12 mars 2017

Sverige har för höga skatter.

Under alliansregeringen ökade de offentliga intäkterna genom att fler fick jobb. Det mer pengar för skolor, äldreomsorg och sjukvård. Sänkta skatter gav ökade skatteintäkter eftersom sänkta skatter ger fler skattebetalare.

Socialdemokrater har aldrig gillat denna tanke. Därför har de konsekvent hävdat att skattesänkningarna drabbade välfärden, trots att välfärden både i offentlig verksamhet och i hushållen ökade. De drev medvetet en desinformation och hävdade att välfärden förlorade på att skatterna sänktes, att skattesänkningar gick före välfärden. Trots att sanningen var den omvända.

När socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad i förra veckan intervjuades i P1 började hon med att säga som vanligt att skattesänkningarna gett mindre pengar till välfärden men fick problem när intervjuaren konstaterade att Ekonomistyrningsverket visade på motsatsen, att skatteintäkterna ökat och att pengarna till välfärden ökat. Hon försökte då säga att det berodde på befolkningstillväxten, vilket inte alls är relevant eller sant, eftersom den inte innebär fler arbetade timmar om det inte växer fram fler jobb. Dessutom var ökningen i välfärd räknad per capita, så som den redovisades för henne.

Det var smått pinsamt och borde lett till att socialdemokraterna i fortsättningen inte fördömer skattesänkningar, eller åtminstone inte hävdar att skattesänkningarna ledde till att välfärden fick mindre pengar, eftersom välfärden inte fick mindre pengar.

Tyvärr är det nog inte så, socialdemokraterna står hellre för pinsamma fel och höjda skatter än accepterar att lägre skatter ger fler jobb och ökade skatteintäkter. Det är därför som det är viktigt att det finns ett parti som moderaterna som vill sänka skatter så vi får fler jobb och ökad tillväxt, både i privat och offentlig sektor. Sverige har för höga skatter. Sverige behöver lägre skatter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar