30 maj 2011

Kolindustrin och gasimportörerna vinnare

I Tyskland kommer vi nu få se ökad användning av kol och gas för att producera el. Det är den viktigaste konsekvensen av den tyska regeringens beslut att avveckla kärnkraften. Samtidigt kommer man göra sig själv och övriga Europa ännu lite mer beroende till Gazprom och Ryssland. Det är inte bra vare sig förTyskland, Europa eller det ryska samhällets utveckling.

De som tror sig vara miljövänner och nu jublar kommer att snart få uppleva att det inte är nya investeringar i vindkraft, de kommer säkert, som kommer att ersätta kärnkraften i Tyskland utan framför allt kol och gas. Redan nu driver man i Tyskland projekt som syftar till att förvara koldioxidutsläppen. Det är möjligt att det kan komma att fungera men ökad fossil energianvändning är ingen lösning på växthuseffektens problem i vilket fall som helst. Så det är ett steg tillbaka för tysk industri och för kampen mot växthuseffekten. Det är kolindustrin och gasimportörerna som är gladast.

Därför blev han fängslad

Mycket har skrivits om Ratko Mladic de senaste dagarna. Det kan vara värt att påminna om att anledningen till att han blev en jagad man och nu till slut, efter att alltför lång tid har gått, har blivit gripen är att han hans massmördande ledde till att världssamfundet drog en gräns och ingrep. Hans krigsförbrytelser blev början till slutet på hans krig. Utan ett internationellt ingripande hade han inte bara mördat mer utan kanske också varit en av dem som format Balkans framtid.

Nu sitter han fängslad på grund av att omvärlden ingrep. Det kan vara värt att komma ihåg när vi i dag diskuterar internationella insatser, och Sveriges deltagande i dem, vare sig det gäller Afghanistan eller Libyen. Ytterst handlar det om förbrytarna ska kunna fortsätta att mörda eller bli jagade och till slut dömda för sina brott. Vänsterpartister och socialdemokrater borde tänka på detta lite mer. Det är vare sig dagens eller morgondagens offer de värnar när de skapar osäkerhet om Sveriges deltagande för att skydda dem som drabbas av förbrytarnas våld.

28 maj 2011

Redings kvoteringsidéer är ofattbart bakåtsträvande

SÄG NEJ TILL EU-FÖRSLAGET.
EU-kommissionären Viviane Redings planer på att
könskvotera hela Europa är så gammaldags
att det är svårt att begripa,
anser Isabella Jernbeck

Publicerat i Dangens Industri 2011-05-28

26 maj 2011

Subutex - en väg in i beroende

Hur ser dagens ambition ut att hjälpa missbrukare till ett värdigt och drogfritt liv ut? Kritiken från fd missbrukare på KRIS är stor när det gäller läkemedelsutskrivningen av Subutex och Metadon som idag används som en vanlig metod för att hjälpa Heroinmissbrukare ur sitt beroende. De menar att dessa preparat ger ett livslångt nytt missbruk som är svårt att ta sig ur. Handeln vid sidan av med tex Subutex är en orsak till den nyrekrytering av unga missbrukare som sker. De läkemedlesförskrivna preparaten blir alltså i många fall en väg in i beroende och missbruk. Här måste regering och riksdag ta ett ansvar och titta på effekterna av de behandlingsmetoder som erbjuds och också kunna ifrågasätta subtitutionsbehandling så som flera andra länder inom EU börjat göra.

25 maj 2011

Värnskatten - ett hinder för tillväxt

Värnskatten är ett hinder för tillväxt och nya jobb. Hinder för tillväxt och nya jobb bör vi ta bort. Finanspolitiska rådet har konstaterat att den kostar mer än vad den ger i skatt även i det korta perspektivet. Den motverkar företagande och investeringar i kunskap, vilket är allvarligt i ett samhälle där den framtida konkurrenskraften bygger på en ständig utveckling av kunskap och att vi kan gå i för hur kunskap blir till företagande.

Sverige har i dag mycket stabila finanser men för att möta framtida kriser , och för att undvika att vi själva bidrar till egna kriser, måste vi investera i tillväxt och konkurrenskraft. Det finns ingen bättre investering än en som är gratis men som bidrar till konkurrenskraft , nytt företagande och nya jobb. Det är dags för dem som inte vill ta bort tillväxthindren att förklara varför de inte vill investera för ett Sverige som kan stå starkt inför nya kriser och som kan fortsätta vara en ledande ekonomi även när konkurrensen hårdnar.

Marin insats på rätt plats

Sverige borde, skriver DN, åter delta i den internationella operationen Atalanta utanför Afrikas kust, för att hindra pirater och sjöröveri. Det är en klok tanke. Den bygger dels på att vi genomför något som vi har en erfarenhet av, något som behövs och något som efterfrågas.

För socialdemokraterna vore det här intressant. Då får den sin marina operation, med den lilla skillnaden att detta är en pågående och efterfrågad insats, till skillnad från den egna tanken på att skicka båtar utanför Libyens kust till en insats som inte pågår och inte är efterfrågad. Det faktum att en svensk insats utanför Afrikas kust behövs, liksom flyginsatsen i det libyska luftrummet, borde inte behöva vara negativt. Det skulle till och med kunna betraktas som en fördel. Även av Juholt.

22 maj 2011

Sänkt kapitalinkomstbeskattning - bättre för företagare

Förslagen om en ny sparform i form av investeringskonton är ett ytterligare uttryck för att vi försöker lösa problem genom att skapa undantag. Enklare och bättre vore om vi tog till kraftåtgärder för att underlätta investeringar genom att sänka kapitalbeskattning. Istället för att staten finansierar olika statliga riskkapitalbolag med tveksamma resultat vore det bättre att vi sänkte värnskatt och kapitalskatter som i dag är det största hindret för nya investeringar.

I dag använder staten närmare 30 miljarder för riskkapitalfonder. Det skulle räcka till att ta bort värnskatten och halvera kapitalinkomstbeskattningen. Då skulle vi lägga grunden för att göra Sverige till ett ledande företagarland. Vill vi ha fler företag måste vi acceptera att vi får fler företagare. Och att det lönar sig att starta företag.

21 maj 2011

Kvotering ingen fråga för EU

I Ekots lördagsintervju uttalar sig i dag EU-kommissionären Vivianne Reding för kvotering till bolagsstyrelser om hon inte får den utveckling som hon anser den riktiga. Varför EU ska bestämma över svenska bolagsstyrelsers utformning, eller rumänskas, franskas eller luxemburgska är svårt att förstå. Det borde snarare vara en fråga för de enskilda länderna om de anser att det är rätta vägen att gå.

Varför jämställdheten blir bättre av att man gör kvinnor till en del av en kvotgrupp för styrelseuppdrag är ännu svårare att förstå. Det leder till att man skapar två olika kategorier i styrelser. De som är invalda som individer och de som är inkvoterade. Det är en gammaldags syn på kvinnor som hör gamla tider till, då kvinnor betraktades som en grupp och inte som personer med egna individuella uppfattningar och kompetenser.

Och på vilket sätt jämställdheten i vardagen blir bättre för att ett litet antal kvinnor får några fler styrelseuppdrag på grund av att de är kvinnor är ännu svårare att förstå. EU ska öppna gränser, inte skapa kvoter och kollektiv av individer.

20 maj 2011

Obegripligt av S om Libyeninsatsen

Socialdemokraternas hattande om Libyeninsatsen börjar närma sig det löjeväckande. Först var man med och ställde krav på att Sverige skulle bidra till en internationell insats för att hindra Kadaffi att mörda sina egna medborgare, sedan satte man som villkor att de svenska Gripenplanen inte skulle få ingripa mot mål på marken, sedan sa man att den skulle avbrytas efter tre månader, oavsett hur Kadaffi fortsatte bomba sina egna och nu har man sagt att vi ska avbryta flyginsatsen, som pågår, till förmån för en marin insats, som inte pågår och inte finns beslutad internationellt.

Varför man ska avbryta en viktig insats till förmån för något som inte är beslutat med argumentet att det som inte är beslutat är viktigare än det som nu behövs är obegripligt. Men det innebär också att ingen vet vad de kommer att tycka i morgon. Kanske tycker de att vi ska öka flyginsatsen, skicka polis till Tripolis eller militära observatörer till gränsen mot Tunisien. Det viktigaste verkar vara att tycka något annat än regeringen. Internationella insatser får inte planeras utifrån dagsnoteringen på oppositionens missnöjdhet.

  

18 maj 2011

Diskussion om inseminationer av ensamstående

En dag i diskussioner i regeringskansliet om frågor som rör insemination av ensamstående mammor. Ett exempel på att politik inte bara handlar om hur mycket stat och kommun ska göra eller vilka skatter vi ska ha utan vilka värderingar vi vill ska ligga till grund för människors allra närmaste vardag och liv.

 
För min del är det svårt att förstå varför vi inte ska tillåta insemination av ensamstående om vi tillåter ensamstående att adoptera liksom insemination för kvinnor i parförhållande. En kvinna som vill ha barn ska inte ha sämre förutsättningar för att hon är ensamstående. Det har hon inte när det gäller naturlig befruktning. Snarare tvärtom. Jag anser att vi ska tillåta ensamstående kvinnor att få barn genom insemination.

16 maj 2011

Kvinnor är en grupp och män individer i debatten om värnskatt!

Män och kvinnor lever inte i skilda samhällen utan i samma. Skatter handlar inte om att fördela mellan olika grupper utan borde handla om att göra så att vi kan få mer tillväxt och trygga skatteintäkter i framtiden.

Därför är det tråkigt att i debatten om värnskatten höra från den egna partiledningen att det ändå inte gynnar kvinnor att ta bort den. Det är fel av tre skäl. För det första både finns det och kommer det att finnas kvinnor som driver företag, forskning och som är nyckelpersoner i företag. För det andra så är värnskatten ett argument mot att skaffa sig en dyr högre utbildning, som bidrar till att bestående inkomststrukturer bevaras. För det tredje är det nedsättande att skattepolitik förklaras med att kvinnor är en grupp medan män är individer. Och för dett fjärde vinner alla på att vi i Sverige får fler forskare, experter, företagare och alla jobb och verksamheter som i sin tur ger fler jobb.

15 maj 2011

Statlig fond kostar 2 miljarder - pengarna kunde användas bättre!

I veckan röstade riksdagen för en ny statlig riskkapitalfond, den så kallade Inlandsinnovationsfonden, med syfte att finansiera investeringar i Norrlands inland. Tyvärr riskerar denna att bli till ytterligare en av dessa många statliga riskkapitalfonder som lägger sig ovanpå varandra för att markera god vilja men som inte kan påverka frånvaron av verksamheter som är lönsamma att investera i och som inte behövs när det finns lönsamma verksamheter eftersom det då finns riskkapital. Norrlands inland skulle må bättre av ett bättre företagsklimat och bättre förutsättningar för företagande. Utan det blir de två miljarderna en kostnad som ska jämföras med värnskatten. Den ger fyra miljarder. Inte mer, men motverkar mycket företagande.

Så istället för att avveckla en av de mest tillväxtskadliga skatterna använder vi halva beloppet till något som inte kommer att ge tillväxt, vare sig i Norrlands inland eller någon annanstans. Den typen av prioriteringar har Sverige inte råd med om vi på en gång ska kunna möta framtiden och samtidigt ha stabila offentliga finanser.

13 maj 2011

Socialdemokratin raserar vården i s-styrda landsting

Den svenska sjukvården har problem men det är uppenbart att problemen är som störst där socialdemokraterna styr. Det är i de landstingen och länen som tex Dalarna där vårdköerna är som längst och underskotten som störst. Förklaringen är enkel. Mindre alternativ ger mindre sjukvård som den enskilde kan välja samtidigt som det inte blir någon konkurrens som visar hur man kan göra bättre. Och socialdemokratiska landsting vill inte ha några alternativ som visar hur man gör saker bättre. Då är ju risken stor att väljarna ser att man kan göra saker bättre än socialdemokraterna.

11 maj 2011

Sluta strejka Grekland!

I Grekland i dag stora strejker i protest mot skuldkrisen. Men frågan är vem man strejkar mot? Mot dem som inte längre vill låna till ständigt växande risker. Det är ingen särskilt klok strategi att mitt i den djupaste krisen sluta arbeta. Det är mer arbete som Grekland kräver, inte mindre. Det är för lite arbete, för lite konkurrens och för lite nyföretagande som har lett Grekland in i krisen tillsammans med en ansvarslös budgetpolitik. De som strejkar strejkar för att Grekland ska fortsätta på den vägen. Det är en ansvarslöshet som drabbar hela landet.

