26 februari 2014

Vilken verksamhet ska S stänga igen?

Socialdemokraterna har fortfarande inte redovisat vad de tillsammans med de rödgröna kommer att göra med all den välfärd som människor själva har valt genom fria vårdval, lagen om valfrihet och skolpeng. Ska de stänga verksamheter som ger bra välfärd, ska de strypa dem eller bara försvåra för dem?

 

 

25 februari 2014

Tillväxt och nya jobb som ger stabilitet

Det är viktigt att budgetpolitisk stabilitet är ett överordnat mål. Men också viktigt att inse att det är tillväxt och nya jobb som ger stabilitet och ökade resurser för välfärden, både människors egen trygghet och den offentligt finansierade.

 

24 februari 2014

Tron på ett fredligt Ryssland

Utvecklingen i Ukraina visar att Ryssland inte tvekar att försöka underminera andra länders självstyre. Det är en viktig del av den säkerhetspolitiska miljö som Sverige lever i. Tron på att Ryssland har valt en fredlig och demokratisk väg får inte vara grund för svensk säkerhetspolitik

Debatt: Jämställdhet är att inte bestämma över andra

Kvotering till bolagsstyrelser har blivit en symbolfråga för att öka jämställdheten för kvinnor i arbetslivet. Nu hörs det röster både från vänster- och högerkanten att detta är en prioriterad fråga. Moderaterna har tydligt sagt nej på partistämman och den inriktningen bör gälla. 

18 februari 2014

Debatt: Ingen styrelsekvotering, tack

KVOTERING TILL bolagsstyrelser har blivit en symbolfråga för att öka jämställdheten för kvinnor i arbetslivet. Nu hörs det röster både från vänster- och högerkanten att detta är en prioriterad fråga. Moderaterna har tydligt sagt nej på partistämman och den inriktningen bör gälla. 

17 februari 2014

70 miljarder ska betalas med höjda skatter

Förvånansvärt att de rödgröna kommer undan så lätt med alla sina många höjda skatter, utan att behöva redovisa hur mycket som krävs för att betala för alla ökade utgifter. Summerar man deras utgiftsförslag och prutar hamnar man någonstans där LO vill höja utgifterna. Det handlar om 70 miljarder som också ska betalas med höjda skatter. Vinner de valet kommer de helt säkert göra Sverige till nr 1 igen när det gäller världens högsta skatter. Vilket innebär minst andel kvar för medborgarna. Där kommer vi sist med de rödgröna.

14 februari 2014

Debatt: Fel Askeljung, svensk narkotikapolitik fungerar

I en artikel skriver Alfred Askeljung 5 februari ("Svenska narkotikaförbudet ett historiskt misstag") om den svenska narkotikapolitiken och den ”legalisering” av cannabis som skett på delstatlig nivå under den senaste tiden i Colorado och Washington i USA. Han menar att detta också borde ske i Sverige.

13 februari 2014

Norman har fel

Nu verkar på nytt några av regeringens företrädare ha glömt på vems uppdrag man fått sitt mandat. Den moderata partistämman har tydligt och klart sagt nej till kvotering i bolagsstyrelser av det enkla skälet att det är fel väg till jämställdhet att kategorisera kvinnor som ett kollektiv. Det borde Peter Norrman respektera. Vägen till jämställdhet handlar om ngt annat än bolagsstyrelser.

12 februari 2014

LO,s krav raserar välfärden

LO driver en kampanj för att en rödgrön regering ska föra vänsterpartiets politik. Det innebär att om socialdemokraterna vinner valet kommer dels koalitionspartnern och den främste bidragsgivaren ställa krav på snabbt höjda skatter och ännu snabbare utgiftshöjningar. Det är så man raserar välfärd och förutsättningarna för jobb och tillväxt.

 

11 februari 2014

Debatt: S-förslag om besparingar hotar våra bästa universitet och högskolor

Socialdemokraterna har nu förklarat hur de ska finansiera sitt budgethål. Tio miljarder ska sparas på de 20 största myndigheterna. En sådan besparing skulle kraftigt skada våra universitet och högskolor som skulle tvingas spara in 4 600 tjänster. Det är en oansvarig besparing som ytterst riskerar att hota vår konkurrenskraft.

9 februari 2014

LO glömmer medlemmarna

LO har inte svarat på varför socialdemokratisk politik med höjda skatter på företagande och jobb skulle vara bra för medlemmarna. De har heller inte förklarat varför deras medlemmar skulle få högre lön efter skatt genom att ta bort jobbavdragen för medlemmarna. LO-ledningen bör fundera på om medlemmarnas bästa inte borde vara viktigare än den socialdemokratiska partiledningens.

7 februari 2014

Cannabis skadar och leder till missbruk

Cannabis och annan narkotika kan vare sig jämföras med alkohol eller med alla andra risker som vi möter som människor. De leder till missbruk och till medicinska effekter som förstör hälsa, intellekt och förmåga att agera som en självständig människa.
Förespråkarna för en legalisering av Cannabis talar sällan om de skador som rökningen kan leda till. Speciellt farligt är det för ungdomar vars hjärnor inte är fullt utvecklade förrän i 25 års åldern. Forskningen visar tydliga samband mellan bruket av Cannabis och  utvecklande av personlighetsförändringar, psykoser, psykiska sjukdomar, tappat närminne , koncentrationssvårigheter - listan kan göras lång.
En avkriminalisering gör vare sig missbruket eller de medicinska effekterna mindre men leder till annan kriminalitet som följer i spåren på förstörda människoliv.


6 februari 2014

LO pumpar in miljoner till S

LO pumpar in miljoner i Socialdemokratin. Är det någon som tror att Socialdemokraterna kan vara fristående från en facklig maktapparats särintressen när man är helt beroende till pengarna från LO? Som av en ren slump försvarar Socialdemokraterna alltid LO´s maktmonopol på arbetsmarknaden, alltid LO mot de arbetslösa som skulle få jobb om vi hade en mer flexibel arbetsmarknadslagstiftning.

1 februari 2014

Vänsterpartiet vill lägga ned privata alternativ

Vänsterpartiet kräver att en stor del av svensk välfärd ska stängas ner efter valet. Socialdemokraterna som också vill hindra välfärd som människor själva har valt har inte riktigt sagt hur de ställer sig till Vänsterpartiets stängningspolitik. Kanske går det som i Danmark, kanske blir det så att hundratusentals familjer får sina valda alternativ stängda och får ställa sig i kommunens kö. Hur det ska bli borde Löfven ha något att säga om?