31 januari 2013

Frågor som vinner valet

Haft anledning att under gårdagen diskutera vilka frågor som kommer att driva valrörelsen 2014 och vilka frågor som det är viktigt att vinna stöd för.
För det första kommer integrationsfrågor vara viktiga, med de krav de ställer på en bättre skola, en öppnare arbetsmarknad och ett rättsväsende som ger lika stor trygghet var man än lever i landet.
För det andra kommer det vara avgörande att vi värnar den valfrihet i välfärden som vi har uppnått i Sverige. Socialdemokraterna vill stänga ner och förhindra mer välfärdsverkasamhet än vad någon någonsin har kunnat anklagas för.
För det tredje kommer politiken om jobben att stå i centrum för valrörelsen. Det kräver bland mycket annat fler företag och växande företag. Där har Socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet en tradition som borde skrämma väljare från dem. Man bekämpar inte arbetslösheten genom att bekämpa företag och företagare genom höga skatter och byråkrati. Alliansen har lyckats bättre än någon annan regering i Europa men vänstern vill göra som de andra länderna i Europa.
För det fjärde, skatterna avgör hushållens trygghet och välfärd. Alliansen har en unik framgång i att göra svenska hushåll tryggare. Skattesänkningarna har dessutom lett till fler personer i arbete.
För det femte måste vi visa att människor kan lita på både polis och försvar. Det är det mest grundläggande och allmänna i ett samhälle. Där står socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet för nerdragningar och minskade anslag.
Vi moderater har goda förutsättningar att vinna debatten om dessa frågor. Och valet.

28 januari 2013

Sex miljoner skäl för alliansen

Svenska Dagbladet skrev igår om den svenska unika ökningen av sysselsättningen som ger 250.000 skäl för en ny seger för alliansen. Så många fler har fått jobb genom alliansens jobbpolitik under den tid världen har dragits med en svår kris. Men det räcker inte med de 250 000 skälen. Det finns också mer än fyra och en halv miljon skäl till att rösta för alliansen. Det är nämligen så många löntagare som inte bara har ett jobb utan också fått sänkt inkomstskatt. Och så finns det alla dem som har vänt sig till privat omsorg, fristående skolor och privata förskolor. Det blir en miljon till. Så det räcker inte med 250 000 skäl. Det närmar sig åtminstone sex miljoner skäl för alliansen!

26 januari 2013

LO vill inskränka valfriheten

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Per Gudmundsson om hur LO vill minska antalet blommor som ska få blomma, det vill säga hur mycket alternativ det ska få finnas. Mot de mer än 10 000 välfärdsföretag , bara inom vård och omsorg och förutom friskolor och privata förskolor, som vi i dag har noterar han att det finns 45 företag av det slag som LO vill inskränka valfriheten till. Genom öppenheten för entreprenärer och nyskapare har vi fått en mångfald och en förnyelse som är en del av dagens välfärd. Den vill LO strypa. Det är en attack mot kvalitet och förnyelse och drabbar alla dem som behöver vården och omsorgen som bäst.

22 januari 2013

Kvinnoförbund och gubbförbund

Noterar att Socialdemokraterna undviker debatten om att det är just företagande där kvinnor dominerar som man ska reglera särskilt. Häromdagen skrev jag om detta i en artikel och Svenska Dagbladet uppmärksammade också att det är mest gubbar i LO som driver frågan att företagande på den del av arbetsmarknaden där kvinnor dominerar ska vara särskilt reglerat.
Det är inte länge sedan Lena Sommestad skrev artiklar om att företagandet inom välfärden var problematiskt. Hon tyckte på samma gång att vinsterna var för höga och för låga. Men hennes vänner inom LO-toppen –  som gärna ser vinster inom andra företag – har nu förklarat att just inom välfärden där kvinnors företagande ökat som mest ska det finnas en särskild företagsform som gör vinsten så låg som möjligt. Vad tycker Socialdemokratiska kvinnoförbundet om utspelet från socialdemokratiska gubbförbundet?

Bra utveckling för svenska apotek

Publicerat i Norrbottens- Kuriren
2013-01-22


20 januari 2013

Fel lagstifta för att reglera könsfördelning i företag

Nyamko Sabuni skriver i helgen på DN – Debatt om att det behövs lagstiftning för att reglera jämställdheten i styrelser och företagsledningar. Det är ett krav som i praktiken innebär att man upphäver ägarnas rätt och ansvar att leda företag. Men det innebär också att man låter könstillhörighet leda till en arbetsmarknad som ska delas upp i kvinnliga och manliga chefer och där könet blir mer avgörande än den enskildes kompetens.

Det vore bättre om folkpartiet och andra tänkte efter vad det är som behövs för att fler ska kunna göra karriär, förena arbete med familj och själva kunna välja hur man utformar sitt liv. Landar man i lagstiftning som säger att om marknadschefen är kvinna så måste ekonomichefen vara man har man inte bara lämnat det fria näringslivets principer utan också de långsiktiga förutsättningarna för att fler kvinnor och män ska kunna ha jobb och möjligheter till att leda växande företag.

