till att man ska bevara något gammalt som ett självändamål.

I Sverige har vi sett hur Sverigedemokraterna är emot att privatisera statliga bolag eftersom de kan köpas av muslimer , eller kanske av finnar. Då blir det bäst att försöka hålla i allt i tron att allt som är är det enda rätta och svenska medan utvecklingen är ett hot.

De tråkiga är att i denna inställning har Sverigedemokraterna fått stöd av Socialdemokraterna.

Att öka bidragen, att hindra förändringen och hålla gränserna så hindrande som möjligt förenar dem. Men när socialdemokraterna gör gemensak med Sverigedemokraterna legitimerar man också de syften som dessa har.
Då kan det gå som i Finland. Där blev Sannfinländarna och Socialdemokraterna i princip lika stora .
Det är värt att notera att det är Socialdemokraterna som ger Sverigedemokraterna politisk kraft just nu!

S och SD har gemensam syn

Det som har kommit att prägla socialdemokraternas ansatser till ny politik är misstänksamheten mot framgång. De anser att skolor och välfärdsverksamheter som är så bra att de går med vinst är det stora problemet, samtidigt som alldeles för många elever går i skolor som misslyckas varje dag. De anser att förmögenhetsskatt och fastighetsskatt ska drabba den som har sparat och investerat. De anser att företagande är något som bör regleras och misstänkliggöras.

Det är den synen på motsättnigar som också präglar Sverigedemokraterna. Det är ingen tillfällighet att de har kommit att allt oftare stå på samma sida som sossarna.

Om de lyckas tillsammans kommer vi få skolor ingen riktigt vill ha, verksamheter som inte utvecklas och förnyas.Och de som vill förändra och förnya får söka sig någon annanstans.
Vi står där utan nya företag, utan innovationer och utan investeringar.

Gillar man inte framgång är risken stor att om man lyckas så plötsligt står man där utan framgången!

17 april 2011

V stöder inte svensk insats - låter istället Kadaffi skövla

Nu används klusterbomber mot civila i staden Misrata i Libyen. Regimen Kadaffi visar ett direkt förakt för människors liv och värdighet. Det är väl att det nu pågår en internationell insats för att bryta detta våld, självfallet borde även Sverige delta i detta , inte bara med JAS för spaning och luftövervakning. Och självfallet borde även Sverige delta med militära resurser när det gäller humanitärt stöd till de människor som nu lider och dör. Det är noterbart att vänsterpartiet hellre låter Kadaffi fortsätta sina angrepp än stöder en svensk insats på detta vis.

14 april 2011

Från världens högsta skatter 2006 - har vi klättrat ner

Jobbskatteavdrag och sänkt statlig skatt. När alliansen kom till makten hade Sverige världens högsta skatter. Nu är vi på väg ner och fortsätter att sänka skatter. Med ett femte jobbskatteavdrag minskar skatten för alla inkomsttagare. Genom att brytpunkten för statlig skatt höjs minskar den statliga inkomstskatten dessutom med 6450 kr. Varje år. Det innebär en viktig skattesänkning för alla de sjuksköterskor, lärare eller mekaniker som socialdemokrater anser vara höginkomsttagare men som inte har märkt det. Det minskar marginalskatten och medverkar till rörlighet. Och sakta men säkert klättrar Sverige ner från skattehöjderna.

Svenska skattetrycket fortsatt ett av världens högsta

Publicerat i Blekinge Läns Tidning 2011-04-14

Waidelich har ingen politik att debattera

Tidningarnas sätt att beskriva dagens debatt mellan Anders Borg och socialdemokraternas ekonomiske talesman Tommy Waidelich påminner om en boxningsmatch. Men det för väljarna viktiga är inte om Waidelich var nervös eller osäker. Det viktiga är att hans debattförmåga begränsas av att vare sig han eller Juholt vet vad de vill göra med inkomstskatten, bensinskatten, RUT och förmögenhetsskatten. Vet man inte vad man vill är det inte lätt att säga vad man vill så att det går fram. Det är inte Waidelichs fel att han debatterar i underläge. Det är socialdemokratins brist på politik som avslöjades i debatten om vårpropositionen.

13 april 2011

Viktiga skattesänkningar på gång

Det är bra att vi nu får ett femte jobbskatteavdrag och det är bra att vi också får en sänkt restaurangmoms. Men logiken i dessa skattesänkningar talar för andra strategiskt viktiga skattesänkningar. Sänkta skatter på jobb ger fler jobb och sänkt restaurangskatt ger ökade sysselsättning inom restaurangnäringen. Men sänkt skatt på kunskap och företagande ger på samma sätt mer av kunskap i företag och jobb och sänkt skatt på företagande ger fler företag. En viktig fråga i det sammanhanget är värnskatten. Den bör man inte hantera genom undantag som minskar problemet lite utan genom att ta bort problemet helt och hållet. Skattesänkningar är nämligen bra för trygghet jobb och välfärd.

