29 maj 2016

Lönsamma företag angrips av S o MP

Det som samlar Miljöpartiet och Socialdemokraterna är uppenbarligen att de båda vill angripa lönsamma företag som ger elever en bra skola. Som en analys av Sveriges många problem är det ofattbart lättfärdigt. Istället för att angripa alla de problem som den svenska skolan har angriper de skolor som fungerar bra. 

Samtidigt som 10 000-tals elever tvingas gå i skolor som inte klarar sina uppdrag, som ständigt kräver mer pengar och som underminerar elevernas framtid vill uppenbarligen, enligt Aftonbladet, Löfven och Lövin angripa skolor som fungerar bra, som inte kostar det offentliga mer än kommunala skolor, snarare mindre och som går med vinst eftersom elever vill gå i dem. 

De ser uppenbarligen inte de problem som det svenska samhället har. I så fall skulle de i kväll satsa på att tala om hur de ska få fler företag att gå med vinst så de kan anställa fler, hur integration och nya jobb ska bli verklighet, hur företag lättare ska kunna anställa, hur skolan ska bli bättre, hur vi ska angripa skolor som är dåliga. 


Men de ska attackera fungerande skolor som fungerar bra bara för att de går med vinst istället för med förlust. En sådan regering bör Sverige inte ha. 

25 maj 2016

Nya ministrar hjälper inte gammal politik

Det är ett stort fel med regeringsombildningen. Regeringen ombildas inte utan består med samma politik, samma koalition och samma oförmåga, bara med några nya personer. 

Problemet är att de saknar en politik för en fungerande bostadsmarknad. Det hjälper inte med en ny minister när man har gammal politik.

Problemet är att de saknar en politik för nya jobb. Det hjälper inte med nya ministrar när man fortsätter med gamla skattehöjningar och en gammal arbetsrätt som hindrar nyanställningar. 

Problemet är att Mp är emot en politik som ger tillväxt och socialdemokraterna är emot en politik som underlättar för fler att bli företagare och för företag att växa. 


Alla dessa problem och många till består eftersom det är samma partier och samma politik. Och samma politik ger samma resultat. Stillastående bostadsmarknad. Ökade underskott och höjda skatter. Avvecklad kärnkraft och ökade CO2 utsläpp. Höjda skatter på företagande och på jobb ger färre jobb. Det hjälper inte om det är nya eller gamla ansikten som för en gammal politik. Den är gammal och fel för det. 

16 maj 2016

Mp politik som drabbar Sverige

Mitt i Miljöpartiets kriser har vi glömt att det stora problemet med Miljöpartiet är att det sitter i regeringen och genomför delar av sin politik. Inte den som är helt orealistisk utan den som drabbar Sverige genom avvecklad kärnkraft, brist på bostäder och högre skatter på allt som rör sig. Skolan har i praktiken inget ansvarigt statsråd. Bara Fridolin som inte gjort något på sina 100 dagar. Miljöpolitiken har inneburit ett platt fall. Och biståndspolitiken ett gigantiskt resande. Men inget av detta möter de problem som vi har med ökade offentliga utgifter, minskade investeringar, dyrare för företag och jobb och ett Europa som behöver mer fokus och samarbete. I allt detta innebär Miljöpartiets politik att problemen blir större och fler. Ett sådant parti borde inte sitta i någon regering. I alla fall inte i Sverige. 

15 maj 2016

Det behövs mer än bidrag för att utveckla kulturverksamheter

I veckan debatterar jag statlig kulturpolitik med Alice Bah Kuhnke . Min utgångspunkt är att det svenska kultursamhället är mycket vidare och större än det som är statlig kultur. Som tur är därför annars hade all kultur och allt nyskapande varit i beroende till staten. Och sådan kultur blir sällan nyskapande, kritiskt granskande och nytänkande utan mer anpassad för att leva upp till bidragsregler. 


En nyckelfråga i detta är att se till att vi får goda förutsättningar för kulturarbetare och kulturskapare att forma sin egen verksamhet på egna villkor genom eget företagande. Min gissning är att regeringen kommer att fortsätta använda skattepengar på att ge mer pengar till existerande kulturinstitutioner som redan i dag klarar sig väl. Men kultursamhället klarar sig inte bra utan de många privata alternativen.