14 oktober 2016

Historia är historia och ska inte ändras

Muséer ska vara samlingar för vårt kulturarv. När det gäller historien är det just vår historia som ska påminna oss och inspirera oss. När det gäller världen omkring oss, världens folk, olika kulturer och olika delar av världen så är föremål och samlingar berättelser som har en egen kraft och som är en nyckel för vår förmåga att förstå oss själva. 

När politiska krafter vill använda muséer och vårt kulturarv för att låta vår tids värderingar förklara historien vänder vi inte bara på den berättelse vi behöver för att förstå vår egen tid. Vi reducerar den tid, de liv och de villkor som andra människor har levt under. 

Självfallet kan kommunister säga att världen såg ut som de tycker att den såg ut genom att hävda att stammar och bygemenskaper var uttryck för socialistiska samhällen. Miljöpartister kan göra sin tolkning och förklaring av tiden utan elektricitet och bensindrivna bilar, om de vill. Nazister kan rättfärdiga sig själva genom att peka på gångna tiders nationalism och krig. Och som vi ser det kan extrema grupper rensa i vårt kulturarv för att förneka, förblinda eller förvränga. 

De gör alla det felet att de saknar respekt för den kunskap, den erfarenhet och den verklighet som bidragit till att form vår tid. De kan alla påminna om det som var smärtsamt, grymt, orättvist eller lysande. Krig och försoning. Förtryck och frihet. Mörker och upplysning. Det är kunskaperna om helheten som är lärdomen för vår tid. 


Den ska inte förmörkas av käcka och trosvissa tillrättalägganden som syftar till att historien och människors erfarenhet omvandlas för att passa vår tids värderingar och tyckande. Då blir lärdomen lika flyktig som den populism som driver vänstervågor, identitetspolitik eller normkritik. Dagens tyckande blir ett budskap till historien istället för tvärtom. Alice Bah-kuhnke ska hålla händerna borta från Sveriges muséer. Politiken ska inte bestämma över vår historia.