10 maj 2011

SD presenterar en utgiftsbudget

I skuggan av alla budgetar har även SD presenterat sin budget. Den är en överbudsbudget som skulle föra Sverige tillbaka, bort från den ledning som vi har i dag. Överbuden samarbetar de med socialdemokrater och vänsterpartister om som har det tillsammans att de tror att Sverige blir bättre av att vi bygger upp vår ekonomi genom bidrag till varandra. Det blir inga jobb av det och heller inte ett starkt Sverige. Sverigedemokraterna motarbetar Sverige.

9 maj 2011

Europadag värd att fira!

Europadagen i dag. Mitt i den normala politikens vanliga diskussioner kan det vara värt att påminna sig om att vi har lyckats komma långt på vägen mot ett fritt och öppet Europa. Det är viktigare än att bara diskutera enskilda detaljer och byråkrati, som faktiskt dyker upp på alla politiska nivåer, var än politiker vill styra människors vardag. Det gäller i kommuner, landsting, och nationellt likaväl som EU. Men det viktiga är att enskilda individer i dag har större rättigheter, mer frihet och större möjligheter än någon tidigare generation. Det beror på politiska beslut som skapat en ny verklighet, inte bara försökt putsa på den gamla. Det är värt att fira.

8 maj 2011

Nej till kvotering igen!!!

Centerkvinnorna vill att kvinnor ska vara en särskild kvotgrupp där var och en kategoriseras som kvinna i första hand och individ i andra. Det är ett tröttsamt försök till modernitet som i själva verket bygger på en gammaldags kvinnosyn som betraktar kvinnor som offer och som en kategori för sig själva, och som ska behandlas efter andra regler än andra människor, nämligen männen.
 
En politik som bygger på den föreställningen leder i förlängningen till ett tudelat samhälle där varje kvinnlig person kandiderar som kvinna och inte den hon är, nomineras som kvinna som företrädare för denna grupp och inte för sin kompetens och uppfattning och behandlas som kvinna som ett undantag som måste kvoteras in.
 
Så var det i det gamla Sverige, så är det i de länder som har sämst jämställdhet eller ingen alls och så bör det inte vara i ett modernt samhälle. Där är vi alla kvinnor eller män men framförallt individer som betraktas som det i första hand.

6 maj 2011

Lär av de bästa skolorna.

Debatten om den svenska skolan missar ibland två viktiga frågor. Det är inte den svenska skolan som i allmänhet är dålig utan de dåliga svenska skolorna som måste bli bättre och de bra som måste bli fler. Det är ibland lite tröttsamt att höra diskussionen om den svenska skolan som om det är samma problem som gäller alla. Så är det inte. Tyvärr är det till och med så handlar diskussionen ibland om hur man ska motarbete de fristående skolor som fungerar som allra bäst.

Snarare finns det skäl att lära sig av de framgångsrika skolorna. De ger eleverna en mängd större möjligheter och bygger på professionalism vad gäller ledning och rekrytering av lärare. Det är inte politikers inblandning i hur skolans arbete ska fungera som ger bra skolor utan skolornas frihet att utvecklas och bli bedömda av hur de klarar verklighetens krav. Om vi lät de framgångsrika skolorna påverka vår syn på skolpolitiken skulle vi se till att vi fick fler fristående skolor, oavsett om de är privata eller kommunala, och att vi la ner de skolor som visar att de inte klarar kraven, oavsett om de är kommunala eller fristående.

5 maj 2011

Vänsterpartiets budget en kollaps av svensk ekonomi - men vad vill S ?

Var det någon som märkte vad socialdemokraterna vill? Visserligen hamnade presentationen av deras skuggbudget verkligen i skuggan av andra händelser, men någonting skulle ju ha kunnat tränga igenom. Vänsterpartiet lyckades i alla fall få igenom sitt budskap att de vill höja statsskatten, avskaffa jobbavdragen, allihop, återinföra förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och gåvoskatten. Men vad vill socialdemokraterna, utom att öka stödet till kommunala musikskolorna? För att vi ska få fler jobb, mer företag och ett tryggare välstånd?

