23 juli 2017

Statsministerns har ansvaret , allvarligt att ha inte tar det.

Det är obegripligt att Sveriges statsminister överhuvudtaget inte har kommenterat en skandal som handlar om hur regeringen passivt har noterat att Transportstyrelsen tillfogat svensk säkerhet betydande skada. Normalt sett brukar Stefan Löfven kommentera allt som händer även om han inte har någon konkret politik. Men nu är det som att han har försvunnit från det ansvar som en statsminister alltid har oavsett semestertider eller ej. Ansvaret för regeringens agerande och för svensk säkerhet har statsministern varje dag och natt. 


Har han gjort något åt misskötseln? Har han sett till att hantera de problem som Transportstyrelsens agerande tillsammans med regeringens passivitet har lett till? Vet han inte vad han ska säga och inte vad han ska göra? Så kan en statsminister inte vara. 

2 juli 2017

Moderat politik för mig

Moderaterna måste vara ett parti som väljarna kan lita på. Som försvarar den enskildes valfrihet och frihet att forma sitt liv. Som står för marknadsekonomi och värnar fritt företagande. Skyddar privat ägande. Som är kompromisslöst i att skyddet mot hoten mot vårt samhälle måste prioriteras, vare sig det är kriminalitet, terror eller yttre hot. Vi ska prioritera medborgarnas välfärd och frihet att forma den själva, likaväl som vi ska prioritera att skattepengar används så effektivt som möjligt. Inte styra människors vardag utan styra så att stat och kommun ger oss möjlighet att själva styra över vardag och över hur vi formar vår framtid, så att vi kan utnyttja friheten till att utveckla mångfald och välfärd.