27 mars 2017

Skadliga skatter måste stoppas.

Sverige leder ligan världens högsta marginalskatter, de har höjts och föreslås höjas ytterligare i ett läge när andra länder sänkt nivåerna. Unikt för Sverige är också att de slår till vid lägre inkomstnivåer än övriga länder.
Dessa höga skatter påverkar vårt beteende negativt och sänkningar skulle vara självfinansierande och till och med statsfinansiellt lönsamma.
Skatterna idag höjer kostnadsnivån för företagen och gör de svårare för små företag att växa, och de stora företagen får svårt att konkurrera internationellt.
Marginalskatterna innebär också en begränsning av arbetsutbudet , det är skatt på utbildning och leder till att fler tar ut ledighet istället för att arbeta mer.
Detta är skadligt för Sverige och en god anledning till att fälla regeringen med en gemensam alliansbudget.

18 mars 2017

Skolor drabbas av vinstförbud, elever blir förlorare

Det är dags att socialdemokraterna nu får ta ansvaret för en politik som vill lägga ner välfärd som en miljon svenskar dagligen är beroende av. Med vinstförbudet vill de avveckla välfärd på ett sätt som aldrig tidigare har skett i Sverige.

En fjärdedel av alla förskolor är privata och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Nästan en femtedel av grundskolorna är fristående och kommer att drabbas av vinstförbudet.

Mer än en fjärdedel av gymnasieskolorna kommer att drabbas av vinstförbudet.

Det innebär att runt om i hela landet kommer skolor och förskolor läggas ner. Skolorna kommer att tvingas upphöra med sin verksamhet, och det är ju syftet med socialdemokraternas  och vänsterpartiets politik, eftersom de inte vill ha privata alternativ och alltid har motarbetat både alternativen och valfriheten.

Varje gång en enskild skola läggs ner väcker det uppmärksamhet. Det gäller kommunala och det gäller privata. När enskilda skolor läggs ner kan det vara motiverat om de inte håller kvaliteten eller kan rekrytera elever. Men nu vill Vänsterpartiet och Socialdemokraterna genomföra den största nedläggningsvågen någonsin. Hur kommer det drabba elever, föräldrar och lärare? Hur kommer det drabba den svenska skolan?

När en kommunal skola i Malmö lades ner för att den inte höll måttet skrevs det mycket om den. När Bauergymnasierna lades ner för att de inte fick ihop elever skrevs det mycket. Men det som socialisterna inom S och V vill göra är väldigt mycket mer. De vill lägga ner bra skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukvård, inte för att den är dålig utan för att människor har valt den. Och när de fått sin vilja igenom avvecklas bra välfärd, mitt framför ögonen på dem som har valt den. 

12 mars 2017

Sverige har för höga skatter.

Under alliansregeringen ökade de offentliga intäkterna genom att fler fick jobb. Det mer pengar för skolor, äldreomsorg och sjukvård. Sänkta skatter gav ökade skatteintäkter eftersom sänkta skatter ger fler skattebetalare.

Socialdemokrater har aldrig gillat denna tanke. Därför har de konsekvent hävdat att skattesänkningarna drabbade välfärden, trots att välfärden både i offentlig verksamhet och i hushållen ökade. De drev medvetet en desinformation och hävdade att välfärden förlorade på att skatterna sänktes, att skattesänkningar gick före välfärden. Trots att sanningen var den omvända.

När socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad i förra veckan intervjuades i P1 började hon med att säga som vanligt att skattesänkningarna gett mindre pengar till välfärden men fick problem när intervjuaren konstaterade att Ekonomistyrningsverket visade på motsatsen, att skatteintäkterna ökat och att pengarna till välfärden ökat. Hon försökte då säga att det berodde på befolkningstillväxten, vilket inte alls är relevant eller sant, eftersom den inte innebär fler arbetade timmar om det inte växer fram fler jobb. Dessutom var ökningen i välfärd räknad per capita, så som den redovisades för henne.

Det var smått pinsamt och borde lett till att socialdemokraterna i fortsättningen inte fördömer skattesänkningar, eller åtminstone inte hävdar att skattesänkningarna ledde till att välfärden fick mindre pengar, eftersom välfärden inte fick mindre pengar.

Tyvärr är det nog inte så, socialdemokraterna står hellre för pinsamma fel och höjda skatter än accepterar att lägre skatter ger fler jobb och ökade skatteintäkter. Det är därför som det är viktigt att det finns ett parti som moderaterna som vill sänka skatter så vi får fler jobb och ökad tillväxt, både i privat och offentlig sektor. Sverige har för höga skatter. Sverige behöver lägre skatter.