31 oktober 2013

Nordiskt försvarsamarbete - vad händer i kristid?

Försvarssamarbetet i norden har utvecklats och intensifierats de senaste åren. Samövningar för att harmonisera materiel och personal och direkta uppdrag som luftövervakning över Island är exempel på det.

Det är bra och fungerar bra i tider utan oro och direkta hot. Frågan är vad som händer i skarpt läge. Medan Danmark och Norge har en försäkran i form av sitt Nato medlemskap står Sverige och Finland utan det. Vi skyddar oss bakom en solidaritetsförklaring där vi uttalat att vi ställer upp i vårt närområde i händelse av kris i våra grannländer och att vi förväntar oss det detsamma. Problemet är bara att ingen annan uttalat detsamma.

Idag varken diskuteras eller analyseras vad ett medlemskap skulle innebära. Inom ramen för det nordiska samarbetet borde även den frågan lyftas och för- och nackdelar med ett medlemskap debatteras. Idag finns det som sagt grannländer som har en helt annan försäkran än vi har.

Den försvarsinriktning som vi har idag borde kompletteras med ett Nato medlemskap och skulle för svensk del bidra till att integrera Norden i gemensamma försvars- och säkerhetspolitiska ansträngningar som blir mer konreta än allmänt välvilliga löften.


 

30 oktober 2013

Kvinnor ska inte matcha överskott av män

Denna veckan höstsession i Oslo. Ett medlemsförslag handlar om att Nordiska rådet ska stimulera kvinnor att flytta tillbaka till tex Färöarna och Grönland.

 Blir nedvärderande att tala om kvinnor som en grupp som ska lockas att leva någonstans bara för att det är färre kvinnor än män där. Kvinnor är individer och medborgare som har en annan roll att spela än att matcha överskott av män i olika regioner.

Kvinnor ska inte styras att bo på olika platser. Kvinnor och män ska själva välja sina liv och bidra till företagande, kreativitet och egna intressen och med det utveckla sina regioner.

Nordiska rådet ska fokusera på frågor som ger en ökad växtkraft till hela vårt nordiska samhälle. Det handlar om jobb, om studier, om turism, om rörlighet och om respekt för våra medborgares livsval.  Även om de är kvinnor!

29 oktober 2013

Debattartikel: Fortsatta lättnader för pensionärerna

 Alliansregeringen fortsätter att förbättra situationen för landets 1,8 miljoner pensionärer. Med totala skattelättnader på 16,45 miljarder kronor tillsammans med höjda bostadstillägg och indexuppräkning av pensionerna har en garantipensionär, idag jämfört med 2006, 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad.

24 oktober 2013

Välfärden behöver vinster

Nu har både Ericsson och några av affärsbankerna redovisat sina kvartalsresultat. De visar på ökade vinster. Det betyder att de klarar av den internationella konkurrensen bra och att den svenska ekonomin är på väg uppåt. Det borde vara goda nyheter för alla.

 Men för dom som tycker att vinst är något dåligt är det självfallet inte lika roligt. På något konstigt sätt verkar de tro att Ericsson hade varit ett bättre företag om man gått med mindre vinst eller rent av förlust och att bankerna hade varit bättre om de inte varit lönsamma.

 Men ska banker vara starka måste de gå med vinst och stärka sitt eget kapital, då kan de också låna ut mer till investeringar och om Ericsson och andra företag ska kunna investera i nya jobb måste de vara lönsamma och konkurrenskraftiga.

Så de som är för lägra vinster är för svagare banker, mindre investeringar och lägre sysselsättning. Vi behöver vinster för välfärden.

23 oktober 2013

S urholkar svensk budgetlagstiftning och höjer skatter

Nu håller Socialdemokraterna på i Finansutskottet att organisera ett samarbete med Sverigedemokraterna och lyckats urholka den svenska budgetlagstiftningen för att stoppa en höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det innebär att skattehöjningarna börjar redan nu, med hjälp av SD. Och det är så det skulle fortsätta om S, V, Mp och SD får bestämma. De har alla det gemensamt att de tror höjda skatter löser välfärdens problem, trots att Sverige som sänkt skatter är ett av de få länder som har kunnat öka utgifterna för offentliga välfärdsverksamheter.

Genom att säga nej till en höjning av brytpunkten får fler och fler statlig inkomstskatt. Det är en skattehöjarpolitik som S driver igenom med SD, V och Mp. Det är en skön blandning som nu demonstrerar sin skattepolitik.

22 oktober 2013

Debattartikel: Myter och svartmålningar

När alliansen presenterar sin åttonde gemensamma budget står oppositionen utan gemensam politik för Sverige. Stefan Löfven vägrar svara på vilka samarbetspartners han skulle ha i en den regering han vill leda efter valet.

21 oktober 2013

Alla medborgare ska ha lika rättigheter

Den moderata partistämman beslöt efter en lång debatt, där jag påpekade att alla medborgare ska ha lika rättigheter, att Lagen om Valfrihet ska vara en rättighet för alla. Det handlar inte om att tvinga kommuner till vare sig det ena eller det andra eller om att ge valfrihet till kommuner. Det handlar om att definiera individers rätt i vårdsverige. Alla ska ha rätten att kunna välja därför att det ger möjlighet till bästa möjliga omsorg och det ger möjlighet till fler att erbjuda bättre alternativ. Det innebär också att vi tillåter människor att starta och driva företag inom denna sektor.

Tanken på att medborgare i Göteborg, eller någon annanstans,  ska ha sämre möjligheter till omsorg bara för att de lever under socialdemokratisk majoritet är inte rimlig. Deras rätt till god vård bör vara lika dan som för alla andra. På den moderata partistämman handlade det denna gång mer konkret om hemtjänst men det var ett principiellt ställningstagande som tryggar medborgares rätt. Nu måste partiledningen agera vidare i enlighet med stämmans beslut.

