28 mars 2013

Bara den enskilda själv är expert för egna val

Såg i Svenska Dagbladet häromdagen att ett antal professorer inte tyckte det var bra med valfrihet för elever. De menade att vinstintresset inte borde finnas i skolan. Det fanns faktiskt rätt många vetenskapsmän som också tyckte det vore bättre om vetenskapen och politiken fick bestämma över ekonomi och politik. Det är bara det att de samhällen som växte fram ur detta blev ofria och fattiga.
Tron på att några är så bra på att förstå vad som är bäst för andra och att det är bättre för dem att bestämma över andra finns ofta hos dem som vill bestämma över andra. Och som har glömt att de inte är så mycket klokare än andra. Framförallt vet de inte ett smack trots sin forskning om hur andra vill ha det.
Var och en är sin egen bäste professor när det gäller den egna vardagen. Och det skulle inte skada om de aktuella professorerna var lite ödmjukare införa andra och respekterade andra människors frihet att välja. Dem vill ju inte gärna att andra professorer ska styra över deras forskning.

27 mars 2013

Värnskatten måste bort!

Värnskatten infördes 1995 som en tillfällig skatt för att värna statens finanser. Idag har vi tack vare den borgerliga regeringen en av Europas starkaste ekonomier. Trots detta fortsätter staten att ta ut värnsaktten med extra 5% i skatt över en viss inkomst. Denna skatt drabbar många som har satsat på en lång utbildning och som idag har stora studielån att betala tillbaka varje månad. Samma personer kan se en utländsk kollega få en lägre skatt i Sverige , införd för att våra orimligt höga skatter inte lockar till sig utländsk expertis! Vi måste premiera studier och hårt arbete - ett sätt är att ta bort den extra skatt som inte gör det!

24 mars 2013

Rätt korta köer

Diskussionen om sjukvårdens brister i Sverige bortser helt från hur situationen var innan valfrihetsreformer och fria vårdval infördes. Varje landsting hade oändliga köer. Sjukvårdspolitiken handlade om hur man skulle administrera köer och dessutom göra gemensamma köer. Det gällde alla sjukdomar. De enkla diagnoserna, som lätt skulle kunna avhjälpas hamnade i köer liksom de svåra sjukdomarna som krävde människors liv. Människor dog medan man befann sig i kö.

Därför är det konstigt att socialdemokrater och andra nu angriper att köerna har kortats eller försvunnit och menar att det leder till att enklare vård går utöver svårare vård. Det är fel eftersom den viktigaste utgångspunkten för all vård är att patienten får tillgång till vård. Den som är svårt sjuk blir inte friskare av att någon annan också får vänta. En förutsättning för all vård är att patienten får komma till en läkare. Det ger förutsättning för att snabbt hantera de lättaste diagnoserna och samtidigt kunna ta sig an allt det som är svårt. Långa köer hjälper ingen.

21 mars 2013

M kommuner bäst - bra villkor för företagande och välfärd

Välskötta kommuner är välskötta både vad gäller nytta för skattepengarna, kvalitet i välfärden och villkoren för företagandet. Om man ser till att lösa problem, ställa krav och öppna för mångfald så får man bättre förutsättningar för alla. Det är en myt att kvalitetssatsning bara sker inom ett område.
Moderata kommuner ska se till att verksamheten i sin helhet har hög kvalitet. Aldrig tro att välfärden står i motsats till jobben och tillväxten. Och alltid veta att den viktigaste uppgiften, viktigare än att tro att man hjälper välfärden genom att underminera medborgarnas sociala trygghet, är att se till att verksamheten håller höga krav. Så enkelt och så svårt är det. Och kan dessutom medborgarna välja det som är bäst för dem blir det bättre än när politiker bestämmer vad som är bäst för medborgarna.
Det är ingen tillfällighet att kommuner med bra villkor för företagande också har bra skolor och äldreomsorg. De dåliga skolorna ligger där man tror att välfärden står på egna ben och bara behöver högre skatter.

20 mars 2013

18 års gräns för solarier

Cancerfondens årsrapport visar att hudcancer, malignt melanom, ökar bland unga kvinnor.
Fyrtiotusen personer drabbas varje år av hudcancer och på tio år har malignt melanom ökat med 70%. Ca 500 svenskar kommer sannolikt att dö av denna aggressiva cancer i år. Ökningen har ett klart samband med våra solvanor, Strålskyddsinstitutet har föreslaget att man ska införa en 18 års gräns för solning i solarier.
Det skulle ge ett viktigt signalvärde med en sådan gräns - för få unga tjejer tänker på de risker solning kan medföra i sin jakt på en snygg "bränna"

Skatt stoppar bostadsbygge


Publicerat i Dagens Industri
2013-03-20


17 mars 2013

Att värna företagande är att värna välfärden

Fråga till sex M kommunpolitiker som skriver i Aftonbladet:
Hur ska man kunna värna välfärden om man inte värnar jobben? Och hur ska man kunna värna jobben om man inte värnar företagandet?
 
Det är inte politiken som skapar välstånd och välfärd utan människor själva genom sitt arbete och sitt företagande. Och för den enskilda människan är tryggheten att kunna leva på sin lön, att veta att lönen räcker till, att man kan utforma sin vardag och välfärd så mycket som möjligt avgörande. Glömmer man bort det glömmer man bort att skattepengar kommer från skattebetalarna, inte från kommunala sammanträden.