12 april 2011

Framgång bygger på förändring

Igår en kväll i riksdagen där jag bland annat guidade runt nyblivna moderatmedlemmar. Fick tillfälle att visa på ett hus som präglas av mycket arbete och som symboliserar Sveriges övergång från ett gammalt samhälle till ett land där individer har rättigheter och rösträtt. När riksdagshuset byggdes upplevde Sverige sin mest dynamiska tillväxttid. Då reformerades och investerades för tillväxt. Kan vara bra att påminna om även i tider då det går bra för Sverige. Våra framgångar bygger på reformer och förändring.

10 april 2011

Bort med expertskatten även för svenskar

Det är bra att alliansens partiledare i dag i Svenska Dagbladet erkänner att värnskatten är en skatt som drabbar experter och svenska företags möjligheter att rekrytera forskare och specialister. Men den självklara slutsatsen av att den är skadlig borde vara att avskaffa värnskatten, inte göra undantagen för utländska experter lite lättare. Det skadar inte om vi kan behålla alla svenskar som är experter inom olika områden. Det är ändå de som kommer att vara avgörande för det svenska näringslivet. Om vi är överens om att värnskatten är dålig borde vi dra rätt slutsats, inte försöka minimera skadeverkningarna.

Helikoptrar har dröjt för länge

Då har det äntligen blivit ett beslut om svenska stridshelikoptrar. Det har dröjt på ett sätt som inte bör gälla en organisation som måste kunna agera och fatta beslut något snabbare än på 10-års basis men blir nu en resurs för det svenska försvaret. Det gäller både för verksamhet i Sverige och i internationella insatser. I Svensk Tidskrift www.svensktidskrift.se skriver jag om de utmaningar som nu gäller för det svenska försvaret och påpekar bland annat: "Det är dags att utforma säkerhets- och försvarspolitiken utifrån insikten att vi inte längre kan utgå från insikten att det kalla krigets förutsättningar inte längre gäller. Försvarspolitiken måste utformas utifrån dagens och morgondagens förutsättningar." Kvalificerade helikoptrar av det slag vi nu talar om är ett sätt att möta dessa förutsättningar.

8 april 2011

Ja till insemination av ensamstående

Etiska frågor låter sig inte avgöras genom politiska beslut. De handlar om personliga värderingar och vår gemensamma värdegrund. Likväl kräver de ibland politiska beslut. Lagar kan krävas för att förbjuda eller hindra det vi inte vill acceptera och lagar kan behöva ändras för att vi accepterar det som kanske tidigare har varit tabu. Jag anser att vi bör tillåta insemination av ensamstående kvinnor. Det finns inget skäl att särskilja ensamstående kvinnor från dem som lever i par. Ensamstående kvinnor får ju också adoptera barn. Frågan håller på att utredas och alliansen avvaktar denna utredning och diskussion. Men jag tänker driva på och delta i denna diskussion för att medverka till att vi snarast möjligt kan fatta ett beslut med bredare förankring än vad som hade varit möjligt i veckans votering.

En försvarspolitik för morgondagens förutsättningar

Publicerat i Svensk Tidsskrift 2011-04-08

6 april 2011

Medlemsskap i Nato ger inflytande

Svenska flygplan är nu på plats nere vid Natobasen i Italien. Liksom i Afghanistan och i Kosovo agerar svensk trupp inom ramen för Nato. Om någon dag kommer de också att genomföra sitt första uppdrag inom ramen för en av Nato ledd operation. Ser att Sten Tolgors planerar att göra ett besök hos det svenska förbandet när det är genomfört. En viktig skillnad är att försvarsministrarna i Danmark och Norge redan har deltagit i det beslutsfattande som Nato gjort när man planerat operationen. För svensk del bidrar vi utan att ha ett inflytande. Som en säkerhetspolitisk debattör påpekade häromdagen innebär allianslöshet maktlöshet. Det är hög tid att vi inte bara besöker Natobaser med våra politiker utan att Sverige blir medlem och deltar i besluten. Sverige bör självfallet vara med och bestämma över den organisation som är vår när det gäller genomförande av viktiga och riskfyllda uppdrag.

