21 juli 2016

Vår säkerhet blir starkare om utrymmer för militära aktioner minskar.

Självklart har Danmark och Norge ett stabilare säkerhetsläge genom sitt Natomedlemskap än vad vi har som står utanför. Det är till fördel för dem själv men också hela närområdet. Vi står utanför den säkerhetsgaranti som ett medlemskap innebär.

http://mariestadstidningen.se/asikter/2016/07/18/stark-forsvaret-och-ga-med-i-nato

5 juli 2016

Löfven ställer människor mot människor.

I dag sa Stefan Löfven att det sticker i ögonen att någon som är uppvuxen i Danderyd bryr sig om livet och förutsättningarna i Husby. På fullt allvar ställer han människor mot varandra och på fullt allvar gör han det viktigare att attackera någon för uppväxten hellre än bry sig om människor som bor i ett utsatt område som Husby. 

Det är upprörande att Sveriges statsminister gör situationen i utanförskapets områden till låg partipolitisk retorik istället för att ta ansvar för att alla medborgare där liksom i andra delar av Sverige kan leva i trygghet. Det sticker däremot inte i ögonen att moderatledare eller någon annan oavsett var de är uppväxta bryr sig om vårt samhälle i sin helhet och står upp för våra lagar och regler. 


Det som sticker i ögonen är att han ställer förort mot förort, människor mot människor, och det som sticker än mer i ögonen är att han ignorerar den situation som människor i Husby lever under, med grov kriminalitet, hög arbetslöshet och skatter som hindrar jobb samtidigt som han baktalar någon beroende på var man är uppvuxen. En statsminister bör inte tala illa om någon vare sig man kommer från Danderyd eller Husby och han ska framförallt inte ställa människor mot varandra beroende på var de kommer ifrån. Genom den ekonomiska politiken skapar Löfven ett uppdelat Sverige. Genom sin retorik visar han att han hellre vill splittra än hela.