10 reformer för Sverige

Under två mandatperioder har regeringen och alliansen visat att det går att förändra och förbättra Sverige. Idag har fler människor mer pengar att röra sig med och genom reformer står idag svenska företag bättre rustade inför framtiden.

Valet 2014 står mellan två tydliga alternativ; en regering som sätter jobben först och opposition som hitintills bara kunnat redovisa en politik som sänker konkurrenskraft och riskerar fler och fler jobb. Det är inte att ta ansvar för Sverige. Det är bara när fler jobbar som vi kan säkerställa en fortsatt hög kvalité på svensk välfärd. Just därför har jag listat 10 reformer för Sverige som jag anser kommer att stärka och utveckla Sverige.

Reform 1: Förenkla för företagen
I Sverige behöver det bli enklare för fler att starta, utveckla och driva företag. Vi behöver minska regleringar och vi behöver minska skatter för företagande. Det kommer de rödgrön aldrig att göra.

Reform 2: Valfrihet och konkurrens i hela landet
Svensk välfärd behöver högre kvalitet, större utmaningar och större möjligheter för användare och kommuner att ställa krav. Därför ska vi bejaka konkurrens, mångfald och företagande.

Lagen om valfrihet bör bli verklighet i hela landet. Det är inte bara i borgerligt styrda kommuner som medborgarna ska få välja den välfärd som passar dem bäst. Medborgarna ska alltid kunna välja där det är möjligt.

Reform 3: Gör det lättare att anställa och att byta jobb
En ekonomi som kräver mycket av de enskilda människorna i form av kunskaper och engagemang kräver också en ständig utveckling av kunskaper och kompetens.

Att reformera lagen om anställningsskydd handlar om att skapa rörlighet och trygghet på den svenska arbetsmarknaden. När det blir lättare att bli anställd ökar människors möjligheter att pröva nya jobb.

Reform 4: Bredda friskolereformen
Den svenska skolan måste bli bättre. Därför är det bra med många alternativ och konkurrens som gör att enskilda elever alltid kan hitta rätt.

Bredda friskolereformen så att skolväsendet blir mindre beroende av kommunerna och mer beroende av skolor som ger bra resultat. Inför tydliga och skarpa krav och följ upp dem med centrala prov som visar vilka skolor som klarar utmaningarna. Låt skolor som inte håller måttet läggas ner. Med vikande elevunderlag finns det kapacitet att ta emot fler elever i andra skolor. Höj lärarnas löner beroende på deras kompetens och förmåga.

Reform 5: Bygg ny kärnkraft
Ska Sverige kunna fortsätta vara en ledande industriekonomi måste vi ha en fungerande energipolitik som gör det möjligt för den energiintensiva industrin att växa här i Sverige.

Säg nej till att lösa miljöproblem genom höjda energiskatter utan bygg ny kärnkraft. Då får vi investeringar till Sverige och fler jobb.

Reform 6: Avskaffa värnskatten
I en modern konkurrenskraftig nation är det kunskaper som räknas. Det måste vara värt och lönt att utbilda sig. Det måste vara lätt att rekrytera och utveckla människor med de kunskaper som är avgörande för företag och forskning.

Värnskatten som infördes som en tillfällig skatt för att värna statens finanser har blivit till en onödig skatt på kunskap, onödig därför att den kostar staten mer än vad man får in i form av skatter. Den drabbar alla de som satsat på en lång utbildning och framför allt de jobb, befattningar och personer där kunskap och förmåga är avgörande för nya jobb. Den bör avskaffas för att Sverige ska kunna utvecklas till en ledande kunskaps- och företagarnation.

Reform 7: Avskaffa flyttskatten
Är det svårt att få en bostad där jobben finns blir det svårt att ta det jobb som finns. Avveckla flyttskatten så att man kan byta bostad utan att flyttskatten gör så att man inte får råd med en likvärdig bostad.

Staten bör inte tjäna pengar för att man flyttar en trappa ner, ett kvarter längre bort eller till en annan stad. Inget annat land har en evig reavinstskatt som ger mindre pengar att föra vidare till en ny bostad

Reform 8: Mer kvar i plånboken
Välfärden och tryggheten finns hos de enskilda människorna och i familjer. Välfärden blir inte större bara för att staten blir större med högre skatter. Sänkta skatter gör att fler kan leva på sin lön, gör det lönt att ta de jobb som finns och minskar behovet av bidrag.

Med mer kvar av lönen kan alla vanliga inkomsttagare känna större trygghet och större frihet och efterfråga de varor och tjänster som kan öka tillväxten.

Reform 9: Ett starkt försvar
Vi ska ha ett starkt försvar som både kan sättas in internationella insatser och försvara landet. Sverige hotas inte av stora invasioner av det slag som var det kalla krigets hotbilder. Men det innebär inte att det finns och kan växa fram andra hot.

Följ upp försvarsbeslutets målsättningar. Frigör resurser för de materielinköp som ett modernt försvar behöver. Säkra volymen på antalet förband genom att komplettera dagens soldatrekrytering med en ökad frivillighet på värnpliktens grund. Vi behöver ett starkt försvar som kan möta de hot som kan växa fram i vår tid.

Reform 10: Satsa på forskning
Sverige behöver vara ledande i forskning och utveckling om vi ska kunna ha de ledande kunskapsföretagen och alla de huvudkontor som sätter sin prägel på en ekonomi.

Satsa mer på forskning och på våra universitet så att svenska forskare runt om i världen vill och kan återvända hem. Låt oss försöka skapa centra för utländska forskare kring våra svenska universitet. Se till att de stora svenska universiteten kan utveckla ledarskap inom olika forskningsområden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar