24 februari 2015

Strypt uthyrning ger färre lägenheter

Det är intressant att notera att Mehmet Kaplans hitintills endra bidrag till den bostadspolitiska debatten är att han vill strypa uthyrningen av andrahandslägenheter. Hur många tror att det blir fler bostäder genom minskad uthyrning? 

23 februari 2015

Jobben blir färre med höjda skatter

Socialdemokraterna har ännu inte kunnat förklara varför höjda skatter kan ge fler jobb när det blir dyrare att anställa. Det enda som händer när man höjer skatterna är att skatteintäkterna kortsiktigt ökar så att man kan höja bidragen samtidigt som jobben blir färre. Då minskar skatteintäkterna men bidragsbehovet ökar. Det är en arbetslöshetspolitik som de rödgröna vill genomföra. 

17 februari 2015

Oroande utveckling att lyssna till Ryssland

Det är ytterst allvarligt att utrikesminister Wallström enligt uppgifter tillgodoser Putins krav om att Sverige inte ska delta fullt upp och samverka med Estland i flygövningar med JAS.

En viktig del i vår solidaritetsförklaring är att vi säger att vi ska ställa upp i vårt närområde i händelse av kris och att vi förväntar oss detsamma av våra grannar. Det måste då vara helt naturligt att man även behöver öva tillsammans, testar materiel och personal - tillsammans. Att öva landning borde vara en naturlig del i detta. Framförallt är det ngt som Ryssland inte ska få diktera villkoren för.

Med det förändrade säkerhetsläge som finns i vår direkta närhet,  både i form av en ovänlig granne i öst liksom terrorism som breder ut sig är det också ytterst allvarligt att inte regeringen tar försvarsmaktens analys om de ökade anslag som behövs för att klara framtida uppgifter på större allvar.

Med en regering som hellre lyssnar till Rysslands "oro" än närmar sig Nato och USA är en tråkig och allvarlig utveckling som ger oss alla anledning att vara oroade.

15 februari 2015

Polisen stärker vår trygghet


När hoten från terrorister drabbar vårt samhälle måste polisen kunna skydda dem som hoten riktar sig mot. Samtidigt måste den kunna  bekämpa dem som förbereder, organiserar och genomför terrorn. En viktig utgångspunkt för oss alla är det enkla men viktiga att polisens brottsbekämpning inte hotar människors frihet utan stärker vår trygghet. Vi har en plikt att att bidra till det arbetet, både som politiker och medborgare. Der är en förutsättning för att alla ska känna trygghet i vårt samhälle. 

12 februari 2015

Privata alternativ ger högre kvalitet

Nu kommer undersökning på undersökning som visar att privata alternativ erbjuder en högre kvalitet än kommunala. Likväl vill vänstern inklusive socialdemokraterna förbjuda de alternativ som är så uppskattade av människor att de går med vinst. De kostar inte mer men ger användarna mer. Det är just därför, för att de använder resurser bättre, som socialister provoceras. Det är enklare för dem att förbjuda än att låta människor välja efter eget fritt val. För när människor väljer själva underkänner många den modell som socialistiska politiker föredrar för alla andra. Det är därför kampen för valfrihet är så avgörande. Den handlar om kvalitet och respekt för enskilda människor. 

10 februari 2015

Rysslands hot kräver kraftsamling

Många förskräcks nu av att kriget i Ukraina fortsätter. Det är till och med så att debatten handlar om att det är de baltiska ländernas fel som provocerar Ryssland genom att stärka sitt försvar.  Men det är ingen provokation att vilja försvara sig. Provokationen och den ökade spänningen i Europa beror på att Ryssland bedriver krig i Ukraina och hotar sina grannar. Ger man efter för det ökar hoten. Det är dags att Sverige och Europa samlar sig till en politik som motverkar hoten och ger mer säkerhet. 

2 februari 2015

Fp går åt vänster

Folkpartiet bekänner snabbt färg när man inte samarbetar lika tätt inom alliansen. Tyvärr är den röda färgen inte alls klädsam när man klåfingrigt ska lägga sig i hur människor ska leva och planera sin vardag.
Alla avsteg från att ge människor valfrihet och möjlighet att styra sina egna liv är ett dåligt val av ett borgerligt parti som nu allierar sig med de tre röda vänsterpartierna, S V o MP.