24 mars 2015

Regeringen bryter vallöfte om ROT

Nu bryter regeringen på nytt ett vallöfte. I valrörelsen lovade man att inte röra ROT-avdraget. Nu säger man att man ska ”justera ROT-avdraget” vilket är en falsk omskrivning av att man minskar avdraget, höjer skatten, ökar svartjobb och gör det dyrare för hederliga skattebetalare att renovera. Brutet vallöfte, höjd skatt, fler svartjobb, mindre renoveringar. Det är fyra fel i ett. Magdalena Andersson går från osanning till osanning och kom inte och säg att kritiken mot henne beror på att hon är kvinna. Den kommer för att hon är finansminister och bryter vallöften. Det gör hon som en riktig karl. 

Jobben försvinner med ökade arbetsgivaravgifter

Svårt att se hur jobben ska öka om regeringen höjer arbetsgivaravgiften för ungdomar.
Den svenska besöksnäringen ( hotell, restauranger, skidanläggningar, campingplatser mm) sysselsätter idag 50.000 ungdomar i ålders 15-26 år, sedan sänkningen av arbetsgivaravgiften är det en ökning med 10.000 arbetstillfällen. Bara förra året var ökningen 5.000 nya jobb.

En höjning skulle innebära ökade kostnader och motsvarar 5.000 jobb eller ökade kostnader med 1,5 miljarder för besöksnäringen. Det är också många utrikesfödda som får sitt första jobb här - alltså en bra start för att komma in i arbetslivet för alla ungdomar.
Många jobb hotas nu och av S utlovade satsning på besöksnäringen blir utan verkan då så stora kostnader läggs på företagen.


16 mars 2015

Sveriges säkerhet måste utgå ifrån hot inte vad MP,V o S kan enas om

Frågan om hur mycket försvaret ska få kosta handlar nu om hur mycket S och Mp kan komma överens om tillsammans med Vänsterpartiet. Det är fel utgångspunkt och gör Sveriges säkerhet mindre. Det svenska försvaret måste få de tillskott som en allt hårdare omvärld kräver. Svensk säkerhetspolitik måste formas utifrån de hot som vårt land möter, inte utifrån vad miljöpartister och vänsterpartister kan enas med socialdemokraterna om. 

8 mars 2015

Löfven osynliggör kvinnor

Inför kvinnodagen den 8 mars väljer statsminister Stefan Löfven att osynliggöra kvinnligt företagande inom välfärden. Under Riksdagens frågestund i torsdags avfärdade han mina farhågor om att man slår undan benen för kvinnligt företagande när man tillsammans med Vänsterpartiet vill förbjuda och reglera företag inom välfärdssektorn.
Som svar på min fråga avfärdade han nämligen kritiken mot - vad som närmast kan beskrivas som socialisering av välfärdsföretagandet - med att företagen ändå styrs av män. Men inget kunde vara mer fel. Nästan 7 000 kvinnor leder företag inom vårdsektorn. En majoritet av vårdföretagen leds idag av kvinnor och 80 procent av alla anställda i vårdsektorn är kvinnor. Vårdföretagande är kvinnligt företagande. 
Varför vill Stefan Löfven inte förbjuda vinst i de manligt dominerade bygg- och elektronikföretagen? Vården skulle inte klara sig utan dem heller. Vem ska bygga sjukhuset, vem ska bygga alla de avancerade instrument som vi har idag i sjukvården? De är också företag som gör vinst på att leverera tjänster till vården. 
Är det feminism när han, tillsammans med sina stödtrupper från vänstern, försöker reglera och försvåra just för den kvinnligt dominerade branschen? 

Socialdemokraterna borde kräva mer kvalitet i vården, inte mer socialism. Socialdemokraterna borde, om de menade allvar med sin feminism, också bejaka kvinnligt företagande. Ett företagande som levererar bättre vård och omsorg för Sverige.

1 mars 2015

Att samla Europa borde vara viktigast

Samtidigt som Ryssland utgör ett större hot mot europeisk säkerhet på länge, samtidigt som det pågår ett krig i Europa, samtidigt som regimen Putin innebär att opposition mördas och hotas, och samtidigt som Ryssland hotar med att eskalera kriget i Ukraina har regeringen och Margot Wallström prioriterat att få arabiska och afrikanska diktaturer och förtryckarregimers stöd för kandidaturen till säkerhetsrådet.


När man då säljer ut de värden man borde stå för glömmer man att den viktigaste uppgiften nu är att samla Europa mot de hot vi möter. Istället vill Wallström föra sin egen egna politik. Det är dåligt för Sverige, dåligt för Europa och dåligt för värnet av kvinnor och mäns rättigheter.