29 april 2013

Alla elever vinner på en mångfald av skolor

Diskussionen om fristående skolor bortser från två viktiga faktorer. Eleverna och kvalitet. Många tyckare menar just nu i debatten att det inte behövs skolor som går med vinst. Det är,professorer som tror att de vet bäst hur skolan ska vara för andra, det är socialister som anser att ingen ska kunna väja något annat än det som de vill ha monopol på och det är skolor som inte går med vinst som anser att andra inte heller ska göra det.

 Men ingen av dem frågar sig varför så många elever har valt fristående skolor. Och de frågar sig heller inte varför så många fristående skolor leder när det gäller kvalitet och varför kommuner med ett brett utbud av olika skolor leder när det gäller kvalitet. Fristående skolor behövs för att elever behöver dem, inte för att tyckare av olika slag tror sig veta bäst.

24 april 2013

Nordiskt samarbete når inte upp till Natos försäkran

Det är mer och mer uppenbart att den svenska försvarsdebatten också
måste inkludera frågorna om Nato. Växande rysk upprustning, frånvaron
av de militära blocken och vikten av att kunna specialisera och utveckla
olika förmågor understryker behovet av ett ökat samarbete i det
nordiska området.  Ett sådant samarbete kan bara ske inom ramen för
Nato om det också ska kunna handla om att stå emot militära utmaningar,
styrkemanifestationer och väpnade aktioner av olika slag.

För våra grannländer Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och
Polen har detta varit naturligt och det är naturligt för Finland att
föra diskussionen. Utformningen av det svenska försvaret måste baseras
på om vi ska vara med i Nato eller vara ensamma. Vare sig EU eller det
nordiska samarbetet kan erbjuda det Nato innebär i dessa frågor.


21 april 2013

Partistämman sa nej - Anders Borg.

Så har kvoteringsfrågan på nytt kommit upp, och på nytt fört fram föreställningen om att kvinnor är en grupp som kan reduceras just till en grupp som företräds av varandra, bara för att man är kvinnor. De som tror att jämställdheten i vardagen beror på hur staten bestämmer över kvotering till styrelser glömmer att jämställdhet handlar om friheten för den enskilde och öppenheten för alla, inte att man kategoriserar efter kön.
Framför allt glömmer Borg att den moderata partistämman har sagt nej till kvotering. Det bör alla moderater komma ihåg!

19 april 2013

Rätten att välja de bästa skolorna


Igår skrev jag om kommuner med bra och dåliga skolor. Det är värt att notera att efter att SKL presenterade sin ranking över bästa kommuner vad gäller skolresultat har det inte blivit någon debatt om kommunerna med sämst resultat. Vill man att elever ska ha en så bra skola som möjligt borde man ju bekymra sig mer över de skolor som ger dåliga resultat än de som ger vinst. Och då borde man värna om alla elevers rätt att välja bästa skola istället för kommuners rätt att välja skola åt eleverna.

18 april 2013

Sveriges bästa skola till Sveriges bästa elever

Danderyd har igen fått utmärkelsen Sveriges bästa grundskolekommun. Sveriges Kommuner o Landsting har listat alla Sverige kommuner och Danderyds elever har högst meritvärde.
I det blåa Danderyd har alla barn o ungdomar kunnat välja skola sedan över 20 år tillbaka och friskolor har tillåtits etablera sig - det har bidragit starkt till den positiva utvecklingen av skolorna i Danderyd.

16 april 2013

Företag som genererar vinst ger fler jobb

Hur tror socialdemokraterna att man ska få fler jobb och nytt företagande genom att motarbeta företagande och utmåla vinst som något som urholkar välfärden? Det är genom vinst som företag utvecklas och det är genom vinst som företag kan växa. Det är ingen konst att driva företag som går med förlust eller som äter upp överskotten. Konsten är att skapa en verksamhet som är framgångsrik och som växer. Det ger fler jobb.
Ska man sänka arbetslösheten måste man höja företagandet.

