31 december 2012

Utrymmet för nyårslöften är stort!

Under det kommande året vill jag verka för att vi ska få fortsatt utveckling av valfrihet och mångfald inom välfärden, att skatter som motverkar företagande, forskning och arbete sänks, att det blir lättare att starta företag och erbjuda nya jobb, att vi ska ta fasta på de nya hot som präglar vår omvärld när det gäller vårt försvar.
Det handlar egentligen om att fortsätta utveckla den enskildes frihet, se till att vi kan få mer konkurrens, en starkare rättstat och en stat som är stark att försvara friheten. Med den utgångspunkten finns det massor att göra för att det svenska samhället ska bli ännu bättre och för att varje enskild person ska kunna få de möjligheter som just hon eller han behöver för att utvecklas och för att kunna ge sitt bidrag. Där finns utrymme för många nyårslöften!

28 december 2012

Valfrihet och mångfald tack vare LOV

Tack vara lagen om valfrihet så har vi i dag ett rekordstort antal privata hemtjänstföretag i Stockholms län. Det leder till större valfrihet för alla äldre men också till mycket större möjligheter att ha tydliga krav på kvalitet och omtanke. Samtidigt innebär det en bättre användning av våra kommunala skattepengar. Det är ett uttryck för hur viktigt det är med mångfald och konkurrens.
De som tror att det inte finns mer att göra inom välfärden har fastnat i den offentliga byråkratins inre värld utan att se de möjligheter som företagande och förnyelse kan innebära. Monopol och byråkrati är inte bästa sättet att slå vakt om alla äldres trygghet. All erfarenhet visar att det tvärtom sänker kvalitetskrav och möjligheter.

27 december 2012

Välstånd behöver skapas med investeringar och företagande

Det är konstigt att nästan all debatt om skatter och bidrag förs som om det bara finns ett välstånd utan att det behöver skapas och frågan bara handlar om att fördela det och skattebördan så jämnt som möjligt. Därför först ofta skattedebatten som om människor med lägre inkomster och utan arbete skulle missgynnas av att det lönar sig mer med investeringar och företagande.
Men samhällen med mycket välstånd uppmuntrar företagande, arbete och utbildning. Och då bör både skatter och bidrag anpassas till det. Det vore bra om den svenska skattedebatten handlade om det mer än tron på att sänkta skatter hotar välfärden.

24 december 2012

Med frihet växer människor

Tänk om alla politiker av alla slag kunde använda julen till att tänka på det enkla faktum att överallt där friheten och rätten för den enskilde är stor växer sig människor stora. Och samhällen utvecklas och förnyas. Det kan vara bra att tänka på för dem som tror att de kan och vet bättre än sina medborgare eller som tror de kan leda företag och välfärd bättre än andra. Respekten för andra måste alltid leda till en respekt för vad andra kan göra.
Lite julfrid kring allt detta kan göra vårt samhälle lite bättre, lite mindre förmyndaraktigt och så mycket mänskligare. En God Jul önskas!

23 december 2012

jobbskatteavdrag = trygghet

För alla dem som känner att månaderna är för korta när räkningarna ska betalas kan det vara värt att påminnas om att vi genom jobbavdragen fått en extra månadslön. Så egentligen är månaderna kortare för vi har 13 månadslöner men bara räkningar för 12 månader. Det är bra inför julen. Och bra inför vardagen. Det kallas trygghet.

18 december 2012

Vinstdebatten har fel fokus

Diskussionen om vinster i välfärdsföretag bortser från två enkla saker. För det första finns det inget välfärdsföretag som kan överleva utan att det har minst lika bra verksamhet som sina kommunala motsvarigheter. Ett företag som inte gör ett överskott kan inte överleva och för att kunna göra investeringar mm så måste företagen generera vinst. Och kvaliteteten måste kontrolleras och följas upp lika mycket oavsett om det är privat eller kommunalt. För det andra är de vinster som privata verksamheter gör ett uttryck för att de kommunala verksamheterna skulle kunna använda sina resurser bättre.
Vinsten är i själva verket ett uttryck för att vi bör ha fler privata som tävlar med varandra istället för en dominans av kommunala verksamheter som inte behöver konkurrera om medborgarnas förtroende.
Det finns ett skäl till att privat företagande och konkurrens har skapat välfärd förutom den trygghet som friheten att välja ger. Stora offentliga verksamheter har alltid skattebetalarnas pengar i ryggen utan att skattebetalarna får välja. Det får de med privata alternativ. Och mer valuta för pengarna.

17 december 2012

Familjepolitik


Publicerat i Ottar
2012-12: 4

Privat företagssamhet bättre

Skillnaden mellan statliga företag och privat ägda är att de statliga ägs formellt av alla men styrs av politiker medan privata företag styrs av sina ägare och i konkurrrens med andra ska leverera. 
TeliaSonera, SAS och Vattenfall är exempel på hur det går när staten blandar samman politisk styrning med att man också lagstiftar om miljö, energi, trafikpolitik och ansvarar för utrikespolitik. Skälet till att privat företagsamhet och marknadsekonomi överallt leder till välstånd och bättre verksamhet är konkurrens och mångfald. Statligt företagande innebär inte bara att man underminerar konkurrensen utan också att man blandar samman statens och ägandets roller. Det blir inte bättre för att man kallar det gemensamt ägda företag. Det är likväl politiker som styr. Och så bra brukar det ju inte gå.

15 december 2012

Apoteken blir en allt viktigare del i vårdkedjan

Publicerat i BLT
2012-12-15Positiva jobbskapande effekter av RUT

1,3 miljoner människor i Sverige utnyttjar ROT o RUT avdrag varje år.  Marknaden för RUT tjänster  ökar kraftigt med många nya företag och företagare som anställer allt fler. Det är framförallt många utrikesfödda kvinnor och unga som går direkt från arbetslöshet till nya jobb.
Drygt 60% av köparna av dessa tjänster är kvinnor i åldern 30-50 år och idag finns över 13.000 företag som erbjuder hushållsnära tjänster med övervägande kvinnliga företagare.
Ingen kan idag blunda för de positiva effekterna: med nya jobb, svarta arbeten som blivit vita och möjligheten för familjer att lösa vardagens pussel. Utom då Socaldemokraterna och vänstern som vill begränsa och förbjuda avdragen av ideologiska skäl!

11 december 2012

Platt skatt bra för alla

MUFs ordförande Erik Bengtzboe skriver på Svenska Dagbladet om platt skatt. Det är bra att MUF för fram den frågan eftersom det innebär ett nytänkande som innebär att vi slipper marginaleffekter, uppmuntrar till företagande och utbildning och samtidigt förenklar ett komplicerat skattesystem. Det är inte helt lätt att göra det direkt men tanken på att vi ska ha samma skatt men med ett grundavdrag som gynnar personer med lägre inkomster och stimulerar till investeringar och arbete är bra. Det är genom nytänkande vi kan fortsätta se till att Sverige ligger i täten!

