31 augusti 2015

Regeringen sviker pensionärerna


  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör stor sak av att de sänker skatten för pensionärer. I verkligheten är det bara de med en pension om 10.000kr som får en sänkning på ca 250kr i månaden, de med lägre pension får nästan ingen sänkning alls och de med över 20000 kr i månaden får inte någon sänknning.
  • Dessutom sker försämringar genom ökade arbetsgivaravgifter för de äldre som arbetar eller driver egen verksamhet. Även avgifterna för pensionärer med hemtjänst höjs genom minskade statsbidrag till kommunerna.
  • Under allianregeringen skedde betydligt större sänkningar, vid fem tillfällen sänktes skatten och gav en pensionär lättnader med 11000kr per år. Bostadstillägget höjdes även flera gånger. Detta innebar att ingen pensionär fick minskad köpkraft under alliansregeringen. 
  • Tvärtom stärktes pensionärernas inkomster, pensioner kunde förbli stabila genom den växande sysselsättningen och mångfalden inom omsorgen gav en möjlighet att välja det bästa möjliga. På alla dessa punkter vänder nu den rödgröna regeringen utvecklingen. Det ger högre skatter, högre kostnader, växande arbetslöshet och därmed sämre pensioner. Utan valfrihet om de rödgröna får som de vill. Det är en politik mot de äldre i en tid då vi borde och kan göra det bättre för alla. 

23 augusti 2015

S skattehöjningar = arbetslöshet o mindre skatteintäkter

Socialdemokraterna hotar nu med både större och mer omfattande skattehöjningar än vad de vågade tala om före valet. Men deras skattehöjningar har bara en kortsiktig effekt. När skatterna höjs stiger det offentligas inkomster just när skatten höjs men när sysselsättningen viker och arbetslösheten ökar, när jobben blir dyrare, så minskar kommunernas och statens skattebas. Och det blir mindre skatteintäkter. Om man då försöker kompensera de förlorade skatteintäkterna med ännu mer höjda skatter förlorar man ännu fler jobb och ökar bidragsberoendet, som kräver ökade skatteinkomster. 


Socialdemokraternas skattepolitik är kvartalssocialism. Längre än ett kvartal fungerar den inte.  Sådan är socialismen.