29 juni 2013

Ge kvinnor chefsposter i företagen - bättre än kvotering

Det är lustigt att notera att de flesta utspel om kvotering kommer från män i mansdominerade organisationer och handlar om hur man i andra organisationer ska kategorisera mellan män och kvinnor. En möjlighet vore att fler såg till att fler kvinnor som är kompetenta fick chefsposter i den egna verksamheten.

27 juni 2013

Åtgärder för fler jobb går genom förbättringar för företagen

Ser att Europeiska rådet ska diskutera hur man bekämpar ungdomsarbetslösheten. Det verkar som om det mer handlar om att använda pengar till oklart vad istället för att driva igenom arbetsmarknadsförändringar som gör det lättare att söka jobb. Se till att företagen kan anställa fler,  enklare regler för företag som ju är de som ska anställa och se till att alla får tillgång till bättre utbildning.

24 juni 2013

Kvotering förändrar inte vardagen

Nej, kvotering förändrar inte vardagen eller jämställdheten Anders. Bara statistiken förändras och statistik ger inte män och kvinnor bättre förutsättningar i arbetslivet. Kvotering bygger på en gammal fördom -  nämligen att lagstiftning ska utformas med olika villkor för kvinnor och män. Det är just det som en modern jämställdhetspolitik ska undvika. Den ska frigöra människor från kategorisering, inte skapa den. Därför är kvotering fel och jämställdhet och individuell frihet rätt.

19 juni 2013

Inget självändamål att verksamheter ska vara kommunala


I debatten om avknoppningar kan det vara värt att komma ihåg alla de skickliga förskollärare och sjuksköterskor som genom sitt engagemang har kunnat utveckla befintliga verksamheter till något ännu bättre. Det är den kvaliteten som vi måste slå vakt om. Det finns inget självändamål i att verksamheter ska vara kommunala, det viktiga är att de som har mest engagemang får störst utrymme att göra det bästa möjliga. Sedan måste varje avtal vara sådant att det är ansvarsfullt både mot skattebetalare och mot användare.

13 juni 2013

Debattartikel i Katrineholms-Kuriren: Kortare väg tillbaka

Vägen åter från ett liv i utanförskap är för många lång och krokig. En del står utanför arbetslivet under långa perioder, en del har svårt att komma in på arbetsmarknaden redan från början. För dem som står utan jobb längst, är också vägen tillbaka längst. En ensamstående mamma som är född utanför Sveriges gränser är ofta den som har svårast att ta sig ur ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet.Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren: Kortare väg tillbaka från ekonomiskt bistånd

Vägen tillbaka från ett liv i utanförskap är för många lång och krokig. En del människor står utanför arbetslivet under långa perioder, en del har svårt att komma in på arbetsmarknaden redan från början. För dem som står utan jobb längst, är också vägen­ tillbaka längst. En ensamstående mamma som är född utanför Sveriges gränser är ofta den som har svårast att ta sig ur ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet.

Vilken rödgrön blandning blir det ??

Det är svårt att förstå vilken rödgrön blandning de rödgröna tänker sig men det är klart att det blir en blandning där socialdemokraternas skattehöjningar och förbudstänkande ligger i botten och som sedan dekoreras med ännu skarpare regler mot skolor och äldreomsorg som har fristående huvudmän, för att det ska bli svårare att välja själv. Samt en upp och nervänd miljöpolitik som straffar produktion i Sverige till fördel för konkurrenter i andra delar av världen där miljökraven är lägre och teknologin sämre.

9 juni 2013

Vi får inte sätta oss i knät på odemokratiska stater

Ser på nätet att en ledande kristdemokratisk företrädare debatterar mot andra kristdemokrater ,som uttalat sig för ett svenskt Natomedlemskap, och menar att det är oetiskt att vara en del av ett kärnvapenförsvar. Nu är det så att oavsett medlemskap eller ej är det bara ett fåtal länder som har kärnvapen. Officiellt och enligt internationella avtal är det USA, Frankrike, Storbritannien, Kina och Ryssland. Ryssland har för övrigt på sistone lyft fram de taktiska kärnvapnen som en del i den modernare och mer rörlig militär strategi. Det är och kommer förbli kärnvapenmakterna som beslutar om användandet av kärnvapen. Det gäller även de som av politiska skäl skulle vilja hota.

 
Det mest oetiska vore att sätta oss i händerna på de regimer som saknar demokratisk kontroll och som vill använda kärnvapen för att skapa regional dominans. Det kan vara Iran och det kan självfallet i framtiden vara Ryssland. Det finns inget oetiskt i en allians som avskräcker från att använda kärnvapen, eller att hota med dem.

6 juni 2013

Ansvarslöst vilja införa fastighets och förmögenhetsskatt


Avvecklingen av arvsskatten och förmögenhetsskatten har lett till att fler företag kan överleva och att fler vill investera i Sverige. Avvecklingen av fastighetsskatten innebar att en annan förmögenhetsskatt som inte tog hänsyn vare sig till rikedom eller förmögenhet avskaffades. Sänkningen av bolagsskatten innebär att fler internationella företag kan välja att investera i Sverige. De som vill ha en högre bolagsskatt vill i praktiken ha färre investeringar i bolag i Sverige, och färre jobb, och de som vill återinföra arvsskatt och förmögenhetsskatt vill driva ut kapital och investeringar i nya jobb från Sverige. Det är konstigt att vänstern inte tvingas försvara sin arbetslöshetspolitik.

3 juni 2013

Värnskatten borde avskaffas

Den bästa lösningen på problemen med småföretagande och de så kallade 3:12 reglerna är att börja med att avskaffa värnskatten och därefter steg för steg avveckla den statliga inkomstskatten. Då får vi en skattesituation som gynnar småföretagande och nytt företagande. Det kan vara bra att komma ihåg för alla att vill vi ha fler jobb så måste vi ha fler investeringar och fler som anställer.

1 juni 2013

Startpunkt för debatt om Nato


Det är bra att Försvarsberedningen nu har diskuterat hur man ska kunna närmare utveckla samarbetet inom det nordiska området och med Nato. Sveriges behov handlar inte bara om det militära samarbetet utan också om att delta i det politiska samarbete som definierar vår säkerhetspolitiska situation. Försvarsberedningens rapport bör ses som en startpunkt för en vidare debatt om Sverige och Nato.