3 maj 2011

Danderyd, Täby, Solna och Lidingö förlorar ytterligare

Kommitten med uppgift att utvärdera det kommunala utjämningssystemet har lämnat sin rapport.Resultatet av deras förslag innebär ytterligare försämringar för stockholmskommunerna som bidrar mest.
Tittar man på hela systemet med inkomstutjämning och kostnadsutjämning är det endast 6 kommuner i hela landet som bidrar och lämnar ifrån sig mer pengar än de får. Lomma och Vellinge i Skåne samt de fyra stora förlorarna på systemet, Solna, Täby ,Lidingö och Danderyd. För Danderydsborna innebär det att dryga 330 milj kronor om året tas av den inbetalda kommunalskatten för att hjälpa till att stärka upp andra kommuner. Lägg här till att Stockholmarna också bidrar med mest statlig inkomstskatt och värnskatt i landet.

Det vore rilmligt att villkora de pengar som tillförs bidragstagarkommunerna så att de går till att just stärka upp inom skolan och omsorgen som de är tänkt. Det kan inte vara så att det är fritt fram att bygga kulturhus, hockeyrinkar, simhallar, mm eller erbjuda gratis musikskola när man samtidigt är bidragstagare i systemet.
Vi tvingas nämligen själva som stora givare att hela tiden prioritera i våra verksamheter för att inte skattekollektivet ytterligare ska drabbas av skattehöjningar. Vi borde också diskutera huvudsyftet med utjämningen att skapa likvärdiga ekonomiska villkor för alla kommuner. Är det överhuvudtaget möjligt och ska det ens vara det?

Juholts förslag urholkar pensionssystemet

Dagens Eko refererar i dag till Håkan Juholt att han vill förstärka pensionssystemet. Det är fel, det är en försvagning av pensionssystemet som blir resultatet om man urholkar den grundläggande utgångspunkten att det är det man intjänat som ska leda till den pension man får. I hela världen är frågan om de offentliga pensionssystemen en fara för de offentliga finansernas stabilitet vilket i sin tur gör pensionerna riskfyllda. Det ser vi i alla underskottländer. Han vill försvaga både systemet och de offentliga finanserna. Det är illa och bara det gör det viktigt att Juholts socialdemokrater förlorar nästa val.

Terrorn hotar oss alla.

Det är en seger mot terrorns krafter att Usama Bin Laden inte längre finns. Samtidigt visar platsen där han befann sig i Pakistan att terrorns nätverk är spridda och starka.Det kommer för lång tid vara en viktig uppgift för det internationella samfundet att bekämpa terrorn.Sverige har en roll i detta, som nu i Libyen eller i Afghanistan. Terrorn hotar oss alla.

2 maj 2011

Vilket årtionde tillbaka ska S hitta sin politik?

Det blev fler snarare än färre frågetecken kring socialdemokraternas politik efter första maj. Den gigantiska medierapporteringen verkar vara en rest av en gammal tid då journalister ansåg att socialdemokraterna var centrum för all politik. I dag är det snarare ett vakum för politik.

Det genomgående temat är att bidrag ska höjas eller införas för att folk ska få jobb. Det är en tanke som socialdemokraterna hade på 60-talet. Men det var också mycket tal om en politiskt kontrollerad tillväxt, som var typisk för 70-talet. Juholt agiterade mot friskolor, som om det är ett problem när skolor går bra, istället för att fokusera på de skolor som är dåliga. Precis som 80-talet. Och när det gäller internationella insatser så verkar ansvarstagandet mest bestå i att låta andra ta ansvaret. Precis som socialdemokraterna hävdade på 90-talet. Så frågan är om vilket årtionde tillbaka i tiden som socialdemokraterna kommer att hämta sin politik ur. Att den blir gammalmodig verkar vara klart.

1 maj 2011

S första maj = motsättningar och höjda skatter

I dag en slags total uppmärksamhet på en socialdemokrati där det mest intressanta är att man inte har så mycket att säga. Men symboliken med de röda fanorna i centrum för demonstrationer säger något om socialdemokraterna i dag. Historiens motsättningar och socialistiska samhällssyn har inte släppt greppet. Tvärtom om verkar det som om första majfirandet passar den nya socialdemokratin bättre än på länge. Motsättningar, höjda skatter, höjda bidrag och företagare som är fiender. Den nya socialdemokratin är lika gammal som de röda fanor man marscherar till.