19 oktober 2013

Oppositionen víll höja världens högsta marginalskatter

Sveriges har världens högsta marginalskatter. Oppositionspartierna vill höja den ytterligare. Vänsterpartiet föreslår en skattesats om 61% på inkomster över 40.000 i månaden.

Alliansen föreslår en höjning av gränsen för när statlig inkomstskatt tas ut. Idag är det över en miljon löntagare som betalar de extra 20% i statsskatt – det är bra om gränsen höjs så fler slipper denna extra skatt på inkomster.

Värnskatten är ytterligare en straffskatt på utbildning och jobb om 5% som drabbar många yrkesgrupper som satsat på en lång utbildning – den borde vi ha tagit bort eller åtminstone minskat under de 7 år vi moderater varit med och styrt Sverige.

17 oktober 2013

Legala droger ökar missbruket

Idag redovisas nya fakta att de narkotika relaterade dödsfallen i Sverige har ökat. Det är de läkemdelsutskrivna metadon och subutex som leder ligan över dödsfall. De skördar fler dödsoffer än heroin i Sverige. En stor bov är den svarta marknad som uppstår vid sidan av ersättningsdrogernas program. Det är allvarligt att de legalt utskrivna drogerna säljs vidare och leder till ett ökat och mycket farligt missbruk.

15 oktober 2013

Hot från rödgröna ger skäl till mobilisering

Ser man på de samlade hoten från de rödgröna finns det alla skäl till att borgerliga väljare måste mobilisera och vända opinionen till en ny valseger. Vinner de rödgröna höjs skatten på företagande och på allt som rör sig, på arbete och allt som vårt samhälle behöver mer av samtidigt som de kommer att göra vad de kan för att lägga ner privata välfärdsalternativ. Det kommer Jonas Sjöstedt kräva och det kommer den socialdemokratiska partiorganisationen gärna tillmötesgå. Det handlar om en återsocialisering av Sverige. Det måste det bli nej till.

14 oktober 2013

Höjd skatt på arbete ger färre jobb

Opinionen förändrar sig snabbt. Nu har de rödgröna haft något år då man har  kunnat säga att man vill göra allting bättre utan att behöva redovisa hur. Stefan Löfven har sagt att han vill ha lägre arbetslöshet, som om det är ett politiskt val, men han har inte sagt hur, med vilken politik det målet ska nås. Men nu vet vi. Den sänkta arbetslösheten ska uppnås genom högre skatter på arbete och företagande. Det är som om man tror att man ökar rökning genom att höja skatten på tobak. Höjer man skatten på arbete blir arbetslösheten inte lägre utan högre.

13 oktober 2013

Hot från rysk regim

Det är bra att det nu har blivit ett ökat fokus på det faktum att Ryssland ägnar sig åt politiska påtryckningar på sina grannländer, långt mer än vad som kan accepteras mellan självständiga stater. Den ryska regimen hotar med blockader och med att säga upp handel samtidigt som man hotar med att stänga av energileveranser. Bortom demokratin vill man tvinga andra länder att göra ett vägval som Moskva vill tvinga fram. Därför är Ryssland ett hot mot sin omgivning. Man accepterar inte demokratins regelverk.

7 oktober 2013

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren: Myten om den krackelerade sjukvården


Vänsterpartiet, med dess ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson i spetsen, påstår i diverse debattartiklar och intervjuer att sjukvården och välfärden krackelerar. Detta är en bild som ligger väldigt långt ifrån verkligheten.

Enligt en Demoskopundersökning från mars i år anser 89 procent att det är rätt att den enskilde själv får välja­ var man ska bo när man är i behov av äldreomsorg. Denna valfrihet är i många län en självklarhet, men i ett stort antal andra län är det fortfarand­e politiker som bestämmer var de gamla ska få sin äldreomsorg. Detta är något vi moderater tydligt motsätter oss, eftersom vi är övertygade­ om att de äldre själva bäst vet var de får den vård som passar dem.

3 oktober 2013

Virrig budget från S - mer skattehöjningar att vänta

Socialdemokraterna är emot sänkta skatter för löntagare . Därför kommer de rösta emot skattesänkningsförslagen. De är nämligen väldigt mycket emot dem. Men de kommer att vara för dem om de genomförs. Trots att de vill höja skatter. Men det innebär att förutom de skattehöjningar som socialdemokraterna redan nu lovat kommer de höja ännu fler skatter eftersom de kommer vara för de skattesänkningar de nu är emot.

Det låter virrigt och är det, med saken är ju att S föreslår ökade utgifter i budgetmotionen som bygger på att de höjer skatter och går emot sänkta skatter. Men eftersom de kommer acceptera skattesänkningar som de är emot måste de hitta på andra skattehöjningar för att finansiera de ökade utgifterna som de föreslår. Då borde de redan nu tala om vilka andra skattehöjningar de planerar för att höja.  Förutom att Mp och V vill höja ännu mer.

Men vilka skatter kommer S höja istället ?  För att kompensera i sin budget de skattesänkningar som de sagt att de ändå accepterar ?

2 oktober 2013

S och Sd tillsammans - försvagar budgetregler

Det är illa att socialdemokraterna nu med hjälp av Sverigedemokraterna vill försvaga de budgetregler som har gett Sverige starka offentliga finanser. Så nu ser S ekonomiska politik ut så här: höjda skatter, ökade offentliga utgifter och svagare budgetramverk.

 Det är ett recept som har prövats av de länder som är i ekonomisk kris. Konstigt nog verkar svenska socialdemokrater gilla politiken i de länder som har problem mer än i de länder som står starka i krisen. Det vore illa för Sverige om det blev svensk politik.