29 maj 2013

Dags börja diskutera Nato och försvars o säkerhetfördelar

Har varit på Fri Världs säkerhetspolitiska konferens om säkerheten kring Östersjön. Imponerande talare och diskussioner och framförallt den första diskussionen kring svensk säkerhet i det vidare perspektiv som Nato, Rysslands utveckling och vårt beroende av våra grannländers säkerhetspolitiska läge innebär. Viktiga frågor som visar hur annorlunda hoten är i dag.Det handlar om rysk påtryckningspolitik mot baltiska grannländer, ökad militär närvaro och förmåga och frågorna om hur mycket Europa och Sverige bidrar till att främja demokrati och europeisk gemenskap i de baltiska länderna.
Det är dags att vi börjar diskutera Nato utifrån både de politiska och försvarsmässiga fördelarna.

27 maj 2013

Mindre jobbande och ökande kostnader med MP

Alla europeiska länder har problem i krisen. Några har större och andra mindre. Det är de som har störst problem som har kostat på sig mer välfärd och högre bidrag än vad man hade råd med samtidigt som man arbetat mindre för att skapa välstånd. I Frankrike har 35-dagarsveckan urholkat konkurrenskraften och leder nu till växande arbetslöshet.
I Sverige har Mp bestämt sig för att vi ska arbeta mindre för att komma ur krisen och dessutom öka kostnaderna för att anställa unga. Arbeta mindre och svårare att få jobb. Tror någon det skapar mer välfärd och fler jobb?

23 maj 2013

Vi måste ha förmågor inför dagens utmaningar och hot.

Idag har vi ett bättre säkerhetsläge i Europa än vi kanske någonsin haft. Det kalla kriget finns inte och det kan vara värt att komma ihåg att det vanns inte genom militära invasioner utan genom beredskap och en förmåga som var större än Sovjetunionens.

Det spelar roll att ha en förmåga att möta angrepp just för att de aldrig ska behövas mötas eller att en mostståndare ens ska tänka tanken. Den förmågan måste vi och våra grannar ha också inför dagens utamningar och framtidens hot.

Väpnad förmåga kan användas till så mycket mer än stora krig. Små militära insatser kan ge stora politiska vinster och isolerade militära insatser kan uppnmå mål som man inte kan uppnå med politken. Det kan handla om Arktis, Östersjön eller inflytande gentemot våra baltiska grannar.

Tron på att inget kan hända oss måste ersättas med tankar kring hur vi ser till att inget händer oss.

20 maj 2013

Företagare , forskare och enprenörer är de verkliga hjältarna!

Sveriges VM guld var fantastiskt. Och nu hyllas med rätta hjältarna. Det är intressant att notera att ingen ifrågasätter deras inkomster eller skattevillkor. En företagare, forskare eller uppfinnare hade inte fått samma reaktioner. Tvärtom. En forskare eller entreprenör som lyckas får betala värnskatt. Den som når bara en del av ishockeyproffsens löner hängs ut i media.
Ändå är det så att de mål som våra företagare, forskare och entreprenörer gör för Sverige betyder ännu mer än i VM. I näringslivet och i forskningen pågår matchen varje dag och handlar om jobben, våra löner och vårt välstånd. Det betyder ännu mer än några dagars segeryra. Det är faktiskt jobben, företagandet och forskningen som gör Sverige. Det borde hyllas varje dag.

16 maj 2013

När ideologi går före verklighetenSocialdemokraterna är nu emot skattesänkningar i Europa, trots att de accepterat jobbskatteavdragen som genomförts i Sverige, S är alltid emot de skattesänkningar som inte gjorts men vågar inte ändra dem som gjorts eftersom de lett till fler jobb och tryggare hushåll. Men de är emot att tyska skattebetalare ska få mer pengar i plånboken trots att de vet att det ger fler jobb och mer tillväxt. Det måste vara svårt när ideologin inte stämmer med verkligheten. Och ännu svårare när man vill att ideologin ska gå före verkligheten.

14 maj 2013

Kvinnorna förlorare med talibanstyre i Afghanistan

Ser att även Aftonbladet anser att det finns skäl för Sverige att vara kvar i Afghanistan efter 2014. Och så är det, om inte det internationella samfundet skyddar stegen mot demokrati i landet blir det ingen demokrati utan talibanstyre, med de konsekvenser det får för kvinnor och män, allra mest kvinnor som görs till en andra klassens människor när talibaner har makten.

Det kommer i sin tur påverka andra länders framtid, och osäkerheten i en hel region. Menar vi allvar med demokrati och insatser för alla människors lika värde måste vi  vara beredda vara kvar. Vinner talibanerna förlorar kvinnor, män och omvärlden.

