31 december 2011

Problem runt om i världen avgörande för vår egen välfärd

Följer man den svenska politiska debatten känns det ibland som om vi glömmer den värld och de problem runt om i världen som avgör hur det ska bli i vårt eget samhälle.

Det som sker med Iran, Ukrainas tillbakagång från demokrati, valfusken i Ryssland, den ekonomiska krisen och skuldkrisen, Nordkorea eller Kinas utveckling: allt kommer att vara avgörande för jobb och välstånd i vårt eget land, och för vår egen säkerhet och trygghet.

Hur vi ska möta dessa utmaningar behöver vi tala mer om i den svenska debatten. Det hoppas jag vi kommer att kunna göra under det kommande året.

S - ej i takt med medborgarnas vilja

Socialdemokraterna har varit emot varje jobbskatteavdrag som har genomförts men har accepterat samtliga. Kan det vara för att de är emot att man sänker skatter men inte vill säga till väljarna att de vill höja skatterna? Eller kan det bero på att man har insett att skatterna var för höga och att man själv inte insåg det då när man var emot?

Det finns mycket för socialdemokrater att fundera på innan det politiska livet återgår till det normala. Kan det vara så att man alltid är emot att stärka valfriheten och enskilda människors välfärd men inte vågar säga det när människor har fått valfriheten och en bättre välfärd?

27 december 2011

Privata verksamheter måste vara bra för att överleva

Mellandagarna kan ge anledning till att fundera på det som lätt glöms bort i den politiska debatten. En fråga som socialdemokrater på Aftonbladets ledarsida och i riksdagen kan fundera på skulle kunna handla om den privata välfärden. Hur kan det komma sig att så många vill kunna välja andra alternativ om det verkligen är så att den kommunala är överlägsen bara för att den är kommunal? Och hur kan det komma sig att det går att göra äldreomsorg som lever upp till samma krav till mindre pengar och ändå vinst? Vad är det som är fel i den kommunala verksamheten när andra faktiskt kan göra samma saker bättre?

Det finns nämligen inga privata alternativ som kan överleva utan att de är minst lika bra som de offentliga. Men kommunala verksamheter som är sämre än de privata kan alltid överleva, med hjälp av skattepengar och frånvaro av alternativ.

20 december 2011

Jämställdhet förändras inte med kvotering

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Maria Ludvigsson om debatten i Tyskland om kvoterade bolagsstyrelser. Hon konstaterar att exemplet i Norge visar att man har förändrat statistiken men inte förändrat jämställdheten i näringslivet.

Kvotering är ett enkelt sätt att låtsas att man gör något utan att man gör något åt de grundläggande frågor som handlar om jämställdhet i vardagslivet. Det är symbolpolitik när den är som sämst. Kategoriserar män och kvinnor i en gammaldags ordning för att bättra på statistiken för få istället för att ta bort hinder i verkligheten som möter många.

19 december 2011

Världen har förändrats - men inte S

Håkan Juholt hjälper inte upp det men frågan är om socialdemokraternas problem är bundna till ett mer långsiktigt problem som mötte Göran Persson och Mona Sahlin, nämligen en långsiktigt vikande väljarbas. Kanske är det så att man om några år kan säga att de gjorde vad de kunde för socialdemokratin som parti men inte kunde göra så mycket med en politik som bands till vad staten skulle göra för medborgarna över deras huvud.

Helgens Sifo-siffror för socialdemokraterna handlar självfallet inte längre om skandalrubrikerna utan om att väljarna, och socialdemokraterna för den delen, inte längre vet vad de vill. Och i den mån man vet vad de vill så är det emot alternativen inom välfärden och emot RUT. Eller kanske inte. Socialdemokraternas problem är nog inte Juholt utan världen och verkligheten. Den har förändrats. Det är inte så lätt att finna lösningar på framtidens problem om man är van vid att receptet heter ökade utgifter och större stat.

17 december 2011

Äldre måste behandlas som individer - inte ett kollektiv

I torsdags hade vi i Socialutskottet en hearing om äldreomsorgens framtida utmaningar som visade på många av de svåra frågorna. Och som alltid riskerar de svåra frågorna att falla bort när viljan att förenkla tar över. Det är som om diskussionen ändå bara blir till en upprepning av en gammal debatt om offentlig eller privat äldreomsorg.

Det är bra att äldreomsorgen har blivit en av de stora politiska frågorna. Det är bra för den kommer bara bli större, i takt med att vi får allt fler äldre och att allt fler blir så pass mycket äldre att de också kräver mer vård.

De svåra frågorna om hur allt fler blir äldre och behöver allt mer omsorg löses inte bara genom att man säger privat eller offentligt. Men många av frågorna får fler svar genom alternativ och förnyelse. Lika viktigt är möjligheterna att leva upp till många människors skilda behov. Det är därför privata alternativ är bra, de ger möjlighet att byta och ställa högre krav samtidigt som olika behandlings- och omsorgsmetoder kan utvecklas genom nytänkande och entreprenörskap.

När partiledare som Juholt vill skapa konflikter som bygger på föreställningen att offentligt är bra och privat dåligt glömmer vi de svåra frågorna. Närmare 80 % av äldreomsorgen är nämligen offentlig och har stora problem. En äldreomsorg som bara bygger på en modell och som förutsätter att offentlig omsorg är bättre bara för att den är offentlig kommer att minska både förnyelsen, mångfalden som tar hänsyn till enskilda behov och den konkurrens som höjer kvalitet och ger oss bästa möjliga omsorg för pengarna. Det blir de äldre som drabbas när kommunalpolitiker ska driva omsorgen likadant för alla.

 

14 december 2011

Krav på militär förmåga och underrättelsetjänst

För ett år sedan prövade en självmordsbombare att ta livet av så många människor som möjligt i Stockholms city. I somras såg vi ett terrordåd i Oslo och på ön Utöya som var ofattbart. De har båda det gemensamt att de överraskade två samhällen som innerst inne inte vill tro det kan hända oss. Men det enda vi vet om terrordåd av detta slag är att de kommer som överraskningar, där vi minst kan ana det, där ingen är förberedd.

Och de bygger på att det finns hat som bärs av enskilda människor. Ibland är hatet organiserat och ibland bärs det av enskild galning. Att det finns en islamistisk terror som bygger på nätverk och förkunnelse gör inte en främlingshatande terrorist som i Norge mindre sannolik. Snarare tvärtom. Det som alltid måste finnas i vårt samhälle är en förmåga att möta det oväntade våldet oavsett var den kommer ifrån.

Ytterst ställer det krav på en militär förmåga att möta väpnade attentat i större skala och en underrättelseförmåga att samla den information som finns tillgänglig både om den enskilde galningen och de organiserade. I Norge blev priset högt. I Sverige gjorde slumpen att vi nästan har glömt bort det. Det kunde ha varit tvärtom. Det måste vi planera förmåga och beredskap efter. Annars är risken att det ofattbara händer även här.

11 december 2011

Oärlig Putin

I Ryssland ger Putin omvärlden, från USA´s utrikesminister Clinton till svenska diplomater, skulden för protester mot valresultatet och det fusk så många är övertygade om. I ett sådant samhällsklimat finns ingen vilja att komma tillrätta med valfusket, även om ryske presidenten Medvedev har sagt att det ska undersökas.

En regim som fuskar mot sina medborgare fuskar även mot sina grannar för att uppnå sina maksyften. Det kan vara värt att komma ihåg när man i Ryssland demonstrerar mot valfusket och demonstrationerna bara avfärdas som utländsk uppvigling. Regimen Putin är inte ärligare mot sin omvärld än mot sina undersåtar. Svensk och europeisk säkerhetspolitik bär ta fasta på det.

9 december 2011

Fritt vårdval ger bättre kvalitet

Fritt vårdval ger en bättre uppföljning av kvalitet, och desto bättre uppföljning av både kommunal och privat verksamhet blir det i de kommuner som har en stor andel privata alternativ och aktivt kundval:

”För att definiera vad kvalitet i vård och omsorg är, menar Anjou att vårdval är att föredra framför andra system. När pengarna följer den som söker vård eller omsorg, är medborgarnas inflytande aktivt vid varje valsituation.

Kundvalssystem ger kvalitetssäkring på ett helt annat sätt än vad offentliga upphandlingar kan göra.”

Det konstaterar Maria Ludvigsson när hon i dag refererar vad forskaren Leif Anjou har kommit fram till i sina studier. Något för Juholt att läsa. Han har ju ändrat sig förr.

7 december 2011

Svensk media rapporterar inte om beslut i Bryssel

Två dagar i Bryssel med diskussioner kring europeisk politik, som egentligen är lika svensk som svensk inrikespolitik. Beslut som fattas gemensamt med andra länder blir till svensk lag och är en del av den politik som förändrar det svenska samhället. Som med all politik, ibland till det bättre och ibland till det sämre, beroende på vilken uppfattning man har.

Det är en svaghet att svenska media inte orkar rapportera om en beslutsprocess som är en del av svensk politik och som påverkar det svenska samhället lika mycket som besluten i riksdagen. Och det är klart en svaghet att inrikespolitik i Bryssel betraktas som utrikespolitik bara för att den inte bara påverkar Sverige utan även andra länder. I grunden blir det otydligt vem som är ansvarig för vad, lätt att fly ansvar när man vill och svårt att rösta för förändring. Banklagstiftning, konsumentskydd, konkurrensfrågor, upphandlingsregler, miljölagstiftning, transportpolitik och ekonomisk politik är inte utrikespolitik utan frågor som kräver samma rapportering som all annan inrikespolitik.

4 december 2011

Politik hit och dit S ledarstil

Håkan Juholt skriver att det måste bli slut på kvartalspolitiken. Men det var inte tänkt som en kritik mot den egna ledarstilen utan mot alliansens politik. Själv byter han ju politik vecka för vecka. Libyen eller inte Libyen. Insats med flyg eller fartyg. Skattesänkningar för pensionärer eller höjningar för alla andra. Vinst i omsorgen eller inte. Och socialdemokraterna tvingas uttala förtroende för honom dag efter dag. Likväl vet ingen vad socialdemokraterna vill.

Han kanske är irriterad att alliansens politik ligger fast kvartal efter kvartal och ger stabilitet. Det har ju knappast varit hans ledarstil.

2 december 2011

Svensk försvarsindustri håller hög klass

Med den schweiziska regeringens beslut att köpa en utvecklad version av Gripen får vi än en gång en demonstration av den svenska försvarsindustrins förmåga att i ett litet land producera högklassig försvarsteknologi. Genom köpet skapas dessutom nya förutsättningar att ytterligare utveckla Gripen till den så kallade Super-Gripen. Ett plan med större lastförmåga och räckvidd än dagens versioner.

Den svenska försvarsindustrin visar därmed att den genom sin exportförmåga bidrar till att utveckla det svenska försvarets förmåga. Vi har i samband med Libyeninsatsen sett planens kapacitet till avancerade och kvalificerade spaningsuppgifter och med en utvecklad version kommer Gripen kunna möta nya uppgifter när det gäller det svenska luftförsvaret, som till exempel insatser mot robot och missilattacker. Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om att det är det låga priset och billiga flygtimmar som bidrog till att Schweiz fattade sitt beslut till svensk fördel. Det visar att det svenska valet av flygplan har gynnat även Sverige.

30 november 2011

Vin i brevlådan!

Idag besök på ett företag som levererar vin direkt med hemleverans till privatpersoner. Sedan 2008 är det tillåtet i Sverige och det finns flera seriösa företag som erbjuder de tjänsterna, skattar i Sverige och driver bra verksamhet. Dessa ska inte sammanblandas med mindre seriösa spritnäthandlare.

