31 augusti 2014

Vad Löfven inte säger men vill

Om man bara ska gå efter vad Stefan Löfven ville säga om vilken politik han vill föra efter valet skulle han likaväl kunna stödja att alliansen bildar regering. Han vill inte att Mp ska styra över försvarspolitiken, vill inte säga något om kärnkraften, tänker inte höja alla de skatter som socialdemokraterna har kritiserat sänkningarna av och så vidare. Minst lika viktigt är att han vill att Sverige ska ha lägsta arbetslösheten i EU, vilket ju alliansen både vill och är på väg att lyckas med. Tack vare att vi har högsta sysselsättningen i EU har vi också lägsta andelen utan jobb i EU. Vi har lyckats få fler som kan och vill ta jobb och det kräver en fortsättning av den politik som gett den näst snabbaste ökningen av jobb i EU. Så om det bara vore för vad han vill säga och inte säga borde han ge alliansen sitt stöd.

 Men saken är att S föreslår stora skattehöjningar på arbete och företagande, på transporter och energi samtidigt som han vill öka offentliga utgifter ännu kraftigare. Det är ett stort avstånd mellan den politik S står för och den som Löfven vill svara på. Det avståndet är ännu större om man ser till det inflytande på skattehöjningar, ökade utgifter och förbud mot valfrihet som de rödgröna tillsammans kommer verka för med S som en ivrig partner. Och så har vi utrikespolitiken med V och MP och allt annat.

Det är så långt avstånd mellan den politik S vill föra och den som Löfven svarar på så att kvällens Löfven borde stödja alliansen fast han i verkligheten vill ta hjälp av Mp och V för att höja skatter och bidrag. Det är en politik för arbetslöshet och mot nya jobb. Inte för nya jobb mot arbetslöshet.

24 augusti 2014

Maktlösheten i Sosse-Sverige

Jag tycker synd om den äldre damen i socialdemokraternas valfilm. I det socialdemokratiska Sverige finns ingen möjlighet att välja något annat än det boende där politikerna har satt henne. När sonen kommer och hälsar på är han lika maktlös som hon. Så när han sitter och firar med familjen är hon långt ifrån honom och barnbarnen. Socialdemokraternas vision om ensamhet och politiker som bestämmer visar varför det är viktigt att man alltid ska kunna välja något bättre. Tack S!

19 augusti 2014

Vänsterpartiet är välfärdens fiender.

Det är svårt att förstå att vänsterpartierna är så fientliga till privat företagande att de hellre lägger ner bra sjukvård, bra skolor och bra äldreomsorg än att se till att skärpa kraven på alla verksamheter oavsett om de är privata eller kommunala. Och dåliga verksamheter ska väljas bort eller läggas ner. Om de är kommunala eller privata. Men vänsterpartierna hatar vinster och företagande. Då får man fler förluster, ingen valfrihet och högre skatter. Och äldreomsorg som ingen kan välja bort. Skola som ingen kan välja till något bättre. Sjukvård som får växande köer. Vänsterpartierna hatar vinsten så mycket att de gör sig till välfärdens fiender.

17 augusti 2014

S glömmer att vi har högst sysselsättning

Socialdemokraterna vill bryta med den politik som har gett Sverige en snabbare tillväxt av jobb än något annat land i EU, förutom Tyskland. De kopplar inte att sänkta skatter som de kritiserar, ligger till grund för investeringar, tillväxt och konkurrenskraft som gett fler jobb. De hade hellre sett högre skatter och fler bidrag. Det är ansvarslöst att förneka det faktum att vi har högst sysselsättning i EU. Byter man från den politik som gjort oss ledande i EU förlorar vi vår möjlighet att leda de kommande åren.

14 augusti 2014

Låt inte vänstern komma undan

Nu reagerar vänstern mot att vi moderater talar om vad de vill göra om de vinner valet. Det kan man förstå, det vill helst få makten utan att diskutera nerläggning av RUT, avveckling av valfriheten i skolan och höjningen av de skatter som gett människor större välfärd. Socialister av olika slag vill helst vara socialister i lugn och ro, utan debatt. Det kommer de inte slippa undan med.

7 augusti 2014

De rödgrönrosa visar fel väg med höjda skatter

Nu börjar snart det som är den slutliga valkampanjen. Under våren har oppositionen i stort sett inte lämnat något annat besked än att de ska höja skatter och öka utgifter eftersom de anser att svensk ekonomi är i ett uselt skick. I verkligheten har sänkta skatter och kontrollerade utgifter lett till att vi har Europas mest stabila offentliga finanser och lyckats få fram fler nya jobb än något annat land, Tyskland undantaget. Det har vi lyckats med just genom att inte höja skatter utan uppmuntra jobb och företagande. De rödgrönrosa kommer inte göra något för företagande och nya jobb genom att höja skatter och offentliga utgifter.

 De som vill ha den politiken kommer få en politik som ger färre jobb och urholkad välfärd. Det är bara att se sig runt om i Europa.

4 augusti 2014

300.000 nya jobb

Nära 300 000 fler jobb. Det är facit av de två gångna mandatperioderna med alliansen. Det motsvarar en ökning av antalet jobb med sex procent. Det är bara Tyskland som har lyckats bättre, delvis därför att man där har långt fler låglönejobb än i Sverige. Vi har klarat vår utveckling genom en politik för arbete och företagande.

Löfvens allierade Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ låtsas inte om Sveriges framgångar men vill öka offentliga utgifter för att lösa alla problem, trots att vi redan har kunnat öka utgifterna för offentlig välfärd mer än något annat land. En underskottspolitik med de rödgrönrosa kommer underminera välfärden och stänga fungerande välfärdsalternativ som är privata, allt på jobbens bekostnad. Det är vad valet handlar om.