12 maj 2013

Låt eleverna välja skola och lägg ner dåliga skolor

Återkommande har vi diskussionen om varför den svenska skolan inte presterar som den borde. Ett skäl kan vara att en mycket stor del av den svenska skolpolitiska debatten handlar om hur man ska kunna stoppa bra skolor och värna dåliga skolors överlevnad.
Det är ju nämligen detta debatten om vinst i välfärden och fristående skolor handlar om. Fristående skolor med hög kvalitet får fler sökande och går bättre. Dåliga skolor får elever som lämnar den skolan och vikande elevunderlag. Är det en fristående skola stängs den ner, vilket är bra men brukar användas som ett argument mot fristående skolor. Är det en kommunal får den fortsätta och om vänstern får som de vill kommer den dessutom få fler elever om vinsten förbjuds och fristående skolor får lägga ner.
 Så låt elever välja och låt skolor som inte håller måttet läggas ner vare sig de är kommunala eller fristående. Då får fler elever en chans att gå i den skola som är bäst för dem.

9 maj 2013

Vänstern bekämpar företagande där kvinnligt ledarskap dominerar

Kvoteringsdebatten när det gäller bolagsstyrelser poppar ständigt upp som den enkla lösningen på jämställdhet i näringslivet. Men som så ofta med enkla lösningar löser den vare sig det problem som den är tänkt att lösa eller något annat problem. Ingen har ännu kunnat visa hur den jämställdheten mellan män och kvinnor förändras genom att man delar upp kvinnor och män i två olika kategorier, där ett fåtal kvinnor ska få styrelseplatser som företrädare för alla andra kvinnor, som om kvinnor är ett folkslag som representeras av någon av samma kön.
Debatten om att staten ska bestämma över styrelsernas sammansättning leder istället till att frågor som faktiskt påverkar de enskilda människornas möjligheter sätts åt sidan, eftersom de inte är lika enkla att räkna på. Det är konstigt att vänstern i Sverige aktivt tillåts bekämpa företagande inom välfärdssektorn när det är där kvinnligt ledarskap dominerar. Det är konstigt att alla andra företag ska tillåtas leverera till offentlig sektor utan krav på vinstförbud och det är konstigt att det är just RUT och inte ROT som vänstern vill bekämpa. De är för att konstlad bolagsjämställdhet men mot verklig vardagsjämställdhet.

5 maj 2013

Jo Löfven, alla bör få jobbskatteavdrag.

Jo Löfven jag tycker alla ska få jobbskatteavdrag. Låg- och medelinkomststagare liksom de som studerat flera år , satsat på en dyr utbildning ( med stora studieskulder att betala tillbaka) och efter flera års arbete kommit upp i högre inkomster.
Det finns många yrkesgrupper och företagare som kämpat länge innan de hamnat i gruppen för s.k höginkomsttagare som S och vänstern så ser ner på och nedvärderar i sin argumentering. Alla dessa personer bör inte beskattas så hårt som faktiskt fortfarande sker i Sverige med statsskatten och den extra värnskatt som läggs på högre inkomster.

Moderata ledamöter vill inte ha kvotering

I Svenska Dagbladet redovisades häromdagen en enkät till moderata riksdagsledamöter som visade att i princip ingen vill ha kvotering utan varje person ska väljas utifrån den kompetens de har. För kvinnor gäller att de ska ges samma förutsättningar som män att t.ex. starta och driva företag eller kombinera arbete och familjeliv. Det är ett bra och ett viktigt besked till de moderata företrädare som då och då luftar kravet på kvotering. Vi moderater vill ha riktig jämställdhet. Den som vill ha kvotering är rätt så ensam i den frågan.

1 maj 2013

S och Vänstern demonstrerar mot valfrihet och för politikermakt!

Vad är det som säger att socialdemokratin ska totalbevakas av alla tidningar och TV och radio bara för att de demonstrerar. Finns det någon nyhet i att de vill höja skatter eller att de vill förbjuda vinstrivande företag i välfärden.
Det vore ju en annan sak om socialdemokraterna demonstrerade för allas rätt att välja, oavsett inkomst, och allas möjligheter att pröva olika alternativ. Och för kvinnors rätt och möjligheter att starta företag även där kvinnor har sin största arbetsmarknad.
Men socialdemokraterna demonstrerar i dag för att politiker ska bestämma över människors vardag. Det kostar svenska folket fyra miljarder i välfärd att vi har en helgdag för att de ska kunna kräva mer makt till sig själva.