9 december 2012

S vill höja inkomstskatterna

När socialdemokraternas Magdalena Andersson intervjuades i Ekots lördagsintervju var det viktiga budskapet att hon är emot sänkta skatter för vanliga inkomsttagare och vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Det är en enkel skillnad som säger allt. S tror att jobben blir fler med högre skatter. Det enda svåra för henne var att förklara varför kommunerna ska kompenseras för höjda arbetsgivaravgifter. Om det inte vore något problem med höjda skatter skulle det inte vara ett problem att kompenseras för. För S verkar kommunernas makt vara viktigare än både företagen och välfärden.

Öppen nordisk arbetsmarknad gynnar unga

Publicerat i Expressen GT
2012-12-10

7 december 2012

Tillväxt bäst för att lösa miljöproblem


På Svenska Dagbladets Brännpunkt i veckan skriver Anders Wijkman och Johan Rockström som om det är den ekonomiska tillväxten som skapar miljöproblemen. De bortser från att det är i den ekonomiska krisen som vi nu ser som miljöproblemen tillåts växa och klimatfrågan ställs åt sidan. Tillväxt som ger mer forskning, utveckling och bättre resursanvändning bidrar till en bättre miljö. Allra tydligast blir det när vi ser på de delar av världen som saknat tillväxt och där naturen blir ett offer för fattigdom.

 

6 december 2012

Apoteksbranschen forsätter att utvecklas

Publicerat i Norrtälje Tidning
2012-12-06

S vill hindra läxhjälp


I gårdagens debatt i Riksdagen ägnade socialdemokraterna sin politiska energi åt att försöka hindra läxhjälp. Oavsett vilka synpunkter man kan ha på RUT-avdraget är det underligt att ett politiskt parti som vill leda Sverige i en tid av ekonomisk kris, och där svenska elever hamnar efter andra länders, väljer att göra bättre förutsättningar för läxhjälp med betalda skatter till det stora problemet. Är det någon som tror att det blir bättre med mindre läxhjälp och fler svartjobb?

3 december 2012

Deltid kan också vara ett eget val

Frågan om deltid dyker ständigt upp som ett stort problem istället för att diskuteras som en möjlighet. Nu senast kallas deltid i Svenska Dagbladets näringslivsdel för världens största kvinnofälla. Förutom att världen innehåller betydligt värre kvinnofällor än att arbeta deltid är problemet att den typen av fördömanden bygger på en vet-bättre attityd som attackerar enskilda människors val.

För det första är många jobb beroende av deltid för att kunna finnas till. För det andra kan deltid vara ett sätt att klara av att behålla kontakten med arbetsmarknaden när man inte klarar heltid. För det tredje kan deltid vara ett sätt att komma tillbaka på arbetsmarknaden. För det fjärde kan det vara så att det passar den enskilde att arbeta deltid. Tanken på att ett jobb ska bestämmas av exakt den fyrtiotimmarsvecka som vi har vant oss vid är den normala arbetstiden är fyrkantig. Livet är inte indelat i moduler, vare sig fyrtiotimmarsmoduler eller tjugotimmarsmoduler utan en vardag som innehåller mycket mer.

Apoteksbranchen utvecklas vidare

Publicerat i Dagbladet
2012-12-03

2 december 2012

Advent är en kristen tradition

Ser att Skolverkat har problem med att skolbarn går i kyrkan för att fira advent. Men var ska man annars gå? Eller rättare sagt, hur ska man fira advent utan att nämna att det är en kristen tradition? Man skapar aldrig ett tolerant och öppet samhälle genom att skyla över det som format vårt samhälle. Och adventsfirandet är format av kristendomen. Ska man vara rädd för den ger man dem rätt som tycker att man ska vara rädd för andras traditioner.

27 november 2012

Rysslands rustning ställer krav på vår egen försvarsförmåga

Ett problem för svensk säkerhetspolitik, och europeisk, är att våra grannar och andra medlemmar i EU i krisens spår drar ner på sina försvarsanslag, samtidigt som Ryssland ökar sina. Det ställer ökade krav på svensk försvarspolitik. Det är inte bara behovet av nästa generation Gripen som ställer krav på resurser till försvaret. Minskad försvarsförmåga hos dem som vi har en solidaritetsklausul med ställer också ökade krav på vår förmåga.

26 november 2012

Ett bra borgerligt liv!

MUF-ordföranden har i en debattartikel tagit upp frågan om borgerlighet, och att han inte vill kalla sig borgerlig. Han vill inte sitta under kristallkronorna utan vid köksbordet säger han.
Nu tror jag inte att borgerliga människor känner att de sitter under kristallkronorna utan snarare hanterar tvätten, hämtar barnen, går till jobbet, skjutsar dottern eller sonen, träffar andra människor, jobbar hårt och sliter med sitt boende. De vill inte ha socialdemokratisk politik eftersom det innebär att ansvaret för vardagen ska flyttas över till andra, nämligen till socialdemokratiska politiker.
Och kanske lever de ett borgerligt liv, så som vänstern ofta har nedvärderat det, att man tar ansvar för det egna livet, för familjen och för sitt arbete. Så dåligt är inte det även om många som hellre lever på andra brukar förakta det, ända tills en bok har sålt så mycket att de kan köpa de viner och de kristallkronor som de tror hör det borgerliga livet till.
Men det är inte så mycket kristall och dyra viner utan snarare ansvar och företagande vi talar om. Vänstern kommer aldrig gilla det men vi moderater blir inte bättre för att vi tar avstånd från dem som bryr sig om sin vardag.

25 november 2012

Staten ska inte driva företag

Det vi på sistone sett när det gäller Teliasonera affärer i utlandet, SAS problem att överleva och Vattenfalls investeringar i andra länder påminner om att det finns goda skäl för att staten inte ska driva företag. Staten ska vara stat och bestämma spelreglerna. Det är ingen tillfällighet att det världen över har visat sig att privat företagande är överlägset. Konkurrens, förändringstryck och nytänkande frodas lättare bland företag i konkurrens än i statliga byråkratier. Och staten blir bättre när den står fri från att ta företagaransvar.


22 november 2012

EU måste minska sina utgifter

När EU-ledarna nu förhandlar om budgeten är utgångspunkten fel. Förslagen som de diskuterar innebär att EU ska öka sina utgifter samtidigt som medlemsstaterna minskar sina. Det är inte rimligt. Europeiska unionen måste göra motsvarande prioriteringar som medlemsstaterna. En del utgifter är viktigare än andra. Om man bara börjar minska jordbruksutgifterna har man kommit en bra bit på vägen för att hålla kontroll på budgeten samtidigt som man får råd med viktigare saker.

20 november 2012

Fler kvinnliga operativa chefer ger fler att rekrytera till styrelser

Att svenska bolag nu arbetar mer aktivt för att för att öka andelen kvinnliga operativa chefer är bra och den väg man måste gå om man vill öka jämställdheten. Att det fortfarande är få kvinnor i bolagens styrelser är ju just ett utryck för att det finns färre kvinnor i ledande positioner att rekrytera ifrån. Vad politken kan bidra med är att ge förutsättningar för att lättare kombinera yrkes- och familjeliv genom tex RUT-tjänster och att se till att kvinnor tillåts driva och starta företag på samma villkor som män.