5 april 2011

Jobbskatteavdraget ger effekt med minskad barnfattigdom

Håkan Juholt poängterade i sitt installationstal vikten av att bekämpa den som han sa ökande barnfattigdomen i Sverige. Socialdemokraterna beskriver som vanligt inte verkligheten här. Barnfattigdomen har minskat i Sverige mellan 2007-2010. En minskning med 13% som tillskrivs införandet av jobbskatteavdrag! Något för S och Juholt att lära att sänkta skatter leder till ett ökat välstånd.

Ja och nej till Rut från S ?

Vet socialdemokraterna vad de vill? På frågan om Håkan Juholt är för RUT avdraget svarar han han som en parodi på en velig politiker, ja och nej. RUT avdraget har gett nya jobb, fler vita jobb och underlättar vardagen för tusentals människor. Vi har haft en valröreöse där socialdemokraterna var emot. Och nu vet han inte vad de vill. Vill han avskaffa jobben? Vill han göra vita jobb till svarta? Vill han göra så bara vissa har råd med hushållshjälp? Det verkar som om socialdemokraterna inte vad de vill eftersom de inte vet vad de vågar vara emot.

4 april 2011

Bottniabanan - dyrt för skattebetalarna

Ser i DN att Bottniabanan, som har kostat skattebetalarna mer än 15 miljarder kronor, har blivit ett misslyckande. Färre resenärer, mindre godstrafik än vad man hoppades på eftersom det är för dyrt och ändlösa förseningar som även jämfört med SJ är betydande. Bottniabanan kom till som en rödgrön symbol för transportpolitik. Tanken var att man skulle bygga tåg istället för vägar och ge norra Norrland tillväxt, som om tillväxt skapas av tomma tåg. Resultatet blev att man investerade miljarder skattepengar där det finns mycket få resenärer och mycket lite där resenärerna finns. Mer och bättre underhåll hade gett järnvägen ett bättre rykte och resenärerna tåg i tid samtidigt som vi också hade kunnat ta itu med alla försenade vägprojekt som stockholmsregionens ändlösa köer och utsläpp från stillastående bilar. Bottniabanan är ett lysande exempel på rödgrön politik. Försöker lösa problem som inte finns och skapar nya.

3 april 2011

Militära insatser en förutsättning för civila

På samma dag men i olika delar av världen miste två svenskar i FN-tjänst sina liv. Det är en tung tragedi och ett bakslag för det internationella samfundets ansträngningar att bidra till fred och utveckling. Det påminner om att alla de svenskar som är i internationell tjänst för fred gör det genom att riskera sina liv. Dödsskjutningen i Elfenbenskusten och massakern på FN-utsända i Mazar-el Sharif påminner också om en annan sak. Det finns inget utrymme för civila insatser i de allra mest utsatta delarna av världen om de inte förenas med militära insatser som kan kontrollera de krafter som vill mörda och som vill skrämma iväg utlänningar. Det är ett hån mot dem som riskerar sina liv att hävda att de ska göra det utan en militär insats som bidrar till stabilitet.

1 april 2011

Gripen har förmågan att angripa mål på marken

Så kom äntligen beslutet att Sverige ska vara med och bidra till att upprätthålla folkrätten och FN:s åtaganden när det gäller att skydda civilbefolkning i Libyen. Det vill inte Sverigedemokraterna vara med om. När Sverige ska agera i världen sviker Sverigedemokraterna. Värt att notera att de dessutom bidrar till en våg av flyktingar som utan internationellt skydd tvingas fly för att leva. Kanske hade det varit på sin plats att även de svenska flygförbanden kunde skydda civilbefolkningen från attacker på marken. Socialdemokraterna har uppenbarligen tyckt att när stadsdelar beskjuts av stridsvagnar så är skyddsbehovet inte lika stort som när flygplan släpper bomber. Med tanke på att Gripen har just den förmåga som det handlar om, att angripa mål på marken, är det en brist i beslutet som vi i dag fattade. Men viktigast är att vi nu är med.

Vilket skattetryck vill Juholt ha?

På DN-debatt skriver socialdemokraterna Juholt och Waidelich om att det inte går att vare sig sänka eller höja skatten. Hur vet de det? Det vill säga hur kan de anse att just det skattetryck som vi har i dag är det bästa man kan tänka sig? Inte högre men heller inte lägre? Det är nog snarare så att de vet att det inte är populärt att lova höjda skatter för löntagare samtidigt som de är emot sänkta skatter. Och konsekvensen av det är att om de skulle få makten kommer de inte sänka skatten men gärna höja den. Det stämmer väl med den gamla socialdemokratiska tradition Juholt billhör.