17 april 2016

Surrealistisk socialdemokrati

Socialdemokratisk surrealism eller surrealistisk socialdemokrati?

Stefan Löfven tycker det är surrealistiskt att väljarna inte är nöjda med den politik som förs.  Det surrealistiska är att han för en politik som är helt annan än den som har gett Sverige stabila offentliga finanser och god ekonomisk tillväxt. 

Den ekonomiska utveckling vi ser i dag är inte ett utslag av höstens budgetproposition. Skattehöjningarna där har precis börjat verka. Den goda ekonomiska utvecklingen nu beror på 9 år av alliansbudgetar. 


Det är surrealistiskt att en socialdemokratisk regering skryter med andras framsteg samtidigt som man höjer skatter, ökar utgifter, ökar underskott och gör jobben dyrare. Det är vad fler och fler börjar bli missnöjda med. 

12 april 2016

Nya skattehöjningar förbereds

Samtidigt som företag flyttar från Sverige, och andra säger att man kan tvingas flytta från Sverige, förbereder regeringen nya skattehöjningar på företag, jobb och investeringar. Det är som om de sitter med en karta ritad av SSU på 1970-talet och inte ser att just den politiken skapade arbetslöshet och att vi i dag har en verklighet som inte tål experiment. 

Varje skattehöjning ger förlorade jobb. Varje bidragsökning ger höjda skatter. Varje skattehöjning tvingar fram nya bidragshöjningar. Summan av alla bidragshöjningar ger växande underskott och sämre offentliga finanser. Sämre offentliga finanser ger mindre investeringar och ökad arbetslöshet. Högre skatter och sjunkande investeringar ger färre företag som växer och fler som flyttar. 

Sverige behöver en ny regering. 


5 april 2016

Ny försvarsberedning behövs

Bra med krav på en ny försvarsberedning. Viktigt det leder till en ny försvarspolitik som handlar om försvaret av Sverige. De senaste 10 åren har försvarspolitiken präglats av en vilja att diskutera annat än de hot som riktar sig mot Sverige. En ny försvarsberedning kan vara en väg att rätta till detta men lika viktigt är att vi får försvarsanslag som uppfyller kraven från de beslut om hur försvaret ska se ut som redan är fattade. 

3 april 2016

Amorteringskrav försvårar för unga

Förslagen och besluten om amorteringskrav är riktigt dåligt . Här försöker man hantera svårigheterna att få tillgång till en bostad genom att göra det än svårare. Bara de som redan har ett stort kapital kommer kunna komma in på bostadsmarknaden.
Genom att göra det tvingande att amortera redan från första dagen blir det svårare för unga att köpa sin första bostad. Det borde vara kreditgivarens uppgift att bedöma låntagare och säkerheter och varje beslut ske individuellt. Nu ska alla amortera oavsett.

Vidare föreslår nu Finansinspektionen att extra lån på ett hus tex för en renovering ska ges än strängare krav och kortare amorteringstid. Det försämrar än mer för människors hushållsekonomi, möjligheten att hålla fastigheten i gott skick och för alla de föräldrar som genom att lyfta ett lån hjälpa sina barn med en insats.

Till detta kommer skattehöjningar på inkomster som de rödgröna genomför och som ytterligare försvårar för såväl unga som gamla att betala av på sitt boende. Istället för att underlätta för en utveckling av det svenska bostadsbeståndet, stimulera till mer byggande och göra tröskeln in på bostadsmarknaden lägre vill nu Finansinspektionen motverka detta. Det drabbar alla boende men allra mest de unga som inte har en förmögenhet med sig in på bostadsmarknaden.