29 september 2014

Utmaningar för Moderaterna att möta.

Valet visar behovet för oss moderater att uppdatera oss med verkligheten och de utmaningar som Sverige möter. Några saker viktigare än andra.

 Rysslands krigföring i Ukraina är inte ett engångsexempel eller uttryck för något nytt. Redan 2008 visade regimen Putin genom kriget i Georgien att man var beredd att med ryska trupper invadera andra länder. Den upprustning som nu fortsätter började när länder i Europa började sin nedrustning. Moderaterna måste värna om en försvarspolitik som möter hoten mot Sverige, oavsett om de riktar sig mot vårt territorium, mot våra grannar eller internationell stabilitet.

 Vi måste fullfölja valfrihetsrevolutionen. Statliga företag, eller offentligt ägda företag, är inte lämpliga som företagsform annat än i undantagsfall. Konkurrens, valfrihet och mångfald har i alla tider visat sig överlägsna i att skapa välfärd och starka medborgare.

Sverige måste ligga långt framme när det gäller kunskapsekonomi och konkurrenskraft. Därför är värnskatten viktig att avlägsna. Den stöder människors vilja till forskning, företagande och utbildning. Ska vi ha den nya tidens företagande, med högre löner för alla, krävs också att vi har den nya tidens företagare och forskare i Sverige.

12 september 2014

Löfven har fel och fel politik

340 000 fler jobb visar att Löfven har fel och fel politik. Alliansens politik behöver fortsätta ge Sverige fler jobb. Höjda skatter när jobben växer stryper ekonomin och tvingar fram höjda bidrag och höjda utgifter. Det har vi sett för många gånger när socialdemokrater och rödgröna regerat.

En politik som är Europas mest framgångsrika när det gäller jobb och sysselsättning bör inte bytas till en politik som i Frankrike, som ger färre jobb och investeringsflykt. De rödgröna motsvarigheterna har haft chansen i Frankrike. Det finns inte en enda socialdemokrat som nämner det som ett exempel man ska följa. Ingen annan heller.

9 september 2014

Högre skatter ger färre jobb

Socialdemokraterna spenderar mer av andras pengar samtidigt som de gör det svårare för människor att ha kvar sina jobb. Högre skatter på jobb och företag ger färre jobb och mindre företagande. Det kräver ökade utgifter för bidrag. Det är inte lätt att förstå hur det skulle kunna ge en bättre välfärd och fler jobb. S tycks föredra högre skatter hellre än fler jobb.

7 september 2014

Vänstern jagar privata företag

När vänsterpartierna hetsar mot privata företag sätter de sin egen socialism före medborgarnas bästa. Om de vinner valet kommer de stänga ner välfärd som allt fler människor väljer och som uppfyller höga kvalitetskrav. Istället för att jaga dålig kvalitet jagar vänsterpartierna privat företagsamhet. Det är en attack mot den välfärd som hundra tusentals elever, äldre och sjuka har valt till sin. Det är inte välfärden utan vänsterdogmatik Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kampanjar för.

3 september 2014

Jobb och valfrihet står på spel

Sverige har en av Europas mest stabila ekonomier. Högst sysselsättning, det vill säga störst andel människor som har ett jobb. Det ger stabila finanser, ekonomisk tillväxt och större satsningar på den offentliga välfärden. Inget annat land i Europa har lyckats lika bra med att få fram fler jobb som Sverige. Med 300 000 fler jobb sedan 2006 tack vare sänkta skatter som gett fler jobb, fler som vill jobba och ökad konkurrenskraft.

 När socialdemokraterna försöker framställa detta som en ekonomi i förfall är det rent bedrägeri. Vi har ökat mängden jobb mer än några andra samtidigt som vi lyckats med att få fler att söka jobb. Vår arbetslöshet beror inte på förlorade jobb utan på att fler hoppas få ett jobb. Och det kommer kräva samma politik som gett rekordmånga jobb jämfört med andra länder.

 I Frankrike gick socialdemokraterna till val på ökade offentliga utgifter och höjda skatter, precis som de rödgröna. Resultatet blev för stora underskott, växande statsskuld och färre jobb. Nu hotar de rödgröna med att genomföra samma politik samtidigt som de tänker stänga ner valfriheten genom att förbjuda privata alternativ som inte går med förlust. De tänker stänga bra verksamheter, bra välfärd, bara för att den är privat även om den är den bästa tänkbara för de äldre, de sjuka eller för eleverna i sitt val av skola.

Varför ska vi ha en regering som ogillar att vi har Europas högsta sysselsättning, som låtsas som att de mest stabila finanserna i Europa inte finns i Sverige utan i Frankrike och som hävdar att rekord i fler jobb är en politik för arbetslöshet. Vore det inte bättre med en regering, som förändrar för tillväxt och ökat företagande samtidigt som låga skatter ger fler och ännu fler jobb? Och som också ser till att vi alla kan välja den välfärd vi vill ha?