29 september 2011

Går att få lägre elpriser

Det är bra att regeringen nu ska titta på om avregleringen av elmarknaden gett högre elpriser. Det är bra att man nu inser att det finns ett värde med lägre elkostnader. Rätt länge har det varit att mål att de ska vara så höga som möjligt för att motverka konsumtion. Därför har vi också fått höjda elskatter och andra avgifter.

Ett sätt att få avregleringen att fungera bättre är att se till att vi får en fungerande konkurrens även när det gäller kärnkraften. Fler ägare ger större motivation att driva fungerande kärnkraftverk. Det skadar som sagt inte med ökad tillgång på el och lägre priser. Det går att åstadkomma om man vill.

28 september 2011

Ny beskattningsrätt till EU löser inga problem

Det är bedrövligt att EU kommissionen nu tror att man löser Europas problem med nya skatter. Tron att en beskattningsrätt till EU skulle lösa problem med låg tillväxt och stora underskott är naiv och visar att en del av EU:s problem är en brist på vettigt ledarskap.
I Sverige hade vi en skatt på finansiella transaktioner. Den ledde till att aktiehandel och annat flyttade till London. Och Sverige förlorade. Nu skulle en europeisk skatt på finansiella transaktioner leda till att även London förlorade men att Shanghai, Singapore och New York vann. Det finns alla skäl för Sverige att stoppa skatten.

 

27 september 2011

Militär förmåga hade kunnat hindra svältkatastrof

Fyra miljoner somalier hotas av matbrist och svält. Det är en upptakt till en mänsklig tragedi som kräver stöd och bistånd och det är så den svenska regeringen agerar. Det kan vara värt att notera att ett skäl till svältkatastrofen är att den islamistiska terrororganisationen Al Shabaab tillåtits terrorisera civilbefolkningen och utnyttja svältkatastrofen för att besegra sina motståndare.
I sådana fall måste världssamfundet kunna säkra biståndet med de medel som krävs. Militära insatser står inte i motsats till humanitära insatser. Ibland är de varandras förutsättning. Och en militär förmåga hade långt tidigare kunnat hindra den svältkatastrof som nu berör hela världen.

Alliansen politik har gett pengar i plånboken och Europas mest stabila finanser

Publicerat i Nudtingen 2011-09-27

26 september 2011

Morgondagens äldreomsorg kräver tillväxt och investeringar

På DN Debatt skriver välfärdsekonomen vid SEB Jens Magnusson om vikten av att vi kan få mer privat finansiering av äldreomsorgen när demografin förändras genom att vi lever längre. Det är viktig, inte minst av det skälet att äldreomsorg blir ett allt vidare begrepp i takt med att allt fler blir äldre, det handlar inte bara om omhändertagande utan om livsstil och kvalitet som enskilda människor kan ha olika intresse och efterfrågan för. Men diskussionen om privat och offentlig finansiering räcker inte. Äldreomsorgen måste förnyas så att den både utvecklas mot mer effektivitet och mångfald.
 
Det ställer i sin tur krav på fler privata alternativ. Äldreomsorgen bör bli öppen för företagande och nya alternativ. Det ger inte bara större effektivitet utan också mångfald av tjänster och ett större engagemang. Kommuner bör helst vara upphandlare, inte utförare.
 
Men än viktigare är att vi ser till att ha en så hög tillväxt att vi kan klara av framtida välfärdsbehov. Vi behöver fler investeringar i företag och i infrastruktur, mer och bättre forskning och en större privat sektor. Lägre skatter i dag ger mer företagande, fler jobb och en större ekonomi i morgon.  Oavsett morgondagens finansiering ställer detta krav på dagens ekonomiska politik. Det räcker inte med att spara pengar utan vi måste investera i tillväxt.

25 september 2011

Rätten att bestämma måste ligga hos barnfamiljerna

På Centerstämman förlorade anhängarna av kvotering av föräldraförsäkringen.
Det är bra, tanken på att föräldrar själva ska bestämma borde inte kännas så
konstig. Det är märkligt att en del politiker tror sig veta bättre än familjen själv och helt vill styra deras val. Kvoteringsfrågan kommer upp även inom moderaterna. Även där får vi se till att tanken att medborgare ska ha rätt att bestämma över sin vardag vinner.

22 september 2011

Reformer krävs för framtida tillväxt

När världsekonomin stannar av drabbar det även Sverige. Och då gäller det att kunna utveckla så mycket tillväxtkraft att vi klarar även den utmaningen. IMF påminner i sin Fiscal Monitor om balansen mellan åtstramning och tillväxt. Tillväxtreformer ger trovärdighet inför framtiden och har på det viset en omedelbar verkan samtidigt som resultatet tar tid att slå igenom. Dagens svenska ekonomi har haft sin stabilitet genom åtgärder under lång tid, från 1990-talets början och genom att vi till skillnad från andra länder inte sökte lösa denna kris med ökade utgifter.

Men för vår framtida stabilitet krävs en stabil ekonomisk tillväxt. Det kräver reformer även i Sverige, även när vi klarar oss bättre än andra. Vi klarar oss nämligen bättre än andra på grund de långsiktiga reformer vi genomfört. De behöver vi göra nu inför framtida utmaningar: På arbetsmarknaden. När det gäller kunskapsekonomins skatter. Sjukvårdens fokus på patienter och förnyelse. En bättre arbetsförmedling. En vitalare och större forskningssektor. Det finns mycket att reformera för att göra Sverige starkare!

20 september 2011

Cannabis ökar otroligt mycket

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-09-20

Allt fler ungdomar i Danderyd röker hasch

Publicerat i Mitti Danderyd 2011-09-20

S de blinda nær det gæller kvinnligt føretagande

På DN-debatt skrev igår Håkan Juholt och Carin Jämtin om jämställdhet och menar att alliansen är könsblind. Ändå är det svårt att finna några mer könsblinda än Jämtin och Juholt. En av de viktigaste frågorna för utvecklingen av arbetsmarknaden, för att skapa oberoende och för att förnya føretagandet med kvinnors kraft och ideer är de så blinda för att de inte ens nämner den, nämligen kvinnors företagande.

Ändå är det den ojämna situationen på företagandets område som är den största utmaningen för en modern jämställdhet. Den del av vårt samhälle som innehåller flest kvinnor är den del av vårt samhälle där socialdemokraterna allra mest bekämpar företagande och vinst, nämligen välfärdssektorn. Det motstånd som fortfarande finns i vårt samhälle mot kvinnors företagande sluter de blint upp bakom.

Därmed säger de nej till den förnyelse som kvinnligt företagande kan innebära. De förnekar tusentals och åter tusentals kvinnor den självständighet och det oberoende som företagandet och möjligheten att försörja sig själv innebär. De konserverar en gammal arbetsmarknad med lönevillkor som ger kvinnor en sämre löneutveckling.

Istället vill de lagstifta fram att kvinnor ska göra de som Juholt och Jæmtin själva vill. Bidrag, bonus, kvotering men inte självständighet och mångfald.

Arbetslinjen skulle få en ännu större kraft om det fanns fler företag som kunde utveckla välfärdstjänster åt medborgarna. Fler skulle hamna i centrum för välfärden. Fler styrelser skulle formas av kvinnliga ägare. Ansvar är att hålla i statsfinanserna istället för att ständigt föreslå nya bidrag, att agera för att fler kan ta ansvar för utvecklingen av vår välfärd och att vi kan stimulera människors egen kraft. Det är vad alliansen gör. Men det vill socialdemokraterna inte. De är blinda för kvinnors företagande och den självständighet det innebär. Svaret är enkelt. De ogillar självständighet och vill hellre styra människors liv.

18 september 2011

Kvinnliga företagare måste också kunna göra vinst

På Svenska Dagbladets ledarsida skriver Maria Ludvigsson om det besynnerliga i att 90år efter den allmänna rösträtten, med kvinnors lika rätt att rösta, ifrågasätts nu vinsträtten som då och som nu skapade och skapar förutsättningar för kvinnor att genom företagande skapa sig en självständighet och försörjning på egna villkor.

