31 mars 2014

Svensk försvarsdebatt måste utgå ifrån Ryskt hot

Rysslands hot mot andra länder har nu blivit tydligare än någonsin. Det kräver att svensk försvarsdebatt utgår från den verklighet som ingen kan blunda för. Det är viktigt för Sverige att kunna bidra till en stabil region i vår del av världen. Det kräver en ökad förmåga i luften och i vattnen liksom på marken

25 mars 2014

Vafrihet leder till höjd kvalitet

Lagen om valfrihet har bidragit till att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Nu är det dags att vi inför nästa mandatperiod lovar att alla i hela Sverige ska få ta del av samma säkerhet i välfärden som det innebär att få välja bra hemtjänst som man vill ha och välja bort hemtjänst som inte håller måttet.

 

 

 

Löfvens skattelogik?


Det verkar som om Stefan Löfven fortfarande tror på att högre skatter på jobb ger fler jobb. Mot den bakgrunden är det allvarligt att han vill höja skatterna på alkohol och tobak...

18 mars 2014

Skolan är sämst i S styrda kommuner

När Löfven talar om att den svenska skolan glömmer han ett viktigt förtydligande, nämligen att det är i de socialdemokratiska kommunerna som skolan fungerar sämst och i moderatledda kommuner bäst, det visar Dagens Samhälles ranking från i våras. Problemet för den svenska skolan är inte de skolor som lyfter resultaten utan de som sänker dem.

 

17 mars 2014

Ett aggressivt Ryssland understryker vikten av Nato

Det är ett aggressivt Ryssland som nu struntar i världen och i Europas säkerhet. Putin agerar nu för att utlösa ett krig. Det är allvarligt och en konsekvens av de senaste årens politiska utveckling i Ryssland. Ryssland signalerar nu till sina grannar och till omvärlden att man är och vill vara ett hotfullt land. Det måste påverka svensk säkerhet- och försvarspolitik. Det understryker också vikten av Nato och ett svenskt medlemskap.

 

11 mars 2014

Debatt: Äldreomsorgen får bra betyg i Danderyd

Att åldras i Danderyd ska kännas tryggt, de äldre ska bemötas med värdighet och omtanke. Detta är kommunens främsta mål i vårt omsorgsarbete. Det är därför glädjande att nästan samtliga (97 procent) svarande uppger att de alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen och att 86 procent av dem som använder hemtjänst i kommunen anser sig vara mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. För boende i särskilda boenden är motsvarande siffra 80 procent. Det visar Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

10 mars 2014

Vilken blir Löfvens kompromiss med Sjöstedt

Det är konstigt att Vänsterpartiets politik för höjda skatter och sänkta jobb inte kommenteras alls av socialdemokraternas ledare. En rödgrön regering kommer att tvingas kompromissa med Jonas Sjöstedts krav på ökade utgifter, ökade utgifter och höjda skatter. Det är ett trepunktsprogram som kommer att skapa arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Därför bör alla få veta hur långt Löfven kommer att gå Sjöstedt till mötes.

9 mars 2014

Ska kvinnor bara företräda kvinnor ?

Igår var det internationella kvinnodagen, det kunde det vara rimligt att kraven på frihet från att kategoriseras och kollektiviseras efter kön även borde gälla kvinnor. Istället tävlar alla som vill vara framåt om att vara bakåt och kräva att kvinnor ska behandlas som en särskild grupp där man företräder kvinnor om man är kvinna. Jämställdhet handlar om att frigöra oss hur gamla tiders kategorier, inte att skapa nya. Allra minst den 8 mars.

 

6 mars 2014

Sjöstedts skattehöjningar sänker Sverige

Tydliga besked från Sjöstedt - vill ha skattehöjningar på 90 miljarder!

Här ingår höjd bolagsskatt, fördubblad arbetsgivaravg för unga, höjd restaurangmoms, avskaffad RUT avdrag, utfasning av ROT avdrag, återinför arvsskatt, höjd inkomstskatt för alla som tjänar över 30.000kr och återinförd förmögenhetsskatt!

Den som tjänar 36.000kr i månaden skulle få en marginalskatt på 61%

På vilket sätt skulle detta ge fler jobb med skatter som direkt minskar viljan att utbilda sig och arbeta och höjer trösklarna att komma in på arbetsmarknaden. Många jobb skulle försvinna inom Rut,Rot och restaurangsektorn!

4 mars 2014

Vilken del av välfärden ska du riva ner - Löfven ?

Det är intressant att notera att Stefan Löfven fortfarande inte har presenterat något regeringsprogram. Han har fortfarande inte sagt något om skattehöjningarna som kommer och han har fortfarande inte nämnt något om hur mycket av svensk välfärd han ska riva ner när Jonas Sjöstedt kräver att vinstdrivande privata verksamheter ska stoppas.

 

2 mars 2014

Hårt och hotfullt Ryssland hotar grannar

Rysslands många olika hot och fientliga handlingar mot Ukraina, och inblandningen i Ukrainas angelägenheter säger något om hur svensk säkerhetspolitik måste utformas. Den kan inte bygga på föreställningen att Ryssland respekterar sina grannar och vill samverka i fred med sin omvärld. Vi ser i dag ett hårt och hotfullt Ryssland som hotar sina grannar, som odlar nationalism och som underblåser våld och konflikt.