18 november 2012

EU ska inte styra över svenska bolag

I veckan kom EU-kommissionen tillbaka med sitt förslag om kvotering till bolagsstyrelser. Det är, förutom allt annat man kan säga om förslaget, illavarslande att kommissionen mitt i ekonomiska kristider ägnar sig åt regleringstänkande som inte hjälper mot krisen men tar tid från alla andra reformer som kan ge tillväxt. Nu kommer detta förslag att blockeras av de medlemsländer som anser att det är medlemsstaternas sak att besluta om. Och så är det. EU ska inte styra över svenska bolag. Och jämställdhet kommer inte via regleringar och förmynderi.

15 november 2012

Avhopp från grundutbildningen kräver en översyn

Avgörande för det svenska försvarets framtida förmåga är rekryteringen av soldater. Det som tidigare hanterades genom den allmänna värnplikten måste nu uppnås genom frivillig rekrytering. Det är en stor utmaning att förverkliga nuvarande ambitioner om att 50 000 soldater ska vara inne i organisationen till 2014.
Nu kan vi konstatera att det sker stora avhopp från den militära grundutbildningen och det börjar bli akut att se över personalförsörjningen och komma med åtgärder för att Försvarsmakten ska kunna nå upp till ambitionsnivån att kunna försvara såväl Sverige som ställa upp i vårt närområde och göra insatser som har betydelse för fred och säkerhet i världen.

14 november 2012

Med vilken rätt ska S-politiker bestämma över andras liv

Ledarskribenten i Svenska Dagbladet Maria Ludvigsson noterar att socialdemokratiska politiker anser att kommunalpolitiker är bättre på att välja människors välfärd än människorna själva. Och så är det. Det finns två tankar som jag tycker man kan ha om det.
För det första, vad är det som leder till att socialdemokratiska politiker tror att de förstår människors vardag och behov bättre än enskilda människor själva? Är det en särskild instinkt som man fått i SSU?  Eller för att man helt enkelt tycker man är klokare än de andra?
Och vad är det som leder socialdemokrater till att på samma sätt tycka att den enskilde inte förstår sitt bästa? Inte kan välja det som passar en själv bäst? Och att man inte har rätt att bestämma över sin vardag?
Med vilken rätt vill de ta andras rätt att bestämma över livet?

11 november 2012

Företag som går med vinst är bra

Det är kvaliteten i välfärden som borde vara avgörande, oavsett om den är privat eller kommunal. Därför är det bra att några fackliga ledare i välfärdssektorn nu i dag på SvD Brännpunkt skriver om hur vi ska kunna fokusera på det som betyder något för den enskilde, nämligen kvaliteten och tryggheten.
De pekar på fyra vägar att höja kvaliteten, bland annat bättre ledarskap, men glömmer en viktig kvalitetsfråga, nämligen de enskildas val till förmån för det man själv mest behöver eller känner sig trygg med och möjligheten att välja något annat. Detta mer än något annat driver kvaliteten. Men som sagt, det är bra att debatten nu börjar handla om kvalitet. Dålig kvalitet, dålig vård och dålig skola är värre än företag som ger vinst. Företag som ger vinst är nämligen bra. Det är därför de går med vinst.

6 november 2012

Stort budgetunderskott utmaning för USA

Kan vara värt att påminna om att det stora problemet som det amerikanska presidentvalet kommer att möta är det stora budgetunderskottet. Det växer rekordartat och det hotar världsekonomin. Därför växer också skuldbördan så snabbt att man slår i taket och tvingas driva igenom automatiska utgiftsminskningar och skattehöjningar. Så går det när man inte värnar de offentliga finanserna. De som tycker att lösningen på stora underskott är större underskott kan gärna fundera på vilken mardröm det är för presidentvalets vinnare.

Öka inflytandet för funktionshinderrörelsen

Publicerat i Svensk Handikapptidskrift
2012-11-05

5 november 2012

Betyg ger bättre resultat och stöd till hjälp

Ser man till den svenska skolans resultat borde det vara självklart att med hjälp av betyg se till att elevers och lärares arbete fokuserar på kunskap. De som i dag hävdar att betyg är fel tycks tro att det blir bättre av att överraska eleverna när man nästan är klar med skolan. Det är bättre att man så tidigt som möjligt får en känsla för hur man lyckas och att lärare får skäl till att hjälpa till mer, lära bättre eller satsa mer på de elever som behöver mer stöd. Det är svårt att hoppa höjdhopp utan ribba och det är svårt att prestera bättre och lära sig mer om man inte vet hur man lyckas.

2 november 2012

Subutex och Metadon ökar dödsfallen

Tidigare har jag skrivit om hur farligt det är med att acceptera ersättningar för heroin som receptbelagda läkemedel i stor utsträckning. Det innebär att vi legaliserar narkotika bakvägen. Nu visar det sig, vilket Rapport redovisade i går kväll, att både metadon och subutex leder till ökade antal dödsfall genom att de säljs på gatan av dem som fått dem på recept vilket drar in nya grupper i missbruk. Och så medverkar det offentliga till något som inte får hända, att det blir lättare att få tag på farliga droger.

1 november 2012

Ökad tillgänglighet till läkemedel


Fått frågan igen om apoteksavregleringen verkligen varit lyckad?

Med 34% fler apotek idag, förlängda öppettider med i snitt 10 timmar per vecka för varje apotek, 6000 försäljningsställen för receptfritt, ökad serviceutbud på apoteken – så får man väl ändå konstatera att den varit det.

Hela idén och absolut viktigast är att kundernas tillgång till läkemedel. När nu förslag på ytterligare åtgärder för öka tillgängligheten har presenterats med bla en gemensam söktjänst för alla apotek, ökade krav på leverantörer och förlängd period för generiska läkemedel kan vi se till att fler än de 96% som idag får sina läkemedel på en gång får det också.

Har idag svårt att förstå de som envetet kritiserar denna reform (S, V och MP) – verkar endast som de handlar om ideologi och inte om att sätta kunden och individen i fokus!

31 oktober 2012

Krav på höjda skatter och nej till reformer enar S i norden

Några dagar i Nordiska rådets parlamentariska församling i Helsingfors. Värt att notera är att när socialdemokrater inte tvingas anpassa sig till debatten hemma så blir plötsligt kraven på högre skatter och nej till reformer ännu mer högljutt. Så agerar de nordiska socialdemokraterna tillsammans som om den enda vägen till välfärd är att gå samma väg som de länder i Europa som har stimulerat sina ekonomier med växande underskott samtidigt som de har sagt nej till strukturreformer.
Kanske kunde de fundera på hur det kan komma sig att i Norden och i länderna kring Östersjön råder stabila ekonomier med tillväxt. Det har inte uppnåtts genom att lösa alla problem med skattehöjningar och ökad offentliga utgifter. Det har uppnåtts genom de reformer som S här och hemma motarbetar och bekämpar. Värt att komma ihåg.

26 oktober 2012

Rätten att välja i S-kommuner blir begränsad

Det blir synd om medborgare som bor i socialdemokratiska kommuner i framtiden. Det framgår av vad Löfven har sagt i dag om välfärdsföretagen. Deras rätt att välja i välfärden kommer att bli kraftigt begränsad om S får bestämma. Samtidigt som socialdemokrater i andra fall brukar hävda att välfärden ska vara lika för alla, det är ett av motiven till statsbidragssystemet men också till likformning av välfärden, säger man nu att den ska vara olika för alla. De som bor i borgerliga kommuner ska få bättre välfärd och valfrihet medan socialdemokratiska kommuner ska få rätt att strypa välfärden. Men de har ännu inte sagt vad medborgarna vinner på att inte få bestämma över sin välfärd. Socialdemokraterna gör sig till ett kommunalpampsparti.

24 oktober 2012

S vill förbjuda kvinnors företagande

Publicerat i Länstidingen Södertälje
2012-10-24

Försvarsmaktens personalförsörjning


Publicerat i Enköpingsposten
2012-10-24

Nej till att EU ska reglera svenska börsbolags styrelser

Det är bra att EU-kommissionären Vivianne Reding har fått nej till att EU ska reglera svenska och andra börsbolags styrelser.
Det är fel att EU ska lägga sig i det som hör till nationell rätt och till privata företags rätt att besluta. Det är fel väg att gå att reducera kvinnor till ett kollektiv som ska företrädas av andra kvinnor. Det är fel att kvinnor som sitter i styrelser ska betraktas som kvoterade. Det är fel att tro att jämställdhet bygger på lagstiftad kvotering istället för personlig frihet. Det är fel att välja könsindelning av människor som en väg ut ur bristande jämställdhet. Det är fel att tro att några fler styrelseuppdrag för ett antal fler kvinnor skulle förändra vardagen för alla de miljontals kvinnor och män som inte är i närheten av att få sitta i ett börsbolags styrelse. Det är fel att tro att vi löser samhällsproblem med kvotering av olika personer till bolagsstyrelser.
Om det vore rätt med kvotering finns det ingen anledning att stanna vid att kvotera just kvinnor och dessutom inte heller bara styrelser. Det är bra att Reding förlorade. Det vann både jämställdhet och frihet på.

21 oktober 2012

LO och S emot vinst för kvinnors företagande

Peter Wolodarski skriver i DN om den fråga som jag pekade på häromdagen, nämligen att LO och socialdemokraterna är emot vinst och företagande i de områden där framförallt kvinnor berörs och för där män berörs.
Värst är S-kvinnornas företrädare som är emot kvinnligt företagande inom detta område eftersom det leder till att kvinnor istället för att jobba med låga löner nu får vara företagare med låg lönsamhet. Men var inte problemet med vinsterna i välfärden att de var för höga? Nu är de för låga. Det kan knappast vara något skäl till att förbjuda dem helt och hållet.
Socialdemokraterna tänker som gamla gubbar som inte tycker att kvinnor ska ägna sig åt företagande. Och socialdemokratiska kvinnoförbundet skulle kunna döpas om till socialdemokratiska gubbförbundet.

18 oktober 2012

Ok för män driva företag men inte för kvinnor enligt S

Det är konstigt, socialdemokraterna är för ROT som framförallt ger män jobb och möjligheter till företagande, men emot RUT som framförallt ger kvinnor jobb och möjligheter till företagande. Man är emot vinst där vi ser mycket kvinnligt företagande men för där vi ser dominerande manligt företagande. För där män dominerar arbetsmarknaden och företagandet, emot där kvinnor dominerar jobben och startar företag. Det verkar vara mest "gubbar" som tänker, oavsett om de är kvinnor eller män.

15 oktober 2012

Kvalitet och trygghet borde vara i fokus även för LO

I dag diskussioner om välfärd och äldreomsorg. Trots att debatten borde handla om hur vi utvecklar kvalitet och trygghet vill socialdemokraterna och vänstern att den ska handla om den vinst som väldrivna verksamheter ger. I DN kräver LO att företagandet ska begränsas. Det drabbar de äldre och de sjuka när det inte längre finns alternativ. Borde LO inte ägna sig åt de verksamheter som ger underskott och dålig kvalitet i stället? När privata företag kan ge samma eller bättre kvalitet än kommunala ligger felet i de kommunala verksamheterna där skattekronorna används fel. Det är ett större problem för de äldre men ett mindre för LO. Och LO om några borde veta att det blir problem när företag inte går med vinst.

12 oktober 2012

Inte mer jämställt i Norge med kvotering!

Så har man i Norge utvärderat jämställdheten. Förutom att man även där är besatt vid siffror istället för enskilda människors villkor visar det sig att lagen om kvotering till bolagsstyrelser där har lett till att ett antal kvinnliga utländska och norska styrelseproffs har fått lite fler styrelseuppdrag. Det påverkar vare sig det norska samhället eller norrmännens vardag. Och Norge har som studien visar inte blivit mer jämställt av detta. Så blir det när symbolismen får råda över friheten och enskilda människors rätt att forma sina liv själva.

11 oktober 2012

Attack på privata målet i DN,s granskning

Det är något konstigt med Dagens Nyheters fortsatta granskning av Carema och äldreomsorgen ett år efter artikelserien mot den privata vården. När man nu återvänder till Koppargården ett år senare handlar reportaget om hur en enskild person upplevde hur det var då, att ”gittarkillen” slutade när det blev ny ägare och att omsorgen brast.
Därmed undanhåller man läsarna att trots bristerna så höjdes kvaliteten under Carema till skillnad från när Koppargården var kommunalt. Och man skriver inte om hur det är nu, annat än lite kort om att den enskilda person man intervjuar i dag tycker och upplever att det fortfarande är för få anställda och inte fler än under Carema.
I en svår och känslig verksamhet som omsorg om äldre kommer det alltid finnas problem. Många äldre har det svårt på ett sätt som inte ens den bästa omsorg kan förändra och risken för brister är stor om man inte följer verksamheten kritiskt och objektivt. DN struntar i att redovisa att kvaliteten var lägre under den kommunala regin innan Carema och redovisar inget om hur det är nu, annat än kort att det nog inte är bättre. Men bristerna då i privat regi är uppenbarligen värre än nu i kommunal. När våra media hellre attackerar privata verksamheter än granskar kvaliteten är det de äldre som förlorar.

9 oktober 2012

Kraftiga skattehöjningar med splittrad opposition

Det enkla beskedet från söndagens Agendadebatt är att de rödgröna visserligen är splittrade om hur mycket skatten ska höjas men helt överens om att den ska höjas. Vänsterpartiet vill höja mest och Mp och S vill vill höja olika skatter och summan av allt detta är många höjda skatter och slut på skattesänkningar för arbete och företagande.