Det är inom de sektorer som flest kvinnor jobbar som vinsten ifrågasätts. Det är inte snickare, rörmokare, byggare eller andra företag som levererar till offentlig sektor som får vinsten ifrågasatt. Det är när det handlar om det allra viktigaste, omtanken och omsorgen om andra som många tycker att det ska vara stopp för utveckling och personligt engagemang genom att man med vinsten kan utveckla och påverka.

Så ser vi också skillnaden mellan ett dynamiskt och statiskt jämställdhetstänkande. De som vill att vi ska kunna utvecklas och förändras genom frihet och öppenhet och de som vill reglera genom bland annat kvotering. Tänk om lika stor möda lades ner på att öppna upp den offentliga sektorn för kvinnors möjligheter att försörja sig genom eget företagande som på debatten om att kvotera i gamla företag.

15 september 2011

Arbetslinjen är att visa ansvar

Sedan alliansregeringen började sitt arbete har skatten på inkomster sänkts i fyra steg. Det är bra att alla fått mer pengar över varje månad. Socialdemokraterna gillar inte att sänka skatter och skulle tillsammans med Sverigedemokraterna ha stoppat ett femte jobbskatteavdrag. Samtidigt är de ense om att öka bidrag av olika slag. Det blir en direkt förlust för de offentliga finanserna och för arbetslinjen både på kort och lång sikt.
I Grekland, Spanien, Portugal och Italien ser vi vad som händer med de offentliga finanserna om man prioriterar bidrag framför jobb och företagande och om man inte visar ansvar utan låter underskotten växa.

 

13 september 2011

Varför ska svenska experter betala högre skatt än utländska?

Regeringen föreslår skattelättnader för sk utländska experter som tjänar mer än två prisbasbelopp ( 88.000 ) i månaden. Detta för att göra det mer attraktivt för högkvalificerade personer att arbeta och forska i Sverige. I den internationella konkurrens som råder måsta vi anpassa oss.
Vad ska våra egna välutbildade experter lockas med? Världens högsta skatter och lägre skatt till kollegan som är här för att forska eller kanske är det meningen att vi ska locka alla att söka sig utomlands där utbildning lönar sig bättre.

12 september 2011

Viktigt mål att flytta makt från staten

På Svenska Dagbladets ledarsida påminner Maria Ludvigsson om att skattesänkningar inte bara handlar om ekonomisk effektivitet utan om människors frihet och rätt att planera sin egen vardag. Det är ett viktigt mål att förflytta makten från staten till individer och familjer. Och i den ökade friheten finns en annan effektivitet att vinna, nämligen när människor själva kan planera sina egna liv som de själva vill ha dem. Det kan ingen annan göra åt dem. Och det frigör mycket mer skapande och möjligheter än vad ekonomisk politik någonsin kan göra.

Apoteken besk medicin för SNS

Publicerat i Dagens Industri 2011-09-12
SNS HAR FEL.
Isabella Jernbeck tycker inte att kritiken
mot entreprenörerna är trovärdig

11 september 2011

Kampen mot terrorismen viktig

Den 11 september förändrade världen. Mycket har skrivits om det som har gått fel och om hur mycket kampen mot terrorismen har kostat. Men det kan vara värt att komma ihåg att kampen mot terrorn har lett till att det som hände för 10 år sedan inte har kunnat upprepas. Terrorismens krafter har inte lyckats med det de ville. Det är en framgång som inte får glömmas när kriget mot terrorn diskuteras.

8 september 2011

Konkurrens och mångfald förbättrar apoteken.

Efter ett besök på Apoteksmässan i Kista, med en hel del att se på, framstår det som ännu mer uppenbart hur vitaliserande konkurrens och mångfald är när det gäller apotekens verksamhet. Det gamla monopolet ledde inte bara till sämre tillgänglighet, få apotek och snäva öppettider. Det medgav inte den förnyelse och den mångfald av produkter och tjänster som nu visas upp.

De som hellre vill ha monopol kan ju drömma sig tillbaka till den tiden när det inte gick att få ut recept efter klockan 18 eller inte alls på helger och man bara hade ett företag att välja mellan som hade samma produkter. Vi andra kan välkomna mångfald och ökad service med hela 400 nyöppnade apotek.

7 september 2011

SNS verkar inte ha studerat vekligheten

Hör på radion att Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ,SNS,har presenterat en rapport som säger att mångfalden i välfärden inte påverkar kvalitet och effektivitet. Då kan de inte ha studerat verkligheten. Bara det faktum att vi i kommuner kan välja mellan olika utförare leder till högre kvalitet och lägre kostnader. Se på skolans område vilka skillnader det finns och vilka möjligheter det finns för olika elever. Friskolornas etablering har lyft alla skolor.

Om SNS tycker det var bättre förr ska de komma ihåg hur det var förr. Långa köer, stigande kostnader och ingen valfrihet. Då var det några få som bestämde vad som var den kvalitet vi som medborgare ville ha. Den slutsatsen, att konkurrens och mångfald inte betyder något la grunden för planekonomierna. Det verkar som om SNS behöver forska mer. Och om de vill hävda att planekonomierna var lika bra får de forska riktigt mycket och helst glömma verkligheten helt och hållet.

5 september 2011

Naivt tro att inte höjda löner påverkar konkurrenskraften

Facket har inte ansvar för den globala krisen och ska därför inte vara blyga när det gäller lönekrav, skriver Aftonbladets ledarsida. Finns det inga kunder som vill köpa svenska varor så hjälper det inte om lönerna är låga, skriver dem. Men frågan när det gäller löner handlar inte om vem som bär ansvaret utan om höga lönekrav slår mot konkurrenskraft och företagens möjligheter att överleva en lågkonjunktur. Den som inte tror höjda löner påverkar konkurrenskraften och ekonomin i en tid då många företag nätt och jämnt överlever är väldigt naiv eller möjligen skribent på Aftonbladets ledarsida. Att kräva kraftigt höjda löner i en internationell lågkonjunktur med ny konkurrens från Asien är att be om arbetslöshet. Aftonbladet skulle istället kunna kräva ett femte jobbskatteavdrag men på något sätt verkar det som om AB föredrar högre arbetslöshet framför lägre skatter. Det gör nog inte löntagarna.

Sänkt krogmoms ger jobb

Publicerat i helsingborgs Dagblad 2011-09-05

4 september 2011

V.s partiledarkandidater borde granskas

När media nu rapporterar om vänsterpartiets kandidater till partiledarposten kommer inte frågan om deras syn på kommunism, demokrati och diktatur upp. Med tanke på att det är ett parti som vill ha offentlig kontroll över samhällsekonomin, har ursäktat förtryck och stött socialistiska diktaturer kunde det vara av intresse att tvinga dem förhålla sig till den partihistoria som präglat den tid då de valt att gå med i Vänsterpartiet. Nu förs diskussionen mer kring hur man vill samarbeta med s eller inte. Mer intressant vore hur man ser på demokrati och kommunism.

2 september 2011

Nato - bästa försvarare av mänskliga rättigheter

I takt med att den libyska och den syriska diktaturens grymheter nu avslöjas kan det vara bra att påminna om att den verkligheten inte är ny utan den verklighet som människor i dessa länder faktiskt har levt under. Och som fortfarande människor i andra diktaturer också lever under. Och för att påminna om en sak - som folket i Afghanistan skulle leva under utan den internationella insatsen. Och som folket i Libyen hade fått fortsätta leva under om det inte blivit en Nato-insats för att skydda civilbefolkningen. De som tvivlar på att Sverige och andra länder ska ha en internationell förmåga kan fundera på vad det skulle innebära för världen.

1 september 2011

Bra vägval av Centern

Det är ett viktigt vägval centern gör när man väljer Annie Lööf. Istället för att välja en väg med kvotering och viljan att styra människors liv väljer centern uppenbarligen respekten för familjers eget val,företagande och företagandets förutsättningar. Det är bra för det stärker alliansen i sin helhet, det kommer säkert vara bra för centern och bra för företagandet. Sveriges framtida välstånd bygger mindre på kvotering och mer på företagande. Det är bra att centern blir en del av den riktningen nu.