28 november 2013

Replik Mitti Danderyd: "Rädda de äldres mötesplats"

SVAR på insändaren "Rädda de äldres mötesplats"  den 12 november:
 
Häromveckan skrev oppositionsrådet, Bengt Sylvan (FP) och gruppledaren för produktionsstyrelsen, Ewa Bergman (FP), felaktigt i en insändare att kommunen inte avsätter medel för Idalagården.

27 november 2013

Lagstifta om allas rätt

Den stora reformprocessen de kommande åren måste handla om att utveckla valfriheten. Då utvecklas inte bara kvaliteten i välfärden utan också människors möjlighet att få den välfärd som just de vill ha och föredrar.

Därför är lagen om valfrihet viktig, Den bör gälla alla medborgare i Sverige. Vissa människor ska inte behöva stå med mössan i handen inför socialdemokratiska pampar utan vi ska alla ha samma rättigheter.

Och därför är det bra att det startas många välfärdsverksamheter. Allt företagande startas alltid av dem som riskerar kapital. Det viktiga är att verksamheten kan vara långsiktig. Det blir den om kvaliteten håller kraven och utvecklas. Det beror inte på om man har samma ägare eller om nya ägare tar över och fortsätter att utveckla verksamheten. Rätten för alla att få en bra välfärd förutsätter både mångfald och företagande. Det är och kommer att vara en av mina viktigaste politiska prioriteringar.

25 november 2013

Tryggheten att kunna välja och välja bort

Inom loppet av två decennier har den svenska välfärden förändrats mot mångfald, valfrihet och utvecklat kvalitetstänkande. Verksamheter som inte lever upp till kraven kan stängas eller avvecklas. För att överleva måste verksamheter ständigt utvecklas. Den mängd privata verksamheter vi har idag har växt fram eftersom det fanns ett behov.

 
För den enskilde innebär möjligheten att välja inte bara kvalitet och möjlighet att ställa krav utan också trygghet. Tryggheten att kunna välja, och välja bort, borde alla få ha. Annars får vi en skillnad mellan medborgare som själva kan välja och dem som får finna sig i det andra bestämt åt dem. Därför bör lagen om valfrihet genomföras över hela landet. ingen borde behöva vara andra klassens medborgare när man behöver omsorg eller sjukvård.

21 november 2013

Bara alliansen bevakar löntagarnas intresse

Nu ska Socialdemokraterna på nytt försöka göra så att vanliga inkomsttagare ska drabbas av statlig inkomstskatt. På det viset motverkas meningen med utbildningssatsningar och rent konkret möjligheterna för dem som studerat under lång tid att betala tillbaka på sina lån. Socialdemokraterna har samarbetat med Sverigedemokraterna om att dyrka upp den svenska budgetlagstiftningen.

 Det är inte så att två likadana förslag råkar sammanfalla utan de har medvetet och organiserat gjort så att just frågan om brytpunkten för den statliga inkomstskatten så förbli densamma så att fler får betala mer. På det här viset får vi ett exempel på den politik som Löfven kommer att föra. Höjda skatter tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna och en urholkning av budgetlagstiftningen.

 Vi får hoppas att Mikael Damberg sitter fast i ett möte. Och att Alliansen även efter valet kan fortsätta att bevaka löntagarnas intressen.  Socialdemokraterna gör det inte.

20 november 2013

Vi ska inte kategoriseras efter kön

Fortfarande emot kvotering. Tycker inte vi ska kategorisera individer efter kön utan titta på den kompetens och erfarenhet alla kan tillföra i olika sammanhang. För mig är det inte viktigt att representeras av en annan kvinna utan av någon som delar mina värderingar och driver på i frågor jag tycker är viktigt.

Obegripligt hur starkt frågan om ökad jämställdhet drivs på just av bolagskvoteringsivrarna. Varför just denna post skulle ge en mer jämställdhet arbetsmarknad och bättre förutsättningar för kvinnor.

Finns betydligt viktigare frågor att driva för att underlätta för kvinnor att avancera genom att tex se till att det går att kombinera familj och arbete, eller se till att kvinnor kan starta och driva företag och tillåtas tjäna pengar på det.

Betydligt viktigare än styrelsebolagsposterna är att kvinnor tar plats på chefs och mellanschefsnivå. Det kräver både medvetna val av kvinnor och attitydförändringar i samhället.

17 november 2013

Föräldrar ska bestämma


Folkpartiet har inte alls, som de säger, röstat för att det ska vara lättare att förena föräldraskap med arbetsliv. De har röstat för att andra människor ska göra med föräldraledigheten som folkpartister tycker att andra människor ska göra. Redan idag kan man fördela ledigheten som man vill och som det passar familj och arbete. Det är det Folkpartiet nu vill hindra. Föräldrar ska bestämma. Inte politiker.

12 november 2013

Krav på kvalitet - inte ägandet

Det är svårt att förstå varför Folkpartiet som liberalt parti nu föreslår att vissa vinstdrivande företag ska förbjudas från att bedriva välfärdsverksamheter. Det är vare sig vinster i välfärden eller mångfalden som är hotet mot enskildas trygghet och omsorg utan monopol, frånvaro av valfrihet och dålig kvalitet. Det är inte privat ägande som leder till kortsiktighet utan bristen på ägaransvar. Det är verksamheterna som ska vara långsiktiga, inte nödvändigtvis ägandet.

