29 mars 2012

I den ekonomiska krisen - Sverige bäst på sysselsättning

När socialdemokraterna attackerar regeringen för arbetslösheten glömmer de att Sverige har fått fler sysselsatta och en större andel sysselsatta i alla ålderskategorier. Det finns inget annat land i Europa som lyckats med det, mitt i den ekonomiska krisen. I de länder som prövat socialdemokratisk politik har arbetslösheten stigit med raketfart samtidigt som sysselsättningen sjunkit. Tänk att socialdemokraterna aldrig säger det innan de anklagar alliansen.

Över 10 000 unga äter antidepressiva mediciner

Publicerat i Norrtelje Tidning 2012-03-29

En orolig värld ställer krav på vår egen säkerhetspolitik

Vi lever i en orolig värld. Det tar sig många uttryck. Ökad vapenhandel är ett uttryck för det liksom ökade rustningar i länder som Ryssland och Kina. Många fler regionala hot och osäkerheter är ett ytterligare uttryck för detta. Samtidigt ser vi till exempel ett ökat intresse på nytt för arktis och nordkalotten. När osäkerheten ökar ökas kraven på vår egen politik för säkerhet. Det handlar inte främst om den gamla tidens hot mot säkerhet i form av traditionell militär krigföring och väpnade angrepp. Mer sannolikt är militära styrkedemonstrationer för att nå politiska mål, kanske snabba förändringar som rubbar balansen i till exempel Östersjöln eller just på arktis.

När hoten inte längre handlar om två block som står emot varandra ökar kravet på allierade för ett land som Sverige. Tron på att det inte spelar någon roll om vi är med i Nato eller ej bygger på föreställningen att de som är med i Nato inte har någon nytta av det, att det inte bidrar till deras säkerhet och deras förmåga. Men de baltiska länderna, eller Norge eller Danmark, hade inte varit lika trygga utan medlemskap. Och för oss gäller att ett utanförskap inte ger samma säkerhet som medlemskap.

27 mars 2012

Kommunala bolag agerar för att undvika skatt

Sedan en tid tillbaka diskuteras frågan om valfriheten i välfärden utifrån att en del riskkapitalbolag som drivit till exempel äldreboende har undvikit skatt. Det är det förvisso många som försöker göra, oavsett om det handlar om välfärdsföretagande eller inte. Och det säger inget om kvaliteten i äldreomsorgen. Det vi vet är bara att med privat äldreomsorg kan man alltid ställa kraven högre och välja bort dåliga alternativ. Det kan man inte med kommunala monopolverksamheter.

Nu visar det sig att många kommunala bolag undviker skatt på olika sätt. Då är frågan om det var riskkapitalbolag som sådant som var problemet, välfärdsföretagande eller skatteflykten. De som har fokuserat sig på att det är fel på riskkapitalbolag och välfärdsföretagande bör då rikta in sig på att avveckla kommunala bolag och kommunala verksamheter. Vi andra kan fortsätta arbeta för högre kvalitet i skola, vård och äldreomsorg genom mångfald och valfrihet och nytt företagande.

26 mars 2012

Valfrihet och mångfald utvecklar vården

I en av tidningarna står det att de rödgröna skulle kunna vinna väljare på att vara emot privatiseringar. Det är nog inte så säkert. För om man är emot privata alternativ är man emot mångfald och den enskildes valfrihet. Det är få väljare som vill minska möjligheten till valfrihet och rätten att få vård när man behöver den. Desto viktigare att vi alla understryker att vården och omsorgen blir bättre, liksom skolan, när fler kan pröva att göra bättre än andra och vi alla kan välja det som passar oss bäst. Om det plötsligt framstår som att det är fel med vinst riskerar vi alla att förlora både valfriheten och kvaliteten.

22 mars 2012

Nordiskt inflytande ökar med medlemskap i EU

På Island för några dagars nordiskt samarbete. Slående hur mycket nordiskt samarbete som utvecklats i verkligheten genom medlemskap i EU, och genom det ekonomiska samarbetet där både Island och Norge ingår, men hur lite inflytande de nordiska länderna tillsammans har mot vad vi kunde haft om både Island och Norge varit med. Då hade de dessutom haft rösträtt över de delar av det egna samhället som vi fattar gemensamma beslut om inom EU. Med Island, och Norge, med skulle Norden bli starkare i Europa.

20 mars 2012

Krävs vapen för att kunna mota hot

Rubrikerna om att Sverige exporterar mest vapen per person ska ses mot det faktum att Sverige förmodligen exporterar mest av de flesta olika slag av avancerade produkter per person. Det är konsekvensen av att vara ett tekniskt och industriellt avancerat land. Att exportera vapen är i grunden inte sämre eller värre än att importera vapen, eller att ha ett försvar, eller att gripa in mot etnisk rensning, och Sverige är även ett land som importerar vapen. Det gör vi i likhet med andra länder som importerar för att kunna ha ett eget försvar och för att kunna bidra till internationella insatser. Det är skillnad mellan försvarsinsatser till skydd för demokrati och rättstat liksom till värn av säkerhet och stabilitet gentemot krig mot civila eller krigshandlingar mot andra länder.