 
Hur mycket skatterna kommer höjas vet ingen, inte heller Löfven. I de rödgrönas värld tävlar man om att höja skatterna. Om de vinner valet gäller detta första året vid makten, andra året, tredje året och fjärde året. Hur mycket och hur många skattehöjningar det blir  vet vi först 2018. Det är det enda vi vet.

Vi är redan på om studentbostäder

Publicerat i Mitti Danderyd
2012-10-09

7 oktober 2012

För lätt för hackers slå ut nätsidor

Det är allvarligt för det svenska samhällets motståndskraft att det är så lätt för en grupp anonyma hackers att slå ut olika myndigheters hemsidor. I ett modernt samhälle är Internet och information via hemsidor strategiskt viktiga samhällsfunktioner.
I tider av kris kan de spela en avgörande roll och slås de ut så kan det underminera krishantering och information till medborgarna. Och i kristider kan hotet komma från betydligt mer resursrika Internetaktörer än anonyma grupper av datanördar. Svenska myndigheter och företag måste ha hemsidor och datasystem som står emot mer avancerade attacker än dem som vi har sett de senaste dagarna. Det är en del av vår försvarsförmåga.

3 oktober 2012

Ett konkurrenskraftigt Sverige måste sänka marginalskatterna

Ett av de stora framstegen de senaste åren är att Sverige har gått i täten för att sänka skatterna. Vi har nu ett skattetryck som ligger långt under vad vi gjorde under socialdemokratisk tid. Skattetrycket har minskat från 48,3% till 44,2%. Det har gett vanliga inkomsttagare fler månadslöner i disponibel inkomst. Men fortfarande ligger vi i toppen, som nummer tre av alla OECD-länder, när det gäller höga marginalskatter. Det drabbar oss när det gäller forskning och företagande. På en rörlig internationell arbetsmarknad och i en global ekonomi slår de högsta marginalskatterna hårt när det gäller utveckling av forskning och företag. Ett konkurrenskraftigare och växande Sverige behöver lägre marginalskatter. Låt oss börja med värnskatten.

1 oktober 2012

Tillbaka till sjukskrivningar med S förslag

Trots allt tal om budgetstramhet och ekonomiskt ansvar vill nu socialdemokraterna föra tillbaka Sverige till den tid då det inte fanns någon gräns för sjukförsäkringen och då sjukförsäkringen gav nästan lika mycket som när man var frisk. Resultatet då var en utveckling där Sverige som ett av världens friskaste länder hade en av världens mest sjukskrivna folk.
Den utvecklingen kostade mycket mer än de högre ersättningsnivåerna. Allt fler och fler sjukskrivna kostade men det kostade också att allt fler och fler inte var på jobbet. Den utvecklingen var ett hot både mot välfärd och mot konkurrenskraft. Socialdemokraterna höjer hellre skatten för att betala för ökad sjukfrånvaro än att slå vakt om jobb och stabila offentliga finanser.

27 september 2012

Med konsumenten i centrum

I dag Nordiska rådet med utskottsmöten i Göteborg, och en debatt om konsumentpolitik som verkar bortse från konsumenternas allra viktigaste skydd, nämligen konkurrens. När vi just nu i dagarna ser Expertkedjan gå i konkurs finns det all anledning att känna med dem som nu förlorar jobben men det är samtidigt ett uttryck för en intensiv prispress som har gynnat och gynnar konsumenter, inte bara vad gäller priser utan också utbud och nya produkter. Ett konsumentskydd som mer lutar åt lagar om vad som ska stå på förpackningar och som reglerar handelns utveckling kommer att leda till mindre konkurrens, mindre prispress och ett stillastående i detaljhandeln, på konsumenternas och samhällsekonomins bekostnad.
På eftermiddagen åter i Stockholm en diskussion om hur vi förnyar äldreomsorgen, där bland annat en av frågorna inför debatten var varför det finns så få nonprofit-verksamheter. Och svaret finns lite i hur det gick för Expertkedjan. De företag och organisationer som inte kan eller får skapa vinst drabbas hårt av förluster samtidigt som man inte har en press i den dagliga verksamheten att göra saker bättre på många olika sätt. Kommuner är självfallet nonprofit, och kommunal verksamhet innebär att skattepengarna beskyddar verksamheterna snarare än de äldre. När skattepengarna följer de äldre så blir trycket på en äldreomsorg som sätter den enskilde i centrum desto större, eftersom vi kan välja bort dem som inte håller måttet.
Det är alltid bra om konsumenten står i centrum, oavsett det är inom äldreomsorgen eller i affärerna.

26 september 2012

Gripen behövs för svenskt försvar

Det är bra att regeringen nu går vidare med en ny generation av Jas Gripen. Dels krävs det för att svensk försvar ska ha den förmåga som vi beslutat om, dels är det viktigt för att möta en framväxande hotbild som ställer fler krav på det svenska försvaret.

Det gör också att försvarsdebatten måste handla om mer än Gripen som sådan. Vi behöver utvärdera personalförsörjningen för att säkerställa att den i framtiden kommer att ge oss den personal som det nya insatsförsvaret ställer krav på. Och det kommer att kosta pengar. Och vi måste säkerställa att försvaret har en allsidig förmåga både till land, på hav och i luften. Det kostar pengar. Och den förmåga vi behöver genom Gripen får inte bli beroende av hur medborgarna i Schweiz röstar. Som försvarsministern skriver  i Svenska Dagbladet behöver det svenska försvaret den förmåga som Gripen innebär. Det behovet har vi oavsett hur andra länder beslutar om sina försvar.

24 september 2012

Vilka skatter vill S höja?

Nu har socialdemokraternas skatteutredare sagt att han anser att RUT-avdraget ska vara kvar. Samtidigt så har S talat om att man vill höja ett antal olika bidrag, hellre än att investera i vägar och i forskning, som de måste finansiera på något sätt. Om det nu är så att de inte vill höja de skatter de var emot att de sänktes, vilka skatter vill de nu höja när de vill höja utgifter? Det ska bli intressant att se resultatet av den socialdemokratiska budgetprocessen. Sist fick partiordföranden till slut avgå när han försökte få sina minus och plus att gå ihop.

23 september 2012

Rätten till heltid inte alltid möjlig

Tron på att man kan lösa problem genom att politiker kvoterar eller lagstiftar om vilka jobb som ska finns är stor. Och vore det så enkelt att politiker kunde lösa alla problem när det gäller tillväxt, jobb, företagande och jämställdhet hade vi förmodligen inga problem inom dessa områden. Nu senast är det Kommunals Annelie Nordström som menar att man ska lagstifta om att alla ska ha rätt till heltid. Det är lika verkningsfullt som att lagstifta om att alla ska ha ett jobb.
Frågan om heltid måste rimligtvis lösas mot bakgrund av de tider där arbete behövs och där den enskilde kan göra nytta. Heltidsarbeten som i praktiken bara är heltidslön löser inga probem men slår ut många jobb. Många arbetstillfällen är av säsongskaraktör eller förknippade med vissa tider på dagen. Inom äldreomsorgen finns ibland timanställda för att klara hela dygnets omsorg. Restauranger som bara har öppet på kvällen kan rimligtvis heller inte erbjuda heltid på dagen.
Arbetstillfällen beror på det arbete som ska utföras, det kan ingen lagstifta bort, däremot kan man lagstifta så att det inte blir för dyrt att anställa. Ett alternativ är att vi ser till att det växer fram fler och nya jobb, som kräver olika tid och som ger en möjlighet för alla som vill arbeta olika att arbeta så mycket de vill. De som vill ha heltid behöver liksom alla dem som vill ha ett jobb fler jobb. Så enkelt är det och det kan man inte trolla bort genom en lag.