 Det är bara bra om vi får många olika uppstartade verksamheter som sedan kan drivas under ägarformer som passar bäst för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Allt företagande är förenat med risk. Det är kvaliteten vi ska ställa krav på, inte löften om att en ägare ska driva en verksamhet vidare i flera år oavsett om den kan fungera bättre under annat ägarskap.

 Problemet med många av bristerna i dagens välfärd är att dåliga lösningar och dåliga verksamheter drivs vidare oavsett att man inte lever upp till kvalitet och krav. Ständigt bättre kvalitet är bättre än krav på ständigt samma ägare, vare sig det är en kommun eller ett riskkapitalbolag. Folkpartiet borde stå upp för privat företagande, kvinnors arbetsmarknad och mångfald istället för att ge efter för Jonas Sjöstedts hets mot vinster.

11 november 2013

Debatt i Norran: Inte alltid bäst att toppa listan

Näst efter våra danska grannar toppar Sverige listan bland OECD-ländernas skattenivåer. 
Sverige är ett land som ofta ligger i topp. I de flesta fall medför detta ett erkännande för Sverige som land. Det finns dock mindre smickrande undantag. Skattetrycket i Sverige är fortfarande bland de högsta i världen. Näst efter våra danska grannar toppar Sverige listan bland OECD-ländernas skattenivåer. Och Socialdemokraternas skatteförslag skulle återigen ta oss till historiska nivåer. Och med Vänsterpartiets och Miljöpartiets ytterligare skattehöjningar skulle vi öka ledningen när det gäller att straffa utbildning, arbete och företagande.

10 november 2013

Pensioner bestäms av jobb och tillväxt

Frågan om pensioner kommer ofta upp. Det är inte länge sedan Grekland ansågs ha de bästa pensionsförmånerna. Låg pensionsålder och hög pension. Det blev till ett elände för inte minst pensionärer. Inget land kan lova mer pensioner än vad man kan skapa genom tillväxt och jobb i ekonomin. Det är jobben det handlar om, inte minst för pensionärer. För ju fler som jobbar kan betala till dagens pensionärer den trygghet de har rätt att räkna med. Ju färre som jobbar desto färre som kan betala. Då undermineras tryggheten. Pensionerna bestäms av jobb och tillväxt, inte av löften och förhoppningar.

 

8 november 2013

Ökade utgifter leder till ökade skatter och färre jobb

Det börjar nästan bli lite löjeväckande men trots att det är mindre än ett år fram till valet vet Socialdemokraterna inte vad de vill göra med makten om de vinner valet. De låtsas som om de är chockerade över att vi moderater vill fortsätta sänka skatt och skapa fler jobb samtidigt som de säger sig vilja höja skatter även om det drabbar jobben.

Men de säger inte hur mycket de vill höja skatten. Bara för att täcka in de ökade utgifter som de har redovisat måste skatten höjas med 30 miljarder. Men förutom det så öppnar de upp alla bidragssystem för en snabb återgång till den tid då svenska folket visserligen tillhörde de friskaste i världen men också de mest sjukskrivna. Det kommer att kosta skattehöjningar och nya skattehöjningar.

 För den enskilde löntagaren handlar det om jobbavdragen. Dem har S varit emot hela tiden och sagt att de accepterat sen. Och så kommer de göra nu också med det femte jobbskatteavdraget. Säger de. Men om de accepterar det i efterhand måste de höja andra skatter eftersom de likväl kommer att öka utgifterna. Och då måste de höja andra skatter som löntagare betalar. Och eftersom de anser att skattesänkningarna som gjorts är ansvarslösa kommer de höja motsvarande belopp de kommande åren. För en normal inkomst handlar det om en skattehöjning som motsvarar mer än en månadslön. Det är vad skattesänkningarna har gett. Nu vill S ta bort en månadslön. Den så kallade 11/12 politiken att jämföra med 5/7 dieten.

7 november 2013

Ryskt stridsflyg ökar sin närvaro

Nya övningar med ryskt stridsflyg i Östersjön och nu mot Öland. Det innebär inget mer än att Ryssland nu ökar sin närvaro i Östersjön, övar för att kunna och för att visa. Och det är ett uttryck för att man i dag har en kapacitet som man inte har haft på länge. De som tror att Ryssland under Putin inte har några avsikter gentemot sin omvärld glömmer att det finns ett skäl till övningarna och att de bygger på en förmåga som byggs upp med avsikt.

 

4 november 2013

När ska Löfven avslöja sin egen politik?

I dagens Svenska Dagblad ”avslöjar” Stefan Löfven och Magdalena Andersson att moderater vill sänka skatten. Det är lätt att göra eftersom vi gjort det, med växande sysselsättning och ökade offentliga inkomster som följd, och eftersom vi har diskuterat framtida skattepolitik på vår stämma.

Men de stora avslöjandena kan S fortfarande göra. Hur mycket kommer S höja skatterna? Hur mycket ska man höja inkomstskatten för vanliga löntagare med? Hur mycket mer ska man höja skatten för att finansiera ökade utgifter? Hur mycket mer ska vänsterpartiet driva fram i skattehöjningar? Och hur mycket kommer Mp driva igenom i form av skattehöjningar på allt som rör sig?

 Det finns många artiklar kvar att skriva för socialdemokraterna. De började med att informera om att vi moderater vill sänka skatten. Den bomben kan nu följas av riktiga avslöjanden!