29 december 2013

Alternativen är tydliga

Snart 2014. Och alternativen inför valet är klarare än vad debatten just nu anger. Det handlar om större frågor än om fler eller färre ska drabbas av statlig inkomstskatt. Med en rödgrön regering finns ingen begränsning för hur mycket skatterna kan höjas.

Alla de rödgröna kommer att driva på och de tar gärna hjälp av Sverigedemokraterna. Alla de rödgröna kommer att tävla om att höja skatter på energi och allt som rör sig. Och de kommer att på olika sätt försöka hindra företagande, inte bara inom välfärden utan också inom andra områden.


Det blir högre offentliga utgifter men färre jobb. Ökade bidrag men färre företag. Det handlar om stora skillnader för Sveriges framtid. Det är vad valet 2014 handlar om.

22 december 2013

Klarsyn om Ryssland

Ryssland har de senaste 10 åren satsat allt mer på en upprustning av försvaret. Det är både ett uttryck för en politisk vilja att kunna agera med större militär kraft och för att man är beredd att sätta andra satsningar på undantag. Självfallet finns det en politisk vilja bakom de stora satsningarna och självfallet kommer ett land som Ryssland med ökade pengar kunna genomföra en upprustning. Den tveksamhet som har funnits om man skulle kunna lyckas med en upprustning har bortsett från att dagens Ryssland allt mer präglas av både auktoritärt styre, där andra uppfattningar om prioriteringar mer eller mindre saknar värde, och en ökad aggressivitet gentemot omvärlden.


Det gäller både i språkbruk och i handlingar, från kriget mot Georgien till den ekonomiska krigföringen mot Ukraina. Det är bra att det nu etableras en ökad klarsyn kring den roll som Ryssland vill spela i vår del av världen. Den är viktig att förstå både för försvarspolitiker och försvarets ledning.  

15 december 2013

S och SD tillsammans mot nya utgiftsnivåer

Nu har diskussionen om hur skattesänkningen genom en högre brytpunkt för den statliga inkomstskatten ska användas.  De flesta verkar överens om att de pengar som nu inte går till sänkt skatt istället ska användas till höjda statliga utgifter. Och då är vi där igen.

 
Det var just det som budgetlagen är tillför att motverka. Att olika majoriteter höjer den samlade utgiftsnivån. Redan i dag har Sverige bland världens högsta offentliga utgifter. Det är frågan om hur de används som avgör välfärdens utveckling än ständiga ökningar. Men SD har nu tillsammans med S drivit igenom en ny budgetteknik som kommer att leda till att statens utgifter växer år för år.

 Det var så Sverige kom in i budgetkris i slutet av 1980-talet och det var så dagens krisekonomier fick se sina ekonomier förstörda.  SD och S har inte bidragit till att försvara välfärden. 

11 december 2013

Höginkomsttagares del av skatteintäkterna har ökat mellan 2006-2012


Intressant att notera att de med inkomster över 40.000 kronor i månaden står för en större del av de samlade skatteinbetalningarna 2012 jämfört med 2006, en ökning från 30,7% till 32,6%. För dem med inkomster mellan 20.000 och 40.000 (där de flesta heltidsarbetande löntagare återfinns) är utvecklingen den omvända. Man står för en mindre del av de samlade skatteintäkterna idag än man gjorde 2006.


Riksdagens utredningstjänst , RUT, har gjort en analys där man delar upp inkomsttagarna i fem lika delar. Samtliga inkomstgruppers andel av de totala inkomstskatterna har minskat mellan åren 2006 och 2012, förutom den högsta inkomstgruppens andel som ökat med 2,4 procentenheter. Den femtedel som tjänar mest står för hela 48,5% av de samlade skatterna på förvärvsinkomster. Den femtedel som tjänar minst står för endast 3,8%. Om man skulle lägga till skatt på kapitalinkomster skulle höginkomsttagarna stå för en ännu större andel av de samlade skatterna i landet.

9 december 2013

Utan spaning - ingen aning

Det är bra att Sverige kan samla in kunskaper om vad som händer i vår närhet. Det är svårt att förstå alla dem som tycker att det är allvarliga avslöjanden att Sverige bedriver hemlig underrättelseverksamhet gentemot andra länder. Det är en förutsättning både för vår utrikes- och säkerhetspolitik men också för vår förmåga att möta hot mot det svenska samhället.

Det finns inget underligt eller fel i att lyssna av vad andra länders militära beslutsfattare fattar beslut om. Det är inte fel att försöka förstå och veta hur andra länders beslutsfattare tänker när de försöker påverka eller kontrollera sina grannländer. Det är en del av det svenska försvarets försvarsförmåga att spana mot omvärlden. Ju bättre man är desto bättre för svensk säkerhet.

5 december 2013

Varning för socialism - mindre frihet och mer styrning

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt driver nu en politik för att strypa och förbjuda alternativ och förhindra företag som kan växa och utvecklas. Bemanningsföretag ska stoppas, fristående skolor ska hindras och näringsliv och arbetsgivare ska ses som fiender. Människor ska styras av politiker.

Så ser socialistiska samhällen ut. Extrema i motviljan till människors egen frihet. Det är med detta parti som Stefan Löfven tänker regera. Det är därför han inte tar avstånd från extremismen. Det säger något om den politik vi riskerar om de rödgröna ska regera.

1 december 2013

Rysslands krigsföring

Hur det ska gå med Ukraina efter att landet har böjt sig för Rysslands påtryckningar är det idag svårt att veta. Demonstrationerna för EU visar på ett tydligt sätt att en mycket stor del av ukrainarna vill tillhöra Europa. Samtidigt är det för dagens makthavare bekvämt att slippa ständiga krav på demokrati och rättsstat. De känner sig säkrare i makten utan att demokratin blir alltför krävande och de vill gärna utöva sin makt utan offentlig insyn och utan rättsstatens begränsningar.

 Men en sak kan sägas med säkerhet. Ryssland är berett att gå mycket långt för att mer eller mindre tvinga grannländer att böja sig för landets vilja. Genom ekonomiska blockader och eller genom att locka med löften om lägre gaspriser. Det är en ekonomisk krigföring Ryssland har ägnat sig åt, och tillfälligt lyckats med.

 Ryssland är i dag en stat utan demokratins insyn och ansvar och utan lagar som binder beslutsfattare samtidigt som man vill utöva samma makt över sina grannländer som över sina egna medborgare. Ett sådant land innebär risker för andra länders säkerhet och självständighet som man inte ska blunda för.