28 april 2012

Högre lön och civilt meritvärde viktigt för soldater

ÖB påpekar i en intervju med Svenska Dagbladet att försvaret kommer att behöva två miljarder extra för att kunna klara givna uppgifter. Skälet är mycket enkelt. Ett yrkesförsvar är beroende av löner som gör att människor vill bli anställda för en lång och tuff militär utbildning följt av osäkra och svåra uppdrag. Det är inte samma sak som värnplikten i kombination med frivillighet. Ett civilt meritvärde efter avslutad anställning är också av stor vikt för att vi ska få tjejer och killar att välja försvaret framför andra utbildningar och jobb. Jag har många gånger understrukit vikten av att följa upp soldatreformen för att säkra att vi får den rekrytering som omvandlingen till det nya försvaret förutsätter. Det är dags att göra det nu.

24 april 2012

Fler dör i hudcancer än i trafiken

Hudcancern har på 10 år ökat med 71%. Vi svenskar solar mycket och oförståndigt på solresor på vintern och i solarier. Enligt Cancerfondens rapport 2012 räknar man med att 40.000 personer drabbas och att 500 personer dör av malignt melanom i år.
Kopplingen mellan solning och hudcancer är lika tydlig som den mellan rökning och lungcancer. Trots att solarier är cancerframkallande är det anmärkningsvärt att inte det är mer restriktioner vad gäller solariesolandet. Det borde vara en 18 års gräns för att få sola i solarier och kommuner borde ta bort solarier från kommunala anläggningar.

Helhetgrepp om äldres mediciner

Publicerad i Länstidningen Södertälje
2012-04-24

22 april 2012

Ökade underskott och höjda skatter med socialister i Frankrike

I Frankrike syns alternativet tydligt. Socialisterna vill öka på utgifterna ännu mer och höja skatterna. Sarkozy har verkligen inte gjort det han borde ha gjort men socialisterna vill göra problemen värre. Det vore intressant att få besked från svenska socialdemokrater om det är en sådan politik för ökade underskott och höjda skatter som de vill att Europa ska föra.

20 april 2012

Ett jämställt Sverige kan inte skapas med tvång

Publicerat på DN Debatt 2012-04-20

Låt föräldrar bestämma själva över sin vardag!

Och så har Jan Björklund nu också sagt att han vill överpröva hur barnfamiljer bestämmer sig för att ta ut föräldraledighet. Gör de inte som han vill tycker han att man ska öronmärka månader för pappor och för mammor. En annan tanke skulle ju kunna vara att man lät föräldrarna själva bestämma över sin vardag. Det kan ju tänkas att de inte bara är mogna nog att ta hand om barn utan också om sin egen verklighet. Och det kan ju tänkas att politiker vet mindre om vad som är bäst för enskilda familjer än familjerna själva!!! Politiker som tror sig veta bäst är många men särskilt frihetliga är de inte.

17 april 2012

Inga alternativ från S

Socialdemokraternas besked när vårpropositionen presenterades var mest att man var emot för att det inte kom tillräckligt många nya förslag, det vill säga ökade utgifter, samtidigt som man lovade att man inte ska öka utgifterna mer och inte höja skatterna som alliansen har sänkt. Det är inte mycket till opposition och alternativ Löven och Magdalena Andersson har skapat. Så länge de bedyrar att de inte vill göra annorlunda än alliansen, bara tycka lite mer, måste det vara bättre för s med en alliansregering. Då kan man ju fortsätta utveckla politiken i takt med alliansen.

15 april 2012

Näringslivets villkor viktigt för sysselsättningen

Debatten om den svenska arbetsmarknaden är ensidig, den handlar nämligen bara om anställningarna, inte om arbetsgivarna och de företag som skapar de nya jobben. Även om vi kan få den svenska arbetsmarknaden att fungera bättre än i dag, och det behövs för vi behöver en ökad rörlighet som släpper in fler på den och som ger fler en möjlighet att finna rätt jobb, så kommer det inte i sig att skapa de nya jobb som vi behöver för att kunna bekämpa arbetslöshet och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Därför är det nu viktigt med en debatt som handlar om det svenska näringslivets villkor. Investeringarna, skatterna, forskningen, möjligheten att anställa, behovet av utbildning för att kunna anställa rätt personer och tillgången till riskkapital. Det är en förutsättning inte bara för ökat välstånd och för att vi ska kunna bära den svenska välfärden men det är också avgörande för en hög sysselsättning med bra löner.

