31 oktober 2011

Bidrag - ett stöd vid omställning

Tron på att bidrag är ett sätt att försörja sig leder till bidragsberoende och en social utsatthet. Det är därför bidrag måste vara ett stöd för omställning, inte en rätt till långsiktig försörjning. När bidragsberoendet ersätter kravet på att försörja sig själv slås enskilda människor ut från hoppet att kunna styra över sin vardag. Det borde inte finnas någon organisation som värnar om social trygghet som låter bidragen gå före kravet på arbete. Det är också därför alliansens arbetslinje är så viktig för den bästa hjälpen är att ge människor möjligheter till ett arbete och egen försörjning.

30 oktober 2011

Privata utförare mer effektiva

I debatten om privata och offentliga alternativ inom välfärden är det många teoretiker som har fått för sig att det är svårt att analysera skillnader vad gäller kvalitet och kostnader. I verkligheten är det lätt. Med olika anbud kan man välja det bästa, med låga kostnader och bra verksamhet samtidigt som olika förluster, dyrare administration eller bristande ledning får betalas av företaget själva. De vet de privata vilket leder till en kostnadsmedvetenhet medan de kommunala inte alltid värnar om skattebetalarnas pengar utan de blir tillskott som "bara" tillförs.

I kommunalt skötta verksamheter hamnar alla förluster på skattebetalarna. Antingen i form av högre skatter eller besparingar på välfärdsverksamheten. Det kommunala kan man aldrig säga upp medan det privata alternativet är lätt att byta. Även dåligt skötta verksamheter får man behålla om de är kommunala medan när det gäller privata kan man alltid välja det bättre.

27 oktober 2011

Hur många vill S göra arbetslösa?

Många har de senaste veckorna glömt att socialdemokraterna är ett politiskt parti, inte bara Juholt med olika uppfattningar om det mesta. Och det politiska partiet bör ställas till svars för sin politik. De vill halvera RUT och ROT avdragen och eftersom de är emot att människor använder hushållshjälp ska endast barnfamiljer och äldre få tillgång till avdraget.

Men det är nu dags att lyfta fram mer vilken förändring när det gäller jobb och trygghet som RUT och ROT har inneburit. Idag vet man att ungefär 24.000 nya jobb skapats tack vare denna reform.Det vore bra för debattens skull med siffror om hur många som kommer att ha fått jobb tack vare RUT och ROT. Det borde kunna vara en uppgift som Skatteverket skulle kunna analysera. Hur många kommer med nuvarande ökningstakt vara anställda till 2014, då S kan komma till makten och börja göra människor arbetslösa.

 

26 oktober 2011

I väntan på miljarder till stödfond

Onsdag i dag i ett EU som står och väntar på Europeiska rådet och en lösning som ingen verkar kunna komma på. Men till slut kommer det säkerligen bli ytterlig många miljarder till stödfond som innebär att tyska skattebetalare tvingas garantera pengar till franska banker för att inte Greklands kommande betalningsproblem ska tvinga Italien och Spanien på knä. Och med nya problem för Frankrike.

Ser man till hur stora dessa problem är blir det ännu mer förvånande att socialdemokrater och vänsterpartister i Sverige är fullt upptagna med att föreslå nya utgifter och försvara nya underskott samtidigt som de anklagar politiska partier med budgetdisciplin för att inte bry sig om människors vardag. Håkan Juholt borde använda sin resa i Sverige för att be om ursäkt för sin politik snarare än något annat.

23 oktober 2011

Bra inriktning i Örebro - hög skatt på jobb måste bort

Tillbaka efter partistämma i Örebro.Stämman var mycket tydlig på att arbetsrätten och LAS behöver reformeras, att vi behöver mer flexibla anställningsformer och att värnskatten är ett allvarligt hot mot tillväxt och förnyelse. Det är bra även om flertalet på stämman säkerligen hade velat vara ännu tydligare.

När det gäller värnskatten finns det tyvärr en tendens bland dem som försvarar den att acceptera en socialdemokratisk föreställning om att rättvisa handlar om att man med en högre inkomst måste betala inte bara mer utan en större andel. Även utan värnskatten kommer de med högre inkomster betala en större andel av sin inkomst. Men förutom att man bortser från att den högre inkomsten är en konsekvens av många år utan inkomst, med utbildning istället för arbete, så bortser man från att inriktningen på skattepolitiken påverkar hur hela vårt samhälle utvecklas. Höga skatter på alkohol är till för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen. Sänkt moms på hushållsnära tjänster är till för att utveckla den delen av vårt samhälle. Och det är bra. Men höga skatter på utbildning och företagande drabbar långsiktigt både viljan till utbildning och företagande.

Och det drabbar alla. De många jobben med så höga inkomster som möjligt blir färre ju mindre vi kan utveckla kunskaper och företagande i Sverige. Det är därför vi ska avveckla värnskatten. Så snabbt som möjligt. Vi har inte tid att förlora vare sig företagande, forskning eller kunskapsutveckling om vi ska slå vakt om de många jobben och de bra lönerna.

19 oktober 2011

Ökade utgifter och högre skatter löser inga problem

Socialdemokraterna skulle försvaga de offentliga finanserna med 30 miljarder kronor. Det noterar alliansens partiledare på DN debatt i dag. Det är i grunden inget nytt men ändå lika förvånande varje gång, att man inte lär sig. Redan 2009 när krisen bröt ut ville man i likhet med Spanien öka underskottet för att stimulera ekonomin. Nu står man fast vid slarvet i tron att ökade utgifter och högre skatter löser problem. Det är lätt att resa i Europa för att se hur det går. Kanske skulle Juholt börja med den resan innan han reser vidare i Sverige.

18 oktober 2011

Juholts resa utan slut

Håkan Juholt har inlett sin resa landet runt för att återupprätta förtroendet för den socialdemokratiska partiledningen. Det kan bli en lång resa utan slut. Sedan han tillträdde har socialdemokraterna valt att säga de flesta saker man kan säga samtidigt och han har lovat de flesta utgifter man kan lova.

Det var därför det blev problem med den socialdemokratiska riksdagsgruppen när budgetmotionen skulle beslutas. Det är därför det blev problem med socialdemokraterna och Libyeninsatsen. Det var därför man under någon dag var för ett andraklassens medborgarskap. Och det är därför man varit för en utbyggnad av olika vägar, tunnelbanor och bibliotek varhelst frågorna än kan komma upp. En bra träning för Juholt skulle kunna vara att bestämma sig för vad han tycker om A-kassan, jobbavdragen, valfriheten och utrymmet för budgetlöften och säga samma sak tre dar i rad. Det kan bli en lång resa innan det lyckas.

16 oktober 2011

Borde demonstreras mot ansvarslösa regeringar istället.

Demonstationer världen över mot Wall Street och motsvarande. Finns mycket att säga om hur många banker har fungerat men det är ändå inte där problemen ligger för de kriser vi nu möter. Det hade varit bättre om demonstrationerna hade riktat sig mot alla regeringar som har levt över sina tillgångar, lovat mer än de kunde hålla och som låtit bli att reformera så att tillväxten och jobben kunnat utvecklas. Tänk om vi kunde få se demonstrationer som handlar om lägre utgifter, mindre bidrag och mer företagande. I Grekland och många andra länder hade den typen av demonstrationer kunnat göra skillnad.

Barnlösa tvingas ut i lagens utkant

Publicerat i Svenska Dagbladet brännpunkt 2011-10-16

14 oktober 2011

Drogfrihet måste vara målet i missbruksvården

Publicerat i Dagens Nyheter 2011-10-14

Brister på reformer - hot mot europeisk ekonomi

Det är bristen på reformer som ger tillväxt som nu är det största hotet mot europeisk ekonomi. Reformer vi har gjort i Sverige och som socialdemokrater i Sverige och övriga EU motarbetat. Där motståndet mot reformer lyckats som bäst är det som allra värst. Det är det paniken och oron i dag handlar om. Bättre betyg kan man inte sätta på socialdemokratisk politik. Det vill säga mycket dåligt.

13 oktober 2011

Nato en trygghet när Ryssland positionerar sig

I skuggan av medias bevakning av skandaler och politikens fokusering på den ekonomiska krisen hamnar säkerhetspolitiken, trots att det rör sig mycket inom detta område. Ryssland försöker mer och mer spela en framträdande roll på Arktis och på Atlanten. Strategiskt flyg och marin närvaro är ett uttryck för Rysslands intresse.

Ukraina går nu vägen bort från demokrati och rättstat. Vitryssland är en brutal diktatur. Och i Ryssland talar många kring Putinregimen med längtan om Sovjetunionen. Talet om en Eurasisk union är ett uttryck för maktambitionerna, oavsett hur det går med unionen.

I Östersjön har vi sett hur Ryssland har fått ett strategiskt intresse i form av gasledningen i Östersjön, som är ett uttryck för hur energipolitiken används i strategiska syften. Världen håller på nytt att förändras kring oss. Det vore inte orimligt om vi funderade hur detta påverkar förutsättningarna för vår egen säkerhetspolitik. I en tid då Ryssland inte tvekar att använda inflytandepolitik på länder i sitt grannskap vore Nato en trygghet och resurs även för oss.

 

12 oktober 2011

Moral och regler för andra!

Partiledardebatt i kammaren. Juholt pratade flera gånger om moral och att regler skulle följas. Dvs andra skulle!
Ett bestående intryck blir att socialdemokraterna verkar helt ovetande eller bryr sig i varje fall inte om de allvarliga läge många länder i Europa står inför. Deras förslag på skattehöjningar och ökade utgifter haglar tätt.
Skönt att vi har en statsminister som tar större ansvar och värnar om svensk ekonomi och svenskarnas plånböcker.
Vi behöver bara lyfta blicken och snegla på Grekland så ser vi hur det går när S politik får fullt genomslag!

