31 juli 2011

Regn kan sänka elpriser - konkurrens kan göra det mer!

Att en regnig sommar kan sänka elpriserna det förutspår just nu marknadens olika aktörer. Mycket regn fyller vattenmagasinen och skapar därmed ett större utbud av el. Det är bra att det finns någon glädje i en regnig sommar, men det är i första hand ökad konkurrens och förmåga att producera den el som behövs som är det bästa sättet att ha låga elpriser. Det är inte avregleringen och konkurrensen det är fel på utan bristen på konkurrens och produktion. Ökad tillgång till den svenska kärnkraften skulle också bidra till lägre priser.

28 juli 2011

Kan vi lita på svensk helikopterförmåga?

Frågetecknen om varför det tog så lång tid för polisens insatsstyrka att nå fram till Utöya är frågetecken som även gäller för Sverige. Och även vi måste ha ett svar på frågan. Den nationella insatsstyrkan måste ha bättre förutsättningar att ta sig till olika delar av landet än att man tvingas ta reguljärflyg eller vänta på andra förflyttningsmöjligheter. I botten för detta ligger den svenska helikopterförmågan som måste få en lösning som varar mot alla de olika behov som finns.
Lika viktigt är förstås också att vi har ett försvar som kan sättas in för snabba insatser i Sverige mot terrordåd eller mot andra hotbilder som vi kan tänkas stå inför.

 

26 juli 2011

Havet är stort och promillen för låg

Marginalerna på sjön är otroligt mycket större än på våra bilvägar. Båtägare som kör med väl anpassad hastighet kan nu dömas utan att ngn som helst risk förelegat. Den låga promillegränsen (0,2)är satt med hänsyn till trafiksäkerheten - trots det stora skillnaderna att framföra en båt på öppet hav och att köra en bil i trafik på vägar. Det finns heller ingen statistik som stödjer denna begränsing för att förhindra allvarliga olyckor. Att därtill den levande skärgården blir lidande då krogar får slå igen pga att ett par glas vin till maten hindrar hemfärden är inte bra.

23 juli 2011

Mardröm för norska samhället.

En mardröm som drabbat det norska samhället. Barn och unga som drabbats av vansinnet. Och det finns inget i det som inte kunde ha skett i Sverige. På samma gång som vi ska uttrycka vårt deltagande och erbjuda vad vi kan hjälpa till med måste vi också lära av det som vårt grannland nu måste lära sig. Det gäller också hur man snabbt ska kunna möta våldet och hatet när det briserar. De som är utsatta för hatet måste alltid kunna veta att räddningen och motkrafterna finns tillgängliga. Om det är en person som åstadkommit allt detta visar det än mer hur viktigt det är att alltid kunna möta väpnat våld med de resurser som krävs.

22 juli 2011

Ge solidaritetsklausulen ett innehåll.

Terrorattentatet i Norge har fått katastrofliknande konsekvenser mitt inne i den norska huvudstaden. Nu prövas nordisk solidaritet och vår förmåga att ge solidaritetsklausulen ett innehåll. Enheter för att röja sprängämnen, sjukvårdsenheter och allt annat som krävs för att bidra till en organiserad och kvalificerad insats bör Sverige ställa till förfogande omedelbart - precis det som vår närhet kräver och som vi själva förväntar oss få.

Det är den omedelbara mängden av kvalificerade experter inom olika områden, för att röja och söka rätt, för att vårda och för att spåra som under det närmaste dygnet avgör om människoliv ska kunna räddas och förövarna hindras till ytterligare steg. Nu behövs vår hjälp och nu bör den erbjudas vara på plats så snart som möjligt.

20 juli 2011

Militär förmåga viktig för att stå emellan offren och förövarna.

I en mängd rapporter just nu framförallt från olika delar av Afrika nås vi av förfärande nyheter om den verklighet som människor lever i, offer för terror och brutal krigföring. Massvåldtäkter och grym tortyr av kvinnor. Mammor som för att skydda sina döttrar förstör deras bröst, för att inte vara attraktiva. Svältkatastrofer på grund av medveten krigföring.
Och så Libyen med krigföringen mot civila. De som menar att världen lever i fred har missat något. De som menar att militär förmåga inte längre spelar någon roll har missat att det behövs en förmåga att stoppa mördarna och massmorden. Att det behövs trupp som står emellan offren och förövarna. Ser vi på världen i dag är det behovet nästintill outsinligt. Det minsta vi kan göra är att se till att vi kan dra vår del av lasset. Släpper vi fram terrorn där öppnar vi för att den en gång i någon form kan drabba oss här. När brutala och samvetslösa krafter bygger upp militär förmåga för sina syften måste det alltid finnas förmåga att värna demokrati och mänskliga rättigheter.

Apotekens konkurrens - bra för kunderna

Med en tredjedel har antalet apotek ökat i Sverige sedan privata apotek fick öppnas och konkurrera med det tidigare statliga monopolet. Till det kommer att konkurrensen ökat inte bara inom apoteksbranschen utan också genom försäljning av receptfria läkemedel i dagligvarubutiker eller på bensinstationer. Lagerhållning och datainfo om läkemdel är något Apoteksaktörerna samarbetar kring. När medicin fattas eller är svår att få tag på ligger problemen snarare hos leverantören av läkemedlen än hos Apoteken. Men efter ett och ett halvt år är det uppenbart att konkurrensen har gett fler apotek och en större möjlighet att få den medicin man vill ha. Till skillnad från förr kan man dessutom byta butik när man är missnöjd. Och de apotek som inte levererar och erbjuder bra service kommer få det svårare. Konkurrens är bra och apoteken blir bättre.

17 juli 2011

Ny fiskepolitik förbättrar fiskebeståndet

Det är bra att EU-kommissionen nu har föreslagit en ny fiskepolitik som innebär att all fisk som fångas ska räknas in i fångstkvoterna, även den som kasseras för att den anses för liten. Andra insatser som en tydligare uppföljning av fiskekvoter har redan lett till en viss förbättring av fiskebeståndet i Östersjön. Den är ännu inte en tillräckligt ansvarsfull fiskepolitik som helt skulle bidra till att beståndet av till exempel torsk kan växa till tidigare normala nivåer.Men en bit på rätt väg.

Det återstår att se hur reglerna kommer att se ut när de ska beslutas, men det är konstigt att de som borde slå mest vakt om fiskebeståndet, regioner och orter med stor fiskenäring, själva underminerar sin framtid genom utfiskning och genom att protestera mot stramare regler för hur mycket man får fånga. Men en sak kan sägas, utan EU hade det inte varit möjligt att komma så långt som man ändå har gjort nu. För var och en som värnar om miljön är det värt att komma ihåg.

 

 

15 juli 2011

Tennis och värnskatt

Tennis i Båstad. Bra att många svenska spelare genom tiderna har kommit hit för att spela. Många bor inte i Sverige pga den svenska skatten. Det är också bra att tennisspelare liksom andra idrottsutövare kan spela för Sverige även när de bor utomlands. Tyvärr gäller inte det företagare och forskare som flyttar utomlands. De spelar för det land de gästar. Det är ett viktigt skäl för att ta bort värnskatten. Inte för tennisspelarnas skull utan för företagandet,tillväxten och välfärden i Sverige.  

14 juli 2011

S strategi ger ingen försvarsindustri!

I Svenska Dagbladet skriver Försvarsutskottets socialdemokratiske ordförande Peter Hultqvist att den svenska försvarsindustrin behöver politiskt stöd för att kunna överleva och utvecklas. En bra sak vore då om socialdemokratin och de andra rödgröna inte ville dra ner på försvarsanslaget ännu mer, med två miljarder årligen, samtidigt som man vill dra ner på exporten av krigsmateriel. Det är fram för allt exportmarknaderna som i dag håller uppe den svenska försvarsindustrin, inte volymerna till det svenska försvaret.

Det hjälper inte med en försvarsindustriell strategi som utvecklar så kallade referenser om försvaret inte har råd att köpa och det inte går att exportera. Socialdemokraterna är försvarsindustrins dödgrävare, inte dess vänner.

13 juli 2011

Fel på arbetsrätten när de som missköter sig kan vara kvar

Ansvaret för att sköta sitt arbete på ett värdigt och riktigt sätt måste vara viktigare än en formell rätt att arbeta vidare oavsett hur man sköter sig. Händelsen med anställda på ett vårdhem i Norrköping som förnedrat dem som de skulle ta hand om är tyvärr inte det enda exemplet på att lagen ger den anställde skydd på bekostnad av verksamheten och dem som är beroende till att den sköts med respekt.

Det är något fel på arbetsrätten när den är så utformad att den skyddar dem som direkt och uppenbart missköter sig och därmed drabbar dem som är beroende av välfärd och omsorg. Händelsen med de undersköterskorna på äldreboendet som har misshandlat och förnedrat dem som de är satta att vårda visar på att vi behöver en översyn av svensk arbetsrätt. Tryggheten måste i första hand gälla dem som vårdas, inte de som vårdar.

12 juli 2011

S och SD vill hindra löntagare att få mer kvar

Det var faktiskt en stor nyhet från Visby att socialdemokraterna är emot ett femte jobbavdrag. Det är svårt att förstå varför. De var emot det första, det andra, det tredje och det fjärde och de kommer att vara emot det femte. Nyheten är väl egentligen att de numera är för första, andra, tredje och fjärde jobbskatteavdraget men nu tycker att just där går gränsen. Det ska bli intressant om de till slut ska kämpa sida vid sida med Sverigedemokraterna och mot budgetlagstiftningen för att hindra löntagare att få en större del kvar av sin inkomst.

11 juli 2011

Varför inte kvotera kolumnister!

Argumentet att utseendet av styrelseledamöter är en ägarfråga håller på att sina, skriver en kolumnist i Svenska Dagbladet. På vilket sätt då, kan man fråga sig? Är inte styrelseledamöter en fråga för ägarna, en fråga som berör dem som äger och driver ett företag. Frågan gäller kvotering av styrelser som alltid, och den enkla tron på att jämställdhet skapas genom att man särlagstiftar för kvinnor som en särskild kategori. På vilket sätt Sverige blir mer jämställt för att riksdagen bestämmer vilka som ska sitta i styrelser framgår inte.

Men i så fall kan man också lagstifta om att kolumnister ska vara varannan man och varannan kvinna. Och att varje kvinnlig kolumn ska balanseras av en manlig. Man kan också bestämma att hälften av företagsledningen ska vara av vardera könet. Men om utseendet av styrelseledamöter inte ska respekteras som en ägarfråga kan man dessutom gå vidare och klargöra åldersrelationen i styrelser, liksom den etniska representationen. Om politiken ska bestämma styrelseutformningen i privata bolag behöver det ju inte stanna vid frågan om kön. Och varför ska man stanna vid styrelserna då, om nu politiken är bättre på att styra över företagen.

 
En alternativ tanke är att man betraktar kvinnor och män som likvärdiga och att de företag som förstår att anställa och ta vara på de bästa krafterna också kommer bli bäst. Och att vi ser till att människor i vardagen har den valfrihet som bidrar till att kvinnor och män kan leva de liv som de vill, inte bara det som politiker och kolumnister anser de ska leva!

 

8 juli 2011

Skrattretande könsdebatt när mustachen ska av!

Skrattretande könsdebatt! När Håkan Juholt inte ska få ha mustach längre för feministerna för att det är en manlighetssymbol så har väl ändå genderdiskussionerna gått väl långt.
Ska kvinnor också inte tillåtas bära kjol eller fläta håret för att det kan anses vara en kvinnosymbol?
De kvinnor som hetsar denna debatt är de som mest låser in och delar upp oss efter kön och inte ser oss som de individer vi är. Att anse att endast kvinnor är de som kan företräda andra kvinnor tex i styrelserummet känns förlegat och ger en bild av att kvinnors kompetens endast används för att företräda andra kvinnor. Som om alla kvinnor skulle känna och tycka exakt likadant.
Jag blir helst representerad av en person som delar mina åsikter och värderingar - den personen kan även ha mustach!

Vården ska anpassas efter individens behov

Publicerat i Norrtelje Tidning 2011-07-08

6 juli 2011

Intryck från Almedalen

Tillbaka från några dagar i Visby och Almedalen, påmind om hur stor den politiska sektorn är, om man inräknar även alla konsulter, lobbyister, intresseorganisationer, pr-avdelningar och politiska journalister. I det stora hela tror jag inte så mycket har förändrats men det är bra att regeringen nu vill blicka lite mer systematiskt in i vad framtiden kräver. Då krävs också en genuin förändringsvilja och inte bara medvetenhet om att världen förändras. Med bara jobblinjen klarar vi inte att upprätthålla konkurrenskraften genom mer avancerade jobb och nya företag. Det kräver andra förändringar.
 
I det mindre perspektivet ett antal seminarier och debatter som bland annat har handlat om narkotika, sjukvård och europeisk utvidgningspolitik. Kanske starkast intrycket var hur de som har drabbats av narkotikan, från sina barnsben, tar avstånd från legalisering av narkotika eller fri narkotika till narkomaner. Som de säger, även statligt knark är knark.

3 juli 2011

Miljöpartiets frilinje

Först ut i Almedalen är i dag Miljöpartiet. Det krav som de redan presenterat här i Visby är att unga arbetslösa ska kunna få kompletteringsläsa sina gymnasiebetyg med gratis studiemedel. Det är ett förslag som riskerar att få motsatt konsekvens. Fler som väljer att bli färdiga med sina gymnasiebetyg först efter gymnasieskolan och allt färre som blir riktigt färdiga. Miljöpartiets förslag gör att det blir lättare att vila sig. Och det utmärker mycket av Miljöpartiets politik. Friår och friår. Friår från arbete och friår från skolan. Det är en dålig arbetslinje. Och dåligt för Sverige.

2 juli 2011

SD vinner genom S

I går förlorade regeringen med en röst mot oppositionen i frågan om förändrade sjukförsäkringsregler. Det är ett utskottsinitiativ som bygger på Sverigedemokraternas stöd som gjort detta möjligt. Men därmed har socialdemokraterna tagit ytterligare ett steg på vägen när det gäller att samverka i riksdagen. Nu handlar det inte bara om att rösta för eller emot olika förslag man själv eller regeringen har lagt.

Nu utformar socialdemokraterna en alternativ politik baserad på Sverigedemokraternas stöd. Det hade nämligen aldrig varit möjligt för socialdemokraterna att få igenom ett utskottsinitiativ om man bara hade förlitat sig på de rödgröna. Så dagens omröstning blev en seger för Sverigedemokraterna i två avseenden. Dels för att man varit avgörande för att ta fram ett gemensamt alternativ till regeringen, dels eftersom man visat att man av socialdemokraterna får makt att vara vågmästare.

Vi är långt ifrån valrörelsen då Socialdemokraterna lovade att inte röra vid Sverigedemokraterna. Nu tar man vara på deras stöd för att utforma egna alternativ till regeringen.