17 januari 2013

Unga får tag i paracetamol hemma

Antalet förgiftningsfall med paracetamol har ökat larmar Giftinformationscentralen. Kraven på att receptbelägga Alvedon förs fram som en åtgärd. Då ska man veta att ungefär 75% av all paracetamol som säljs idag har skrivits ut på recept och att enligt Läkemedelsverkets undersökning har det framkommit att ungdomar inte köper värktabletter själva utan tar dem hemifrån. Dessutom har inte försäljningen av receptfria värktabletter ökat de senaste tre åren.
Det måste finnas bättre sätt att hindra ungdomar från att ta en överdos av Alvedon, tex tydligare information om de skador på levern en överkonsumtion kan innebära, än att hindra alla från att enkelt kunna lindra en tillfällig huvudvärk.

15 januari 2013

Flest skattepengar blir vinst i byggbolagen


Företrädare för traditionellt mansdominerade branscher och yrken vill förbjuda företagande i välfärden. En bransch där många kvinnor arbetar. De vill begränsa och förbjuda företagande i den del av välfärden där flest kvinnor arbetar och driver företag, men inte inom sina egna områden. Det är tydligt.
Målare, elektriker och byggarbetares företagande och vinster företräds i artikeln av socialdemokraterna och fackförbuden där deras företagande och vinster aldrig ifrågasätts. Det är anmärkningsvärt. Omkring 800 miljarder kronor årligen köps det från privata aktörer av skattebetalarnas pengar. Två byggföretag har mer omfattande affärer med offentliga sektorn än de fem största företaganden som driver vård, skola och omsorg. Dessa företag tar en större del av skattepengarna– skattepengar som kunnat användas till vården skolan och omsorgen.

Ingen debatt förs om de skattepengar som hamnar i byggbolagens, målarnas och elektrikernas fickor. Här hyllas istället både storbolagen och småföretagarens verksamhet som ju också utgör viktiga arbetstillfällen. Lika självklart är där att de som driver och satsat kapital och eget arbete kan få del av vinsten. Vinst som används i nya investeringar, utveckling av verksamheten men också som belöning för det egna arbetet.
Det är tydligt att det är den gamla tidens gubbmentalitet som styr LO och fackförbunden. Den mentaliteten sätter käppar i hjulen för både den viktiga utveckling som vi nu ser inom vård, skola och omsorg samtidigt som den reducerar jämställdheten vi nu ser ökar.

LOV är ett bra exempel som inte bara är en reform för valfrihet och trygghet utan också den enskilt största och viktigaste reformen för fler kvinnor i företagande. Den största yrkesgruppen i Sverige är vård- och omsorgspersonal med över 495 000 förvärvsarbetande. Den domineras av kvinnor. Att då bekämpa valfrihet och företagande i denna del av vårt samhälle vore det största tänkbara steget tillbaka när det gäller jämställdhet i det svenska samhället. Sedan Alliansen införde Lagen om valfrihetssystem har många välfärdsföretag tillkommit, utvecklats och vuxit snabbt, där många företag drivs av kvinnor. Närmare 80 procent av de enskilda utförare som var verksamma inom LOV hade år 2010 en kvinna som ägare eller VD.

Införandet av LOV har möjliggjort nya inriktningar och en bredd inom välfärden. Många kvinnor har fått möjlighet att förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling. Fler arbetsgivare och yrkeskategorier innebär större chanser att byta och ställa högre krav– både som medborgare och som anställd– samtidigt som det främjar till företagande, nytänkande och entreprenörskap.

Nu vill LO förbunden hindra företagande inom välfärd och skola och därmed ta bort möjligheten till nytänkande och bättre lösningar. Det innebär att vi skulle få färre alternativ att välja mellan, att det kommer vara svårare att ställa högre krav och att nytänkandet fogar in sig i LO.s detaljstyrning av företagen. Förra gången LO ville förändra företagandet och samhällsekonomin var när man ville införa löntagarfonder. När vi borde diskutera skolans och äldreomsorgens kvalitet fokuserar LO på att hindra den vinst som de bästa verksamheterna kan ge. Det är att föra Sverige tillbaka flera decennier.