21 september 2012

Svensk ekonomi stark - viktiga satsningar

Regeringens höstbudget budget visar att den svenska ekonomin är så stark att vi i kristider kan sänka bolagsskatter och satsa mer på forskning utan att förlora stabiliteten och kontrollen. Tvärtom, genom att göra svensk ekonomi starkare blir den också stabilare. Socialdemokratins reaktion är lite konstig eftersom de tycks mena att staten oavsett hur konjunkturen är ska överskatta den privata sektorn.
Då överskattar man också investeringarna och jobben. De vill inte sänka skatter så vi får fler jobb och investeringar, de vill inte satsa på forskning och infrastruktur. Däremot vill de satsa på ökade bidrag. Det är så man undergräver de offentliga finanserna långsiktigt.

19 september 2012

En förlängning av röda linjen kräver ett ökat bostadsbyggande

Regeringen satsar ytterligare 12-17 miljarder på infrastruktursatsningar. Investeringar som också kommer gå till att förbättra trafiksituationen i Stockholm. Det är välkomna satsningar med en möjlig utbyggnad av tunnelbanan. Stockholm växer med ca 40.000 personer årligen och befolkningen väntas växa med en halv miljon de  kommande 20 åren. Köer och trängsel är en stor utmaning att komma tillrättta med. Precis som i Nacka är det från norrortskommunerna önskvärt med ytterligare förlängning av tunnelbanans röda linje förbi Mörby C. En förutsättning för en sådan utbyggnad är att bostadsbyggandet ökar - i Nacka räknar man med att 100.000 bostäder byggs, redan nu planeras för 40.000 nya bostäder. Det måste även Danderyd och Täby ha med i beräkningarna när man önskar en förlängning av tunnelbanan.

18 september 2012

Tänk på den som fortfarande sitter fängslad!

I sitt tal vid riksdagens öppnande sa kungen bland annat att vi tänker på de hemkomna svenska journalisterna. Jag tillhör dem som anser att det var viktigt att Sverige skulle göra sitt yttersta för att få hem dem av det enkla skälet att inga svenska medborgare ska behöva sitta inspärrade som politiska fångar någonstans. Där har vi som samhälle och som nation ett ansvar att hävda lag och rätt för var och en av oss. Men när de nu är hemkomna är det väl snarare den som fortfarande sitter fängslad som vi ska tänka på, istället för att vid riksdagens öppnade hylla personer som hyllar diktatur hellre än demokrati. De är svenska medborgare med friheten som rätt, men några hjältar för demokratin är de inte.

16 september 2012

Jämställdhet handlar om den enskildes frihet

Lyssnade lite på Ekots lördagsintervju md Nyamko Sabuni och förvånas som alltid hur många journalister som automatiskt tycks tro att jämställdhet bygger på att man reducerar den enskilde till att vara en del av ett kollektiv. Istället handlar jämställdhet om människors egna villkor och inte en inlåsning till att vara en del av ett kön. Tror man att det är ett kollektiv jämställdheten handlar om struntar man i den enskildes livsmöjligheter. Då underordnas man vad andra tycker är det viktiga.
Och då blir lösningar som kvotering ett steg framåt även om den enskildes livsmöjligheter inte påverkats alls. Då kan man tro att jämställdheten i Norge eller i Frankrike har blivit bättre för att man kvoterat. Men enskilda människors liv förändras inte genom att ett fåtal blir styrelseledamöter i bolag som företrädare för ett kön. Det är bara statistiken som förändras, inget annat. Det kunde vara bra om journalister granskade hur människors möjligheter utvecklas snarare än hur vi som individer kategoriseras. Det var bra att Nyamko Sabuni stod fast vid att det är den enskildes frihet och rätt som  jämställdhet ska handla om, inte kollektivens makt.

13 september 2012

Fördragsförändringar ger inga nya jobb


Såg att EU-kommissionens ordförande igår talade om nya fördragsförändringar. Det vore bättre om han talade om de reformer Europa och medlemsstaterna ska föra för mer företagande, en öppnare och bättre marknad som ger både bättre och ny konkurrens. Det är inte fördragsförändringringarr som ger jobb och konkurrenskraft utan reformer som vi varken kan eller behöver vänta på.

11 september 2012

Dåligt förslag med ny skatt på TV-tittande


En dåligt förslag som bara innebär ännu en skattehöjning. Det är vad som kan sägas om publicserviceutredarnas förslag om att omvandla dagens tv-licens till en skatt för alla över 18 år, oavsett om man ser på TV eller ej. Och dessutom föreslagen att öka med inkomsten.  Är det så att staten anser det finns ett intresse av att det finns en public service TV bör den finansieras inom ramen för alla andra offentliga utgifter. Oberoendet för public service garanteras inte genom konstlade lösningar av finansiering som riksdag och regering ändå beslutar om. Precis som gäller för teatrar eller andra kulturinstitutioner.

10 september 2012

Höjda bidrag och skatter hotar jobben

Det är många politiker som förväxlar politisk makt med att man själv förstår bättre. Därför vill de använda den makt de fått från medborgarna till att styra över medborgarna istället för att ge oss alla de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas och leva efter våra egna önskemål.
Men politiker kan sällan skapa nya jobb själva, de kan heller inte skapa ny välfärd bara för att man höjer bidrag och ökar skattetrycket, de kan inte skapa hus och bostäder och de skapar inte jämställdhet genom att kvotera.
Däremot kan vi skapa bättre förutsättningar för nya jobb genom att underlätta för företagande. Vi kan se till att vi får ökad tillväxt genom att det investeras mer och företag kan bli lönsamma och betala högre löner. Vi kan underlätta för bostadsföretag att göra det lönsamt att bygga genom att förenkla och underlätta. Och vi kan göra det möjligt för människor att styra över sin vardag så det blir lättare för dem som vill göra karriär.
Det tråkiga är att de som vill skapa jobb genom skatter hotar alla andra jobb, de som vill skapa välfärd genom bidrag undergräver konkurrenskraft och tillväxt och de som vill reglera boendet gör det svårare att bygga. Och de som vill kvotera hindrar människor att själva utveckla en jämställdhet som bygger på våra olikheter och hur vi vill leva våra liv.

7 september 2012

Försvarsdebatt tar fart.