Är väldigt konstigt när vårt monopolbolag Systembolaget driver opinion mot vinföretagen med skrämselargument att det skulle öka alkoholkonsumtionen samtidigt som Systembolaget själva planerar för hemleveranser av hela sitt sortiment!

Att prioritera rätt

Ibland borde vi tänka och diskutera mer om den offentliga sektorns roll, både på kommunal och statlig nivå. Dels finns det de offentliga uppgifterna som ingen annan kan utföra än stat eller kommun. Men sen finns det också stödet till de grupper som inte har något annat alternativ för sin trygghet och vardag än det som vi tillsammans kan ge dem. Och sedan finns det alla de verksamheter där stat och kommun kan biträda och hjälpa men som också kan fungera på andra sätt.

Sjukvård och äldreomsorg ska vara offentligt finansierat liksom skola men behöver inte utföras av kommunen. Finansieringen ska göra alla trygga. Samma krav ska gälla när det gäller stödet till dem som annars inte har någon annan att vända sig till. Efter några dagars budgetdebatter i både riksdag och kommun skulle jag vilja att vi började i rätt ända och började med de utgifter där politiken har en unik roll för den enskildes trygghet och där vi inte får kompromissa om kvalitet. Idrottshallar och elljusspår, eller stödet till kultur är viktiga frågor men de är inte lika avgörande som stödet till våra äldre eller de mest utsatta. Det är i den änden vi måste börja.

28 november 2011

Krisländers ekonomi finns i S-budget

Kan inte låta bli att fundera på hur det hade sett ut om Sverige hade haft socialdemokratisk politik de senaste åren. Var och en kan fundera på följande: hade vi haft högre offentliga utgifter? Hade vi haft större underskott, eller rättare sagt hade vi haft underskott? Hade vi följt mer av den politik som krisländerna har fört? Ja, svaret på de frågorna finns i socialdemokraternas budgetmotioner.

En röd tråd är att man ville klara krisen genom ökade underskott och att man även i dag vill slänga till med högre utgifter och skattepolitik som skulle öka underskottet ännu mer. I socialdemokraternas krispolitik ser vi framgången för alliansens. Istället för att göra panikartade ökningar av underskott och utgifter för att stimulera ekonomin är det viktigaste att bevara förtroende och kontroll. Lyssnar man på Juholt hade det blivit en kursändring per vecka.

27 november 2011

S klagar på mest välskötta ekonomin

I veckan som gick fick den svenske finansministern bästa betyg i Financial Times för att Sverige är den mest välskötta ekonomin, då kan det inte vara lätt för socialdemokraterna att hävda att alliansen har raserat svensk ekonomin. Att den är mer välskött än andra beror självfallet på många orsaker. Men det intressanta är att dagens socialdemokrater verkar vara emot de flesta reformer som har lett oss dit vi är. Det är ett skäl till varför det verkar vara svårt att vara socialdemokrat.

24 november 2011

Låt familjerna bestämma själva

Det finns många politiker som tror att de kan lägga livet till rätta och att det bara handlar om att tala som om man sitter vid köksbordet och bestämmer över andra människors liv. Maria Ludvigsson pekar på detta på Svenska Dagbladets ledarsida, och påminner om att inte minst socialdemokratiska politiker gärna vill ha ett fickpenningssamhälle där skatten är hög och bidragen delas ut efter politisk prövning om de behövs. Och på samma sätt vill de reglera hur mycket man ska arbeta om man är småbarnsförälder, som om minskad arbetstid är det som behövs för att ta oss ur den kris som Europa kämpar med.

En radikal idé är annars att låta småbarnsföräldrar och andra bestämma själva hur mycket de ska arbeta, eller hur de ska ta hand om sina barn, eller hur man ska välja barnomsorg. Eller så kan de som tror de vet bäst hur man styr över andra människors privatekonomi förklara på vilket sätt Håkan Juholt kan bestämma bättre än familjerna själva. Det är få familjer som kan leva med den oordningen.

22 november 2011

Éndast 3 % S-styrt

Den ekonomiska krisen i Europa vilar över all annan politisk debatt, förutom i den svenska socialdemokratin som menar att det är Sverige som är det stora krislandet. En del länder har kunnat röra sig ut ur den omedelbara krisen genom besparingar och reformer medan andra som försökt skjuta problemen framför sig har satt sig allt djupare i krisen. Ökade utgifter och nya lån löser inte problemet med för stora utgifter och för stora lån. Nu ser vi hur väljarna reagerar mot de regeringar som inte tar itu med problemen. Ännu mer impopulärt än svåra beslut är nämligen regeringar som inte kan eller vågar ta beslut. Därför ser vi nu hur socialdemokratisk utgiftspolitik har tappat stöd i Europa. Nu är det bara 3 % av medborgarna i EU som har en socialdemokratisk regering. Det kan vara en tröst för Juholt. Det är inte lättare för hans kolleger.

21 november 2011

Valfrihet för de äldre och anhöriga

Publicerat i Nya Wermalands Tidning 2011-11-21

s höjer inte rösten när det gället kommunala missförhållanden

Vård och omsorgsdebatten fortsätter men som om den inte handlar om de äldre utan om privat eller offentligt. Men det är fel, den måste handla om de äldre och för dem som behöver vård och omsorg är dålig vård, eller vanvård, lika illa oavsett om det är en privat eller offentlig utförare. Det är som om socialdemokrater vägrar att inse att dålig vård är lika dålig om den är offentlig som om den är privat. Och dålig vård finns tyvärr överallt, liksom fall av vanvård dyker upp överallt.

Men den dåliga vården kan man välja bort. De privata verksamheter som sköter sig kommer vare sig få patienter, eller kunder, eller intäkter. För Carema är de allvarliga felen mycket kostbara och tvingar fram förändringar, på ett eller annat sätt. Antingen förändras verksamheten radikalt eller så försvinner man helt. Redan nu har man förlorat uppdrag på grund av dålig verksamhet. Och ansvaret går till andra som kan ta det bättre.

För kommunala verksamheter är det enklare. De går inte att välja bort när de är monopol och de är svårare att ändra. De kan fortsätta på som om inget har hänt. Och det är så socialdemokraterna föredrar att det ska vara. Juholt eller andra socialdemokrater har inte någon gång höjt tonen mot kommunala verksamheter som inte håller måttet. För dem är det bättre med kommunalt oavsett kvalitet, det är allttid bättre än det som människor själva vill välja.

19 november 2011

En 20-lapp räcker för att ge dig en joint

Efter flera besök på verksamheter som arbetar mot narkotika och den utslagning som narkotikan ger. Det finns många som i missbrukets miljö på olika sätt ursäktar eller vill förklara det. Från dem som menar att det är en följd av socialpolitiken, till dem som försvarar bruket av substitutionsläkemedel som enda och bästa alternativ till de verkliga drogerna och till dem som tycks tro att så länge det inte handlar om injicering är det inte farligt utan till och med salongsrent.

Alla dem som på olika sätt försöker förklara, försvara eller ursäkta olika former av missbruk bidrar till en förlåtande attityd som gör att den enskilde lättare hamnar på fel sida tröskeln. Och vi ser hur användningen av preparat ökar, speciellt cannabis (som är en billig drog 80-100 kr /gram) och nya syntetiska droger som säljs framförallt genom en ökande näthandel. vi ser hur olika grupper dras in i det, från hårt arbetande unga till dem som sitter fast i utanförskap och dras ännu djupare ner i beroende.

Ett besök på länskriminalens narkotikarotel i går understryker detta och visar hur , hur allvarlig situationen är och hur viktigt det är att man drar en tydlig gräns mot narkotika genom hela det svenska samhället, från sociala myndigheter och vård, skola och arbetsliv och ute på stan. Även om användningen av droger ökar i Sverige har vi tillnärmelsevis inte så stora problem som många andra mer drogliberala länder. Vi får aldrig låta narkotika bli en accepterad del av vårt samhälle.

17 november 2011

Juholt långt från verkligheten

Nu har Håkan Juholt än en gång visat att det här med fakta inte är riktigt förenligt med hans politik. Enligt honom skulle friskolereformen ha gett Sverige ett lika segregerat skolsystem som USA. Skolverket som har de siffror han hänvisar till säger att han har fel men han insisterar och säger att det handlar om politik!

Men friskolereformen innebär ju motsatsen till segregation. Den innebär att man kan få välja sin skola, inte bara gå där man bor. Det har inneburit det inte längre beror på var man bor utan vad man vill och behöver som styr. Det vill säga den segregation som finns i bostadsområden styr inte längre över elevernas skolgång. Det borde alla vara för, men som sagt, för Juholt handlar det om ”politik”, inte om verklighet.

16 november 2011

Att företräda medborgarna

Genom årens lopp har det avslöjats alltför många missförhållanden i äldreomsorg. Alltför många gånger i media och inte genom kommuners egen uppföljning.

Ibland i kommunala verksamheter och ibland i privata. Det finns helt enkelt dåliga verksamheter och bra. En skillnad är att det är svårare att göra något åt dåliga kommunala verksamheter än privata. De privata kan man bara byta ut medan kommunala ledare ofta tenderar att försvara den egna verksamheten på de äldres bekostnad.

Den grundläggande frågan handlar om vad som är bäst, att kunna byta verksamheter som inte håller måttet. Flera moderatledda kommuner har för länge sedan gått från upphandlingar inom äldreomsorgen och istället gett invånarna makten att välja och en peng lika för alla som följer med brukaren. Uppföljning och utvärdering är då det som är kommunens viktiga ansvar som företrädare för medborgarnas intresse.
I debatten om vem som ska driva vården verkar socialdemokrater hellre försvara den kommunala verksamheten än de äldres intressen.

 

 

14 november 2011

Mångfald ger möjlighet till byte

Diskussionen om vården av våra äldre fortsätter. Naturligt nog tar den sin utgångspunkt i de exempel där vården har varit dålig. Men det kan också vara bra att se var den fungerar som bäst. Det är när upphandling, valfrihet och kontroll fungerar. Det gör att en analys av dåligt fungerande vård måste ta sikte på all äldrevård som inte lever upp till höga krav. Det ska inte ens behöva vara missvård för att man ska byta. Och just möjligheten att byta vårdgivare när det gäller att slå vakt om de äldre får vi inte glömma är en av de viktigaste åtgärderna för kommunalpolitiker som vill göra det bästa. Byta ut dålig kommunal verksamhet eller dålig privat till en bättre fungerande verksamhet. Det ger dagens mångfald av vårdgivare möjlighet till.

12 november 2011

Uppföljning är kommuners ansvar

Både om friskolor och om privat vård rasar nu en debatt där socialister av olika slag tycker att skolornas och vårdgivarnas effektivitet och lönsamhet är ett större bekymmer än elevers krav på bra skolor och äldres behov av en trygg omsorg för dem.

Det är bra att vi har företag som producerar högklassig välfärd. Och de som inte håller måttet ska man avveckla eller skilja från uppdraget. När det upptäcks brister i verksamheten är det inte på grund av att vi har allt fler privata alternativ utan för att vi har alltför dålig uppföljning av kvalitet och resultat inom välfärden. Det är de som upphandlar och köper vård som också måste följa upp. Brister i uppföljningen är de kommunala ledningarnas ansvar. Det bör man se till att man kan ta och inte skylla på att det finns vårdgivare eller skolor som går med vinst.

10 november 2011

Avregleringen har inte inneburit högre kostnader

Riskkapitalbolag som äger apotek gör inte apoteksreformen sämre. Den är en stor framgång som inte påverkas av ägandeformer. Däremot är den skattekonstruktion som en del bolag ägnar sig åt oacceptabel, oavsett vilken verksamhet de bedriver. Det ska inte vara möjligt att ägna sig åt den sorts skatteflykt som en del bolag uppenbarligen ägnar sig åt, genom att skapa höga kostnader genom att betala höga räntor till sina ägare.

