8 januari 2017

Nu behövs en rejäl upprustning

Det är bra att regering och opposition nu talar om vikten av att stärka försvaret. Det gör det naturligt att inte bara inse behovet av att stärka försvaret utan också anslå pengar som gör försvaret starkare än vad det är. Då räcker det inte med ökade anslag som minskar försvagningen av försvarsförmågan. Vi måste ha anslag som ger oss den försvarsförmåga som den ryska upprustningen sedan 2003 ställer krav på och vi måste ta höjd för den upprustning som pågår. 


Tyvärr nedrustade Sverige när vi borde ha varit mer vaksamma och observanta på den upprustning som skedde, och fler borde ha lyssnat på varningar om det farliga att dra ner på försvarsanslagen när det ändå var uppenbart att hotbilden förvärrades. Nu är det viktigt att vi tar verkligheten som den ser ut nu på allvar. Försvaret måste få de resurser som krävs för att återhämta det som förlorats och för att möta de hot som nu växer fram. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar