28 februari 2013

Italien - större utgifter än man klarar

I Italien ser vi nu hur det går när politiker tävlar om att öka utgifter och höja bidrag. Den svenska vänstern borde titta noga och lära sig. Italiens problem är inte att man har för små offentliga utgifter utan att man har större utgifter än man klarar av. Och när politiken handlar om att lösa problem med större utgifter hamnar man i Italien, eller i den svenska rödgröna oppositionen.

24 februari 2013

Agendan i Maramö

På Alliansmötet i Maramö finns det en enkel men viktig agenda att enas om: fortsatta skattesänkningar för låg- medelinkomsttagare, en avveckling av värnskatten, en fortsatt valfrihetspolitik, en flexiblare arbetsrättslagstiftning som kan ge fler unga jobb, en företagarpolitik som gör det lättare att starta nytt och en översyn av Försvaret som gör att vi kan uppfylla det försvarsbeslut som nu gäller.

På alla dessa punkter blir socialdemokraterna svaret skyldiga och Alliansen och Sverige vinnare!

19 februari 2013

DN borde kritiskt granska eget reportage!


Det är konstigt att Dagens Nyheter inte har gjort ett nytt reportage om äldreomsorgen. De kunde till exempel ha tagit upp det faktum att Kommunals ledning medvetet vilselett sina medlemmar och andra genom att liksom DN framställa vägda blöjor som ett uttryck för vanvård, samtidigt som Kommunals egen konsult konstaterat att bilden av den privata äldreomsorgen är missvisande och drabbar personalen. Kan inte DN kritiskt granska sina egna reportage?

18 februari 2013

Flest skattepengar går till Katalys LO-förbund

Hallå där Katalys - det fackliga idéinstitutet som består av LO-förbunden Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Fastghets. På DN debatt idag kritiserar ni vinster i välfärden med både osakliga fakta och starka ord. Myten om vinster i välfärden försöker ni hålla uppe samtidigt som alla fakta visar att överskotten inom skola- och omsorgsverksamhet är låga. Dessutom är det så att av de 800 miljarder som det köps varor och tjänster av skattepengar hamnar de mesta i byggbolagen. Intressant att höra er argumentera för att minska vinsterna i de företag som era medlemmar arbetar inom eller driver! Där finns nämligen betydligt mer skattepengar att spara!!

17 februari 2013

Utnyttja läkemedelsproffsen på apoteken

På apotken runt om i Sverige finns personal med lång utbildning och kunskap om läkemedel. Apoteken är idag en underytnyyttjad resurs av vårdkedjan som skulle kunna göra så mycket mer. Finns många exempel där apotekspersonal skulle kunna bidra genom t.ex. läkemedelsgenomgångar för äldre eller fungera som professionellt stöd vid rökävvänjning.
Genom den omreglering alliansen genomförde har både tillgängligheten och öppettiderna ökat. Med ett ökat ansvar för apoteken vinner patienterna samtidigt som vi avlastar vårdcentraler och sjukhusen.

15 februari 2013

Att underlätta för företagare

Det är bra att man nu ska titta på missbruket av 3:12 paragrafen när det gäller beskattningen av småföretag. Men det är viktigt att man tittar just på missbruket och inte möjligheten att använda en vettig lagstiftning som underlättar för småföretagare och som kan ge oss ökat nyföretagande. Ser vi på dagens stora företag som Telia och Vattenfall ser vi inte bara behovet av att privatisera stora statliga företag utan också av fler och nya företag.

13 februari 2013

Gubbigt LO vill styra näringslivet


Maria Ludvigsson skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om LO-kraven på kvotering i företagen och påpekar att LO tillhör de organisationer som är minst jämställda i Sverige. I Byggnads förbundsstyrelse finns inte en enda kvinna. LO behöver inte kvotera, de kan bara låta kvinnor bli valda. Och ägna sig åt att utveckla sin egen organisation istället för att lagstifta över ett fritt näringsliv. Blir LO mindre gubbigt kanske man rent av tillåter företagande där kvinnor dominerar arbetsmarknaden.