12 april 2012

Kontroll och uppföljning viktigast i omsorgen

Socialdemokraternas motvilja mot privata alternativ får inte sätta agendan för debatten om välfärden. När äldre drabbas av dålig vård beror det inte på om den är privat eller offentlig utan på att kontroll och uppföljning är dålig. Det är lätt att springa bakom debatten om det privata eller offentliga för att slippa ansvaret att följa upp att äldre ges den vård som de ska ha. Men det vore illa om det ledde till att vi fick färre privata alternativ.

Det ger inte mindre dålig vård eftersom den finns både i det privata och i det offentliga. Men däremot ger det mindre möjligheter att höja kvaliteten och att byta ut dålig vård mot den som är bättre.

Politiker som är beroende till kommunala verksamheter kan inte försvara våra äldres rätt till bra vård och omsorg. De slutar alltid i att försvara den dåliga verksamheten i stället.

9 april 2012

Svensk Vapenexport

De senaste veckorna har satt fart på debatten om vapenexporten som sådan. Men det förs alldeles för lite diskussion om orsaken till att intresset för att importera vapen ökar. En växande osäkerhet som skapar ökade spänningar mellan länder, många regionala konflikter som väntar på sin lösning och fler regimer som är beredda att använda våld för att vinna sina syften mot andra länder.

Iran och Nordkorea är det tydligaste exemplet men skälet till att Ryssland liksom Kina ökar sin rustning är inte att länderna känner sig otrygga eller hotade utan man vill använda militär makt för att stärka sin möjlighet till inflytande och påverkan.

Det är i det perspektivet som svensk vapenexport ska ses. Sverige säljer inte till dem som befinner sig i krig eller rustar för krig. Men vi säljer vapen till länder som behöver det för att kunna försvara sig själva. Vi bör inte sälja vapen som stärker diktaturers makt över sina folk men det utesluter inte att vi säljer försvarsmateriel till länder som står under ett hot från andra. Det bidrar till stabilitet och minskar utrymmet för de regimer som ser våldet mot andra som en lösning på sina politiska utmaningar. Och det bidrar till att vi kan bevara och utveckla en högteknologisk del av det svenska samhället som betyder mycket för vår egen säkerhet.

3 april 2012

Cura förbättrar för kunderna

Besök på Ica,s Cura apotek idag. Det är fantastiskt att höra hur de ökat tillgängligheten, utökat servicen och förbättrat för kunderna. Med öppettider på 96 timmar i veckan och sms meddelande när medicin är färdig samt direktnummer till apoteken för beställning förstår man vad fri företagsamhet och konkurrens ger. När kunden sätts i centrum blir vi alla konsumenter vinnare.
Vore nog nyttigt för vänsterpartisterna i riksdagen att göra ett besök i verkligheten innan man fortsätter kräva en återreglering av apoteken där vi alla skulle hänvisas till kölappar 10-18 på vardagar igen.

1 april 2012

Nej till transaktionsskatt

Det ser ut som att det inte blir en europeisk transaktionsskatt. Nu verkar även tyskar inse att den skulle drabba sparande och investeringar, eller att det i alla fall finns så många medlemsstater emot att det inte går att genomföra. På vilket sätt man tror sig få igång en ekonomisk tillväxt genom att beskatta investeringar, sparande och handel lite extra är svårt att förstå. Det är mer investeringar och handel vi behöver, inte mindre. Europa måste kunna stå i centrum för investeringar och tillväxt, inte driva ut finansiella transaktioner till andra delar av världen. Det är bra att det nu verkar bli lite mer förnuft i diskussionen. Men frågan är hur så många kunde tro att man får ekonomiskt tillväxt genom att beskatta investeringar?

Vi satsar på ungas hälsa

Publicerat i Helsingborgs Dagbland 2012-04-01