 
Men det som är än mer allvarligt är om man tror att det ständigt är högre skatter som är lösningen på välfärdsproblemen. Det är snarare förnyelsen, mångfalden och valfriheten som är avgörande för att vi ska få största möjliga valuta för skattepengarna samtidigt som medborgarna får just den välfärd de själva bäst behöver och vill ha.

14 mars 2013

Kalla kriget 2.0

Den säkerhetspolitiska debatten måste föras utifrån det sammanhang och den miljö vi lever i. Därför är Mats Johanssons bok " Kalla kriget 2.0" en viktig läsning. Han beskriver utvecklingen i Ryssland, rättsdemokratins förfall och rättstatens utholkning. Allt detta bidrar till att Rysssland som grannland också förändras. Ett land som står utan demokratisk kontroll och där makthavarna har omfattande och ljusskygga ekonomiska intressen är ett land som på många olika sätt kan innebära ett hot mot sin omvärld. Det fick Georgien uppleva och det har de Baltiska staterna att uppleva i form av påtryckningar och hot. Därför måste förståelsen av Ryssland spela en viktig roll för svensk säkerhetspolitisk debatt.

13 mars 2013

Enskildas valfrihet utvecklar kvalitén

I slutet av veckan har vi moderaternas Sverigemöte. Bra med en diskussion där som handlar om hur enskilda ska kunna välja istället för att politiker beslutar över deras huvuden. Det finns inget bättre sätt att utveckla kvalitet än mångfald, konkurrens och människors egen valfrihet. Politiker ska skapa möjligheter, inte styra människors liv.

11 mars 2013

Omodernt föreslå pappamånader

Folkpartiet föreslår en tredje pappamånad om inte uttaget av föräldradagar blir jämnare. Känns väldigt omodernt att prata om pappamånader - vem ska ta ut dem i en familj med två mammor?

Dessutom är det fritt fram idag att dela på dagarna som man vill, förutom de två månader som är vikta för var och en av föräldrarna, så kan papporna vara hemma både tre, fyra eller fler månader. Så varsågod alla föräldrar dela upp som det passar er - för det är ni som är experterna i er familj och vet hur ni vill ha det! Och så tycker jag det ska fortsätta att vara - valfritt alltså!

10 mars 2013

Jämställdhet skapas inte av ett utskott i Riksdan

Maria Ludvigsson skriver klokt i Svenska Dagbladet om att jämställdhet inte skapas av ministrar utan genom ett samhälle som ger kvinnor och män lika rättigheter i verkligheten. Och så är det. Det blir ingen jämställdhet av jämställdhetsutskott som gör vissa frågor om människors frihet till just bara kvinnors angelägenhet. När kan folk som vill vara med att tycka börja inse att det viktigaste är att tycka att alla ska få bestämma över sina egna liv istället för att tyckarna ska bestämma över alla andra?

7 mars 2013

Ge missbrukare chansen till ett liv utan droger

I Danmark och Norge finns det fler tunga narkomaner än i Sverige. Resultatet av en liberalare inställning i våra grannländer borde avskräcka drogliberala krafter även i Sverige.
I Danmark pågår ett heroinprogram med gratis utdelning till sprutnarkomaner och sprutbytesprogram. I Norge vill man nu införa lagligt bruk av rökheroin som ett alternativ till injektioner - allt för att stoppa den höga dödligheten av överdoser.
Vårt eget substitutionsprogram leder till ett ökat blandmissbruk och fler missbrukare. Och ersätter bara en drog med en annan.

Det är dax att  fokusera mer på behandlingar som leder till hel drogfrihet - goda exempel finns med Nordenhemskliniken i Göteborg, som med lång erfarenhet lyckats ge många tunga missbrukare ett värdigt och drogfritt liv tillbaka.

5 mars 2013

LOV är bra för alla

Rätten att välja är en avgörande rättighet för kvalitet och trygghet i omsorgen. Utan valfrihet är man utsatt för andras beslut över den egna vardagen. Så vill vi moderater inte ha det. Valfrihetsdebatten får inte handla om att makthavare ska ha valfriheten att besluta om vi som medborgare ska ha valfrihet.
Det finns en viktig trygghets och kvalitetsfråga i detta. Om den som levererar äldreomsorg eller hemtjänst också är den som avgör om den enskilde ska få välja något annat blir det svårt för enskilda människor att välja bort det som inte räcker, det som handlar om dålig vård. En stor del av missförhållanden och dålig vård sker i den kommunala omsorgen. Det vore att ställa sig på överhetens sida att säga att en del medborgare inte ska ha rätten att välja bort dålig omsorg. Samma gäller om kommunen upphandlar omsorg och inte klarar av att säkra kvaliteten.
I Sverige ska alla medborgare ha lika rätt att välja den bästa möjliga omsorgen för just dem. Och alla ska kunna ställa krav.

4 mars 2013

Krafttag för att rädda fiskebeståndet

Det är bra att Europaparlamentet har, med hjälp av de svenska ledamöterna, drivit igenom en bra och vettig fiskepolitik för EU men dåligt att det inte går att få samma stöd för den politiken bland Europas regeringar. Nu gäller det att både Sverige och Europaparlamentet driver på så att vi kan ha kvar och utveckla våra fiskebestånd, annars har vi till slut inga fiskare heller.

2 mars 2013

Sång om försvaret

Just nu går en video från rysk tv på Youtube, som handlar om det svenska försvaret. Det finns skäl för oss att nu utvärdera och följa upp gällande försvarsbeslut så att bilden av det svenska försvaret stämmer bättre överens med våra beslut. Då kanske det blir lite mindre sång om Sverige i Ryssland.