19 maj 2018

Vi behöver en ny regering som sänker skatterna

Skälet till att socialdemokraterna inte vill höja skatten genom att ta bort jobbavdragen som de röstade emot, eftersom det hotade välfärden, är att de inser att för enskilda löntagare är en sänkt skatt ökad välfärd och trygghet. En lön som räcker hela månaden ut och som ger marginaler är en trygghet som betyder något i varje hushåll. En skattesänkning som gör det möjligt att spara, som underlättar när man ska byta till större bostad och som gör det möjligt att se sommaren, hösten, vintern eller våren an när det gäller nya kläder för barn och en själv är trygghet. 

Så istället för att höja skatten genom att ta bort jobbavdraget, som man var emot, har socialdemokraterna drivit igenom andra skattehöjningar, för 60 miljarder. Det har inte gett större välfärd i det offentliga, tvärtom har socialdemokratisk politik lett till dubblade vårdköer, men det har drabbat alla genom högre kostnader. Mindre marginaler. En månad som blir längre efter att lönen inte räcker. Det finns viktiga sociala skäl för att sänka skatter. 

Men det finns också viktiga ekonomiska skäl. Med lägre skatter blir det lättare att investera, att producera och att sälja, det blir lättare att rekrytera och billigare att anställa fler. Det var därför som jobbskatteavdragen gav fler jobb och ökade skatteintäkter. Det måste löna sig att utbilda sig liksom att att ta jobb i en annan stad. Sverige måste bli bättre på att företag kan växa här och på att forskare, experter, uppfinnare, entreprenörer vill verka här. 


När man höjer skatten på bensin, tobak och alkohol gör man det för att minska användningen. Det gäller även när skattehöjningar drabbar jobb, investeringar och företagande. Det blir mindre jobb, investeringar och företagande, och mindre välfärd. Sverige behöver en regering som bejakar människors arbete, som sänker marginalskatter och som siktar på att ta bort värnskatten. Om vi ska vara ett ledande välfärdsland. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar