2 december 2016

Krafttag mot brottslighet krävs

Dödsskjutningarna i Malmö och Göteborg har nu en sådan omfattning att de riskerar att bli ett hot inte bara mot människors liv utan också mot den mest grundläggande tilliten till rättsstaten och polisen. Antalet mord är nu så stort att polisen inte förmår undersöka och utreda dem. Det innebär att det i praktiken växer fram dolda zoner vid sidan om rättssamhället i våra två största städer. 

Det handlar om en omfattning som är långt större än i andra motsvarande städer runt om i Europa, även om den relativa omfattningen i sig saknar betydelse eftersom varje dödsskjutning är oacceptabel och varje mord som förblir ouppklarat är ett hot mot oss alla. 


Nu måste polis ges de resurser som krävs för att bekämpa gängen, brottsligheten och utreda morden. Nu måste varje stadsdel vara lika mycket under skydd av rättsstaten som hela vårt samhälle ska vara. Innehav av vapen bör leda till omedelbara åtgärder. Misstankar om brottslighet ska utredas direkt. Brottslingar som grips ska kunna ställas under jourdomstolar i stället för att släppas i väntan på en rättegång längre fram. Utländska medborgares brottslighet ska leda till utvisning. Vi bör nu bekämpa den grova brottsligheten genom att tillämpa nolltolerans även mot andra brott. Sverige ska i varje stad och bygd vara ett land där brottslingar är otrygga och vi medborgare trygga.