17 april 2017

S bekämpar företag som går med vinst

Det enda konkreta resultatet från socialdemokraternas partikongress är att de vill bekämpa alla företag som går med vinst i välfärden. Det beror på att de anser att vinsten underminerar välfärd och försämrar kvalitet.

Så har socialister av alla slag alltid tänkt. Och det har lett till att de alltid bekämpar vinsten. Nu är det välfärdsföretagen som är i fokus, med Vänsterpartiet som pådrivare. Men nästa steg är självfallet alla företag som levererar till den svenska välfärden, och då finns det inga gränser. Företag som bygger vägar bör med socialistisk tro inte få gå med vinst för då blir vägarna sämre och kanske kortare.  Byggnadsföretag som går med vinst bör inte få bygga skolor, för då blir skolorna mindre och byggnaderna sämre. Livsmedelsföretag som vill leverera mat till skolor, sjukhus och äldreboenden bör inte gå med vinst eftersom socialisterna på fullt allvar tror att det blir mindre och sämre mat för att företagen går med vinst. För socialister som hatar vinsten finns inga gränser, bara steg på vägen mot en ekonomi utan vinstdrivande företag, och ytterst utan privata företag.

Där har socialdemokraterna satt sig. De har inte drivits hela vägen som Vänsterpartiet driver dem men de tar ett steg som slår mot alla som är sjuka, går i skolan och som på äldre dar behöver den omsorg som passar dem bäst. I den socialistiska världen är företag som går med förlust bättre än dem som går med vinst. Det är därför som det gått som det gått med varje land som har gått vänsterns väg.

Välfärden behöver ett nej till den socialism som bekämpar vinster, valfrihet och företagande. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar