31 oktober 2012

Krav på höjda skatter och nej till reformer enar S i norden

Några dagar i Nordiska rådets parlamentariska församling i Helsingfors. Värt att notera är att när socialdemokrater inte tvingas anpassa sig till debatten hemma så blir plötsligt kraven på högre skatter och nej till reformer ännu mer högljutt. Så agerar de nordiska socialdemokraterna tillsammans som om den enda vägen till välfärd är att gå samma väg som de länder i Europa som har stimulerat sina ekonomier med växande underskott samtidigt som de har sagt nej till strukturreformer.
Kanske kunde de fundera på hur det kan komma sig att i Norden och i länderna kring Östersjön råder stabila ekonomier med tillväxt. Det har inte uppnåtts genom att lösa alla problem med skattehöjningar och ökad offentliga utgifter. Det har uppnåtts genom de reformer som S här och hemma motarbetar och bekämpar. Värt att komma ihåg.

26 oktober 2012

Rätten att välja i S-kommuner blir begränsad

Det blir synd om medborgare som bor i socialdemokratiska kommuner i framtiden. Det framgår av vad Löfven har sagt i dag om välfärdsföretagen. Deras rätt att välja i välfärden kommer att bli kraftigt begränsad om S får bestämma. Samtidigt som socialdemokrater i andra fall brukar hävda att välfärden ska vara lika för alla, det är ett av motiven till statsbidragssystemet men också till likformning av välfärden, säger man nu att den ska vara olika för alla. De som bor i borgerliga kommuner ska få bättre välfärd och valfrihet medan socialdemokratiska kommuner ska få rätt att strypa välfärden. Men de har ännu inte sagt vad medborgarna vinner på att inte få bestämma över sin välfärd. Socialdemokraterna gör sig till ett kommunalpampsparti.

24 oktober 2012

S vill förbjuda kvinnors företagande

Publicerat i Länstidingen Södertälje
2012-10-24

Försvarsmaktens personalförsörjning


Publicerat i Enköpingsposten
2012-10-24

Nej till att EU ska reglera svenska börsbolags styrelser

Det är bra att EU-kommissionären Vivianne Reding har fått nej till att EU ska reglera svenska och andra börsbolags styrelser.
Det är fel att EU ska lägga sig i det som hör till nationell rätt och till privata företags rätt att besluta. Det är fel väg att gå att reducera kvinnor till ett kollektiv som ska företrädas av andra kvinnor. Det är fel att kvinnor som sitter i styrelser ska betraktas som kvoterade. Det är fel att tro att jämställdhet bygger på lagstiftad kvotering istället för personlig frihet. Det är fel att välja könsindelning av människor som en väg ut ur bristande jämställdhet. Det är fel att tro att några fler styrelseuppdrag för ett antal fler kvinnor skulle förändra vardagen för alla de miljontals kvinnor och män som inte är i närheten av att få sitta i ett börsbolags styrelse. Det är fel att tro att vi löser samhällsproblem med kvotering av olika personer till bolagsstyrelser.
Om det vore rätt med kvotering finns det ingen anledning att stanna vid att kvotera just kvinnor och dessutom inte heller bara styrelser. Det är bra att Reding förlorade. Det vann både jämställdhet och frihet på.

21 oktober 2012

LO och S emot vinst för kvinnors företagande

Peter Wolodarski skriver i DN om den fråga som jag pekade på häromdagen, nämligen att LO och socialdemokraterna är emot vinst och företagande i de områden där framförallt kvinnor berörs och för där män berörs.
Värst är S-kvinnornas företrädare som är emot kvinnligt företagande inom detta område eftersom det leder till att kvinnor istället för att jobba med låga löner nu får vara företagare med låg lönsamhet. Men var inte problemet med vinsterna i välfärden att de var för höga? Nu är de för låga. Det kan knappast vara något skäl till att förbjuda dem helt och hållet.
Socialdemokraterna tänker som gamla gubbar som inte tycker att kvinnor ska ägna sig åt företagande. Och socialdemokratiska kvinnoförbundet skulle kunna döpas om till socialdemokratiska gubbförbundet.

18 oktober 2012

Ok för män driva företag men inte för kvinnor enligt S

Det är konstigt, socialdemokraterna är för ROT som framförallt ger män jobb och möjligheter till företagande, men emot RUT som framförallt ger kvinnor jobb och möjligheter till företagande. Man är emot vinst där vi ser mycket kvinnligt företagande men för där vi ser dominerande manligt företagande. För där män dominerar arbetsmarknaden och företagandet, emot där kvinnor dominerar jobben och startar företag. Det verkar vara mest "gubbar" som tänker, oavsett om de är kvinnor eller män.

15 oktober 2012

Kvalitet och trygghet borde vara i fokus även för LO

I dag diskussioner om välfärd och äldreomsorg. Trots att debatten borde handla om hur vi utvecklar kvalitet och trygghet vill socialdemokraterna och vänstern att den ska handla om den vinst som väldrivna verksamheter ger. I DN kräver LO att företagandet ska begränsas. Det drabbar de äldre och de sjuka när det inte längre finns alternativ. Borde LO inte ägna sig åt de verksamheter som ger underskott och dålig kvalitet i stället? När privata företag kan ge samma eller bättre kvalitet än kommunala ligger felet i de kommunala verksamheterna där skattekronorna används fel. Det är ett större problem för de äldre men ett mindre för LO. Och LO om några borde veta att det blir problem när företag inte går med vinst.

12 oktober 2012

Inte mer jämställt i Norge med kvotering!

Så har man i Norge utvärderat jämställdheten. Förutom att man även där är besatt vid siffror istället för enskilda människors villkor visar det sig att lagen om kvotering till bolagsstyrelser där har lett till att ett antal kvinnliga utländska och norska styrelseproffs har fått lite fler styrelseuppdrag. Det påverkar vare sig det norska samhället eller norrmännens vardag. Och Norge har som studien visar inte blivit mer jämställt av detta. Så blir det när symbolismen får råda över friheten och enskilda människors rätt att forma sina liv själva.

11 oktober 2012

Attack på privata målet i DN,s granskning

Det är något konstigt med Dagens Nyheters fortsatta granskning av Carema och äldreomsorgen ett år efter artikelserien mot den privata vården. När man nu återvänder till Koppargården ett år senare handlar reportaget om hur en enskild person upplevde hur det var då, att ”gittarkillen” slutade när det blev ny ägare och att omsorgen brast.
Därmed undanhåller man läsarna att trots bristerna så höjdes kvaliteten under Carema till skillnad från när Koppargården var kommunalt. Och man skriver inte om hur det är nu, annat än lite kort om att den enskilda person man intervjuar i dag tycker och upplever att det fortfarande är för få anställda och inte fler än under Carema.
I en svår och känslig verksamhet som omsorg om äldre kommer det alltid finnas problem. Många äldre har det svårt på ett sätt som inte ens den bästa omsorg kan förändra och risken för brister är stor om man inte följer verksamheten kritiskt och objektivt. DN struntar i att redovisa att kvaliteten var lägre under den kommunala regin innan Carema och redovisar inget om hur det är nu, annat än kort att det nog inte är bättre. Men bristerna då i privat regi är uppenbarligen värre än nu i kommunal. När våra media hellre attackerar privata verksamheter än granskar kvaliteten är det de äldre som förlorar.

9 oktober 2012

Kraftiga skattehöjningar med splittrad opposition

Det enkla beskedet från söndagens Agendadebatt är att de rödgröna visserligen är splittrade om hur mycket skatten ska höjas men helt överens om att den ska höjas. Vänsterpartiet vill höja mest och Mp och S vill vill höja olika skatter och summan av allt detta är många höjda skatter och slut på skattesänkningar för arbete och företagande.

 
Hur mycket skatterna kommer höjas vet ingen, inte heller Löfven. I de rödgrönas värld tävlar man om att höja skatterna. Om de vinner valet gäller detta första året vid makten, andra året, tredje året och fjärde året. Hur mycket och hur många skattehöjningar det blir  vet vi först 2018. Det är det enda vi vet.

Vi är redan på om studentbostäder

Publicerat i Mitti Danderyd
2012-10-09

7 oktober 2012

För lätt för hackers slå ut nätsidor

Det är allvarligt för det svenska samhällets motståndskraft att det är så lätt för en grupp anonyma hackers att slå ut olika myndigheters hemsidor. I ett modernt samhälle är Internet och information via hemsidor strategiskt viktiga samhällsfunktioner.
I tider av kris kan de spela en avgörande roll och slås de ut så kan det underminera krishantering och information till medborgarna. Och i kristider kan hotet komma från betydligt mer resursrika Internetaktörer än anonyma grupper av datanördar. Svenska myndigheter och företag måste ha hemsidor och datasystem som står emot mer avancerade attacker än dem som vi har sett de senaste dagarna. Det är en del av vår försvarsförmåga.

3 oktober 2012

Ett konkurrenskraftigt Sverige måste sänka marginalskatterna

Ett av de stora framstegen de senaste åren är att Sverige har gått i täten för att sänka skatterna. Vi har nu ett skattetryck som ligger långt under vad vi gjorde under socialdemokratisk tid. Skattetrycket har minskat från 48,3% till 44,2%. Det har gett vanliga inkomsttagare fler månadslöner i disponibel inkomst. Men fortfarande ligger vi i toppen, som nummer tre av alla OECD-länder, när det gäller höga marginalskatter. Det drabbar oss när det gäller forskning och företagande. På en rörlig internationell arbetsmarknad och i en global ekonomi slår de högsta marginalskatterna hårt när det gäller utveckling av forskning och företag. Ett konkurrenskraftigare och växande Sverige behöver lägre marginalskatter. Låt oss börja med värnskatten.

1 oktober 2012

Tillbaka till sjukskrivningar med S förslag

Trots allt tal om budgetstramhet och ekonomiskt ansvar vill nu socialdemokraterna föra tillbaka Sverige till den tid då det inte fanns någon gräns för sjukförsäkringen och då sjukförsäkringen gav nästan lika mycket som när man var frisk. Resultatet då var en utveckling där Sverige som ett av världens friskaste länder hade en av världens mest sjukskrivna folk.
Den utvecklingen kostade mycket mer än de högre ersättningsnivåerna. Allt fler och fler sjukskrivna kostade men det kostade också att allt fler och fler inte var på jobbet. Den utvecklingen var ett hot både mot välfärd och mot konkurrenskraft. Socialdemokraterna höjer hellre skatten för att betala för ökad sjukfrånvaro än att slå vakt om jobb och stabila offentliga finanser.