Att handeln med vapen ökar beror på en ny osäkerhet som träder fram i världen och som nu påverkar nya regioner. Men om vi vill att de som hotar freden och vill starta krig ska kunna hållas tillbaka krävs det vapen för att möta deras hot. Så enkelt och så svårt är det, även i den värld vi lever i. Svenska soldaters insatser för fred och säkerhet kräver till exempel vapen, det gäller även norska och danska insatser liksom brittiska och franska. Att generellt döma ut vapenexport är lika fel som att hävda att små länder inte ska ha rätt till försvar. Lika fel som att hävda att krig startas av dem som försvarar sig.

18 mars 2012

Företagande avgörande för välfärden

Det är viktigt att vi diskuterar hur vi ska utveckla de svenska trygghetssystemen och välfärden. Men det är ännu viktigare att vi ser till att den svenska konkurrenskraften utvecklas. Den är nämligen en förutsättning för både tryggheten och välfärden. Varje gång vi ställer frågan hur välfärden ska bli bättre borde vi också diskutera hur företagandet ska kunna få bättre förutsättningar och hur vi ska kunna leda konkurrensen om de nya jobben, de nya marknaderna och de nya innovationerna.

16 mars 2012

För kvinnors karriär

Moderata kommunalpolitiker kan göra mer för kvinnors möjligheter att utvecklas i näringslivet än de flesta andra. Genom att öppna upp för mer företagande i välfärdssektorn öppnar vi upp för mer kvinnligt företagande och för fler kvinnliga chefer.

Och fler kvinnliga företagare och fler kvinnliga chefer innebär att fler kvinnor kan utvecklas på de sätt de själva vill. Och dessutom blir det ovanpå det fler kvinnor som har erfarenheter för bolagsstyrelser.

Det är dags att vi inser att det viktiga är alla kvinnors möjligheter att göra karriär snarare än ett fåtal kvoterade poster i styrelser. Men kan alla göra karriär blir det fler kvinnor i styrelser.

Välfärden kan utvecklas

Två dagar om moderat kommunalpolitik i Örebro med intressanta seminarier. Det som för mig är den övergripande frågan är om välfärden kan utvecklas ännu mer. Och även om många tror att vi helst ska backa tror jag tvärtom. Större utrymme för fler privata alternativ ger större möjligheter att förnya, större möjligheter att kräva och större möjligheter att välja. Och för oss som medborgare är det lättare att ställa krav när vi som individer möter vården, barnomsorgen, skolan eller äldreomsorgen än när vi som väljare röstar på kommunalpolitiker.

Enskilda lärare, entreprenörer, förskollärare, läkare, sjuksköterskor och anställda kan utveckla sina verksamheter, möta krav och nya önskemål bättre än en enda stor kommunal organisation. Och då kan vi välja det som vi vet bättre än andra vad som är bäst, nämligen det som vi behöver, önskar eller passar oss bäst. Det finns mycket att göra för att frigöra fler att göra mer.

14 mars 2012

Social trygghet skapas med företagande och jobb

Det bästa sättet att skapa social trygghet för både barn och vuxna är en politik som ger ökat företagande och nya jobb. Då motverkar vi både arbetslöshet och utanförskap och får ett välstånd som kan användas för att hjälpa dem som fortfarande står utan försörjning. Den som tror att det är genom bidragspolitiken vi löser problemen glömmer att bidragen är beroende av skatteintäkter från dom som har arbete. Desto fler människor som har jobb desto större social trygghet för alla. Det är konstigt att så många socialdemokrater fortfarande tror att man kan få ekonomisk tillväxt och nya jobb utan en politik för företagande och investeringar.

Det finns inget större hot mot social trygghet än en politik som bygger på att företag inte ska få gå med vinst. Men i ett samhälle med vinstrika företag får vi många nya jobb och nya verksamheter. Och social trygghet.

13 mars 2012

Att tjäna pengar på att göra bra saker

Från LO drivs nu en opinion mot privata välfärdsalternativ, bland annat säger ett antal debattörer i LO-distrikten att man inte ska tjäna pengar på barn, sjuka och äldre. Om det är fel att tjäna pengar på barn, sjuka och äldre kan man fråga sig om det är rätt att tjäna pengar på kvinnor och män eller på människor överhuvudtaget. Och man kan också fråga sig om det då är rimligt att LO kräver höjda löner för att de som arbetar med barn, sjuka och äldre ska tjäna ännu mer?