Den typen av skatteflykt har i sig inget att göra med apoteksverksamhet som sådan, eller apoteksreformen, och den bör täppas till. Vad som är helt klart är att konstlade räntenivåer inte ska få påverka kostnaden för läkemedel.

Det är viktigt att veta att avregleringen inte inneburit högre kostnader för skattebetalarna utan kostnaderna för läkemedel ligger på samma nivå som innan reformen genomfördes.

8 november 2011

Vissa prioriteringar måste vara självklara

I går ett viktigt möte på riksförbundet för rörelsehindrade barn, med berättelser om familjer som gör sitt yttersta för att inte bara klara vardagen utan också göra det mesta möjliga av livet för sina barn. En sak som slår mig vid dessa tillfällen är att om det är några grupper i vårt samhälle som behöver ett starkt offentligt stöd så är det dem som i sin vardag inte klarar sig utan stöd. De kan inte göra något åt det funktionshinder som just de har drabbats av men de måste ges möjligheter till inte bara en bra skolgång utan aktiviteter och sysselsättning för att få en vardag med innehåll och glädje. Där har stat och kommun ett ansvar som ingen annan kan ta.

Även i tider av besparingar och begränsade offentliga utgifter är det de som utan det offentliga stödet är helt utelämnade som måste prioriteras. De måste alltid kunna lita på oss andra. Och vi måste ta vårt ansvar.

7 november 2011

Låga siffror för S

Socialdemokraterna når rekordlåga siffror och Aftonbladets kommentator Lena Melin skriver att felet inte är Juholts. Det är nog sant. Han har säkerligen inte hjälpt upp socialdemokratin med sina olika utspel men hade socialdemokraterna haft ett tydligt budskap och en tydlig roll hade det visserligen påverkat men inte slagit så hårt som opinionen nu gör mot partiet.

Och skälet är att det inte finns något budskap från socialdemokraterna som är trovärdigt. Recepten för att bekämpa arbetslösheten är gammaldags och saknar trovärdighet. Skattefrågorna är för ett skattehöjarparti så svåra att de själva inte vet vad de ska tycka. Och så kokar allt ner till att de vill göra som på 1970-talet och hindra alternativ inom välfärden. Ja, Juholt är ett problem, men han är det nog för att han är så bunden vid en gammal socialdemokratisk agenda, mer än något annat.

6 november 2011

Hjälp ur missbruk

Det finns ingen farligare väg till ett liv i utanförskap och fattigdom än att göra bidragsberoendet till det normala för människor i svåra livssituationer. Det är ett skyddsnät och ett stöd - hjälp till egen försörjning och arbete är den viktigaste och bästa insatsen.
Ska man häva missbruk och beroende kan man inte lägga hela ansvaret för missbruket på läkare och på vården. Då förringar man den enskildes förmåga att med stöd av det sociala och vården ta ansvar för sitt eget liv. När det blir till ett organiserat intresse att hävda motsatsen riskerar man att konservera både missbruk och utanförskap.

Denna uppfattning som jag har, har den senaste veckan lett till att jag på nätet utsatts för anklagelser om allt möjligt, från att inte veta vad fattigdom är till att strunta i missbrukare. Det är förvånande hur enskilda debattörer utnyttjar påståenden och förvrängningar som är direkt fel som grund för politisk debatt.

För min del är det viktigaste att vi formar en politik som hjälper den enskilde att förändra sitt liv, inte ger efter för organiserade intressen som i sin vällovliga iver att värna missbrukare försvarar missbruket.

3 november 2011

Brist på reforner och utvecklad konkurrenskraft ger svår situation

Samtidigt som Nordiska rådet har sitt möte i Köpenhamn balanserar världsekonomin inför en allt svårare situation. Den grekiska röran drabbar alla och borde också leda till att alla tar sitt ansvar.

Det gäller inte minst de ekonomier som i dag har stora överskott, som Kina. Och det gäller än mer de ekonomier som har stora underskott på grund av att man inte har reformerat sina ekonomier som Italien och Frankrike.

Och det gäller de ekonomier, som de nordiska, som i dag står utanför den värsta oron, men som likväl drabbas och som kommer att drabbas av framtida kriser som mer direkt berör oss. Situationen i Danmark visar att förmågan att utveckla konkurrenskraft är något som ständigt måste prägla politiken. Det gäller även Sverige.

2 november 2011

Grekisk regering som inte tar ansvar

Plötsligt verkar allt förfalla än mer i Grekland. I frånvaron av stabila offentliga finanser urholkas inte bara välfärden utan också den politiska stabiliteten. Med löftet om en folkomröstning om krispaketen har Grekland i praktiken inte en regering som kan ta ansvar utan som låter utvecklingen pågå tills det grekiska folket har röstat om man är för eller emot att sanera de egna statsfinanserna. Och eftersom folket är emot besparingarna är risken att man säger nej till krispaketen men därmed förlorar all stabilitet i samhällsekonomi och politik. Det är ett dåligt ledarskap som har fört Grekland hit till dagens kris, men det är ett än sämre ledarskap som nu kastar landet in i ovissheten, och med stora konsekvenser för andra länders ekonomier. Det är en påminnelse om att det inte är eurons fel utan grekiska politikers fel. Ett minimikrav som deras väljare borde ställa på dem vore att de nu tar ansvar och gör rätt.

1 november 2011

Att ta bort gränshinder i Norden

Möte med Nordiska rådet i Köpenhamn. Som jag tidigare skrivit ett samarbete som än mer än tidigare behöver finna sin form. Med medlemskap i EU, eller delaktig i samarbetet som Norge, har de nordiska länderna kommit varandra närmare än någonsin.

Samtidigt finns kulturskillnaderna där liksom onödiga hinder. Det borde vare en uppgift för Nordiska rådet att driva på att de gränshinder som fortfarande finns avvecklas, som till exempel skatteregler som försvårar, skillnader som leder till långt mycket dyrare mobiltelefonsamtal och surf mellan Malmö och Köpenhamn än mellan Malmö och Boden. Istället för att försöka odla något specifikt nordiskt borde vi göra Norden till ett föredöme när det gäller att avveckla gränshinder. Det vore specifikt nordiskt.

S vill försämra både rut- och rotavdraget

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-11-01

31 oktober 2011

Bidrag - ett stöd vid omställning

Tron på att bidrag är ett sätt att försörja sig leder till bidragsberoende och en social utsatthet. Det är därför bidrag måste vara ett stöd för omställning, inte en rätt till långsiktig försörjning. När bidragsberoendet ersätter kravet på att försörja sig själv slås enskilda människor ut från hoppet att kunna styra över sin vardag. Det borde inte finnas någon organisation som värnar om social trygghet som låter bidragen gå före kravet på arbete. Det är också därför alliansens arbetslinje är så viktig för den bästa hjälpen är att ge människor möjligheter till ett arbete och egen försörjning.

30 oktober 2011

Privata utförare mer effektiva

I debatten om privata och offentliga alternativ inom välfärden är det många teoretiker som har fått för sig att det är svårt att analysera skillnader vad gäller kvalitet och kostnader. I verkligheten är det lätt. Med olika anbud kan man välja det bästa, med låga kostnader och bra verksamhet samtidigt som olika förluster, dyrare administration eller bristande ledning får betalas av företaget själva. De vet de privata vilket leder till en kostnadsmedvetenhet medan de kommunala inte alltid värnar om skattebetalarnas pengar utan de blir tillskott som "bara" tillförs.

I kommunalt skötta verksamheter hamnar alla förluster på skattebetalarna. Antingen i form av högre skatter eller besparingar på välfärdsverksamheten. Det kommunala kan man aldrig säga upp medan det privata alternativet är lätt att byta. Även dåligt skötta verksamheter får man behålla om de är kommunala medan när det gäller privata kan man alltid välja det bättre.

27 oktober 2011

Hur många vill S göra arbetslösa?

Många har de senaste veckorna glömt att socialdemokraterna är ett politiskt parti, inte bara Juholt med olika uppfattningar om det mesta. Och det politiska partiet bör ställas till svars för sin politik. De vill halvera RUT och ROT avdragen och eftersom de är emot att människor använder hushållshjälp ska endast barnfamiljer och äldre få tillgång till avdraget.

Men det är nu dags att lyfta fram mer vilken förändring när det gäller jobb och trygghet som RUT och ROT har inneburit. Idag vet man att ungefär 24.000 nya jobb skapats tack vare denna reform.Det vore bra för debattens skull med siffror om hur många som kommer att ha fått jobb tack vare RUT och ROT. Det borde kunna vara en uppgift som Skatteverket skulle kunna analysera. Hur många kommer med nuvarande ökningstakt vara anställda till 2014, då S kan komma till makten och börja göra människor arbetslösa.

 

26 oktober 2011

I väntan på miljarder till stödfond

Onsdag i dag i ett EU som står och väntar på Europeiska rådet och en lösning som ingen verkar kunna komma på. Men till slut kommer det säkerligen bli ytterlig många miljarder till stödfond som innebär att tyska skattebetalare tvingas garantera pengar till franska banker för att inte Greklands kommande betalningsproblem ska tvinga Italien och Spanien på knä. Och med nya problem för Frankrike.

Ser man till hur stora dessa problem är blir det ännu mer förvånande att socialdemokrater och vänsterpartister i Sverige är fullt upptagna med att föreslå nya utgifter och försvara nya underskott samtidigt som de anklagar politiska partier med budgetdisciplin för att inte bry sig om människors vardag. Håkan Juholt borde använda sin resa i Sverige för att be om ursäkt för sin politik snarare än något annat.

23 oktober 2011

Bra inriktning i Örebro - hög skatt på jobb måste bort

Tillbaka efter partistämma i Örebro.Stämman var mycket tydlig på att arbetsrätten och LAS behöver reformeras, att vi behöver mer flexibla anställningsformer och att värnskatten är ett allvarligt hot mot tillväxt och förnyelse. Det är bra även om flertalet på stämman säkerligen hade velat vara ännu tydligare.

När det gäller värnskatten finns det tyvärr en tendens bland dem som försvarar den att acceptera en socialdemokratisk föreställning om att rättvisa handlar om att man med en högre inkomst måste betala inte bara mer utan en större andel. Även utan värnskatten kommer de med högre inkomster betala en större andel av sin inkomst. Men förutom att man bortser från att den högre inkomsten är en konsekvens av många år utan inkomst, med utbildning istället för arbete, så bortser man från att inriktningen på skattepolitiken påverkar hur hela vårt samhälle utvecklas. Höga skatter på alkohol är till för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen. Sänkt moms på hushållsnära tjänster är till för att utveckla den delen av vårt samhälle. Och det är bra. Men höga skatter på utbildning och företagande drabbar långsiktigt både viljan till utbildning och företagande.

Och det drabbar alla. De många jobben med så höga inkomster som möjligt blir färre ju mindre vi kan utveckla kunskaper och företagande i Sverige. Det är därför vi ska avveckla värnskatten. Så snabbt som möjligt. Vi har inte tid att förlora vare sig företagande, forskning eller kunskapsutveckling om vi ska slå vakt om de många jobben och de bra lönerna.

19 oktober 2011

Ökade utgifter och högre skatter löser inga problem

Socialdemokraterna skulle försvaga de offentliga finanserna med 30 miljarder kronor. Det noterar alliansens partiledare på DN debatt i dag. Det är i grunden inget nytt men ändå lika förvånande varje gång, att man inte lär sig. Redan 2009 när krisen bröt ut ville man i likhet med Spanien öka underskottet för att stimulera ekonomin. Nu står man fast vid slarvet i tron att ökade utgifter och högre skatter löser problem. Det är lätt att resa i Europa för att se hur det går. Kanske skulle Juholt börja med den resan innan han reser vidare i Sverige.

