31 december 2012

Utrymmet för nyårslöften är stort!

Under det kommande året vill jag verka för att vi ska få fortsatt utveckling av valfrihet och mångfald inom välfärden, att skatter som motverkar företagande, forskning och arbete sänks, att det blir lättare att starta företag och erbjuda nya jobb, att vi ska ta fasta på de nya hot som präglar vår omvärld när det gäller vårt försvar.
Det handlar egentligen om att fortsätta utveckla den enskildes frihet, se till att vi kan få mer konkurrens, en starkare rättstat och en stat som är stark att försvara friheten. Med den utgångspunkten finns det massor att göra för att det svenska samhället ska bli ännu bättre och för att varje enskild person ska kunna få de möjligheter som just hon eller han behöver för att utvecklas och för att kunna ge sitt bidrag. Där finns utrymme för många nyårslöften!

28 december 2012

Valfrihet och mångfald tack vare LOV

Tack vara lagen om valfrihet så har vi i dag ett rekordstort antal privata hemtjänstföretag i Stockholms län. Det leder till större valfrihet för alla äldre men också till mycket större möjligheter att ha tydliga krav på kvalitet och omtanke. Samtidigt innebär det en bättre användning av våra kommunala skattepengar. Det är ett uttryck för hur viktigt det är med mångfald och konkurrens.
De som tror att det inte finns mer att göra inom välfärden har fastnat i den offentliga byråkratins inre värld utan att se de möjligheter som företagande och förnyelse kan innebära. Monopol och byråkrati är inte bästa sättet att slå vakt om alla äldres trygghet. All erfarenhet visar att det tvärtom sänker kvalitetskrav och möjligheter.

27 december 2012

Välstånd behöver skapas med investeringar och företagande

Det är konstigt att nästan all debatt om skatter och bidrag förs som om det bara finns ett välstånd utan att det behöver skapas och frågan bara handlar om att fördela det och skattebördan så jämnt som möjligt. Därför först ofta skattedebatten som om människor med lägre inkomster och utan arbete skulle missgynnas av att det lönar sig mer med investeringar och företagande.
Men samhällen med mycket välstånd uppmuntrar företagande, arbete och utbildning. Och då bör både skatter och bidrag anpassas till det. Det vore bra om den svenska skattedebatten handlade om det mer än tron på att sänkta skatter hotar välfärden.

24 december 2012

Med frihet växer människor

Tänk om alla politiker av alla slag kunde använda julen till att tänka på det enkla faktum att överallt där friheten och rätten för den enskilde är stor växer sig människor stora. Och samhällen utvecklas och förnyas. Det kan vara bra att tänka på för dem som tror att de kan och vet bättre än sina medborgare eller som tror de kan leda företag och välfärd bättre än andra. Respekten för andra måste alltid leda till en respekt för vad andra kan göra.
Lite julfrid kring allt detta kan göra vårt samhälle lite bättre, lite mindre förmyndaraktigt och så mycket mänskligare. En God Jul önskas!

23 december 2012

jobbskatteavdrag = trygghet

För alla dem som känner att månaderna är för korta när räkningarna ska betalas kan det vara värt att påminnas om att vi genom jobbavdragen fått en extra månadslön. Så egentligen är månaderna kortare för vi har 13 månadslöner men bara räkningar för 12 månader. Det är bra inför julen. Och bra inför vardagen. Det kallas trygghet.

18 december 2012

Vinstdebatten har fel fokus

Diskussionen om vinster i välfärdsföretag bortser från två enkla saker. För det första finns det inget välfärdsföretag som kan överleva utan att det har minst lika bra verksamhet som sina kommunala motsvarigheter. Ett företag som inte gör ett överskott kan inte överleva och för att kunna göra investeringar mm så måste företagen generera vinst. Och kvaliteteten måste kontrolleras och följas upp lika mycket oavsett om det är privat eller kommunalt. För det andra är de vinster som privata verksamheter gör ett uttryck för att de kommunala verksamheterna skulle kunna använda sina resurser bättre.
Vinsten är i själva verket ett uttryck för att vi bör ha fler privata som tävlar med varandra istället för en dominans av kommunala verksamheter som inte behöver konkurrera om medborgarnas förtroende.
Det finns ett skäl till att privat företagande och konkurrens har skapat välfärd förutom den trygghet som friheten att välja ger. Stora offentliga verksamheter har alltid skattebetalarnas pengar i ryggen utan att skattebetalarna får välja. Det får de med privata alternativ. Och mer valuta för pengarna.

17 december 2012

Familjepolitik


Publicerat i Ottar
2012-12: 4

Privat företagssamhet bättre

Skillnaden mellan statliga företag och privat ägda är att de statliga ägs formellt av alla men styrs av politiker medan privata företag styrs av sina ägare och i konkurrrens med andra ska leverera. 
TeliaSonera, SAS och Vattenfall är exempel på hur det går när staten blandar samman politisk styrning med att man också lagstiftar om miljö, energi, trafikpolitik och ansvarar för utrikespolitik. Skälet till att privat företagsamhet och marknadsekonomi överallt leder till välstånd och bättre verksamhet är konkurrens och mångfald. Statligt företagande innebär inte bara att man underminerar konkurrensen utan också att man blandar samman statens och ägandets roller. Det blir inte bättre för att man kallar det gemensamt ägda företag. Det är likväl politiker som styr. Och så bra brukar det ju inte gå.

