28 juni 2016

Bara tillsammans är vi starka

Nu ser vi hur viktigt det är med en gemensam inre marknad. Det innebär minskad byråkrati när vi har gemensamma lagar istället för 28 stycken olika. Det underlättar för handel när gränserna är öppna. Det ger större marknader och bättre konkurrenskraft för europeiska företag. Tanken på att man blir starkare av att stå ensam och lämna åt andra att fatta de gemensamma beslut som formar vår gemensamma framtid är inte särskilt klok. 

27 juni 2016

Jublet över ett svagare Europa...

De som nu jublar över Storbritanniens utträde jublar över ett svagare Europa och ett ensamt Storbritannien. Det kommer inte lösa några problem, bara skapa ny. Det ser vi bokstavligen nu när risken växer för att Storbritannien splittras. De kursfall vi har sett liksom fallande valutakurser är ett uttryck för oron över vad som händer med europeisk och brittisk ekonomi. 

Det är också värt att notera att de som jublar mest är Marie Le Pen och Putin. Ett starkt Europa där man överbryggar motsättningar och samarbetar är hinder för dem båda. 


14 juni 2016

Starkare försvar och Nato för att försvara vår frihet

Det är bra att Sverige stärker vår förmåga att ta emot hjälp från andra, om vi skulle bli anfallna eller utsatta för militära hot vi inte själva kan klara av. Det underliga är att det finns dem som inte vill att vi ska kunna försvara vår frihet om den hotas. Det som är ännu mer underligt är alla dem som säger att Ryssland inte har något intresse av att agera mot andra länder, vare sig hota eller angripa dem.

Då ser de inte vad som händer men om det ändå vore så, finns det ju inget skäl att vara rädd för ryska reaktioner om vi går med i Nato. Och om de menar att Nato ger de baltiska staterna ett fullgott skydd är det ju inget argument mot att vi ska få det genom ett medlemskap? Sverige ska ha både ett starkare försvar och ett närmare samarbete med Nato.