18 oktober 2011

Juholts resa utan slut

Håkan Juholt har inlett sin resa landet runt för att återupprätta förtroendet för den socialdemokratiska partiledningen. Det kan bli en lång resa utan slut. Sedan han tillträdde har socialdemokraterna valt att säga de flesta saker man kan säga samtidigt och han har lovat de flesta utgifter man kan lova.

Det var därför det blev problem med den socialdemokratiska riksdagsgruppen när budgetmotionen skulle beslutas. Det är därför det blev problem med socialdemokraterna och Libyeninsatsen. Det var därför man under någon dag var för ett andraklassens medborgarskap. Och det är därför man varit för en utbyggnad av olika vägar, tunnelbanor och bibliotek varhelst frågorna än kan komma upp. En bra träning för Juholt skulle kunna vara att bestämma sig för vad han tycker om A-kassan, jobbavdragen, valfriheten och utrymmet för budgetlöften och säga samma sak tre dar i rad. Det kan bli en lång resa innan det lyckas.

16 oktober 2011

Borde demonstreras mot ansvarslösa regeringar istället.

Demonstationer världen över mot Wall Street och motsvarande. Finns mycket att säga om hur många banker har fungerat men det är ändå inte där problemen ligger för de kriser vi nu möter. Det hade varit bättre om demonstrationerna hade riktat sig mot alla regeringar som har levt över sina tillgångar, lovat mer än de kunde hålla och som låtit bli att reformera så att tillväxten och jobben kunnat utvecklas. Tänk om vi kunde få se demonstrationer som handlar om lägre utgifter, mindre bidrag och mer företagande. I Grekland och många andra länder hade den typen av demonstrationer kunnat göra skillnad.

Barnlösa tvingas ut i lagens utkant

Publicerat i Svenska Dagbladet brännpunkt 2011-10-16

14 oktober 2011

Drogfrihet måste vara målet i missbruksvården

Publicerat i Dagens Nyheter 2011-10-14

Brister på reformer - hot mot europeisk ekonomi

Det är bristen på reformer som ger tillväxt som nu är det största hotet mot europeisk ekonomi. Reformer vi har gjort i Sverige och som socialdemokrater i Sverige och övriga EU motarbetat. Där motståndet mot reformer lyckats som bäst är det som allra värst. Det är det paniken och oron i dag handlar om. Bättre betyg kan man inte sätta på socialdemokratisk politik. Det vill säga mycket dåligt.

13 oktober 2011

Nato en trygghet när Ryssland positionerar sig

I skuggan av medias bevakning av skandaler och politikens fokusering på den ekonomiska krisen hamnar säkerhetspolitiken, trots att det rör sig mycket inom detta område. Ryssland försöker mer och mer spela en framträdande roll på Arktis och på Atlanten. Strategiskt flyg och marin närvaro är ett uttryck för Rysslands intresse.

Ukraina går nu vägen bort från demokrati och rättstat. Vitryssland är en brutal diktatur. Och i Ryssland talar många kring Putinregimen med längtan om Sovjetunionen. Talet om en Eurasisk union är ett uttryck för maktambitionerna, oavsett hur det går med unionen.

I Östersjön har vi sett hur Ryssland har fått ett strategiskt intresse i form av gasledningen i Östersjön, som är ett uttryck för hur energipolitiken används i strategiska syften. Världen håller på nytt att förändras kring oss. Det vore inte orimligt om vi funderade hur detta påverkar förutsättningarna för vår egen säkerhetspolitik. I en tid då Ryssland inte tvekar att använda inflytandepolitik på länder i sitt grannskap vore Nato en trygghet och resurs även för oss.

 

12 oktober 2011

Moral och regler för andra!

Partiledardebatt i kammaren. Juholt pratade flera gånger om moral och att regler skulle följas. Dvs andra skulle!
Ett bestående intryck blir att socialdemokraterna verkar helt ovetande eller bryr sig i varje fall inte om de allvarliga läge många länder i Europa står inför. Deras förslag på skattehöjningar och ökade utgifter haglar tätt.
Skönt att vi har en statsminister som tar större ansvar och värnar om svensk ekonomi och svenskarnas plånböcker.
Vi behöver bara lyfta blicken och snegla på Grekland så ser vi hur det går när S politik får fullt genomslag!

11 oktober 2011

Heja McDonalds!

Besökt McDonalds idag. Bra arbetsgivare som ger många ungdomar chans till ett första jobb med stora möjligheter till fortsatt utveckling. Ledarskapsutveckling erbjuds inom företaget, 1000 personer genomgår den årligen.
När regeringen halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år anställde McDonalds fler ungdomar och skapade alltså fler arbetstillfällen. Idag säger man att den halverade restaurangmomsen kommer innebära fler anställda och lägre priser!

Mc Donalds tar ansvar

Besöker Mc- Donald´s 2011-11-10
Isabella Jernbeck, Raymond Manakowitz,
Lotta Björk, Metin Ataseven

9 oktober 2011

S förslag till skattehöjningar borde granskas

Uppmärksamheten kring Håkan Juholts bidragsproblem visar på ett allvarligt problem för socialdemokraterna men leder också till en annan sak. Det verkar inte bli någon kritisk granskning av det alternativ som socialdemokraterna och de övriga rödgröna står för.
 
I en tid då dessa partier kan hindra och blockera när de går samman med Sverigedemokraterna vore det på sin plats med en debatt kring hur de tror att skattehöjningar stärker Sveriges konkurrenskraft och möjligheten till fler och nya jobb. Frånvaron av granskning av politiken riskerar att ge en otydlig bild av alternativet till alliansens politik och därmed en föreställning om att det kanske inte är så farligt. I krisens tid är det bara att blicka ut i Europa för att se att det är fel.

7 oktober 2011

Skäl att fira!

I SvD följer man upp att Sverige har haft en alliansregering nu i fem år. Hade vi inte haft det hade vi inte haft lägre skatter med jobbavdrag, RUT och ROT avdrag och mycket annat, ingen valfrihet i sjukvården och vi hade haft mycket större underskott, förutom allt annat de rödgröna hade velat göra med Sverige. Många skäl att fira 5 årsdagen.

4 oktober 2011

S-kvinnor attackerar RUT-tjänster

De socialdemokratiska kvinnorna har nu startat krig mot Sveriges kvinnor och män. Med gamla tiders fördomar i bagaget dömer de ut hushållsnära tjänster som mest utförs av kvinnor, som vi vet mest gynnar kvinnors möjligheter att förena familj med arbete, medan de utan att blinka tycker att man ska tillåta skatteavdrag för de tjänster som i deras fördomsvärld gynnar män och utförs av män. Inför budgetmotionen attackerar de den socialdemokratiska partiledningen för att man vill behålla RUT.

 

Socialdemokraternas budget rena grekiskan

Publicerat i Dagens Industri 2011-10-04

3 oktober 2011

S utgiftsstrategi skulle göra Sverige till ett Grekland

Grekland når inte upp till de budgetmål som man har kommit överens om med EU och andra lånegivare. Underskottet blir större både i år och i nästa år än vad som har sagt. Detta innebär ytterligare svårigheter för landet.

Samtidigt får vi här i Sverige en föraning om hur lätt det kan gå med urholkade statsfinanser. Håkan Juholt har sedan han tillträdde lovat nya utgifter. Så gjorde även Mona Sahlin. För bara några år sedan ville socialdemokraterna ha samma utgiftsstrategi som bland annat Spanien, Portugal och Storbritannien, som ledde till förgörande stora underskott. Och i Grekland ser vi allra tydligast hur dålig en sådan politik är för jobb och välfärd.

Nu tycker den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte att Juholts löften räcker. De vill lova ännu mer, ökat utgifter ännu mer och höja skatter ännu mer. När Papandreou i Grekland verkar ha fått stöd från sin riksdagsgrupp har Juholt förlorat sitt. Men skillnaden är viktig. Juholt sitter i opposition. Och det är tur för Sverige.

1 oktober 2011

Valfrihet - viktitgaste för politiker att skapa

Det tidigare socialdemokratiska statsrådet Jan Nygren skriver på DN Debatt om att S inte längre bör se medelklassen som ett skatteobjekt. Hans poäng är att syftet med en ansvarsfull politik är att göra människor mindre beroende till det offentliga och mer trygga i sina egna val. Och när en allt större framväxande medelklass vill och kan försörja sig och vill kunna göra sina egna val blir socialdemokraterna vilsna.

Nygren har rätt. Det är som om S betraktar bidrag som politikens mening och beroende medborgare som ett politiskt behov. Men människor ska inte uppfylla politikers behov av att få styra och ställa utan det är istället politiker som ska ge människor möjlighet att styra och ställa över sina egna liv. Det gäller politiker i alla partier. Valfrihet är inte något extra eller radikalt. Det är en rätt som vi har skapat fler och fler möjligheter till och som en modern politik måste bygga på.

29 september 2011

Går att få lägre elpriser

Det är bra att regeringen nu ska titta på om avregleringen av elmarknaden gett högre elpriser. Det är bra att man nu inser att det finns ett värde med lägre elkostnader. Rätt länge har det varit att mål att de ska vara så höga som möjligt för att motverka konsumtion. Därför har vi också fått höjda elskatter och andra avgifter.

Ett sätt att få avregleringen att fungera bättre är att se till att vi får en fungerande konkurrens även när det gäller kärnkraften. Fler ägare ger större motivation att driva fungerande kärnkraftverk. Det skadar som sagt inte med ökad tillgång på el och lägre priser. Det går att åstadkomma om man vill.

28 september 2011

Ny beskattningsrätt till EU löser inga problem

Det är bedrövligt att EU kommissionen nu tror att man löser Europas problem med nya skatter. Tron att en beskattningsrätt till EU skulle lösa problem med låg tillväxt och stora underskott är naiv och visar att en del av EU:s problem är en brist på vettigt ledarskap.
I Sverige hade vi en skatt på finansiella transaktioner. Den ledde till att aktiehandel och annat flyttade till London. Och Sverige förlorade. Nu skulle en europeisk skatt på finansiella transaktioner leda till att även London förlorade men att Shanghai, Singapore och New York vann. Det finns alla skäl för Sverige att stoppa skatten.

 

27 september 2011

Militär förmåga hade kunnat hindra svältkatastrof

Fyra miljoner somalier hotas av matbrist och svält. Det är en upptakt till en mänsklig tragedi som kräver stöd och bistånd och det är så den svenska regeringen agerar. Det kan vara värt att notera att ett skäl till svältkatastrofen är att den islamistiska terrororganisationen Al Shabaab tillåtits terrorisera civilbefolkningen och utnyttja svältkatastrofen för att besegra sina motståndare.
I sådana fall måste världssamfundet kunna säkra biståndet med de medel som krävs. Militära insatser står inte i motsats till humanitära insatser. Ibland är de varandras förutsättning. Och en militär förmåga hade långt tidigare kunnat hindra den svältkatastrof som nu berör hela världen.

Alliansen politik har gett pengar i plånboken och Europas mest stabila finanser

Publicerat i Nudtingen 2011-09-27

26 september 2011

Morgondagens äldreomsorg kräver tillväxt och investeringar

På DN Debatt skriver välfärdsekonomen vid SEB Jens Magnusson om vikten av att vi kan få mer privat finansiering av äldreomsorgen när demografin förändras genom att vi lever längre. Det är viktig, inte minst av det skälet att äldreomsorg blir ett allt vidare begrepp i takt med att allt fler blir äldre, det handlar inte bara om omhändertagande utan om livsstil och kvalitet som enskilda människor kan ha olika intresse och efterfrågan för. Men diskussionen om privat och offentlig finansiering räcker inte. Äldreomsorgen måste förnyas så att den både utvecklas mot mer effektivitet och mångfald.
 