15 december 2012

Apoteken blir en allt viktigare del i vårdkedjan

Publicerat i BLT
2012-12-15Positiva jobbskapande effekter av RUT

1,3 miljoner människor i Sverige utnyttjar ROT o RUT avdrag varje år.  Marknaden för RUT tjänster  ökar kraftigt med många nya företag och företagare som anställer allt fler. Det är framförallt många utrikesfödda kvinnor och unga som går direkt från arbetslöshet till nya jobb.
Drygt 60% av köparna av dessa tjänster är kvinnor i åldern 30-50 år och idag finns över 13.000 företag som erbjuder hushållsnära tjänster med övervägande kvinnliga företagare.
Ingen kan idag blunda för de positiva effekterna: med nya jobb, svarta arbeten som blivit vita och möjligheten för familjer att lösa vardagens pussel. Utom då Socaldemokraterna och vänstern som vill begränsa och förbjuda avdragen av ideologiska skäl!

11 december 2012

Platt skatt bra för alla

MUFs ordförande Erik Bengtzboe skriver på Svenska Dagbladet om platt skatt. Det är bra att MUF för fram den frågan eftersom det innebär ett nytänkande som innebär att vi slipper marginaleffekter, uppmuntrar till företagande och utbildning och samtidigt förenklar ett komplicerat skattesystem. Det är inte helt lätt att göra det direkt men tanken på att vi ska ha samma skatt men med ett grundavdrag som gynnar personer med lägre inkomster och stimulerar till investeringar och arbete är bra. Det är genom nytänkande vi kan fortsätta se till att Sverige ligger i täten!

9 december 2012

S vill höja inkomstskatterna

När socialdemokraternas Magdalena Andersson intervjuades i Ekots lördagsintervju var det viktiga budskapet att hon är emot sänkta skatter för vanliga inkomsttagare och vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Det är en enkel skillnad som säger allt. S tror att jobben blir fler med högre skatter. Det enda svåra för henne var att förklara varför kommunerna ska kompenseras för höjda arbetsgivaravgifter. Om det inte vore något problem med höjda skatter skulle det inte vara ett problem att kompenseras för. För S verkar kommunernas makt vara viktigare än både företagen och välfärden.

Öppen nordisk arbetsmarknad gynnar unga

Publicerat i Expressen GT
2012-12-10

7 december 2012

Tillväxt bäst för att lösa miljöproblem


På Svenska Dagbladets Brännpunkt i veckan skriver Anders Wijkman och Johan Rockström som om det är den ekonomiska tillväxten som skapar miljöproblemen. De bortser från att det är i den ekonomiska krisen som vi nu ser som miljöproblemen tillåts växa och klimatfrågan ställs åt sidan. Tillväxt som ger mer forskning, utveckling och bättre resursanvändning bidrar till en bättre miljö. Allra tydligast blir det när vi ser på de delar av världen som saknat tillväxt och där naturen blir ett offer för fattigdom.

 

6 december 2012

Apoteksbranschen forsätter att utvecklas

Publicerat i Norrtälje Tidning
2012-12-06

S vill hindra läxhjälp


I gårdagens debatt i Riksdagen ägnade socialdemokraterna sin politiska energi åt att försöka hindra läxhjälp. Oavsett vilka synpunkter man kan ha på RUT-avdraget är det underligt att ett politiskt parti som vill leda Sverige i en tid av ekonomisk kris, och där svenska elever hamnar efter andra länders, väljer att göra bättre förutsättningar för läxhjälp med betalda skatter till det stora problemet. Är det någon som tror att det blir bättre med mindre läxhjälp och fler svartjobb?

3 december 2012

Deltid kan också vara ett eget val

Frågan om deltid dyker ständigt upp som ett stort problem istället för att diskuteras som en möjlighet. Nu senast kallas deltid i Svenska Dagbladets näringslivsdel för världens största kvinnofälla. Förutom att världen innehåller betydligt värre kvinnofällor än att arbeta deltid är problemet att den typen av fördömanden bygger på en vet-bättre attityd som attackerar enskilda människors val.

För det första är många jobb beroende av deltid för att kunna finnas till. För det andra kan deltid vara ett sätt att klara av att behålla kontakten med arbetsmarknaden när man inte klarar heltid. För det tredje kan deltid vara ett sätt att komma tillbaka på arbetsmarknaden. För det fjärde kan det vara så att det passar den enskilde att arbeta deltid. Tanken på att ett jobb ska bestämmas av exakt den fyrtiotimmarsvecka som vi har vant oss vid är den normala arbetstiden är fyrkantig. Livet är inte indelat i moduler, vare sig fyrtiotimmarsmoduler eller tjugotimmarsmoduler utan en vardag som innehåller mycket mer.

Apoteksbranchen utvecklas vidare

Publicerat i Dagbladet
2012-12-03

2 december 2012

Advent är en kristen tradition

Ser att Skolverkat har problem med att skolbarn går i kyrkan för att fira advent. Men var ska man annars gå? Eller rättare sagt, hur ska man fira advent utan att nämna att det är en kristen tradition? Man skapar aldrig ett tolerant och öppet samhälle genom att skyla över det som format vårt samhälle. Och adventsfirandet är format av kristendomen. Ska man vara rädd för den ger man dem rätt som tycker att man ska vara rädd för andras traditioner.