Debatten om försvaret börjar ta fart. Det är bra för alla och det är inte minst viktigt för alliansen att frågan om försvarets framtida utformning diskuteras. Just därför är det viktigt med en öppenhet för de problem som nu diskuteras. Då kan de nämligen hanteras. Det gäller rekryteringen av fast anställd personal, det gäller resurserna för materielförnyelse och det gäller förmågan att fullfölja förbandsutveckling och övningar.

4 september 2012

Kvotering till bolagsstyresler - långt från vardagen

Ser att EU-kommissionen nu föreslår införande av kvoter för bolagsstyrelser med innebörden att 40% av ledamöterna ska vara kvinnor. Det är ett avsteg från den princip som präglar det europeiska samarbetet nämligen att varje medborgare ska ses som en individ och inte bedömas utifrån nationalitet, eller kön.
Nu vill EU-kommissionen inför två olika kategorier av styrelseledamöter, kvinnliga och manliga, så som det var förr i tiden. Det är en gammaldags och förlegad jämställdhetspolitik som reducerar kvinnor till att vara delar av ett kvinnligt kollektiv som får en särskild kvot. Man kan fråga sig varför kommissionen ska kvotera bara just bolagsstyrelser och på vilket sätt de tror att jämställdheten i Europa blir bättre för att fler kvinnliga styrelseproffs får fler styrelseuppdrag. Det är rätt långt från den verklighet som de flesta vanliga familjer lever under. Och det är bara om man tror att kvinnor är ett särskilt folkslag som man tror att besluten blir annorlunda genom kvotering.
Nästa steg kan ju vara att man beslutar att kvotera i kommissionen, både bland kommissionärer och medarbetare. Och sedan kan man kvotera journalister som ska rapportera nyheter. Om man tror att kvotering leder till jämställdhet finns det inget slut. Men många kommer fråga sig var friheten och tillväxtreformerna tar vägen. Vi behöver en politisk agenda som sätter friheten främst. Då säkrar vi också individernas jämställdhet.

1 september 2012

Reformer för ökat företagande en förutsättning för nya jobb

Ser att republikanerna i USA går till val på 12 miljoner nya jobb, som de ska åstadkomma genom ökat företagande. Det är osäkert hur de kommer att uppnå ökat företagande men det är helt säkert både i USA och i Sverige att fler jobb kräver ökat företagande. För svensk del har vi, utan ett stort budgetunderskott, att göra de skattesänkningar och reformer som det kräver. Och gör vi inte det så kommer andra delar av världen med större utrymme för företagande att fortsätta växa snabbare än oss

29 augusti 2012

Norges val av F35 - dyr affär

SAAB har i en undersökning nu presenterat siffror för hur mycket dyrare Norges val av F35 blev. Inte bara för att planet är dyrare att köpa utan framförallt för att det är mycket dyrare att köpa, medan Gripen per flygtimme kostar knappt 5000 dollar kostar F35 mellan 20 000 och 30 000 dollar, vilket kommer att leda till färre flygtimmar.

 Norska piloter får mer träning i simulator men Norden får sämre luftövervakning och kontroll. Det hade varit bra om Norge satsat på nordiskt samarbete i handling och inte bara i tal.
För Brasilien är frågan fortfarande öppen.

27 augusti 2012

Varför är just bolagsstyrelser vägen till jämställdhet?

Ser att i Svenska Dagbladet att en av krönikörerna, Carolina Neurath, hävdar att eftersom ytterligare en vd nu sagt att han kan tänka sig kvotering så blir frågan desto viktigare. För det första är det svårt att förstå varför uppfattningen från en vd i ett bolag ska väga tyngre än alla dem som det berör, det vill säga män och kvinnor, och ägarnas uppfattningar. Men för det andra, och det är det viktigaste, varför är det just bolagsstyrelser som är avgörande för den svenska jämställdheten?

 Det är nog bara ett fåtal verkställande direktörer och näringslivskrönikörer som ur sitt perspektiv ser bolagsstyrelserna som testet eller vägen mot jämställdhet. Andra kan se vardagen, arbetslivet, utbildningen, barnomsorgen och alla de miljoner människor som aldrig kommer ifråga för bolagsstyrelser som viktigare.

 Och varför just bolagsstyrelser? Varför inte kvotera krönikörer, ledarskribenter, marknadschefer och verkställande direktörer? Det finns mycket man kan kvotera om man tror det är vägen till jämställdhet och ett bättre näringsliv. Misstanken infinner sig lätt att den verkställande direktören och krönikören driver bolagsstyrelser därför att det är den del av verkligheten som de tror är verkligheten och att de kanske dessutom tänker att det inte spelar så stor roll just där. Men som sagt: varför inte kvotera ledningsgrupper och marknadsdirektörer, forskare och läkare? Fokuseringen på bolagsstyrelser vittnar mer om klåfingrighet än om tro på att kvotering är lösningen på problemen.

 

Jobbskatteavdragens effekter måste förstärkas

Publicerat i Borås Tidning
2012-08-27

26 augusti 2012

Gripen viktig för vårt försvar

Det är bra att regeringen nu har bestämt sig för att satsa på nästa generation av Gripen. Det är ett plan som jämfört med andra samtida generationer av stridsflygplan står sig väl när det gäller prestanda men är överlägset när det gäller pris, drift och underhåll. Det ger också en bas för svensk försvarsindustri som är viktig när det gäller att utveckla strategiskt viktig kunskap och forskning.

Viktigare än det är att Sverige behöver ett modernt luftförsvar. Vår förmåga att bidra till tryggheten i det nordiska och baltiska luftrummet kräver det men också vår förmåga att verka mot militära hot av olika slag som kan riktas mot Sverige. Det som nu krävs är att försvaret tillförs de resurser som framtiden kräver, inte bara när det gäller stridsflyg utan också när det gäller förmågan på mark och i hav.

22 augusti 2012

Papperskorgen nästa för fastighetsbeskattningsförslag

Så har vi fått ännu ett nytt förslag till fastighetsbeskattning, nu från bostadstaxeringsutredningen, som vill att man ska betala fastighetsskatt för antalet kvadratmeter och för var i landet man bor. Varför stockholmare ska betala mer i skatt för att man bor har utredningen inte förklarat, lika lite varför ett lite större hus ska kosta mer än ett lite mindre oavsett vad det har kostat att köpa. Förslagen om fastighetsskatt återkommer alltid till samma sak, att människor ska betala skatt just för att de bor. Förutom inkomstskatt på den inkomst som behövs för att man ska kunna betala boendet, och förutom reavinstskatt när man säljer sitt boende. Varför just boendet ska leda till en dubbelbeskattning till skillnad från allt annat ägande förklarar man inte, lika lite som varför man ska ha en konstlad form av förmögenhetsskatt på ett hus som man oftast har stora lån på. Papperskorgen är ett lämpligt slutmål för denna utredning.

21 augusti 2012

Blå tankar om försvaret.

