23 juni 2014

Replik i Norrtelje tidning

I dagens Norrtelje tidning svarar jag Kristian Krassman (S) angående sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta. Mitt första inlägg i replikskiftet återfinns här: http://norrteljetidning.se/debatt/1.2523709-oppositionen-stoppar-reform-for-ungdomarna I onsdagens (17/6) tidning svarade så Kristian Krassman vilket jag idag replikerar på. Dagens replik återfinns endast i papperstidningen varför jag kopierar in den nedan:

Krassman ägnar sig åt vilseledning
 
I NT den 17 juni svarar Kristian Krassman (S) på en debattartikel skriven av mig. Där redogör jag för regeringens fortsatta fokus på att få allt fler ungdomar i arbete, denna gång via att fokusera de sänkta arbetsgivaravgifterna till de yngsta. Förslaget togs fram för att undvika att det efter skolåren uppstår perioder av arbetslöshet och utanförskap och regeringen presenterade därmed ytterligare en reform för att underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknad.

Det här passar däremot inte Kristian Krassman. Istället kritiserar han regeringen för att inte ha några nya förslag, vilket kan te sig magstarkt då han själv inte lyckas redogöra för ett enda. Om vi nu inte ska räkna in det som riskerar jobbet för 298 heltidsanställda unga, just i Norrtelje.

Nej, istället för konkret politik ägnar sig Socialdemokraterna åt vilseledning. Man påstår att befolkningsökningen är anledningen till att 250 000 fler nu arbetar i Sverige, vilket en snabb jämförelse visar är fel. I Nederländerna, precis som i Sverige, har befolkningen ökat med 400 000 sedan 2006. Antalet jobb? Endast 70 000. I Danmark ser vi en befolkningsökning på 200 000 men istället hela 130 000 förlorade arbeten. Att Sverige adderat 250 000 arbeten har alltså föga med befolkningsökningen att göra. Istället handlar det om en politik för företagande och tillväxt.

Kristian Krassman fortsätter och anger ungdomsarbetslösheten till 27,5 %. Det han då gör är att räkna in heltidsstuderande. Mer korrekta siffror visar att antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar är 7,8 % (2012), vilket kan jämföras med 9,3 % (2006) då Socialdemokraterna styrde landet.

Att vilseleda istället för att redogöra för den egna politiken visar med all tydlighet hur svag densamma är. Men jag kan förstå att man inte vill prata om alla de förslag som kommer slå hårt mot svensk ekonomi, och därmed mot svensk välfärd. Det är vidare en politik som dömts ut av ledande experter.

Nej, medan regeringen går fram med reform efter reform, nu senast för att underlätta för våra unga, lägger oppositionen nya hinder vilket enbart kommer öka både arbetslöshet och utanförskap. Istället för att vilseleda kan Kristian Krassman, på riktigt denna gång, försöka svara på frågan hur ökade anställningskostnader skulle ge fler jobb.

Isabella Jernbeck, riksdagsledamot Stockholms län (M)

14 juni 2014

Schymans initiativ är inte kvinnors politik

Det finns inget parti som bekämpar jämställdhet mellan män och kvinnor som Feministiskt Initiativ. Förlorade jobb, ekonomi i kaos, kamp mot valfrihet leder kanske till att Gudrun Schymans gamla vänsterparti får igenom sin politik men inte att kvinnor får en bättre vardag eller större frihet att forma sitt eget liv. Schymans Initiativ är inte kvinnors politik. Den får varje kvinna själv ta ansvar för. Och det gör vi tillsammans med de män som delar våra uppfattningar om samhället. Jag stöder dem som vill öka friheten, inte kvinnor som vill minska den.

11 juni 2014

Artikel: S politik slår mot Sveriges unga

Jobben är valets viktigaste fråga och här går en tydlig skiljelinje i svensk politik. Medan alliansen fortsatt satsar på de unga, bland annat i form av sänkta anställningskostnader, riktar Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet udden mot de arbetsplatser där man som ung ofta får sitt första jobb. Frågan Stefan Löfven måste svara på är: Varför låter ni unga ta smällen när ni måste hitta finansiering till era bidragshöjningar?

3 juni 2014

Artikel Ditt Danderyd: Skattechock väntar om rödgröna vinner valet

- De rödgröna vill kraftigt höja skatterna på vanliga inkomster, de vill återinföra förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, de vill beskatta transporter mer och de vill höja skatten på ungas jobb, varnar riksdagsledamoten Isabella Jernbeck.

1 juni 2014

MP styr långt ut till vänster.

Miljöpartiet svänger åt vänster och hamnar med sitt strypande av valfriheten i samma vänsterkant som Vänsterpartiet.
Det är verkligen att bekänna färg när nu MP vill hindra 57.000 elever i Stockholms län att gå i den skola som just de valt. Det handlar om 280 skolor som MP anser inte ska få fortsätta driva skola.
Över hela Sverige går 160.000 elever i skolor som MP anser inte ska få finnas för att de drivs i aktiebolagsform.
Det är alltså inte kavaliten som diskuteras eller de resultat som eleverna uppvisar, utan i vilken form de drivs som upprör miljöpartisterna. Här framgår tydligt att MP är ett vänsterparti som vill styra över enskildas val och som anser att en politiker , vem som helst, är bättre lämpade att ta breslut om vilken skola som passar alla elever bäst än eleverna och föräldrarna själva.

Låt inte deras förslag bli verklighet i höstens val - skolan är bara början för dessa vänsterpartiers vilja att styra över den enskilde och tar bort möjligheten att göra egna val.