15 april 2013

Kvoteringsfällan

Socialdemokraterna har gått rakt in i kvoteringsfällan och därmed skadat både enskilda människor och sig själva. Genom att välja en person i partistyrelsen med motivet som man själv sa för att man saknade en muslim. Så har man också gjort det till en sak att bortse från individens värderingar och uppfattningar, han skulle ju företräda gruppen, samtidigt som man utgår från att bara för att någon tillhör en viss grupp i vårt samhälle så är man lika dan som alla andra i den gruppen. Det är nedlåtande mot alla individer och det har nu slagit tillbaka. Det kan vara dags att vi åter börjar tala om personer som individer med egna tankar och eget ansvar.

12 april 2013

Föräldrars ansvar o trygghet viktigast för barn

Det är bra om vi får en debatt om hur barn i Sverige ska få det bättre men det är just därför också bra om vi inser att stat och kommun inte kan ersätta föräldrars ansvar och förmåga till att skapa trygghet. Vi behöver en politik som kan ge starka familjer. Det handlar om en arbetsmarknad och ett företagande som ger jobb, en skattepolitik som ger familjer en trygghet en skola som lever upp till det som den ska göra, och en valfrihet i vardagen. Inget kan ersätta trygga familjer.

9 april 2013

Margret Thatcher en förebild

Margret Thatcher formade det moderna Storbritannien. Hon gjorde det i strid med Labour och en fackföreningsrörelse som lamslog landet. I Storbritannien då såg vi samma utveckling mot kris som vi de senaste åren har sett i Europas krisekonomier. Det intressanta är att socialister verkar vara överens om att förtala dem som hindrar vägen mot en kris samtidigt som de hyllar dem som ökar utgifterna och driver landet in i krisen. Och i dag är det få som kritiserar det hon uppnådde. Inte ens Labour. Men likväl svartmålas hon av vänsterns debattörer. Det är vad ledarskapet kräver, att man står uppemot dem som hellre driver en ekonomi in i kris än tar ansvar för landet.

7 april 2013

Med S styr politiker inte medborgarna själva

Så vill socialdemokraterna nu ta det första steget för att invånare i socialdemokratiska kommuner ska få en sämre möjlighet att välja välfärd. Är det någon som tror att välfärden blir bättre för att kommunalpolitiker styr istället för att medborgarna väljer?
Konsekvensen av S-kongressen är att om S kommer till makten sitter samtliga privata alternativ i det svenska samhället löst. Det blir en utfasning av välfärd som aldrig tidigare har diskuterats i det svenska samhället. Alla elever vars skolor ska bort, all äldreomsorg som har varit en säkerhet för äldre att kunna välja, alla förskolor som har gett det föräldrar har velat ha för sina barn. Finns det ingen socialdemokrat som vågar förklara för alla som valt privat välfärd varför de har valt fel?
Sanningen är att S vill inte stoppa privat välfärd för att välfärden ska bli bättre utan för att politikers makt över den ska bli större. Det här bör de förlora valet för!

5 april 2013

Borgerliga A kommuner och B-lag i vänsterstyrda

Socialdemokraternaas förslag idag kommer dela upp Sveriges kommuner i A och B-lag. I de borgerligt styrda kommunerna bor vinnarna, dvs de som fortsättningsvis kommer kunna välja skola och omsorg. I de andra vänsterstyrda kommunerna är de politikerna som ska tala om vad medborgarna behöver och förhindra både egna val och duktiga kvinnor att starta eget.

2 april 2013

Risk för nedstängda verksamheter om vänstern vinner

Vänsterns opinionssiffror är självfallet bara just opinionssiffror. Men de visar på en sak, att risken för att Sverige efter 2014 har en regering som medvetet vill stänga ner eller fasa ur tusentals fungerande välfärdsverksamheter, med allt från äldreomsorg till skola och barnomsorg. Efter en vänsterseger kommer det kanske inte stå stängt på förskolan eller äldreboendet. Men Under Stängning. Det är ett viktigt skäl för att se till att S och V inte vinner valet. För välfärdens skull.