Claes Arvidson skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om den skrift som vi moderata ledamöter i Försvarsutskottet presenterade sommaren 2010. Vi pekade på den oro man bör ha för utvecklingen i Ryssland, vikten av att vara öppen för att öka utgifterna för att klara det försvar vi behöver och på riskerna för att den nya personalförsörjningen efter värnpliktsförsvaret kommer kosta mer än planerat.
Vi hade rätt i våra tankar om framtiden. Utvecklingen i Ryssland har gått i fel riktning och blivit revanschistisk, kostnaderna för de investeringar som behövs är större än vad de nuvarande anslagen medger och yrkesförsvaret har problem med ekonomi och rekrytering. Därför är det en bra skrift för vår försvarsminister att gå tillbaka till. Där finns lite vägledning för hur vi kan göra försvaret bättre anpassat till vår tids utmaningar och hot. Det behövs blå tankar om försvaret.

19 augusti 2012

Vad vill Löfven? - ingen som vet

Det är konstigt att Stefan Löven under sin tid som partiledare har sagt så lite om vad han vill och det är konstigt att så få vet så lite om vad han vill. Samtidigt som han verkar vara för det mesta som är bra har han lyckats dölja sina egna uppfattningar om hur vi ska kunna få mer tillväxt, bättre välfärd och mer innovationer. Det blir än mer underligt när han inte ens redovisar några alternativa förslag till alliansens inriktning.
Kanske är det så att Löven är en pragmatisk fackföreningsledare som inte har så mycket tydliga politiska uppfattningar själv, som kanske saknar en egen inriktning. I så fall är risken stor att de inom socialdemokratin som har starka uppfattningar kommer att dominera när politiken måste presenteras. Då handlar det om att förbjuda företagande i välfärden, bekämpa skattesänkningar och en dogmatisk tro på att ökade utgifter löser alla problem. Det faktum att han så sällan säger vad han faktiskt tycker kan ju tyvärr bero på att han inte har så mycket att säga.

18 augusti 2012

Så ska inte skattepengar användas

Mycket fokus har på den senaste tiden legat på myndigheter som vill låtsas att de är som företag. Men vare sig Tillväxtverket (som inte skapar tillväxt - det gör företagare!), eller forskningsstiftelser behöver marknadsföra sig för att få lov att dela ut pengar. Och de bör därför anpassa sin representation och marknadsföring till just det faktum att de är myndigheter.
Men debatten om representation får inte skymma det som är mycket viktigare och större, nämligen om hur pengar används för verksamheten som sådan. Dyra ballonger är illa och löjeväckande men värre är att Tillväxtverket bedrivit verksamhet som man inte kunnat följa upp. Med närmare 400 miljoner kronor till kvinnligt företagande som man inte riktigt kan följa upp är det mycket allvarligare än ballongerna. Av två skäl:
Dels är det ett oändligt mycket större belopp som skattebetalarna får stå för. Och det är en verksamhet som handlar om att stödja företagande. Om man inte vet hur det fungerar förlorar vi både pengar och framtida företagande!

15 augusti 2012

Munkhammar drev på samhällsdebatten

Om man inte står för något faller man för allt. Så skrev Johnny Munkhammar i en av sina sista artiklar. Den handlade om vikten av att politiker står för något och driver samhällsdebatten i den riktning man tror på. Det präglade också hans gärning. Han drev på för frihet, företagande och marknadsekonomi, för att vi ska ha mångfald och konkurrens i välfärden, för att vi ska sätta idéer främst för förnyelsen av samhället. Det är så vi moderater kan vinna inte bara väljare utan också debatten om hur samhället ska förändras, och det är den vägen vi, som Johnny påpekade, som vi har blivit ett större och viktigare parti under de senaste decennierna.
Det är värt att minnas och lära sig av. Vi som har mist en kollega och god vän har all anledning att minnas detta i saknaden samtidigt som vi tänker på hans familj. De har mist sin make och pappa. Det är en roll som ingen annan kan uppfylla.

13 augusti 2012

Solariesolande ger cancer - 18 år bör vara gräns

Förbud är ett ofta återkommande krav när politiker möter något som de ogillar. En bättre utgångspunkt är att vuxna medborgare i grunden ska ha rätt att besluta själva om det som inte skadar andra och som inte är förenat med uppenbara risker eller leder till kriminalitet. Men det är samtidigt en skillnad mellan hur vi ser på vad myndiga medborgare har rätt att göra och de gränser som bör sättas för dem som inte har myndig ålder.
Det finns i dag en medvetenhet om att alltför mycket solande kan vara farligt med risker för hudcancer. För mycket sol kan vara farligt för bleka svenskar hur mycket vi än älskar solen. Och regniga somrar är det lätt att solarier får ersätta utevistelsen, med en mycker mer intensiv strålning som följd än vad naturens sol ger. Därför har jag fört fram kravet på att 18-års åldersgräns bör gälla. Unga människor blir mer utsatta, har inte samma möjlighet att se riskerna och riskerar att bygga upp en långsiktig cancerrisk. Inte förbjuda för medborgarna men begränsa med åldersgräns. Det är ett sätt att både skydda och klargöra att det är den enskilde som har ansvaret.

10 augusti 2012

Demokrati ingen självklarhet öster om oss

När den vitryska diktaturen utvisar samtliga svenska diplomater är det ett uttryck för hur rädda man är för att förlora makten när kraven på demokrati och mänskliga fri- och rättigheter upplevs som ett hot. Det är ingen stark regim som är så rädd.
Men den är för oss en påminnelse om att demokrati inte är en självklarhet i vår del av världen, lika lite som i andra delar av världen. Och det påminner oss om att det finns regimer som ser våldet som en förutsättning för sin överlevnad. Det blir allt mer uppenbart att detta även gäller den ryska regimen, som även den vill begränsa möjligheterna för internationella organisationer och utländska företrädare att bidra till en demokratisk utveckling.

9 augusti 2012

Ska staten styra bankerna?

Lite förvånande är det att en av våra stora banker skriver till regeringen för att be om en lagstiftning för hur banken ska hantera sina kunder. Denna gång handlar det om att Swedbank vill ha en lagstiftning om att lån ska amorteras. Det är ett sätt att underkänna sin egen förmåga som rådgivare och som bank för sina kunder. Det borde vara upp till banken att bäst kunna bedöma när man ställer krav på amortering och när man inte gör det.
Och om staten ska lagstifta om amortering kommer också frågan om hur mycket som ska amorteras. Ska staten bestämma att alla lån ska amorteras på 10 år eller med 5 % varje år? Och när man går in på den frågan hamnar man också i frågan om hur mycket enskilda ska få låna. För om det ska lagstiftas om amortering måste man också bestämma vad för slags amortering som uppfyller kraven och hur stora lånen då kan vara.
Så får vi en detaljreglering som bortser från att kunder och lån är olika och som istället reglerar det som banker bäst kan ta ansvar för själva. Och om de inte kan ta ansvar för lånen är det mycket ansvar som de måste lämna ifrån sig. Hur stora bör räntorna vara, vilka risker ska man ta och hur ska bankchefer betalas. Bankchefer som vill ta ansvar får inte fly det genom att be staten styra och ställa över den egna verksamheten

Inför 18-års gräns för solarier

Publicerat i Norrtelje Tidning
2012-08-09