Det ställer i sin tur krav på fler privata alternativ. Äldreomsorgen bör bli öppen för företagande och nya alternativ. Det ger inte bara större effektivitet utan också mångfald av tjänster och ett större engagemang. Kommuner bör helst vara upphandlare, inte utförare.
 
Men än viktigare är att vi ser till att ha en så hög tillväxt att vi kan klara av framtida välfärdsbehov. Vi behöver fler investeringar i företag och i infrastruktur, mer och bättre forskning och en större privat sektor. Lägre skatter i dag ger mer företagande, fler jobb och en större ekonomi i morgon.  Oavsett morgondagens finansiering ställer detta krav på dagens ekonomiska politik. Det räcker inte med att spara pengar utan vi måste investera i tillväxt.

25 september 2011

Rätten att bestämma måste ligga hos barnfamiljerna

På Centerstämman förlorade anhängarna av kvotering av föräldraförsäkringen.
Det är bra, tanken på att föräldrar själva ska bestämma borde inte kännas så
konstig. Det är märkligt att en del politiker tror sig veta bättre än familjen själv och helt vill styra deras val. Kvoteringsfrågan kommer upp även inom moderaterna. Även där får vi se till att tanken att medborgare ska ha rätt att bestämma över sin vardag vinner.

22 september 2011

Reformer krävs för framtida tillväxt

När världsekonomin stannar av drabbar det även Sverige. Och då gäller det att kunna utveckla så mycket tillväxtkraft att vi klarar även den utmaningen. IMF påminner i sin Fiscal Monitor om balansen mellan åtstramning och tillväxt. Tillväxtreformer ger trovärdighet inför framtiden och har på det viset en omedelbar verkan samtidigt som resultatet tar tid att slå igenom. Dagens svenska ekonomi har haft sin stabilitet genom åtgärder under lång tid, från 1990-talets början och genom att vi till skillnad från andra länder inte sökte lösa denna kris med ökade utgifter.

Men för vår framtida stabilitet krävs en stabil ekonomisk tillväxt. Det kräver reformer även i Sverige, även när vi klarar oss bättre än andra. Vi klarar oss nämligen bättre än andra på grund de långsiktiga reformer vi genomfört. De behöver vi göra nu inför framtida utmaningar: På arbetsmarknaden. När det gäller kunskapsekonomins skatter. Sjukvårdens fokus på patienter och förnyelse. En bättre arbetsförmedling. En vitalare och större forskningssektor. Det finns mycket att reformera för att göra Sverige starkare!

20 september 2011

Cannabis ökar otroligt mycket

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-09-20

Allt fler ungdomar i Danderyd röker hasch

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-09-20

S de blinda nær det gæller kvinnligt føretagande

På DN-debatt skrev igår Håkan Juholt och Carin Jämtin om jämställdhet och menar att alliansen är könsblind. Ändå är det svårt att finna några mer könsblinda än Jämtin och Juholt. En av de viktigaste frågorna för utvecklingen av arbetsmarknaden, för att skapa oberoende och för att förnya føretagandet med kvinnors kraft och ideer är de så blinda för att de inte ens nämner den, nämligen kvinnors företagande.

Ändå är det den ojämna situationen på företagandets område som är den största utmaningen för en modern jämställdhet. Den del av vårt samhälle som innehåller flest kvinnor är den del av vårt samhälle där socialdemokraterna allra mest bekämpar företagande och vinst, nämligen välfärdssektorn. Det motstånd som fortfarande finns i vårt samhälle mot kvinnors företagande sluter de blint upp bakom.

Därmed säger de nej till den förnyelse som kvinnligt företagande kan innebära. De förnekar tusentals och åter tusentals kvinnor den självständighet och det oberoende som företagandet och möjligheten att försörja sig själv innebär. De konserverar en gammal arbetsmarknad med lönevillkor som ger kvinnor en sämre löneutveckling.

Istället vill de lagstifta fram att kvinnor ska göra de som Juholt och Jæmtin själva vill. Bidrag, bonus, kvotering men inte självständighet och mångfald.

Arbetslinjen skulle få en ännu större kraft om det fanns fler företag som kunde utveckla välfärdstjänster åt medborgarna. Fler skulle hamna i centrum för välfärden. Fler styrelser skulle formas av kvinnliga ägare. Ansvar är att hålla i statsfinanserna istället för att ständigt föreslå nya bidrag, att agera för att fler kan ta ansvar för utvecklingen av vår välfärd och att vi kan stimulera människors egen kraft. Det är vad alliansen gör. Men det vill socialdemokraterna inte. De är blinda för kvinnors företagande och den självständighet det innebär. Svaret är enkelt. De ogillar självständighet och vill hellre styra människors liv.

18 september 2011

Kvinnliga företagare måste också kunna göra vinst

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Maria Ludvigsson om det besynnerliga i att 90år efter den allmänna rösträtten, med kvinnors lika rätt att rösta, ifrågasätts nu vinsträtten som då och som nu skapade och skapar förutsättningar för kvinnor att genom företagande skapa sig en självständighet och försörjning på egna villkor.

Det är inom de sektorer som flest kvinnor jobbar som vinsten ifrågasätts. Det är inte snickare, rörmokare, byggare eller andra företag som levererar till offentlig sektor som får vinsten ifrågasatt. Det är när det handlar om det allra viktigaste, omtanken och omsorgen om andra som många tycker att det ska vara stopp för utveckling och personligt engagemang genom att man med vinsten kan utveckla och påverka.

Så ser vi också skillnaden mellan ett dynamiskt och statiskt jämställdhetstänkande. De som vill att vi ska kunna utvecklas och förändras genom frihet och öppenhet och de som vill reglera genom bland annat kvotering. Tänk om lika stor möda lades ner på att öppna upp den offentliga sektorn för kvinnors möjligheter att försörja sig genom eget företagande som på debatten om att kvotera i gamla företag.

15 september 2011

Arbetslinjen är att visa ansvar

Sedan alliansregeringen började sitt arbete har skatten på inkomster sänkts i fyra steg. Det är bra att alla fått mer pengar över varje månad. Socialdemokraterna gillar inte att sänka skatter och skulle tillsammans med Sverigedemokraterna ha stoppat ett femte jobbskatteavdrag. Samtidigt är de ense om att öka bidrag av olika slag. Det blir en direkt förlust för de offentliga finanserna och för arbetslinjen både på kort och lång sikt.
I Grekland, Spanien, Portugal och Italien ser vi vad som händer med de offentliga finanserna om man prioriterar bidrag framför jobb och företagande och om man inte visar ansvar utan låter underskotten växa.

 

13 september 2011

Varför ska svenska experter betala högre skatt än utländska?

Regeringen föreslår skattelättnader för sk utländska experter som tjänar mer än två prisbasbelopp ( 88.000 ) i månaden. Detta för att göra det mer attraktivt för högkvalificerade personer att arbeta och forska i Sverige. I den internationella konkurrens som råder måsta vi anpassa oss.
Vad ska våra egna välutbildade experter lockas med? Världens högsta skatter och lägre skatt till kollegan som är här för att forska eller kanske är det meningen att vi ska locka alla att söka sig utomlands där utbildning lönar sig bättre.

12 september 2011

Viktigt mål att flytta makt från staten

På Svenska Dagbladets ledarsida påminner Maria Ludvigsson om att skattesänkningar inte bara handlar om ekonomisk effektivitet utan om människors frihet och rätt att planera sin egen vardag. Det är ett viktigt mål att förflytta makten från staten till individer och familjer. Och i den ökade friheten finns en annan effektivitet att vinna, nämligen när människor själva kan planera sina egna liv som de själva vill ha dem. Det kan ingen annan göra åt dem. Och det frigör mycket mer skapande och möjligheter än vad ekonomisk politik någonsin kan göra.

Apoteken besk medicin för SNS

Publicerat i Dagens Industri 2011-09-12
SNS HAR FEL.
Isabella Jernbeck tycker inte att kritiken
mot entreprenörerna är trovärdig

11 september 2011

Kampen mot terrorismen viktig

Den 11 september förändrade världen. Mycket har skrivits om det som har gått fel och om hur mycket kampen mot terrorismen har kostat. Men det kan vara värt att komma ihåg att kampen mot terrorn har lett till att det som hände för 10 år sedan inte har kunnat upprepas. Terrorismens krafter har inte lyckats med det de ville. Det är en framgång som inte får glömmas när kriget mot terrorn diskuteras.

8 september 2011

Konkurrens och mångfald förbättrar apoteken.

Efter ett besök på Apoteksmässan i Kista, med en hel del att se på, framstår det som ännu mer uppenbart hur vitaliserande konkurrens och mångfald är när det gäller apotekens verksamhet. Det gamla monopolet ledde inte bara till sämre tillgänglighet, få apotek och snäva öppettider. Det medgav inte den förnyelse och den mångfald av produkter och tjänster som nu visas upp.

De som hellre vill ha monopol kan ju drömma sig tillbaka till den tiden när det inte gick att få ut recept efter klockan 18 eller inte alls på helger och man bara hade ett företag att välja mellan som hade samma produkter. Vi andra kan välkomna mångfald och ökad service med hela 400 nyöppnade apotek.

7 september 2011

SNS verkar inte ha studerat vekligheten

Hör på radion att Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ,SNS,har presenterat en rapport som säger att mångfalden i välfärden inte påverkar kvalitet och effektivitet. Då kan de inte ha studerat verkligheten. Bara det faktum att vi i kommuner kan välja mellan olika utförare leder till högre kvalitet och lägre kostnader. Se på skolans område vilka skillnader det finns och vilka möjligheter det finns för olika elever. Friskolornas etablering har lyft alla skolor.

Om SNS tycker det var bättre förr ska de komma ihåg hur det var förr. Långa köer, stigande kostnader och ingen valfrihet. Då var det några få som bestämde vad som var den kvalitet vi som medborgare ville ha. Den slutsatsen, att konkurrens och mångfald inte betyder något la grunden för planekonomierna. Det verkar som om SNS behöver forska mer. Och om de vill hävda att planekonomierna var lika bra får de forska riktigt mycket och helst glömma verkligheten helt och hållet.

5 september 2011

Naivt tro att inte höjda löner påverkar konkurrenskraften

Facket har inte ansvar för den globala krisen och ska därför inte vara blyga när det gäller lönekrav, skriver Aftonbladets ledarsida. Finns det inga kunder som vill köpa svenska varor så hjälper det inte om lönerna är låga, skriver dem. Men frågan när det gäller löner handlar inte om vem som bär ansvaret utan om höga lönekrav slår mot konkurrenskraft och företagens möjligheter att överleva en lågkonjunktur. Den som inte tror höjda löner påverkar konkurrenskraften och ekonomin i en tid då många företag nätt och jämnt överlever är väldigt naiv eller möjligen skribent på Aftonbladets ledarsida. Att kräva kraftigt höjda löner i en internationell lågkonjunktur med ny konkurrens från Asien är att be om arbetslöshet. Aftonbladet skulle istället kunna kräva ett femte jobbskatteavdrag men på något sätt verkar det som om AB föredrar högre arbetslöshet framför lägre skatter. Det gör nog inte löntagarna.

Sänkt krogmoms ger jobb

Publicerat i helsingborgs Dagblad 2011-09-05

4 september 2011

V.s partiledarkandidater borde granskas

När media nu rapporterar om vänsterpartiets kandidater till partiledarposten kommer inte frågan om deras syn på kommunism, demokrati och diktatur upp. Med tanke på att det är ett parti som vill ha offentlig kontroll över samhällsekonomin, har ursäktat förtryck och stött socialistiska diktaturer kunde det vara av intresse att tvinga dem förhålla sig till den partihistoria som präglat den tid då de valt att gå med i Vänsterpartiet. Nu förs diskussionen mer kring hur man vill samarbeta med s eller inte. Mer intressant vore hur man ser på demokrati och kommunism.