Och dessutom, finns det något bättre att tjäna pengar på än att ge barn en bra utbildning, sjuka vård så de blir friska och äldre trygghet och omsorg? Om vi inte får tjäna pengar på att göra bra saker kan man fråga sig om man får lov att tjäna pengar på att göra mindre bra saker. Jag för min del tycker att man ska få tjäna pengar på att göra ett bra och viktigt arbete oavsett om man är anställd eller företagare. Varje ny insats som gör vår tillvaro bättre är en bra insats. Kan man tjäna pengar på det blir det fler insatser som är bra för andra människor.

9 mars 2012

Skandaler på kommunala boende

Häromdagen kom ett avslöjande om grav vanvård på ett äldreboende i Torshälla. Det ledde inte till någon upprörd debatt om den privata äldreomsorgen. Skälet var att det denna gång, liksom många andra gånger, var ett kommunalt äldreboende. Och skandaler på kommunala äldreboende leder av något skäl inte till debatt om kommunal äldreomsorg och krav på privatisering så man kan ställa tydligare och högre krav. Tvärtom försvarar kommunalrådet verksamheten.

Kanske är det dags att vi börjar tala om kvaliteten i äldreomsorgen och hur man kan ställa höga krav på äldreomsorg utan att fastna i lojaliteten med den egna kommunala verksamheten. Privat äldreomsorg ger möjlighet att byta ut dåliga verksamheter, oavsett om de är kommunala eller privata, mot bättre och ställa höga krav. När kommunalpolitiker inte behöver försvara den egna verksamheten kan man ställa kritiska och höga krav på andra.

7 mars 2012

Jämställdhet nås inte med kvoteringar

Det finns många missuppfattningar om vad som leder till jämställdhet. Olika sätt att förändra statistik efter den politiska majoritetens prioriteringar gör det inte. Det som ger jämställdhet handlar om individens förmåga att själv prioritera sitt liv oavsett kön. Därför är kvoteringar av allt från föräldraförsäkring till styrelseplatser bara en fasad som inte påverkar den enskildes möjligheter att själv agera. I själva verket konserverar den typen av åtgärder bristerna snarare än att de skapar möjligheter, annat än för det fåtal som får en styrelseplats på grund av sitt kön.

Det som behövs istället är möjligheter att göra karriär, att förena arbetsliv med familj och att driva företag. Det är först när kvinnor lika mycket som män kan utveckla sig utifrån sina egna önskemål som vi får ett jämställt samhälle. Det kräver mer RUT-avdrag och lika möjligheter att starta företag inom välfärden där de flesta kvinnor i dag arbetar och lika stora möjligheter att göra vinster där kvinnor arbetar som där män arbetar.

Socialdemokraterna är emot det mesta av detta men även de som tror att fokuseringen på kvotering hjälper motverkar denna förnyelse av det svenska samhället genom att de gör frågan om jämställdhet till en fråga om kvotering utan att det påverkar vardagen.

5 mars 2012

Hot från Putin

Så får Putin ytterligare år vid makten. Och därmed en politik som använder råvaruförsörjning som ett säkerhetspolitiskt instrument, som använder både militär och politisk makt för att hota och påverka. Det är inte demokrati som Putin verkar för, ej heller en öppen ekonomi. Det gäller inrikes men också utrikes. Omvalet understryker vikten av en politik som tar hänsyn till de hot som kommer från en sådan maktutövning.

3 mars 2012

Slut med tält och kojor vid Riksbanken

Occupy Stockholms långa tältande utanför Riksbanken tog slut i veckan. Till slut ansågs uppenbarligen även tält och kojor vara något som inte fritt kan sättas upp i Stockholms centrum. Och varför man skulle tälta utanför Riksbanken fick aldrig någon förklaring. Förutom att det kändes som ett hem och var en social aktion för gemenskap lika mycket som en manifestation.

Men drivkrafterna för dem som var där är spännande att ta del av. En menar att hon hade sina framtidsplaner där, på Brunkebergstorg och dessutom hade träffat sin pojkvän. En kulturarbetare som i ivern att vara radikal till vara vänster har kommit med öl och cigaretter till 18-åringarna som har haft sitt tältläger där.

Men som sagt, det är inte tältande som bygger vare sig social trygghet eller välstånd, inte ens om det är utanför Riksbanken. Det är faktiskt lån och investeringar som skapar nya jobb och som ger de allra flesta svenskar den trygghet som de kan forma sina sociala gemenskaper utifrån. Utan att få lite öl och cigaretter från Stadsteaterns skådespelare. Tältlägret påminner snarare om vad som händer i ett samhälle utan investeringar och företagande. Då blir det andra som får komma med allmosorna, antingen det är i form av öl och cigaretter eller något annat.