12 februari 2013

Upprustning och politiskt läge i Ryssland skäl för oro

Upprustningen i Ryssland fortsätter enligt Totalförsvarets Forskningsinstitut. Inriktningen är mot snabbare insatsinriktade militära förband snarare än det stora omfattande mobiliseringsförsvaret som var det sovjetiska och därefter Rysslands. Fram till 2020 kommer den militära förmågan ha utvecklats kraftigt, både vad gäller insatser och aktiviteter i närområdet och längre bort. Det är framförallt på materielsidan som satsningarna nu sker.

 Det innebär inte att Ryssland kommer att kunna mäta sig med den amerikanska förmågan, snarare att man får en större möjlighet att agera regionalt och i Europa stå starkare med taktiska kärnvapen och en större konventionell förmåga. Tillsammans med den politiska utvecklingen i landet bidrar detta till en ytterligare förändrad miljö för det nordiska området. Borta är sedan länge invasionshotet men nu utvecklas istället förmågan till snabba och begränsade insatser för att öka närvaro och dominans och för att tvinga fram politiska lösningar. Det finns mycket för både försvarsberedning och försvarsintresserade att diskutera framöver.

11 februari 2013

Hur hög är din skatt?

Få personer är verkligen medvetna om hur mycket jobbskatteavdragen faktiskt har sänkt deras skatt.
Idag bekattas en arbetsinkomst om 100.000 med 13%, en inkomst om 200.000 med 20%, en inkomst om 300.000 med 23% och en inkomst om 400.000 med 25%.  Alltså har den tidigare kommunalskatten på ca 30% sänks för alla inkomsttagare.

De personer som i Sverige idag benäms höginkomsttagare dvs har en lön som överstiger 413.200 per år betalar mer, de betalar statsskatt om ytterligare 20% av inkomsterna. Skatten stiger ytterligare om du når en inkomst om 591.600 kr per år - då slår värnskatten till med 5% till i skatt.

Jobbskatteavdragen har gett framförallt låg- och medelinkomsttagare sänkt skatt - medans skattebördan för de med höga inkomster faktiskt har ökat från 46% till 51% i snitt sedan år 2000.

5 februari 2013

Avskaffa reavinstskatten


En rörligare arbetsmarknad kräver en rörligare bostadsmarknad. Ska man kunna ta de jobb som finns eller byta jobb måste man också kunna flytta dit jobben finns.

Det gäller unga som måste kunna ta jobbet de vill ha, även om det inte är där man alltid bott. Det gäller äldre  som varit arbetslösa och får ett erbjudande i en annan del av Sverige. Och det gäller när man vill byta jobb. Därför är det bra med de reformer som nu görs, som underlättar andrahandsuthyrning och som gör det enklare att hyra ut ett rum.

 Men vi måste också göra så att det byggs fler bostäder i de delar av landet som växer. Och då behöver vi en friare hyressättning. Och vi måste se till att man inte skattevägen straffar den som flyttar. Därför bör vi avskaffa reavinsten på försäljningar åtminstone på den del av pengarna som går åt till en ny bostad. Man ska kunna flytta om Sverige ska kunna växa med fler jobb. 

4 februari 2013

Norden - supermodell

Och så har tidningen the Economist beskrivet Sverige och de andra nordiska länderna som supermodeller för europeisk och amerikansk utveckling. Det är liberaliseringar, flexiblare arbetsmarknader och ökat utrymme för företagande som Economist pekar på som de grundläggande orsakerna till varför de nordiska ekonomierna klarar sig bättre än andra. De socialdemokrater som vill riva upp reformpolitiken och göra som i andra europeiska länder borde borde ta sig en funderare. Och vi andra måste se till att driva förändringarna vidare, så att människor får mer att bestämma över, mer valfrihet och Sverige mer av företagande.

Internationella världsdcancerdagen


Publicerat i Enköpings- Posten
2013-02-04