2 september 2011

Nato - bästa försvarare av mänskliga rättigheter

I takt med att den libyska och den syriska diktaturens grymheter nu avslöjas kan det vara bra att påminna om att den verkligheten inte är ny utan den verklighet som människor i dessa länder faktiskt har levt under. Och som fortfarande människor i andra diktaturer också lever under. Och för att påminna om en sak - som folket i Afghanistan skulle leva under utan den internationella insatsen. Och som folket i Libyen hade fått fortsätta leva under om det inte blivit en Nato-insats för att skydda civilbefolkningen. De som tvivlar på att Sverige och andra länder ska ha en internationell förmåga kan fundera på vad det skulle innebära för världen.

1 september 2011

Bra vägval av Centern

Det är ett viktigt vägval centern gör när man väljer Annie Lööf. Istället för att välja en väg med kvotering och viljan att styra människors liv väljer centern uppenbarligen respekten för familjers eget val,företagande och företagandets förutsättningar. Det är bra för det stärker alliansen i sin helhet, det kommer säkert vara bra för centern och bra för företagandet. Sveriges framtida välstånd bygger mindre på kvotering och mer på företagande. Det är bra att centern blir en del av den riktningen nu.

31 augusti 2011

Civila insatser i Afghanistan är beroende av tryggheten av den militära

Regeringen presenterade häromdagen tillsammans med Mp och S en långsiktig strategi för biståndet till Afghanistan. Syftet är att med avvecklingen av det militära engagemanget öka den civila närvaron.

Det är bra men det finns en fråga som man inte kommer undan. Hur mycket de gamla rödgröna tror att det militära engagemanget kan ersättas av civila insatser så är de civila insatserna beroende på den trygghet som antingen kan skapas av afghansk militär eller av internationella insatser. Ett militärt vakum gör det omöjligt med civila insatser.

Därför vore det klokt om framförallt Miljöpartiet men även Socialdemokraterna i fortsättningen inte satte civila insatser i motsats till militära. Risken är nämligen att det då inte blir några civila insatser alls. Såvida inte Mp och S vill bedriva bistånd med insatsen av svenska biståndsarbetares liv.

30 augusti 2011

Ryska ambitioner kopplar kontrollen av gasen.

Gasledningen på Östersjöns botten närmar sig nu att bli färdig när de sista sammansvetsningarna gjorts med det ryska gasnätet i ena ändan och den tyska i den andra. Därmed har vi också en annan situation kring Östersjön med en ovisshet om vad det exakt kommer att innebära. Det vi vet är att det är ett politiskt strategiskt skäl att lägga en dyr gasledning på Östersjön istället för att använda och bygga ut betydligt billigare gasledningar som går genom bland annat Polen. Det ökar möjligheten till påtryckningar på Polen och andra grannländer utan att leveranser till Tyskland och andra delar av Europa påverkas. Ett uttryck för ryska ambitioner men också ett uttryck för det strategiska värdet för Moskva med denna del av Östersjön.

26 augusti 2011

Sverige bör gå med i Nato – men varför?

Publicerat i Svensk tidskrift 2011-08-26

Krav på den säkerhetspolitiska debatten

Idag följer jag upp en tidigare artikel i Svensk Tidskrift http://www.svensktidskrift.se/ med några reflektioner kring de krav vi bör ställa på den säkerhetspolitiska debatten. Är man för ett svenskt medlemskap i Nato, som jag är, räcker det inte med att låta debatten handla om det. Än viktigare är att diskutera de nya förutsättningar i den tid vi lever i idag och som gör det ännu viktigare att vara med. Det är Nato som fattar de avgörande besluten för vår säkerhetspolitiska miljö. Det är inom Nato vi genomför våra internationella insatser. Det är med Nato som världen kan agera för att stödja en demokratisk utveckling, som i Libyen. Och hoten mot säkerheten är många och kräver mer än vad ett enskilt land kan ställa upp med.

24 augusti 2011

Demokratisk utveckling i Libyen kräver stöd

Det är en stor dramatik som nu råder i Libyen. Men det är inte slut med att rebellerna har segrat. Det som nu kommer att krävas är en beredskap från omvärlden att bidra till stabilitet. Det kan komma att kräva svensk trupp, inte minst för att möjliggöra civila biståndsåtgärder och för att motverka att landet faller in i nytt våld mellan olika rebellgrupper. Det civila biståndet kommer nu som i många andra fall kräva att det finns en förmåga att slå vakt om stabilitet. Kanske inga bordningsstyrkor men stöd till polisverksamhet och fredsbevarande. Den demokratiska utvecklingen måste få stöd om den ska få fart.

23 augusti 2011

Inte tack vare Ohly som man firar i Tripoli!

Om vänsterpartiet och andra fått som de hade velat hade Kadaffi dessa dagar triumferat över sin seger. Med sitt militära övertag hade han lätt kunnat krossa motståndsrörelsen genom att urskillningslöst bekämpa den och mörda civila. Så ville vänstern ha det, liksom regimer som den ryska och den kinesiska. Libyen hade om de fått bestämma levt under samme galne förtryckare som man gjort under decennier. De som nu dansar av glädje över segern hade förmodligen varit döda.

Dagar som dessa kan det vara värt att komma ihåg att det är inte tack vare Lars Ohly som man dansar på Tripolis gator.

21 augusti 2011

Att sänka skatter är bra

Sänkta skatter är bra. Det ökar friheten och välfärden för enskilda och bidrar till att stimulera ekonomin. Sverige har de offentliga finanser som ger oss marginaler att skapa den stimulansen. Att sänka skatten för restaurangbesök är bra men det påminner om att det också är bra att sänka skatten för forskning, företagande och kunskap. Det som är bra för restauranger är bra för kunskapssamhället också.

19 augusti 2011

Hatt låter som en socialist i kvoteringsdebatten.

Att nu till och med centerpartister -företrädare för den borgerliga regeringen - anser sig veta bättre än den enskilda familjen hur föräldradagarna ska fördelas är förvånande. Politiker ska inte lägga sig i och kan faktiskt inte varken förstå eller känna vad som passar bäst för varje familj. Det är verktygen och möjligheterna att lösa vardagen som de politiska spelreglerna ska sätta - politiker ska inte detaljstyra efter en bild man har själv där man utgår ifrån att den egna lösningen är den bästa och passar alla andra. Det är vad socialister sysslar med hela tiden!

18 augusti 2011

Många självutnämnda "stabsofficerare" hos S

Efter att först ha velat avbryta den svenska Libyeninsatsen tvärvände socialdemokraterna och ville specialdesigna den svenska insatsen, med färre flygplan, opinionsbildande förbandsenhet och en bordningsstyrka. Inte för att just dessa var mer efterfrågade än den insats vi redan hade, som var i gång och uppskattad, utan för att de på kammaren hade kommit fram till att de tyckte att det nog kunde behövas. Och nu visar det sig att efter allt bråk och stön från S så fanns det ingen som ville ha eller behövde just en svensk bordningsstyrka. Det var ett hemmasnickrat påhitt som minskade den insats som Sverige gör bra, flygspaningen, och som hade kunnat stoppa hela insatsen om regeringen inte gått med på detta påhitt. Lite löje ger det när det gäller Sverige, även om den uppenbarligen väl respekterade spaningsinsatsen överväger detta. Men mest av allt faller löjet på de självlärda stabsofficerarna inom socialdemokratin.

17 augusti 2011

von Sydow beslut ledde till kaos i helikopterfrågan

Dagens Eko redovisar i dag att det var den tidigare socialdemokratiske försvarsministern Björn von Sydow som drev igenom en gemensam nordisk helikopterlösning, som inte heller svarade mot svenska behov och som visade sig innebära högre kostnader. Det var också den lösning som skulle ta längst tid och som skulle ställa krav på tillfälliga lösningar. Detta är förklaringen till det decennielånga helikopterelände som präglat svenskt försvar. Man kan ha många synpunkter på hur projektet har hanterats men hade Björn von Sydow inte struntat i experterna i Försvarets Materielverk och de svenska behoven hade vi haft helikoptrar för länge sedan i Afghanistan liksom i den svenska krigsorganisationen. Misslyckandet faller tungt på den regering som medvetet beslutade om en sämre lösning. Den har drabbat Sveriges försvar.

15 augusti 2011

Sänkt skatt - bra stimulans.

Diskussionen om ett ytterligare jobbskatteavdrag och skattesänkningar över huvudtaget först nu mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Lite väl automatiskt är det allt fler som säger att man nu i en osäker tid måste vänta med det. Men de missar en poäng, och det är att Sveriges ekonomi inte bara är den offentliga utan hela samhällsekonomin. Vår offentliga ekonomi kommer inte vara stabilare om samhällsekonomin i stort drabbas av minskad tillväxt. I det perspektivet är en skattesänkning en stimulans till hushåll som kan bidra till både ökad köpkraft och till en stabilare bostadsmarknad. Regering och riksdag har inte bara ansvar för den offentliga ekonomin utan för hela ekonomni. Och då underlättar sänkta skatter när vi samtidigt har stabila offentliga finanser.

14 augusti 2011

Allvarligt att så få soldater tecknat kontrakt.

Jag har vid flera tillfällen påtalat att utvecklingen av det nya försvaret ställer nya krav på uppföljning och utvärdering. Enligt tidigare uppgifter var man långt ifrån det antal som det nya försvaret är planerat för. Nu visar det sig att även dessa uppgifter var fel, övervärderade med 10gånger! Det innebär att istället för 2700 soldater som sas hade skrivit på är det bara 300 som har gjort det. Det är ofattbart att det finns så lite kontroll på hur många soldater som skrivit på att man redovisar ett tiofaldigt fel.

Men det är också allvarligt att det nya försvaret vad gäller anställda soldater än så länge bara består av 300 som har tecknat kontrakt. Det kräver en öppen utvärdering och uppföljning. Det handlar om för viktiga frågor för att bara vara föremål för förhoppningar och tro.

11 augusti 2011

Vänsterpolitik har lett till underskott och tvingat fram besparingar.

Kravallerna i Storbritannien har lett många debattörer att som vanligt avskaffa det personliga ansvaret för att istället lägga skulden på regeringspolitik och besparingar. Det är fel av två skäl. För det första är det en mycket liten minoritet som vandaliserar och det är självfallet deras personliga ansvar. Det finns ingen undanflykt från det. För det andra är det inte den nuvarande regeringens politik som leder till besparingar utan den förra som ökad utgifter och skapade ett underskott som hotar välfärden ännu mer om man inte gör något åt det. Så om vänstern ska skylla kravallerna på politiken, vilket är fel, ska de skylla på vänsterpolitiken.

10 augusti 2011

Kommunistiskt partiprogram söker ledare

Så avgår ännu en partiledare. De rödgröna har nu inga av sina företrädare kvar från valet. De som skulle sitta i en rödgrön regering har i stort sett alla nu avgått i stället.

När det gäller vänsterpartiet byter man nu ut en som vågat kalla sig kommunist till någon som i vilket fall som helst vill företräda ett kommunistiskt partiprogram. Det är inte så stor skillnad. Och det är inte etiketten som är det viktiga utan innehållet.

En fördel med Lars Ohly har nämligen varit att han har varit tydlig. Han har sagt vilken politik Sveriges tidigare kommunistiska parti vill driva. Det framgår i partiprogrammet att man vill göra allt det som ledde till att planekonomierna föll sönder i fattigdom och utsatthet. Mer än så har vänsterpartiet inte lärt sig sedan kommunismens misslyckande blev uppenbart även för kommunister.

För häftiga reaktioner på börsen.