 

13 januari 2013

Nato medlemskap förutsättning för bra samarbete

Det är bra att Carl Bildt och Karin Enström tar upp frågan om ökat nordiskt samarbete i försvars- och säkerhetspolitiken. Det finns mycket att göra inom detta område, inte minst när det gäller materiel och utbildning. Men avgörande för att samarbetet ska kunna få sin fulla styrka är att Sverige är med i Nato. Då kan luftövervakning och flygförsvar koordineras fullt ut, liksom utbildning, övning och beredskap. Då kan vi också utveckla fullt ut vår möjlighet att både ge och ta emot hjälp.
Det är uppenbart att mycket behöver göras i dag för att riksdagens försvarsbeslut ska bli till verklighet, inte minst när det gäller rekrytering och bemanning men än mer uppenbart är det att vi måste utveckla vår förmåga att ge och ta emot hjälp vid såväl civila kriser som i militära utmaningar. En grundläggande förutsättning för att vi då ska kunna få full nytta av prioriteringar och våra förmågor genom att koordinera med de andra nordiska länderna är att vi liksom de är delar av ett större Nato-ramverk. I Finland pågår denna diskussion och den bör föras även i Sverige.

10 januari 2013

Friheten sitter löst med socialdemokratin

Svenska Dagbladet reflekterade tidigare i veckan på ledarsidan över det konstiga påståendet i programserien om Palme att han egentligen inte ville ha löntagarfonder. Men frågan är då varför han kastade landet in i en gigantisk debatt om löntagarfonder och socialisering som dessutom inleddes ända tills de borgerliga vann valet 1991. Om han inte ville varför satsade han allt på denna fråga? Och var det verkligen så att Sverige var nära att socialisera sitt näringsliv utan att statsministern ville det samtidigt som Östeuropa lämnade planekonomierna bakom sig. Satt verkligen friheten så löst med socialdemokratin vid makten att vi höll på ett få ett socialiserat näringsliv bara av en slump? Hur skulle det då bli med en socialdemokratisk regering nu? Vi kanske skulle få förbud mot privat välfärdsföretagande utan att regeringen vill det?

8 januari 2013

Försvarsmakten måste utvecklas

En viktig uppgift för regeringen blir nu att följa upp att Försvarsmakten utvecklas i enlighet med de riksdagsbeslut som har fattats. Allvarliga rapporter om rekrytering, vår faktiska försvarsförmåga och ekonomin på lång sikt gör det viktigt att regeringen följer upp och säkerställer att fattade beslut blir till verklighet. Det behöver inte vara någon uppgift för försvarsberedningen utan för den regering som har föreslagit den försvarspolitik riksdagen fattat beslut om.

7 januari 2013

Poliser gör ett svårt och viktigt arbete

I samband med Södertäljerånet kan det finnas skäl att tänka på alla de enskilda polismän som ständigt måste gripa in mot våld och mot hot som riktar sig mot dem liksom mot andra. Polisen som organisation måste uppenbarligen fungera bättre , och det är ett ansvar som måste läggas på ledningen, men det är viktigt att tänka på de enskilda poliser som gör en grundläggande insats för vårt samhälle. De flesta av oss slipper att gripa in mot kalasjnikovbeväpnade rånare. Det kräver mod och handlingskraft och förtjänar vårt gemensamma stöd till dem som gör det svåra jobbet.

5 januari 2013

Heja Rut!

Rut-dagen har precis passerat och därmed en påminnelse om en ny företeelse i svenska familjers liv, nämligen Rut. Rut har gjort det möjligt för normala inkomsttagare att ha hjälp med att hålla ordning i hemmet och att därmed förena arbete med familj. Rut har gett många fler vita jobb och därmed ökade skatteintäkter.
Nu är socialdemokrater och övriga vänstern ändå emot. Det är inte så underligt. De är emot enskilt företagande inom välfärden och de är emot att människor själva kan ordna saker och ting. De vill att det antingen ska vara kommunen eller inte alls.
I ett första skede vill de minska möjligheten till RUT-avdrag men det är helt klart att de är emot dem. De röstade emot införandet och de vill minska och begränsa möjligheterna. De är emot att vanliga familjer ska kunna hantera sin egen vardag utan att be politikerna om hjälp. Därför är de också emot en av de viktigaste reformerna för riktig jämställdhet.

3 januari 2013

Höga skatter förhindrar tillväxt och företagande.

I Dagens Nyheter i dag redovisas hur olika ekonomisk-politiska åtgärder har påverkat sysselsättning och arbetslöshet. En viktig slutsats är att jobbavdraget av allt att döma, det vill säga enligt de olika expertorgan som har analyserat frågan, har gett fler jobb och fler arbetssökande. Det visar hur viktigt det är med sänkta skatter just för att skatterna hindrar jobb, tillväxt och investeringar.
Av just samma skäl är det viktigt inte bara med ytterligare jobbavdrag utan också att ta bort värnskatten, som motverkar utbildning och företagande, och att också göra bostadsmarknaden rörligare genom att sänka reavinsten när man säljer bostad. Desto lättare det är att flytta desto fler kan flytta till de jobb som man vill ha. Desto mer forskning och företagande vi kan stimulera desto fler jobb får vi.
Höga skatter har vi på tobak och alkohol, för att motverka användningen. Av precis samma skäl bör vi sänka skatter som motverkar jobb, företagande och tillväxt.