31 maj 2015

Delad föräldraförsäkring är förmynderi

När S kongressen beslutar att kollektivet ska ta över fördelningen av föräldraförsäkringen från föräldrarna så är det inte en individualisering utan ett förmynderi baserat på kollektivism och överhetens kvotering. Individualisering innebär att individer bestämmer och som självständiga medborgare fattar beslut om sina liv, inte om att få leva som kollektiv som politiker bestämmer över. 

15 maj 2015

Varför tror ngn att de vet bättre andra !

De som nu säger att ytterligare månader av föräldraledighet ska bestämmas över föräldrarnas huvud bör säga en sak till Sveriges föräldrar, nämligen varför de anser sig vara mer skickade att styra över andra familjer än de familjerna själva?  Vad menar socialdemokrater eller för den delen Folkpartiets Birgitta Ohlsson när de menar att det är bättre att politiker fördelar föräldraledigheten åt föräldrarna än att föräldrarna gör det själva?


På vilket sätt är de klokare och på vilket sätt vet de bättre? Med vilken rätt anser de att de ska styra över andra familjers väl och ve, deras vardag och deras tillvaro. Hur kommer de sig att de tror så mycket om sig själva att andras uppfattningar inte spelar någon roll. Det är dags för välfärdens översittare att tala om varför de vet bättre.  Eller ska vi andra tala om för dem hur de ska hantera sin föräldraledighet? Politiker som betraktar andra medborgare som sina undersåtar har ett starkt begär för att vara övermäktiga andra människor. Det kan kallas pampfasoner, det kan kallas förakt för andras omdöme och ansvar och det kan kallas naiv och uppblåst övertro på sig själv.

4 maj 2015

Löftesbrott o skattehöjningar gillar inte väljarna

Det är inte förvånande att att S har rekordlåga opinionssiffror. De har en rekorddålig regeringstid bakom sig. Det konstiga hade varit om väljarna hade kunnat stöda velighet, löftesbrott och skattehöjningar.