Häftiga svängningar på finansmarknaden ger frågor om tillförlitligheten av reaktionerna för handeln av aktier. När rubriken i media " värsta börsraset" tätt följs av rapporteringen "färre konkurser än någonsin" och "ökade orderingångar" känns det som värderingarna av bolagen blir något kortsiktiga. Många småsparare blir också lidande när panikförsäljningar sker och kan avskräckas från att investera överhuvudtaget.

9 augusti 2011

Företagandet viktigast för länders ekonomi

Den finansiella oron visar hur mycket som är osäkert i världsekonomin. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta. I dag ser vi att länder och ekonomier som för 10eller 20 år sedan knappt kunde konkurrera nu kan konkurrera ut den gamla tidens stora ekonomier. Så det är viktigt att slå vakt om stabiliteten men det är också viktigt att öppna upp för det företagande som kan ge oss de nya jobben och framtidens konkurrenskraft. Något annat sätt att lugna finansmarknaderna långsiktigt finns inte.

7 augusti 2011

Civilt och militärt bistånd - båda lika viktiga.

På Afrikas Horn råder en svältkatastrof. Torkan har förstört möjligheterna att leva för miljontals människor, vars överlevnad beror på bistånd från andra länder, ett bistånd som bekämpas av islamistisk milis som gärna använder svälten som vapen för att terrorisera och segra. I Somalia kommer de som behöver bistånd mest inte få det så länge Al Shabaab–milisen dominerar genom sin militära kraft. Det visar att civilt bistånd kan vara meningslöst om man inte skapar militära förutsättningar för det. En militär säkerhet är i detta liksom i många andra fall en förutsättning för de svältandes överlevnad.

6 augusti 2011

Kompetens och värderingar måste avgöra - inte kön!

Maria Ludvigsson skrev häromdagen om hur Nyanko Sabuni nu verkar plädera för att man ska kvotera till kommunala bolag även om man inte tvingar fram motsvarande i börsbolag. Hon har helt rätt när hon skriver att formuleringen - att det är kvinnor som behövs för att representera kvinnor som reducerar synen på kvinnliga företrädare. Kvinnor ska liksom män företräda sina värderingar och sina väljare, inte sitt kön som om det är en skillnad viktigare med vilket kön man har än politiska uppfattningar och personlig kompetens.

4 augusti 2011

Svenskt flyg hindrad rädda liv

Antalet fall när svenskt flyg observerar hur Kadaffis styrkor angriper civila mål utan att själva kunna ingripa är många. Andra länders flygplan får ingripa när svenskarna rapporterat från sin spaning. Det innebär förlorade minuter och timmar, och förlorade civila liv. Det är svårt att förstå på vilket sätt Sverige bidrar till freden genom den begränsningen.

3 augusti 2011

Viktigt slå vakt om budgetregler

I USA pågår en budgetstrid som visar hur viktigt det är att slå vakt om de svenska budgetreglerna. Oförmågan om att enas om en budgetpolitik är ett uttryck för det.I andra länder har vi sett samma problem. Det är värt att komma ihåg när svenska socialdemokrater på olika sätt nu säger att man vill luckra upp budgetlagen.

Bara det faktum att det finns risk att se världens största ekonomi ställa in sina offentliga betalningar är alarmerande. Det riskerar att skapa nya problem för den ekonomiska utvecklingen världen över men inte minst för USA. De regelsystem som tillämpas i olika länder och den politik som genomförs får olika konsekvenser. Det ser vi på ett sätt i USA och på ett helt annat sätt i Grekland. I inget av fallen ger det stöd för Juholts syn på budgetprocessen i Sverige.

31 juli 2011

Regn kan sänka elpriser - konkurrens kan göra det mer!

Att en regnig sommar kan sänka elpriserna det förutspår just nu marknadens olika aktörer. Mycket regn fyller vattenmagasinen och skapar därmed ett större utbud av el. Det är bra att det finns någon glädje i en regnig sommar, men det är i första hand ökad konkurrens och förmåga att producera den el som behövs som är det bästa sättet att ha låga elpriser. Det är inte avregleringen och konkurrensen det är fel på utan bristen på konkurrens och produktion. Ökad tillgång till den svenska kärnkraften skulle också bidra till lägre priser.

28 juli 2011

Kan vi lita på svensk helikopterförmåga?

Frågetecknen om varför det tog så lång tid för polisens insatsstyrka att nå fram till Utöya är frågetecken som även gäller för Sverige. Och även vi måste ha ett svar på frågan. Den nationella insatsstyrkan måste ha bättre förutsättningar att ta sig till olika delar av landet än att man tvingas ta reguljärflyg eller vänta på andra förflyttningsmöjligheter. I botten för detta ligger den svenska helikopterförmågan som måste få en lösning som varar mot alla de olika behov som finns.
Lika viktigt är förstås också att vi har ett försvar som kan sättas in för snabba insatser i Sverige mot terrordåd eller mot andra hotbilder som vi kan tänkas stå inför.

 

26 juli 2011

Havet är stort och promillen för låg

Marginalerna på sjön är otroligt mycket större än på våra bilvägar. Båtägare som kör med väl anpassad hastighet kan nu dömas utan att ngn som helst risk förelegat. Den låga promillegränsen (0,2)är satt med hänsyn till trafiksäkerheten - trots det stora skillnaderna att framföra en båt på öppet hav och att köra en bil i trafik på vägar. Det finns heller ingen statistik som stödjer denna begränsing för att förhindra allvarliga olyckor. Att därtill den levande skärgården blir lidande då krogar får slå igen pga att ett par glas vin till maten hindrar hemfärden är inte bra.

23 juli 2011

Mardröm för norska samhället.

En mardröm som drabbat det norska samhället. Barn och unga som drabbats av vansinnet. Och det finns inget i det som inte kunde ha skett i Sverige. På samma gång som vi ska uttrycka vårt deltagande och erbjuda vad vi kan hjälpa till med måste vi också lära av det som vårt grannland nu måste lära sig. Det gäller också hur man snabbt ska kunna möta våldet och hatet när det briserar. De som är utsatta för hatet måste alltid kunna veta att räddningen och motkrafterna finns tillgängliga. Om det är en person som åstadkommit allt detta visar det än mer hur viktigt det är att alltid kunna möta väpnat våld med de resurser som krävs.

22 juli 2011

Ge solidaritetsklausulen ett innehåll.

Terrorattentatet i Norge har fått katastrofliknande konsekvenser mitt inne i den norska huvudstaden. Nu prövas nordisk solidaritet och vår förmåga att ge solidaritetsklausulen ett innehåll. Enheter för att röja sprängämnen, sjukvårdsenheter och allt annat som krävs för att bidra till en organiserad och kvalificerad insats bör Sverige ställa till förfogande omedelbart - precis det som vår närhet kräver och som vi själva förväntar oss få.

Det är den omedelbara mängden av kvalificerade experter inom olika områden, för att röja och söka rätt, för att vårda och för att spåra som under det närmaste dygnet avgör om människoliv ska kunna räddas och förövarna hindras till ytterligare steg. Nu behövs vår hjälp och nu bör den erbjudas vara på plats så snart som möjligt.

20 juli 2011

Militär förmåga viktig för att stå emellan offren och förövarna.

I en mängd rapporter just nu framförallt från olika delar av Afrika nås vi av förfärande nyheter om den verklighet som människor lever i, offer för terror och brutal krigföring. Massvåldtäkter och grym tortyr av kvinnor. Mammor som för att skydda sina döttrar förstör deras bröst, för att inte vara attraktiva. Svältkatastrofer på grund av medveten krigföring.
Och så Libyen med krigföringen mot civila. De som menar att världen lever i fred har missat något. De som menar att militär förmåga inte längre spelar någon roll har missat att det behövs en förmåga att stoppa mördarna och massmorden. Att det behövs trupp som står emellan offren och förövarna. Ser vi på världen i dag är det behovet nästintill outsinligt. Det minsta vi kan göra är att se till att vi kan dra vår del av lasset. Släpper vi fram terrorn där öppnar vi för att den en gång i någon form kan drabba oss här. När brutala och samvetslösa krafter bygger upp militär förmåga för sina syften måste det alltid finnas förmåga att värna demokrati och mänskliga rättigheter.

Apotekens konkurrens - bra för kunderna

Med en tredjedel har antalet apotek ökat i Sverige sedan privata apotek fick öppnas och konkurrera med det tidigare statliga monopolet. Till det kommer att konkurrensen ökat inte bara inom apoteksbranschen utan också genom försäljning av receptfria läkemedel i dagligvarubutiker eller på bensinstationer. Lagerhållning och datainfo om läkemdel är något Apoteksaktörerna samarbetar kring. När medicin fattas eller är svår att få tag på ligger problemen snarare hos leverantören av läkemedlen än hos Apoteken. Men efter ett och ett halvt år är det uppenbart att konkurrensen har gett fler apotek och en större möjlighet att få den medicin man vill ha. Till skillnad från förr kan man dessutom byta butik när man är missnöjd. Och de apotek som inte levererar och erbjuder bra service kommer få det svårare. Konkurrens är bra och apoteken blir bättre.

17 juli 2011

Ny fiskepolitik förbättrar fiskebeståndet

Det är bra att EU-kommissionen nu har föreslagit en ny fiskepolitik som innebär att all fisk som fångas ska räknas in i fångstkvoterna, även den som kasseras för att den anses för liten. Andra insatser som en tydligare uppföljning av fiskekvoter har redan lett till en viss förbättring av fiskebeståndet i Östersjön. Den är ännu inte en tillräckligt ansvarsfull fiskepolitik som helt skulle bidra till att beståndet av till exempel torsk kan växa till tidigare normala nivåer.Men en bit på rätt väg.

Det återstår att se hur reglerna kommer att se ut när de ska beslutas, men det är konstigt att de som borde slå mest vakt om fiskebeståndet, regioner och orter med stor fiskenäring, själva underminerar sin framtid genom utfiskning och genom att protestera mot stramare regler för hur mycket man får fånga. Men en sak kan sägas, utan EU hade det inte varit möjligt att komma så långt som man ändå har gjort nu. För var och en som värnar om miljön är det värt att komma ihåg.

 

 

15 juli 2011

Tennis och värnskatt

Tennis i Båstad. Bra att många svenska spelare genom tiderna har kommit hit för att spela. Många bor inte i Sverige pga den svenska skatten. Det är också bra att tennisspelare liksom andra idrottsutövare kan spela för Sverige även när de bor utomlands. Tyvärr gäller inte det företagare och forskare som flyttar utomlands. De spelar för det land de gästar. Det är ett viktigt skäl för att ta bort värnskatten. Inte för tennisspelarnas skull utan för företagandet,tillväxten och välfärden i Sverige.  

14 juli 2011

S strategi ger ingen försvarsindustri!

I Svenska Dagbladet skriver Försvarsutskottets socialdemokratiske ordförande Peter Hultqvist att den svenska försvarsindustrin behöver politiskt stöd för att kunna överleva och utvecklas. En bra sak vore då om socialdemokratin och de andra rödgröna inte ville dra ner på försvarsanslaget ännu mer, med två miljarder årligen, samtidigt som man vill dra ner på exporten av krigsmateriel. Det är fram för allt exportmarknaderna som i dag håller uppe den svenska försvarsindustrin, inte volymerna till det svenska försvaret.

Det hjälper inte med en försvarsindustriell strategi som utvecklar så kallade referenser om försvaret inte har råd att köpa och det inte går att exportera. Socialdemokraterna är försvarsindustrins dödgrävare, inte dess vänner.

13 juli 2011

Fel på arbetsrätten när de som missköter sig kan vara kvar

Ansvaret för att sköta sitt arbete på ett värdigt och riktigt sätt måste vara viktigare än en formell rätt att arbeta vidare oavsett hur man sköter sig. Händelsen med anställda på ett vårdhem i Norrköping som förnedrat dem som de skulle ta hand om är tyvärr inte det enda exemplet på att lagen ger den anställde skydd på bekostnad av verksamheten och dem som är beroende till att den sköts med respekt.

Det är något fel på arbetsrätten när den är så utformad att den skyddar dem som direkt och uppenbart missköter sig och därmed drabbar dem som är beroende av välfärd och omsorg. Händelsen med de undersköterskorna på äldreboendet som har misshandlat och förnedrat dem som de är satta att vårda visar på att vi behöver en översyn av svensk arbetsrätt. Tryggheten måste i första hand gälla dem som vårdas, inte de som vårdar.

12 juli 2011

S och SD vill hindra löntagare att få mer kvar

Det var faktiskt en stor nyhet från Visby att socialdemokraterna är emot ett femte jobbavdrag. Det är svårt att förstå varför. De var emot det första, det andra, det tredje och det fjärde och de kommer att vara emot det femte. Nyheten är väl egentligen att de numera är för första, andra, tredje och fjärde jobbskatteavdraget men nu tycker att just där går gränsen. Det ska bli intressant om de till slut ska kämpa sida vid sida med Sverigedemokraterna och mot budgetlagstiftningen för att hindra löntagare att få en större del kvar av sin inkomst.

11 juli 2011

Varför inte kvotera kolumnister!

Argumentet att utseendet av styrelseledamöter är en ägarfråga håller på att sina, skriver en kolumnist i Svenska Dagbladet. På vilket sätt då, kan man fråga sig? Är inte styrelseledamöter en fråga för ägarna, en fråga som berör dem som äger och driver ett företag. Frågan gäller kvotering av styrelser som alltid, och den enkla tron på att jämställdhet skapas genom att man särlagstiftar för kvinnor som en särskild kategori. På vilket sätt Sverige blir mer jämställt för att riksdagen bestämmer vilka som ska sitta i styrelser framgår inte.

Men i så fall kan man också lagstifta om att kolumnister ska vara varannan man och varannan kvinna. Och att varje kvinnlig kolumn ska balanseras av en manlig. Man kan också bestämma att hälften av företagsledningen ska vara av vardera könet. Men om utseendet av styrelseledamöter inte ska respekteras som en ägarfråga kan man dessutom gå vidare och klargöra åldersrelationen i styrelser, liksom den etniska representationen. Om politiken ska bestämma styrelseutformningen i privata bolag behöver det ju inte stanna vid frågan om kön. Och varför ska man stanna vid styrelserna då, om nu politiken är bättre på att styra över företagen.

 
En alternativ tanke är att man betraktar kvinnor och män som likvärdiga och att de företag som förstår att anställa och ta vara på de bästa krafterna också kommer bli bäst. Och att vi ser till att människor i vardagen har den valfrihet som bidrar till att kvinnor och män kan leva de liv som de vill, inte bara det som politiker och kolumnister anser de ska leva!

 

8 juli 2011

Skrattretande könsdebatt när mustachen ska av!

Skrattretande könsdebatt! När Håkan Juholt inte ska få ha mustach längre för feministerna för att det är en manlighetssymbol så har väl ändå genderdiskussionerna gått väl långt.
Ska kvinnor också inte tillåtas bära kjol eller fläta håret för att det kan anses vara en kvinnosymbol?
De kvinnor som hetsar denna debatt är de som mest låser in och delar upp oss efter kön och inte ser oss som de individer vi är. Att anse att endast kvinnor är de som kan företräda andra kvinnor tex i styrelserummet känns förlegat och ger en bild av att kvinnors kompetens endast används för att företräda andra kvinnor. Som om alla kvinnor skulle känna och tycka exakt likadant.
Jag blir helst representerad av en person som delar mina åsikter och värderingar - den personen kan även ha mustach!

Vården ska anpassas efter individens behov

Publicerat i Norrtelje Tidning 2011-07-08

6 juli 2011

Intryck från Almedalen

Tillbaka från några dagar i Visby och Almedalen, påmind om hur stor den politiska sektorn är, om man inräknar även alla konsulter, lobbyister, intresseorganisationer, pr-avdelningar och politiska journalister. I det stora hela tror jag inte så mycket har förändrats men det är bra att regeringen nu vill blicka lite mer systematiskt in i vad framtiden kräver. Då krävs också en genuin förändringsvilja och inte bara medvetenhet om att världen förändras. Med bara jobblinjen klarar vi inte att upprätthålla konkurrenskraften genom mer avancerade jobb och nya företag. Det kräver andra förändringar.
 
I det mindre perspektivet ett antal seminarier och debatter som bland annat har handlat om narkotika, sjukvård och europeisk utvidgningspolitik. Kanske starkast intrycket var hur de som har drabbats av narkotikan, från sina barnsben, tar avstånd från legalisering av narkotika eller fri narkotika till narkomaner. Som de säger, även statligt knark är knark.

3 juli 2011

Miljöpartiets frilinje

Först ut i Almedalen är i dag Miljöpartiet. Det krav som de redan presenterat här i Visby är att unga arbetslösa ska kunna få kompletteringsläsa sina gymnasiebetyg med gratis studiemedel. Det är ett förslag som riskerar att få motsatt konsekvens. Fler som väljer att bli färdiga med sina gymnasiebetyg först efter gymnasieskolan och allt färre som blir riktigt färdiga. Miljöpartiets förslag gör att det blir lättare att vila sig. Och det utmärker mycket av Miljöpartiets politik. Friår och friår. Friår från arbete och friår från skolan. Det är en dålig arbetslinje. Och dåligt för Sverige.

2 juli 2011

SD vinner genom S

I går förlorade regeringen med en röst mot oppositionen i frågan om förändrade sjukförsäkringsregler. Det är ett utskottsinitiativ som bygger på Sverigedemokraternas stöd som gjort detta möjligt. Men därmed har socialdemokraterna tagit ytterligare ett steg på vägen när det gäller att samverka i riksdagen. Nu handlar det inte bara om att rösta för eller emot olika förslag man själv eller regeringen har lagt.

Nu utformar socialdemokraterna en alternativ politik baserad på Sverigedemokraternas stöd. Det hade nämligen aldrig varit möjligt för socialdemokraterna att få igenom ett utskottsinitiativ om man bara hade förlitat sig på de rödgröna. Så dagens omröstning blev en seger för Sverigedemokraterna i två avseenden. Dels för att man varit avgörande för att ta fram ett gemensamt alternativ till regeringen, dels eftersom man visat att man av socialdemokraterna får makt att vara vågmästare.

Vi är långt ifrån valrörelsen då Socialdemokraterna lovade att inte röra vid Sverigedemokraterna. Nu tar man vara på deras stöd för att utforma egna alternativ till regeringen.

30 juni 2011

Danmarks legala heroin borde avskräcka

I Danmark har man sedan 1 år ett heroinprogram som erbjuder heroinister fritt heroin. Två gånger om dagen kan man då komma till mottagningen för att få sin spruta samt en påse metadontabletter för abstinensen till natten. Danmark har en mycket generös inställning till substitutionsbehandlingar med ett omfattande verksamhet för det. (och också dubbelt så många missbrukare som i Sverige)

I Sverige har vi haft en mycket mer restriktiv narkotikapolitik. Det är bra men substitutionersättningarna ökar även hos oss och med det sidomissbruk av metadon och subutex. Droger som även de är starkt beroendeframkallande och svårare att bli drogfria från.

I Danmark pratar man om samhällsnyttan av substitutionsbehandlingarna och "ger upp" de tunga missbrukarna utan att reflektera över de mänskliga lidande som faktiskt beroendeframkallande droger ger. Låt oss inte snegla över sundet utan låt oss istället skärpa inställningen och verkligen arbeta för ett narkotikafritt samhälle.

Apoteksreformen är en succé hos kunder

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-06-30

29 juni 2011

Företagarfrågor avgör svensk ekonomi

Det är reformpolitiken som kommer att avgöra hur den svenska ekonomin kommer att klara sig de kommande åren. Det är slutsatsen av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. När konjunkturuppgången blir lite osäkrare och även Sverige drabbas av osäkerheten kring oss blir det avgörande hur vi kan hantera ungdomsarbetslöshet och företagarfrågor. Få in unga i arbetsmarknaden och få fler företag inte bara att startas utan att växa. Det är vad det handlar om. Nu har vi en unikt stark position. Den måste vi utnyttja till att utvecklas, inte till att stå stilla.

26 juni 2011

S,V,Mp och SD politik leder till Aten!

Så har då Grekland lyckats stappla sig vidare, och kommer att få nya lån förutsatt att man stapplar vidare med reformprogrammet som man nätt och jämnt efter ett år kommit igång med.
Här i Sverige slutade riksdagen med att socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet lyckades driva igenom krav på ändringar i sjukförsäkringen som de inte vet, och ingen annan heller, vad de kommer att kosta. Det är inte mer än drygt fem år sedan som vi hade skenande sjukförsäkringskostnader, som Europas sjukaste land, på grund av en sådan ansvarslös politik. Nu ska riksdagen mötas igen i denna vecka för att ta ställning till ett reformkrav som ingen vet vad det leder till. En sak är däremot säker, en sådan politik riskerar att leda till Aten.

25 juni 2011

Vilka lärare behövs?

De senaste månaderna har det varit en livlig debatt om lärarnas roller i skolan. Hela tiden är det som att man försöker finna en roll som ska bestämmas centralt samtidigt som man glömmer att det finns bra lärare och mindre bra lärare, och dåliga lärare. Det är inte säkert att skolan blir bättre av att alla oavsett hur du klarar sin roll får högre lön.

Bättre vore om vi såg till att skolor fick en större självständighet, som de fristående skolorna, med en möjlighet både till friare lönesättning och rekrytering. Kanske borde det heller inte vara självklart att alla lärare ska gå igenom lärarhögskola, det viktiga är att varje skola på olika sätt står som garant för att de har bra lärare. Förmågan att lära kommer i första hand av att man har något att lära och att man kan fylla en stark roll i skolan. Vi skulle kunna ha en certifiering av lärare som bygger på deras kunskaper och förmåga snarare än att de har gått en viss utbildningsgång.

Och så ska vi se till att det kan rekryteras, med rätt löner och rätt uppgifter, så att vi får de bästa möjliga att arbeta i skolan med att lära elever, mäta kunskap samt alltid sätta eleven i centrum.

22 juni 2011

För S är mer pengar i plånboken en börda!

Idag slutdebatt i riksdagen med godkännande av de ekonomiska riktlinjerna och ramverk för budgetpolitiken. Det är skillnad hur vi har det i Sverige mot i Grekland där demonstrationer utanför parlamentet kräver regeringens avgång och där söndernötta statsfinanser skapat kaos och en ekonomisk katastrof, här i Sverige har tydliga regler och återhållsamhet skapat en växande ekonomi och fler jobb.

Intressant att i debatten höra S ekonomiska talesperson Tommy Waidelich uppmana Anders Borg att inte lägga en extra börda på medborgarna. Han syftar då på det 5,e jobbskatteavdraget - När blev sänkt skatt och större ekonmiskt utrymme för familjer en börda?

Mycket behöver göras för att vi inte bara ska få fler att vilja jobba utan också få mer jobb att söka. Det är därför det är viktigt att vi även öppnar upp för värnskattens avskaffande. Att avskaffa den är viktigt för företagande och för att Sverige ska kunna leda attrahera mer forskning och mer kunskap och innovationer. Vi har inte råd med en särskild skatt på kunskap och företagsamhet. De svenska statsfinanserna har utrymme för att avskaffa den skatt som ger fyra miljarder men som motverkar tillväxt. Det gör det faktiskt lättare att fortsätta med nya jobbskatteavdrag. Desto starkare tillväxt desto större möjligheter att fortsätta sänka skatter.