11 oktober 2011

Heja McDonalds!

Besökt McDonalds idag. Bra arbetsgivare som ger många ungdomar chans till ett första jobb med stora möjligheter till fortsatt utveckling. Ledarskapsutveckling erbjuds inom företaget, 1000 personer genomgår den årligen.
När regeringen halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år anställde McDonalds fler ungdomar och skapade alltså fler arbetstillfällen. Idag säger man att den halverade restaurangmomsen kommer innebära fler anställda och lägre priser!

Mc Donalds tar ansvar

Besöker Mc- Donald´s 2011-11-10
Isabella Jernbeck, Raymond Manakowitz,
Lotta Björk, Metin Ataseven

9 oktober 2011

S förslag till skattehöjningar borde granskas

Uppmärksamheten kring Håkan Juholts bidragsproblem visar på ett allvarligt problem för socialdemokraterna men leder också till en annan sak. Det verkar inte bli någon kritisk granskning av det alternativ som socialdemokraterna och de övriga rödgröna står för.
 
I en tid då dessa partier kan hindra och blockera när de går samman med Sverigedemokraterna vore det på sin plats med en debatt kring hur de tror att skattehöjningar stärker Sveriges konkurrenskraft och möjligheten till fler och nya jobb. Frånvaron av granskning av politiken riskerar att ge en otydlig bild av alternativet till alliansens politik och därmed en föreställning om att det kanske inte är så farligt. I krisens tid är det bara att blicka ut i Europa för att se att det är fel.

7 oktober 2011

Skäl att fira!

I SvD följer man upp att Sverige har haft en alliansregering nu i fem år. Hade vi inte haft det hade vi inte haft lägre skatter med jobbavdrag, RUT och ROT avdrag och mycket annat, ingen valfrihet i sjukvården och vi hade haft mycket större underskott, förutom allt annat de rödgröna hade velat göra med Sverige. Många skäl att fira 5 årsdagen.

4 oktober 2011

S-kvinnor attackerar RUT-tjänster

De socialdemokratiska kvinnorna har nu startat krig mot Sveriges kvinnor och män. Med gamla tiders fördomar i bagaget dömer de ut hushållsnära tjänster som mest utförs av kvinnor, som vi vet mest gynnar kvinnors möjligheter att förena familj med arbete, medan de utan att blinka tycker att man ska tillåta skatteavdrag för de tjänster som i deras fördomsvärld gynnar män och utförs av män. Inför budgetmotionen attackerar de den socialdemokratiska partiledningen för att man vill behålla RUT.

 

Socialdemokraternas budget rena grekiskan

Publicerat i Dagens Industri 2011-10-04

3 oktober 2011

S utgiftsstrategi skulle göra Sverige till ett Grekland

Grekland når inte upp till de budgetmål som man har kommit överens om med EU och andra lånegivare. Underskottet blir större både i år och i nästa år än vad som har sagt. Detta innebär ytterligare svårigheter för landet.

Samtidigt får vi här i Sverige en föraning om hur lätt det kan gå med urholkade statsfinanser. Håkan Juholt har sedan han tillträdde lovat nya utgifter. Så gjorde även Mona Sahlin. För bara några år sedan ville socialdemokraterna ha samma utgiftsstrategi som bland annat Spanien, Portugal och Storbritannien, som ledde till förgörande stora underskott. Och i Grekland ser vi allra tydligast hur dålig en sådan politik är för jobb och välfärd.

Nu tycker den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte att Juholts löften räcker. De vill lova ännu mer, ökat utgifter ännu mer och höja skatter ännu mer. När Papandreou i Grekland verkar ha fått stöd från sin riksdagsgrupp har Juholt förlorat sitt. Men skillnaden är viktig. Juholt sitter i opposition. Och det är tur för Sverige.

1 oktober 2011

Valfrihet - viktitgaste för politiker att skapa

Det tidigare socialdemokratiska statsrådet Jan Nygren skriver på DN Debatt om att S inte längre bör se medelklassen som ett skatteobjekt. Hans poäng är att syftet med en ansvarsfull politik är att göra människor mindre beroende till det offentliga och mer trygga i sina egna val. Och när en allt större framväxande medelklass vill och kan försörja sig och vill kunna göra sina egna val blir socialdemokraterna vilsna.

Nygren har rätt. Det är som om S betraktar bidrag som politikens mening och beroende medborgare som ett politiskt behov. Men människor ska inte uppfylla politikers behov av att få styra och ställa utan det är istället politiker som ska ge människor möjlighet att styra och ställa över sina egna liv. Det gäller politiker i alla partier. Valfrihet är inte något extra eller radikalt. Det är en rätt som vi har skapat fler och fler möjligheter till och som en modern politik måste bygga på.