29 februari 2016

Mot dålig politik hjälper ingen kampanj !

Nu ska socialdemokraterna lösa sina problem genom en kampanjoffensiv istället för att lösa Sveriges problem med en bättre politik.

Ekonomin går bra eftersom den är ett arv från alliansens budgetpolitik. Politiken är däremot i kris eftersom den är de rödgrönas egen.


Istället för att kampanja för en politik som människor inte tror på vore det bättre för socialdemokraterna att ge regeringen en politik som väcker förtroende istället för misstro. Mot dålig politik hjälper ingen kampanj. En bra politik som ger resultat är sin egen kampanj. 

20 februari 2016

Inkompetent regering blundar för verkligheten

Utgifterna skenar, regeringen vill ändra budgetlagstiftningen och Vänsterpartiet kräver ökade utgifter, förbud mot privata företag samtidigt som Miljöpartiet hindrar en ansvarsfull flyktingpolitik, energipolitik, transportpolitik och modern infrastruktur. Sverige kan inte ha en ytterlighetsregering.

Vi behöver en regering som stöder framväxten av nya jobb, nytt företagande och som inte stryper tillväxt genom höjda skatter. Vi behöver en regering som styr, och som kan styra, genom att se den verklighet som vi har istället för att leva på illusioner om hur världen borde vara. Vi lever i en alltför svår tid för att kunna ha en alltför inkompetent regering. 

12 februari 2016

Nu går det utför snabbt med S-MP


Sedan regeringen Löfven tillträdde har den med skärpa sett till att det blivit röra. Ett skäl till detta är att Miljöpartiet gick till val på en politik som de själva konstaterat inte stämmer med verkligheten. Ett annat att socialdemokraterna under tiden i opposition låt socialistisk dogmatik ta över sunt förnuft och pragmatiska lösningar.

 
Därför ägnade regeringen det första året åt att skapa osäkerhet om Bromma flygplats, som är central för flygtrafiken i stora delar av landet. Till mycket stora kostnader lät man Förbifart Stockholm ligga i träda. Förment grön dogmatik ledde inte någonvart utom till osäkerhet om framtiden och stora offentliga utgifter till ingen mening i dag.

 
Till regeringens lycka fick man inte igenom sin budget. Det har lett till att svensk ekonomi, som finansministern påpekat, går som på räls och är lika framgångsrik som en Tesla. Vi har tack vare allianspolitiken första året istället för höjda skatter på jobb fått fler jobb som betalar skatt.

 
Men nu sätter regeringen in den politik som den planerat för. Istället för stötta utvecklingen av nya jobb och underlätta för företagande kommer nu höjda skatter för energi, transporter, jobb och företagande.

 
Höjningen av skatterna på kärnkraften har redan lett till att fyra kärnkraftsreaktorer ska avvecklas, utan att energipolitiken har utretts eller att riksdagen har fattat ett energipolitiskt beslut. Det innebär mindre elproduktion, större osäkerhet om försörjningen, svårare för elintensiv industri i Sverige och ökade utsläpp av koldioxid. Men skattehöjningen på kärnkraften visar en annan sak. Höjda skatter ger en mindre skattebas. Dels så avvecklas ju de kärnkraftsreaktorer som betalar effektskatten, dels slår avvecklad kärnkraft ut jobb i den framtida energiintensiva industrin.

 
På motsvarande sätt höjs nu skatterna på jobb och på ungas anställning. Konjunkturinstitutet och andra har varnat för att det leder till högre arbetslöshet. När det blir dyrare att anställa unga får unga, som redan har det svårt på arbetsmarknaden, svårare att få jobb. När RUT-avdragen minskas blir det mindre jobb för dem som kommit in på arbetsmarknaden tack vare det och det blir svårare för många nyanlända att få jobb. När skatterna stiger samtidigt som bidragen höjs förlorar vi jobb. När regeringen låter socialförsäkringssystemets kostnader skena minskar både arbetsutbud och konkurrenskraft när skatterna höjs ännu mer.

Regeringen hävdade när man var ny att man skulle höja Europas mål för att minska koldioxidutsläppen med 60 % och inte med 40%, men sedan så la man sig under moderaternas mål och i själva verket ökar man genom kärnkraftsavvecklingen utsläppen.

 
Flyktingfrågan har man hanterat genom att sticka huvudet i sanden för att sedan slå till med panikåtgärder som nu skapar nya gränser och gör att trafiken över Öresundsbron blivit osäker.

 
Drygt ett års förvirring hotar jobb, energiförsörjning och vårt samarbete med grannländerna samtidigt som de offentliga finanserna nu försvagas. På ett år. Sverige kan inte ha en regering som inte vet vad den sysslar med