29 april 2014

V lägger ned välfärden

När vänsterpartiet presenterade sin budgetmotion var temat högre skatter och välfärd. Men högre skatter ger färre jobb och mindre välfärd. Förbud mot vinster i välfärden innebär förbud mot privata alternativ och mångfald i välfärden liksom det innebär att en lång rad olika verksamheter kommer tvingas lägga ner. Högre skatter och nedlagd välfärd är vad det handlar om.

 

24 april 2014

Feltänkt Möllerström om föräldraförsäkringen

I SvD skriver Johanna Möllerström om föräldraförsäkringen och börjar sin kolumn med " Låt föräldrar vara individer".
Ja just så ska det vara, men min slutsats blir en helt annan än Möllerströms krav på en helt uppdelad försäkring där inget utrymme ges för familjens egna önskemål.

För att låta föräldrar vara individer krävs just att vi politiker inte lägger oss i hur föräldraledigheten ska delas. Det går alldeles utmärkt att idag göra den uppdelning som Möllerström eftersträvar men ännu viktigare att vi ger just föräldrarna själva möjligheten att bestämma hur deras vardag ska se ut och vad som passar just deras familj.

Det är ett tydligt ställningstagande att inte sätta sig över individen - medan Möllerström pratar om "godtyckliga politker som sanktionerar kollektivet" så blir det svårt att förstå hennes resonemang att låsta regler för indiven bestämda av politker som tror sig veta bättre än föräldrarna själva skulle leda till att föräldrar just ses som individer.

22 april 2014

Många som vill göra av med andras pengar

Nu höjs kraven på att höja skatter. När socialdemokraterna lanserar skattehöjningar i ett första steg på 23 miljarder innebär det att allt fler anser att det finns möjlighet att höja skatter som ett självändamål. De glömmer alla att det är medborgarnas pengar de vill ta hand om, som om medborgarnas egen välfärd inte betyder något. De som nu automatiskt anser att skatterna ska höjas för att ge mer utrymme för det de vill göra med andras pengar bär på ett förakt för de enskilda medborgarna.

 

14 april 2014

Skattehöjningar påverkar arbetslösheten negativt

Socialdemokraterna lanserar nu en första våg av skattehöjningar på 23 miljarder. Det motsvarar inte alla de ökade utgifter som deras löften kommer att leda till. Så det kommer att bli fler skattehöjningar, förutom de skattehöjningar som Mp vill ha och som vill Vänstern vill ha. I den första vågen av skattehöjningar är det jobben som ska bli dyrare. Höjda skatter på jobb ger fler arbetslösa. Det är en dålig väg för dem som vill sänka arbetslösheten.

6 april 2014

Reglera föräldraledighet är fel.

Många vill styra och ställa över andra människors privatliv men det är inte så politiken ska hanteras. Den är inte till för att styra över människors vardag utan för att styra över samhället så att människor själva kan forma sin vardag. Det hjälper inte om man är minister, man är likväl bara en annan människa.

Därför är de ständigt återkommande kraven på att reglera föräldrars fördelning av föräldraledigheten lika fel varje gång när de återkommer. De säger mer om förslagsställarnas syn på politikens och sin egen förmåga att lägga andra människors liv till rätta. Moderaternas företrädare bör alla veta att jämställdhet inte kommer ur att styra över människors liv utan att frigöra oss från dem som vill göra våra livsval istället för att vi själva gör det.

1 april 2014

Valfrihet bättre än tvång

Nu föreslår S att gymnasieskolan ska vara obligatorisk. Det är ingen större förändring eftersom de flesta elever redan i dag går gymnasieutbildning. Det vore bättre med en diskussion om hur vi utvecklar den och erbjuder en större mångfald istället för att skapa nya tvång. Valfrihet som S bekämpar löser fler problem än tvång. Det bästa vore nämligen om de flesta elever ville välja gymnasieutbildning för att de själva vill det. Men socialdemokraterna kampanjar nu tillsammans med vänsterpartiet för att minska valfrihet och utveckling till förmån för en monopolisering av gymnasieskolan med där friheten att välja blir mindre men tvånget större. Omodernt och maktfullkomligt.